ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Dropi, sluky, bekasiny a kvíčaly - jejich životní potřeby v současnosti

Myslivost 2/2009, str. 38 Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., Ing. Zdeněk VALA
Počet komentářů: 0
Drop velký (Otis tarda L.) je zařazen do řádu krátkokřídlí (Gruiformes) a čeledi dropovití (Otididae). Jedná se o druh s palearktickým typem rozšíření. Vyskytuje se v Euroasii, na Pyrenejském poloostrově, v Iránu, Tunisu, Maroku i Malé Asii ostrůvkovitě ve stepních oblastech, popř. kulturních stepích. Více >
Dropi, sluky, bekasiny a kvíčaly - jejich životní potřeby v současnosti

Den v zimovišti březňaček

Myslivost 2/2009, str. 44 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Všechny typy našich vod, rybníky, potoky, řeky, odvodňovací strouhy i přehradní nádrže oživuje po celý rok nejběžněji rozšířená divoká kachna – březňačka. U každé vody si umí najít skromnou potravu k obživě svým ustavičným zkoumáním a kontrolováním okrajů břehů. Více >
Den v zimovišti březňaček

Navštívili jsme OMS Praha - východ

Myslivost 2/2009, str. 46 Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
Okres Praha - východ tvoří polovinu prstence okolo hlavního města. Jakési přechodové pásmo mezi městem a venkovem, což přináší i různé postoje obyvatel k přírodě a hospodaření v ní. Jaké výhody či nevýhody toto umístění přináší a jak se v průběhu času vyvíjí zdejší myslivecké hospodaření, jsem se zeptala předsedy Okresního mysliveckého spolku Praha - východ Ing. Pavla Černého a jednatele Antonína Zámyslického. Více >
Navštívili jsme OMS Praha  -  východ

Vybrané kapitoly ze zoologie srstnaté zvěře

Myslivost 2/2009, str. 78 Vojtěch Škaloud, Oldřich Tripes
Počet komentářů: 0
Porod Před nástupem intenzivní fáze rozvoje zárodku musí samice nahromadit dostatek energetických rezerv zvýšeným příjmem potravy. Pokud se jí to nepodaří, může u ní dojít ke vstřebání zárodků a tím i ke zdánlivé neplodnosti. Zvýšené požadavky na úroveň výživy mají samice zejména v poslední třetině březosti, kdy nejintenzivněji probíhá vývoj plodu. Více >
Vybrané kapitoly ze zoologie srstnaté zvěře

Současná problematika loveckých trofejí

Myslivost 2/2009, str. 8 Prof. Roman DZIEDZIC
Počet komentářů: 0
Otázkami kvalit loveckých trofejí se myslivecká odborná veřejnost zabývá již několik desetiletí. Jedná se o otázky společenského významu těchto trofejí a dále o jejich objektivní hodnocení včetně dokumentace jejich původu. Tyto problémy byly nejčastěji diskutovány také na Valných shromážděních Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře (CIC) v letech 2007 a 2008. Oba uvedené problémy je možno analyzovat odděleně, i když spolu navzájem souvisejí. Více >
Současná problematika loveckých trofejí

Zasedání Ústřední hodnotitelské komise trofejí

Myslivost 2/2009, str. 14 Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
Počet komentářů: 0
V samém závěru roku 2008 skončilo netrpělivé očekávání Ústřední hodnotitelské komise trofejí, zda bude potvrzen předběžný termín pořádání jubilejní výstavy myslivosti. Ne, že by členové komise trpěli nedostatkem příležitostí během roku při plnění základního úkolu komise, kterým je především hodnocení význačných trofejí zvěře, avšak celostátní výstava myslivosti s mezinárodní účastí, to je svátek každého myslivce a obzvláště každého komisaře. Více >
Zasedání Ústřední hodnotitelské komise trofejí

Kulová kozlice BO 803

Myslivost 2/2009, str. 20 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Vstoupením společnosti Brno Rifles do rodiny České zbrojovky Uherský Brod, rozšířila naše největší zbrojovka sortiment svých zbraní o celou řadu zajímavých a především žádaných modelů loveckých pušek se sklopnými hlavněmi. Patří k nim velmi povedená kulová kozlice BO 803. Více >
Kulová kozlice BO 803

Očné zuby diviaka

Myslivost 2/2009, str. 28 Ing. Ján MERCEL
Počet komentářů: 0
Počas viac ako 45-ročného výkonu práva poľovníctva, hlavne vo funkcii poľovného hospodára, získal som značný počet očných zubov (špiciakov) diviačej zveri samčieho aj samičieho pohlavia, ktoré využívam hlavne pri školení kandidátov o prvý poľovný lístok, ako aj pri iných praktických príležitostiach. Na základe súhlasu Ing. J. Kasinu chcel by som sa so získanými praktickými poznatkami podeliť s čitateľmi časopisu Myslivost, ktorý sa totiž stále viac teší zvýšenej obľube medzi slovenskými poľovníkmi. Více >
Očné zuby diviaka

Myslivost v Bavorsku

Myslivost 2/2009, str. 30 red
Počet komentářů: 0
V prosinci 2008 byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Jihočeskou společností pro ochranu přírody a myslivost, o.p.s. a Zemským mysliveckým svazem Bavorska. Cílem je přeshraniční výměna informací a společné řešení projektů zaměřených na myslivost a ochranu přírody v rámci programu CÍL 3. V této souvislosti může být pro čtenáře Myslivosti zajímavá stručná informace o myslivosti v Bavorsku. Více >
Myslivost v Bavorsku

Lov a vábení lišky obecné

Myslivost 2/2009, str. 33 Petr Joo
Počet komentářů: 0
Je únor a vrcholí doba kaňkování lišky obecné. Je to období, kdy bychom se měli intenzivně věnovat lovu této malé, ale všemi mastmi mazané psovité šelmy. Ne nadarmo se říká chytrý jako liška. My zkusíme být chytřejší a využijeme její slabosti v době hledání partnera a také samozřejmě doby strádání, kdy je nouze o potravu. To jak a kdy budeme vábit si teď rozdělíme na jednotlivé části. Více >
Lov a vábení lišky obecné
Zpracování dat...