Časopis Myslivost

I. Mezinárodní akademická soutěž v mysliveckém troubení a vábení jelenů

Myslivost 5/2010, str. 94  Ing. Martina HARTOVÁ a Ing. Vlastimil HART, Ph.D.
První ročník soutěže, navazující na dva úspěšné ročníky národních soutěží ve hře na lovecké hudební nástroje a soutěže ve vábení jelenů, proběhl ve dnech 26. – 27. března 2010 na brněnském výstavišti v rámci doprovodného programu Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví (SVVML). Na soutěž se přihlásilo 18 souborů, 33 sólistů na lesnici, 24 sólistů na borlici, 17 začínajících a 31 pokročilých vábičů od nás, ze Slovenska a Polska. Celkem téměř 200 soutěžících.
Studenti se většinou sjeli už ve čtvrtek, aby se podívali na místo konání soutěže a aby si ještě v klidu prohlédli výstavu. Páteční ráno v Rotundě brněnského výstaviště vřelo neskrývaným očekáváním a nervozitou z toho, co přijde. Letošní ročník byl totiž mimořádný tím, že byl dvoukolový a do sobotního finále postoupili jen ti nejlepší. V pátečním kole museli myslivečtí trubači předvést dvě povinné skladby a na základě bodového hodnocení od pěti profesionálních hráčů sedících v porotě se rozhodovalo o těch nejlepších. Nelehkého úkolu v předsednickém křesle se ujal Mgr. Václav Ferebauer, profesor Státní konzervatoře v Praze a sólotrombonista Symfonického orchestru hl. m. Prahy.
Soutěž ve vábení jelenů, která probíhala souběžně s mysliveckými trubači, byla pro soutěžící od samého začátku velmi napínavou. Soutěžní ukázky hlasových projevů jelenů v říji byly totiž vylosovány těsně před zahájením soutěže. Porota byla složena z pěti jelenářů a předsedou poroty se stal zástupce generálního partnera VLS ČR, s.p. Ing. Jan Jeniš z oblasti nejlepšího chovu jelenů v ČR ve volnosti, vojenského prostoru Libavá.
Páteční den rozhodl o vítězích v začínajících vábičích a o největších sympaťácích soutěže. Nejlepších výsledků mezi začínajícími vábiči dosáhl Tomáš Beran z ČLA Trutnov. Nejsympatičtějším vábičem jelenů se stal Josef Kapras z MENDELU v Brně a nejvíce hlasů pro nejsympatičtější trubače získal soubor Vzhůru nohama z FLD ČZU v Praze.
Páteční den završil koncert účastníků, na kterém předvedlo své umění pět zahraničních souborů, šest domácích souborů a vábení jelenů bylo v podání mistrů jelenářů vedených Tomášem Třeským z FLD ČZU v Praze.
Sobotní ráno si soutěžící mohli oddechnout, protože se začínalo až od 13 hodin a celé dopoledne bylo vyhrazeno těm, kteří postoupili do finále, aby si vyzkoušeli akustiku Rotundy. Pět nejlepších sólistů na borlici a lesnici, 5 nejlepších souborů a 10 nejlepších pokročilých vábičů se utkalo před publikem, které nadšeně sledovalo jejich výkony.
I když prvenství ve hře na lovecké hudební nástroje i v ukázkách hlasových projevů jelenů v říji podle posluchačů jistě patřilo všem, kteří postoupili, poroty svým nelítostným a spravedlivým bodováním určili vítěze.
Nejlepším hráčem na lesnici se stal Honzík Oprštěný ze ZUŠ Potštát. Ve hře na borlici kralovali studenti z Polska a nejlépe hru zvládl Karol Kroskowski ze ZSL w Tucholi. Největší potlesk a nejvíce bodů v souborech obdrželi Sekáči z MENDELU v Brně.
Nejlepším v kategorii pokročilých vábičů jelenů se stal Tomáš Třeský z FLD ČZU v Praze, kterému se dostalo také největšího uznání, když při vyhlašování oznámil, že na této soutěži vábil jen pro babičku, se kterou se musel navždy rozloučit pár dní před soutěží.
Závěr soutěže byl ještě slavnostnější než po prvním dni. Vítězové v jednotlivých kategoriích byli představeni na galavečeru SVVML. Hostům galavečera tak mohli ukázat své umění a zpestřili slavnostní chvíli, kdy byla předávána ocenění. Po oficiálním ukončení následovala pozvánka ke společenské zábavě, která byla pro všechny zúčastněné jistě nezapomenutelná. V jednom sále hrála cimbálová muzika a v druhém předváděli své hudební umění studenti z Polska, vedeni svými učiteli, a naši studenti, kteří se nenechali zahanbit a nezůstali pozadu. A jak zaznělo nejen z úst zahraničních účastníků „už aby byla další soutěž“.
Za oba dny vděčíme generálnímu partnerovi, Vojenským lesům a statkům ČR, s.p. a dalším partnerům: MZe, ČZU v Praze, FLD ČZU v Praze, Českomoravské myslivecké jednotě, Trubačské škole Josefa Selementa, časopisu Myslivost, Stráž myslivosti, firmám: Lídl Brno, Amati Kraslice, Vábničky Hubertus, Banner, AKSANA, Lesnická práce, Umělecká agentura THOMAS, WERRA klobouky, LUKO košile, SUPRA Praha, B&F, Rembrandt, Lesko Kostelecký, Mikov, ARMS – CZ, Eurohunt, www.kozenezbozi.com, Lihovar Lžín, Detex a Řeznictví u Rysa.
 
 
Za Fakultu lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze a organizátory soutěže
Ing. Martina HARTOVÁ a Ing. Vlastimil HART, Ph.D.
 
Všechny informace o soutěži a výsledky naleznete na: www.trubaci.cz v sekci archiv - soutěže
Zpracování dat...