Časopis Myslivost

Jak střílí Brno Effect

Myslivost 5/2010  Pavel Klozík
Lehkou jednorannou kulovnici s lůžkovým závěrem Brno Effect, Česká zbrojovka a její sesterská společnost Brno Rifles uvádí jako zbraň pro myslivce džentlmeny lesa, kteří ctí starou tradici lovců lovících jednou ranou. S příchodem lovecké sezony jsem se na Effecta podíval znovu a podrobněji. Namátkou jsem vybral model ráže 308 Winchester, vyrobený v roce 2009.
 
Historie
HistorieEffectu se pomalu začínala psát na konci 90. let minulého století, když se brněnské zbrojovce nepodařilo dotáhnout do zdárného konce vývoj jednoranové kulovnice ZBK 110, vzniklé na základě původní, výrobně levné brokové jednušky s lůžkovým závěrem, určené pro nenáročné zákazníky a převážně na export do Jižní Ameriky. Ing. Michal Koutný, dnešní šéfkonstruktér Brno Rifles a tehdejší konstruktér ZBK 110 mně řekl: „Nikdy jsem nepočítal přestavbou brokové jednušky na kulovnici. Když jsem podle zadání na základě brokovnice sestrojil jednoranovou kulovnici, objevily se problémy. Kulovnice s kovanou hlavní měla vcelku dobré výsledky při použití slabších kulových nábojů, ale s výkonnějšími rážemi, například 7x57R nebo 8x57 JRS, již nevykazovala dostatečnou přesnost. Především jsme se potýkali s velkým výškovým rozptylem zásahů. Ani spoušť nebyla optimální. Byla konstruovaná pro brokovnici, měla velký odpor a dlouhý chod. Někteří kolegové, kteří neměli potřebné technické znalosti, se tehdy neúspěšně pokoušeli o zlepšení konstrukce ZBK 110. Kulovnice ZBK 110 byla slepá ulička. Rozladěn nad celkovou situací se ZBK 110, jsem krátce před rokem 2000 zkonstruoval novou jednoranovou kulovnici ZK 99, mající vlastnosti lovecké zbraně podstatně vyšší kategorie. Po dalším zdokonalení ZK 99 vznikla vyzrálá jednoranová kulovnice Brno Effect, kterou dnes vyrábíme v Brno Rifles.“
 
Konstrukce
Brno Effectmá ocelovou baskuli a hlaveň s lesklým vývrtem se čtyřmi pravotočivými drážkami. Ústí hlavně je mírně zahloubeno. Na zadní část hlavně je čistě nalisovaná ocelová objímka se dvěma kulisami ve spodní části. Přední kulisa má na čele půlkruhovou drážku, jíž se opírá o ocelový čep, ukotvený napříč baskulí. Hlaveň se při sklápění otáčí okolo čepu.
Na temeni druhé kulisy je drážka pro výsuvný uzamykací klín, ovládaný tradiční kličkou na temeni baskule, nad rukojetí. Za kličkou je na osvědčeném místě pojistka, ovládaná posuvným šoupátkem. Při posunutí pojistky dopředu, je kulovnice odjištěna, a při posunutí dozadu, je zajištěna. Na pojistku v odjištěné poloze upozorňuje výstražná červená tečka.
Odstranění prázdných nábojnic zajišťuje vytahovač. Na hřbetu objímky hlavně je lišta, sloužící k uchycení montáže se zaměřovacím dalekohledem nebo kolimátorem. Lišta volně navazuje na tvar pažby a její čelo a temeno nemají ostré hrany. Před lištou je na hřbetu hlavně základna s hledím v příčné drážce. Hledí má pravoúhlý zářez a proti posunu je zajištěno důlkem. Muška ve tvaru hranolu je zepředu nasunutá v drážce na vrcholu vysokého pylonu nad ústím hlavně a proti posunu je rovněž zajištěna důlkem. Pylony hledí i mušky jsou k hlavni ukotveny dvěma šrouby. Mířidla nejsou zvýrazněná. Effect neumožnuje kontrolu mušky a hledí při nuceném nebo nechtěném posunu, během nastavování nebo po nárazu. Vychýlení z původní polohy je vidět podle poloh obou polovin důlku. Spoušť, je vybavena nastavitelným francouzským napínáčkem a chráněná velkým lučíkem. Nastavení napínáčku se provádí šroubem v zadní části spouště. Styčné plochy spoušťového mechanismu jsou dobře zpracovány.
Předpažbí a německá pažba jsou vyrobeny z tureckého ořechu a mají úchopové plochy zdrsněné rybinou, vytvořenou laserem. Povrch pažby a předpažbí je chráněn politurou. Botka pažby je z černé pryže. Ocelové části jsou brynýrovány. Boky a spodní část baskule je symbolicky zdobená jednoduchou strojovou rytinou s loveckým motivem. Nošení kulovnice umožňují ocelová poutka ukotvená k dolní část hlavně a pažby. Poutky je možné otáčet, ale jsou upevněná tak, aby nechrastila a nezradila zvěř.
Rozložení Effectu se provádí po kontrole není-li náboj v nábojové komoře a vypuštění spoušťového a bicího mechanismu. Ve spodní části předpažbí posuneme šoupátko, sundáme předpažbí a nakonec, po otočení temenní kličky sklopíme a sejmeme hlaveň z baskule.
Effect se dodává s vícejazyčným barevným návodem a nástřelným listem. Je balen v krabici z tvrdého papíru.
 
Praktická zkouška
Design a zpracování
Praktická zkouška měla několik etap. V první jsme s několika dalšími střelci a myslivci hodnotili design kulovnice, celkové zpracování, ovládání a způsob rozložení k čištění.
Brno Effect je kulovnice charakteristická elegantním a propracovaným designem. Postrádá ostré hrany a jednotlivé součásti na sebe plynule navazují. Velký lučík chránící spoušť umožňuje střelbu v rukavicích. Na hřbetu baskule je zaoblená temenní klička, s jejímž ovládáním si poradí každý střelec, muž i žena. Za temenní kličkou je pojistka, s dobře zapamatovatelnými polohami: když je posunutá dopředu, ve směru letu střely, je zbraň odjištěná, při posunu dozadu, směrem ke střelci, je mechanismus zajištěn. Pojistka se ovládá stejně palcem pravé i levé ruky, ukazovák střílející ruky může zůstat natažen podél lučíku, bez nebezpečí nežádoucího výstřelu. Rozložení zbraně k čištění je snadné a nevyžaduje použití žádných nástrojů. Zpracování vnějších i vnitřních ploch je na velmi vysoké úrovni. Vadou na kráse a konstrukci Effectu jsou jeho mířidla, která neumožňují individuální nastavení.
 
Odpor spouští a počáteční rychlosti
Než jsme přistoupili k prověrce střeleckých vlastností, změřili jsme digitálním měřidlem odpor spouště. Měření jsme provedli vždy desetkrát a naměřili průměrný odpor spouště (bez napínáčku) 16,937 N. Zbraň byla nová, po vytažení z krabice. Výsledky měření odporu spouště jsou v tabulce. Následovalo měření počátečních rychlostí střel nábojů (V1,5), s nimiž jsme posléze provedli zkoušku přesnosti a seskupení zásahů. U obou nábojů jsme provedli 10 měření. Výsledky rovněž najdete v tabulce. Ke zkoušce jsme použili náboje ráže 308 Winchester od firmy Sellier & Bellot, s polopášťovou střelou se střižnou hranou typu SPCE, o hmotnosti 9,7 g/150 grs a sportovní náboje vyrobené firmou RWS, s celoplášťovou střelou MATCH – S, o hmotnosti 12,3 g/189,8 grs. Výsledky měření a vypočtené počáteční energie E 1,5 jsou opět v tabulce.
 
Precise
Ke zkoušce precise zásahů jsme přistoupili 45 minut po měření počátečních rychlostí, kdy jsme kulovnici nechali vychladnout. Našim cílem bylo zjistit přesnost střelby a precisi zásahů se dvěma typy nábojů, s rozdílnou laborací prachové náplně a rozdílným typem střely. Navíc nás zajímalo jak se projeví větší počet výstřelů na přesnosti, v situaci, kdy dochází k většímu ohřevu hlavně, její možné deformaci a zvýšenému chvění. Dále nás zajímala ergonomie pažby, předpažbí a rukojeti a jejich vliv na přesnost konkrétních zbraní, vliv odporu spouště na precisi (nepoužili jsme napínáček), čitelnost mířidel a všechny ostatní funkce zbraně. Střeleckou zkoušku jsem provedl s kolegou, zkušeným střelcem, který již vystřílel tisíce nábojů. Na jeho střelecké umění se mohu spolehnout. Stříleli jsme vsedě, se zbraní opřenou předpažbím o stabilní podložku a s opřenými lokty, abychom maximálně omezili vliv vlastní chyby. Teplota na venkovní venkovní střelnici se pohybovala se okolo bodu mrazu. Chtěli jsme vyzkoušet kvalitu továrně namontovaných mířidel a zbraní bez jakýchkoli úprav. Nepoužili jsme optické zaměřovače a terče jsme umístili na vzdálenost 50 m. Každý z nás pálil deset nábojů jedné kategorie, vždy po pěti do jednoho terče, přibližně v intervalu jedné až dvou minut na každý výstřel. Rychlost střelby nebyla předem stanovená a vyplynula ze situace.
Výborná konstrukce Effectu, skvělá spoušť a ergonomie pažby ukázaly své přednosti. Výhrady jsme měli pouze vůči mířidlům bez zvýraznění. Muška měla v hledí poměrně malý prostor (světélka), ale nakonec jsme si zvykli. Popravdě řečeno, nic jiného nám nezbývalo. Vysokou kvalitu prokázala hlaveň. Střely nábojů Sellier & Bellot měly stabilní seskupení zásahů na třetí hodině 5,5 – 7,5 cm vpravo od záměrného bodu. Seskupení zásahů nábojů RWS ležela přibližně ve stejné vzdálenosti, zpravidla mezi první a druhou hodinou, vpravo nahoře. Rostoucí počet výstřelů a teplota hlavně měly minimální vliv na precisi a seskupení zásahů.
 
Hodnocení
Když jsme vyhodnotili terče, shodli jsme se na následujícím resumé. Effectu chybí moderní zvýrazněná mířidla. Mušku a hledí zvýrazněné zelenými světlovodnými vlákny má celopažbený Effect Lux, vyráběný od letošního roku. Standardní černá mířidla Brna Effect a Effect FS jsou dobrá při střelbě na jasný a kontrastní terč, kdy umožňují dosáhnout velmi dobrá seskupení zásahů. Většina myslivců na kulovnice pravděpodobně namontuje zaměřovací dalekohled.
Brno Effect má velmi dobrou konstrukci, design, perfektně umístěné ovládací prvky a je kvalitně vyroben. Stabilní seskupení zásahů ukazují jeho schopnost přesně zasahovat terč ze studené hlavně i opakovanými výstřely při déle trvající střelbě. V cenové relaci do 25 000 Kč má po všech stránkách vyvážené vlastnosti.
Kulovnice Brno Effect se vrábí v polopažbené a celopažbené variantě FS, a nově taky v celopažbené verzi LUX, v rážích 8x57 JRS, 6,5x57 R, 7x65 R, 243 Winchester, 30-06 Springfield a 308 Winchester.
Zpracování dat...