MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Legislativa a státní správa myslivosti

Myslivost 9/2009, str. 12 Ing. Jiří PONDĚLÍČEK, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Jedinečná a neopakovatelná historie české myslivosti nás pozitivně motivuje k citlivému zachovávání jejích staletých tradic a zároveň nás směruje k optimálnímu soužití s přírodou a využívání jejího bohatství. Myslivost není jen přivlastňování si zvěře, zvěřiny a trofejí, jak se mylně domnívají její oponenti, jedná se především o cílevědomou péči o zvěř a krajinu, ve které se nachází. Tato péče není uskutečnitelná bez spolupráce zemědělců, lesníků, vlastníků honebních pozemků a myslivců samotných. Více >
Legislativa a státní správa myslivosti

Jelení trofeje k roku 2008

Myslivost 9/2009, str. 8 Prof. Ing. et Ing.h.c. Josef HROMAS, CSc
Počet komentářů: 0
Letošní myslivecká výstava s mezinárodní účastí Natura Viva 2009 konaná v Lysé nad Labem ve spolupráci s rybáři, včelaři a zahrádkáři byla opět hojně navštívená, i když se tentokrát konala s odstupem pouhých čtyř namísto pěti let, jak jsme tomu byli zvyklí u výstav minulých (např. 2000 či 2005). Takže i na hodnocení výsledků myslivecké činnosti v chovech trofejové zvěře je nutno pohlížet z tohoto hlediska. Více >
Jelení trofeje k roku 2008

Jsou profesionální myslivci lékem? Ne!

Myslivost 9/2009, str. 14 MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD.
Počet komentářů: 0
Problémy s regulací početních stavů některých druhů spárkaté zvěře by neměly být důvodem ke zpochybňování principu, na němž je postavena naše myslivost Více >
Jsou profesionální myslivci lékem? Ne!

Nové metody a technologie ve službách myslivosti

Myslivost 9/2009, str. 26 Ing. František HAVRÁNEK, CSc. Ing. Martin HUČKO
Počet komentářů: 0
V posledních letech se v různých článcích nebo inzerci mysliveckých časopisů setkáváme s řadou nových technologií a postupů, které se objevují jednak v důsledku technického pokroku, a jednak v důsledku nových nebo narůstajících problémů v myslivosti. Jsou to především škody zvěří, ztráty zvěře na silnicích nebo zemědělskou mechanizací, nebo ekologické problémy vyplývající z destabilizace ekosystémů kulturní krajiny. Více >
Nové metody a technologie ve službách myslivosti

Přikrmování srnčí zvěře. Jak zajistit vhodná krmiva a jejich správné podání

Myslivost 9/2009, str. 30 Doc. Ing. Jiří KAMLER, Ph.D.
Počet komentářů: 1
O přikrmování srnčí zvěře bylo za několik posledních let napsáno již dost článků na to, aby se tato významná část mysliveckého hospodaření oprostila od zbytečných chyb zaviněných neznalostmi. Na základě vlastních zkušeností z přednášek a diskusí mohu s potěšením konstatovat, že tato osvěta přinesla své ovoce a naše povědomí o této problematice se výrazně zlepšilo. Většina z nás proto již ví, že by se s přikrmováním jadrnými krmivy mělo začít již na podzim a že podřadné seno má jen malý význam. Přesto v praxi stále dochází při řešení konkrétních situací k nejasnostem a já bych se pokusil uvést několik postřehů z diskusí v poslední době, které mohou být užitečné při hledání optimálních řešení. Více >
Přikrmování srnčí zvěře. Jak zajistit vhodná krmiva a jejich správné podání

Eschenbach arena®

Myslivost 9/2009, str. 33 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Arena je slovo a synonymum pro velký prostor, v němž se odehrávají rozličné děje a scény. Arena, respektive arena® je však také název další řady dalekohledů Eschenbach. Chce snad jejich jménem výrobce říci, že s nimi lze vidět nejedno dějství v aréně nebo v arénách planety Země? Je-li tomu tak, mezi největší arény pozemské náleží aréna přírody, aréna lesů, luk a hor. Proč tedy nejít s arenou® do arény? Více >
Eschenbach arena®

KAŠTANY A SRNČÍ ZVĚŘ

Myslivost 9/2009, str. 37 MVDr. Zdeněk KOLÁŘ
Počet komentářů: 0
Jírovec maďal, kaštan koňský, pochází z Malé Asie a východní části Balkánu. K nám byl dovezen jako strom okrasný, ale brzy se zjistila jeho atraktivnost pro zvěř, zejména daňčí. Kromě klasických alejí, kam se hodí svojí vznešeností, byl vysazován zejména v oborách, jako solitér, nebo ve volných skupinkách – kaštánkách. Nutně vyžaduje světlo a pečivou ochranu proti okusu. Více >
KAŠTANY A SRNČÍ ZVĚŘ

Nové vábničky Nordik Predator v České republice

Myslivost 9/2009, str. 44 Václav SVOBODA
Počet komentářů: 1
Návštěvníci letošních Národních mysliveckých slavností na Ohradě měli unikátní příležitost vidět poprvé v České republice veřejnou prezentaci naprosté novinky - vynikajících vábniček Nordik Predator ze Švédska. Tyto vábničky pro svoje vlastnosti zaznamenaly obrovský úspěch a prodávají se již ve Švédsku, Finsku, Norsku, Anglii, Německu a zemích Beneluxu. Více >
Nové vábničky Nordik Predator v České republice

Povídání o vydře a norkovi - Čas spát, čas běhat

Myslivost 9/2009, str. 48 K. POLEDNÍKOVÁ, L. POLEDNÍK, V. BERAN
Počet komentářů: 0
Toho dne jsme začali sledovat Brumbála, dospělého norčího samce, v osm hodin večer. Spal v hustém vysokém porostu travin na břehu malého rybníka na kraji lesa. Spal dlouho až do dvou hodin v noci. Vzhůru byl necelých dvacet minut, asi ani nevylezl z nory, a opět usnul. O půl čtvrté se znova probudil a hned vyrazil kousek po proudu dolů po malém potůčku. Z potůčku ale vyběhl a běžel lesem z údolí na kopec až na další rybník v jiném povodí, vzdušnou čarou vzdálený asi 1 km. Na rybník přiběhl o půl páté. V 4:45 už zase spal, tentokrát v noře mezi kořeny olše. V šest hodin ráno byl opět vzhůru, přeběhl hráz rybníka a pokračoval dolů do údolí po drobném potůčku, přeplaval velký rybník a pokračoval dál až na další 12 ha rybník, kde zalezl do další nory pod vrbou a opět usnul. Tam spal s jednou kratší přestávkou, kdy aktivoval jen v noře, až do čtyř hodin odpoledne. Mezi čtvrtou a šestou hodinou byl střídavě aktivní a neaktivní v noře či v jejím blízkém okolí a pak spal dál až do ukončení sledování v osm hodin. Více >
Povídání o vydře a norkovi - Čas spát, čas běhat

Základy výživy zvěře

Myslivost 9/2009, str. 50 Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., Ing. Zdeněk VALA
Počet komentářů: 0
Termínem výživa se označuje soubor fyziologických a biochemických pochodů v živém organismu spojených s příjmem, trávením, vstřebáváním a vylučováním nestrávených zbytků, tak aby byly zachovány základní životní funkce daného organismu. Zvěř přijímá potravu v krmivech ve formě živin. Živiny jsou chemicky definovatelné látky. Živočišný organismus však může využít pouze část přijatých živin. Ta část živin, která neodešla z těla ven ve formě výkalů, se označuje jako stravitelné živiny. Více >
Základy výživy zvěře

Puškohledy ZEISS

Myslivost 9/2009, str. 52 © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Pro lovce a střelce je z výrobního programu firmy Zeiss kromě dalekohledů samozřejmě nejzajímavější nabídka puškohledů, které jsou vyráběny ve dvou řadách Victory a Classic v celkem 18 typech. Více >
Puškohledy ZEISS

Čáp černý Ciconia nigra

Myslivost 9/2009, str. 64 Text a snímky Jiří LIŠČÁK
Počet komentářů: 0
Téměř metr dlouhý pták řádu brodiví. Rozpětí křídel 170 až 190 cm. Svrchní část těla, hlava krk i hruď černá s kovovým leskem peří. Spodní část bílá. Dlouhý krk. Okolí oka červené. Dlouhé červené nohy a zobák. Mladí ptáci tmavě hnědé peří. Zobák i nohy světle hnědé. Dospívá ve třetím roce života. Více >
Čáp černý Ciconia nigra

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Převážná část našich „minisoudniček“ se týká myslivců – tedy jejich vztahu k zákonu o myslivosti a souvisejícím předpisům. Kvůli myslivosti jako takové se ovšem může do konfliktu se zákony dostat i člověk, který sám k myslivosti nijak netíhne – třeba „pejskař“, jehož miláček likviduje mláďata zvěře, farmář, kterému se dostane dobytek z oplocených pastvin do honitby, úředník, který při rozhodování o mysliveckých záležitostech poruší zákon (ať z neznalosti nebo úmyslně). Potkat to může i představitele místní samosprávy, jak se budeme moci přesvědčit v následujícím případu … Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Zimní spánek

Myslivost 9/2009, str. 76 Vojtěch Škaloud, Oldřich Tripes
Počet komentářů: 0
V podstatě lze rozlišit tři přezimovací typy. První tvoří bobr a ondatra, kteří v silných zimách delší dobu setrvávají v doupěti, střídají pravidelně spánek s bděním a živí se ze zásob potravy uskladněných buď přímo v doupěti nebo v jeho těsné blízkosti. Více >
Zimní spánek

Marocchi Model 100 a Marocchi i12

Myslivost 9/2009, str. 16 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Když se myslivce nebo lovce zeptáte, která země je zaslíbená brokovnicím, s největší pravděpodobností řekne Itálie. A bude mít pravdu. Mezi italskými výrobci brokovnic má své pevné místo zbrojovka Marocchi, z jejíž produkce představuji našim čtenářům dvě rozdílné zbraně, sportovní kozlici Marocchi Model 100 a poloautomat Marocchi i12. Na závěr jsem požádal o rozhovor Zdeňka Chaloupského, českého reprezentanta firmy Marocchi, který si již vystřílel nejedno vítězství. Více >
Marocchi Model 100 a Marocchi i12

Fotopasti – noví pomocníci pro myslivce

Myslivost 9/2009, str. 38 Radim PLHAL, Jiří KAMLER
Počet komentářů: 0
Technický pokrok se nevyhýbá ani tak konzervativnímu oboru jako je myslivost, a tak se v poslední době můžeme na stránkách odborných časopisů stále častěji probírat pestrou nabídkou více či méně užitečných pomůcek, vybavení a zařízení. Vedle záplavy různého oblečení z prodyšných a nepromokavých materiálů je jednou z novinek, která se může stát skutečně významným pomocníkem každého myslivce, automatické fotoaparáty pro venkovní použití. Tato zařízení jsou zejména v Severní Americe známá již delší dobu a běžně se zde používají pro lovecké i jiné účely. V anglicky psaných katalozích či na internetu je lze najít pod názvy Trail camera, Infrared-triggered camera, Self-triggered camera, Scouting camera, Photo trap, Traps camera aj. Z několika vymyšlených variant českého pojmenování tohoto přístroje považujeme za nejpovedenější termín fotopast. Více >
Fotopasti – noví pomocníci pro myslivce

Jak vybírat a používat fotopasti

Myslivost 9/2009, str. 40 Tomáš Kuba
Počet komentářů: 0
Fotopast je zjednodušeně řečeno digitální fotoaparát aktivovaný pohybem a vybavený zábleskovým zařízením pro práci v noci. Tak jednoduché to ale zase není, a pokud o koupi fotopasti uvažujete, je třeba znát přece jen více. Na co se tedy při výběru soustředit? Více >
Jak vybírat a používat fotopasti
Zpracování dat...