MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Definice a význam myslivosti

Myslivost 1/2009, str. 8 Václav SOUKUP
Počet komentářů: 0
Považuji za výborný počin, že Mgr. Drmota společně s redakcí vyzvali na stránkách Myslivosti 9/2008 mysliveckou veřejnost ke sdělení svých názorů na význam myslivosti v současné společnosti. Člen redakční rady Mgr. Josef Drmota pak v následném článku jedinečně a velmi přesně definoval přínos současné myslivosti a její význam v mnoha spektrech dnešní doby: od ekologické, krajinotvorné, společensko-kulturní přes ekonomickou a zdůraznil činnost vedoucí k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví. Více >
Definice a význam myslivosti

Jak prodávat zvěřinu v souladu s legislativou

Myslivost 1/2009, str. 10 Doc. MVDr. Milan MALENA, Ph.D.; MVDr. Jana HORŇÁČKOVÁ, MVDr. Jiří DRÁPAL, Státní veterinární správa ČR
Počet komentářů: 0
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 si může každý členský stát stanovit vlastní podmínky pro případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství vlastních produktů z prvovýroby konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli. Více >
Jak prodávat zvěřinu v souladu s legislativou

Kam kráčíš česká kynologie?

aneb podmínky pro zařazení do chovu, pýcha i starost chovu loveckých psů Vladimíra Tichá
Počet komentářů: 0
Konec roku jednoho a začátek druhého bývají obdobím, kdy lidé hodnotí to, co bylo, plánují, co bude a mimo jiné si dávají celou řadu novoročních předsevzetí, které pak stejně neplní. Takové rekapitulace a plány do budoucna se týkají i psů a samozřejmě i chovu loveckých plemen. Více >
Kam kráčíš česká kynologie?

Brokovnice z CZ-USA

Myslivost 1/2009, str. 14 Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Když Česká zbrojovka Uherský Brod na konci dvacátého století ukončila výrobu loveckých brokovnic, dlouhá léta nic nenasvědčovalo, že by se k jejich výrobě chtěla znovu vrátit. Myslivci však na oblíbené moravské pušky nezapomněli a stále se v Uherském Brodě ptali, zda nebude výroba obnovena. Na lepší časy se začalo blýskat se vznikem sesterské společnosti Brno Rifles, díky níž se zbraně se sklopnými hlavněmi vrátily do portfolia CZUB. Příjemným překvapením však ještě není konec. Další lovecké brokovnice se do sortimentu České zbrojovky dostávají díky aktivitám její dceřinné společnosti CZ-USA. Více >
Brokovnice z CZ-USA

Využitie biomasy lesných drevín v komplexných krmivách

Myslivost 1/2009, str. 18 Ing. Matúš RAJSKÝ, Dr. Miroslav VODŇANSKÝ, PhD.,
Počet komentářů: 0
Zver spravidla „nezdieľa s nami naše predstavy“ o ideálnom zložení kŕmnej dávky, ktorú by mala denne skonzumovať. Najčastejším prípadom z poľovníckej praxe je preferencia jadrového krmiva pred senom, ktoré začne zver prijímať až sa jadrové krmivo minie, resp. ho neprijíma vôbec, najmä ak je horšej kvality. Zver si vyberá najprv chuťovo atraktívnejšie zložky, kým tie menej atraktívne si takmer nevšíma. Takto však prijíma len časť živín (najmä ľahko stráviteľné sacharidy = riziko tráviacich porúch), kým najmä vlákninu, a to v štruktúrovanej forme, prijíma iba v menšom množstve (ak neuvažujeme o vláknine prijatej formou odhryzu a obhryzu lesných porastov). Více >
Využitie biomasy lesných drevín v komplexných krmivách

Prase divoké v Evropě: záchrana či katastrofa pro myslivost?

Myslivost 1/2009, str. 22 Doc. Ing. Jiří KAMLER, Ph.D. & Ing. Kamil TUREK
Počet komentářů: 0
Prase divoké je jedním z druhů zvěře, kterým naše dnešní krajina vyhovuje a početné populace prasat se v posledních letech staly pro mnoho našich honiteb doslova záchranou mysliveckého hospodaření, kdy zajišťují 95 i více procent veškeré ulovené zvěře. Pro mnoho honiteb je prase i jediným druhem velké spárkaté zvěře, a pokud by došlo k výraznějšímu propadu v jeho úlovcích, znamenalo by to doslova katastrofu, protože by jednoduše nebylo co lovit. Trvale rostoucí úlovky prasat proto výrazně formují podobu naší myslivosti a jejich lovu je věnována značná pozornost, o které svědčí např. množství zateplených kazatelen a všudypřítomných „hromad“. Více >
Prase divoké v Evropě: záchrana či katastrofa pro myslivost?

Kormorán, volavka a lyska černá - jejich životní potřeby v současnosti

Myslivost 1/2009, str. 28 Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., Ing. Zdeněk VALA
Počet komentářů: 0
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo L.) patří do řádu veslonozí (Pelecaniformes) a čeledi kormoránovití (Phalacrocoracidae). Jedná se o ptáky velikostí menší husy s rozpětím křídel až 100 cm a hmotností mezi 2 až 3 kg. Kormoráni se vyskytují v Evropě, Asii, Severní Americe, Austrálii, Severní Africe, Novém Zélandu a Grónsku. U nás jsou známá hnízdiště na Třeboňsku a Novomlýnských nádržích v počtu asi 200 - 250 hnízdících párů (Martincová, Musil 2003). Více >
Kormorán, volavka a lyska černá - jejich životní potřeby v současnosti

Lov krkavcovitých aneb držíme pospolu?

Myslivost 1/2009, str. 32 Petr JOO
Počet komentářů: 0
Nebudu chodit kolem horké kaše a začnu hned „od podlahy“. První věcí, o které bych chtěl mluvit a začít vážnou diskusi je lov nebo ochrana krkavce velkého. Je až s podivem, že si takzvaní ochránci přírody dlouhá léta úspěšně prosazovali a prosazují naprostou ochranu krkavce velkého a naše myslivecká organizace nebyla schopna najít pádné argumenty proti bezhlavé ochraně přírody, já to nazývám ,,ochrana přírody ode zdi ke zdi.“ Více >
Lov krkavcovitých aneb držíme pospolu?

Svítilny Fenix

Myslivost 1/2009, str. 36 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Asi málo českých myslivců se pohybuje nočním lesem bez kvalitní svítilny, která usnadňuje dosledování ulovené zvěře. Současné výrobní technologie a materiály dovolují vyrábět cenově dostupné vodotěsné svítilny s vysokou intenzitu svícení, s přijatelnými rozměry a nízkou hmotností. Na našem trhu se nedávno objevily nové svítilny Fenix. Pět svítilen jsme dostali k prohlédnutí a jednu podrobili zátěžovému testu. Více >
Svítilny Fenix

U nejstaršího českého myslivce

Myslivost 1/2009, str. 52 Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
S prací redaktora časopisu je spojeno mnoho rozličných činností, a to ať už těch více nebo méně příjemných. Za ty obecně zajímavé a snad i záviděníhodné patří možnost setkání se a oslovení známých osobností, zajímavých lidí a popovídání si o zajímavých tématech. V čase předvánočním se mi naskytla možnost setkání, kterého si budu nadosmrti vážit a budu dlouho vzpomínat. Více >
U nejstaršího českého myslivce

Vybrané kapitoly ze zoologie srstnaté zvěře

Doba kladení a počet mláďat. Vojtěch Škaloud, Oldřich Tripes
Počet komentářů: 0
Optimální počet mláďat zajišťuje jejich větší odchovatelnost i přežití a současně zabezpečuje také přežití a snesitelnou vyčerpanost jejich matky. Příbuzné druhy zvěře kladoucí mláďata do úkrytů jich mívají větší počet než ty druhy, které je kladou volně (např. králík oproti zajícovi). Mladé matky kladou méně mláďat a mají větší ztráty při jejich odchovu než starší, zkušené samice. Menší druhy mívají více mláďat než větší (srnec více než jelen, kočka více než rys, kolčava více než kuna). V otevřených oblastech (stepi) má zvěř více mláďat než jim příbuzné druhy žijící v lese. Více >
Vybrané kapitoly ze zoologie srstnaté zvěře

O čem se psalo v lednu 1929 na stránkách Stráže myslivosti?

Jan Žemlička: Leká postřelený srnec? Mgr. Josef DRMOTA
Počet komentářů: 0
O této zajímavé věci zmínil jsem se již jednou ve Stráži mysl., ročník 1926, strana 136, ve článku „Můj první srnec“, a popsal jsem tam tři případy, které se mně za mého života staly. Vracím se k tomu proto, poněvadž se mně letos stal případ čtvrtý, a jelikož to považuji za velmi řídkou výjimku – čtyři případy při odstřelu více jak 500 srnců – a pokusím se i tento případ popsati. Více >
O čem se psalo v lednu 1929 na stránkách Stráže myslivosti?

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

PYTLÁK, KTERÝ SE VYPLATIL Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Restorativní justice – termín, který je v poslední době moderní i módní, se dá přeložit do „lidštiny“, velmi zjednodušeně, asi takto: Státy už nechtějí rozšiřovat kapacity přeplněných věznic, už nechtějí strpět stále delší projednávání případů přehlcenými soudy. Tak se, mimo jiné, zavádějí takzvané odklony, prostě způsoby, jak se může pachatel vyhnout pobytu za mřížemi při současně relativně rychlém vyřízení věci a nahrazení škody obětem jeho deliktu. Sem patří i narovnání - možnost finančního vyrovnání pachatele trestného činu s poškozenými. Pak se v novinách dočtete, že zběsilá jízda podnapilého řidiče, končící havárií s dvěma mrtvými, ho přišla na milion. Na takové ceně dvou životů se všichni dohodli – a dotyčný závodník je za vodou. Když máte tučné konto, sednout si nepůjdete. Když jste na tom s financemi hůř, kriminálu se za stejný čin se stejnými následky nevyhnete. Spravedlnost prostě musí být … Ovšem odklon nemusí od pohledu na svět skrze mříže pomoci jen zabijákům za volantem. Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

TRADICE A BUDOUCNOST české myslivosti a rybářství na výstavě v Dortmundu

Petr ŠEPLAVÝ
Počet komentářů: 0
Ústřední heslo české účasti v Dortmundu vyjadřuje nepopiratelnou skutečnost, že myslivost a rybářství mají na území České republiky mnohaletou tradici. A právě v dnešní přetechnizované a počítači ovládané době jistě není na škodu připomenout široké veřejnosti, že příroda a její zákony jsou předmětem poznávání již po staletí, a že člověk svých znalostí a zkušeností uměl využívat od samého počátku své existence. Více >
TRADICE A BUDOUCNOST české myslivosti a rybářství na výstavě v Dortmundu
Zpracování dat...