Časopis Myslivost

39. ročník NÁRODNÍHO FINÁLE SOUTĚŽE O ZLATOU SRNČÍ TROFEJ, kategorie „B“

Myslivost 1/2010, str. 80  Ing Jana Novotná, Ing Jan Honsa
Po loňském finále Národního kola soutěže Zlatá srnčí trofej se reprezentanti okresních mysliveckých spolků a mladí přátelé myslivosti přesunuli z malebného moravského zákoutí v okolí Lopeníku do krásného a historií opředeného prostředí jižních Čech, konkrétně do okolí města Planá nad Lužnicí. Po Okresním mysliveckém spolku Uherské Hradiště tak přijal pomyslnou štafetu péče o mladé myslivce s hrdostí a chutí OMS Tábor. Termín turnusu kategorie B (děti od 6. do 9. třídy) již tradičně navazoval na turnus kategorii „A“.
Po celoroční práci v kroužcích se o prázdninách sešli mladí přátelé myslivosti ze všech koutů České republiky, aby při společném setkání prohlubovali a následně předvedli své znalosti. V neděli se děti začaly sjíždět do tábořiště. Při loučení s rodiči ukápla občas i nějaká ta slzička, která byla ale v mžiku zapomenuta. Postupně mladí myslivci začali nasávat atmosféru prostředí okolí řeky Lužnice, které se jim stalo na 14 prázdninových dnů domovem. Prvním zaznamenaným poznatkem byl pro finalisty jistě výskyt většího množství komárů! Tak začaly 2 týdny, které přinesly nejedeno přátelství na celý život a to nejenom s myslivostí.
Letošní téma celého soustředění se neslo v duchu husitství. 57 dětí bylo rozděleno do 5 oddílů, které měly příznačné názvy jako Nabodeníčka, Cepíci, Vozohradbáči, Kališníci a Palcáti. Palcát se také jmenovat letní tábor při DDM Tábor, v kterém jsme přebývali. Své pokřiky a přezdívky děti představili u prvního společného táboráku, při kterém se zároveň konalo setkání s místními myslivci a lesáky. O zdejší krajině a myslivosti nám vyprávěli Ing. Jan Kalafut, Ing. Milan Kalafut, Ing. František Vališ, Mgr. Josef Musil a Ing. Stanislav Vyhnal. Za ČMMJ soutěžící přivítali slečna Hana Obrdová a Ing. Jaroslav Kostečka, PhD, kteří popřáli hodně štestí a odvahy nejenom dětem, ale i vedoucím.
V úterý proběhla první část soutěže - teoretická - průřez znalostí, které si děti přinesly z domovů. Znalosti byly prověřovány v 7 disciplínách, stejně jako je tomu při zkouškách o lovecký lístek. Soutěžící tak prokazovaly své znalosti v oblastech chov a péče o zvěř, střelectví a zdravověda, kynologie a choroby zvěře, historie a tradice v myslivosti, lovectví, zoologie formou testů o 107 otázkách. (testové otázky jsou uveřejněny na stránkách ČMMJ).
Po dopoledních testech přišel čas výletu do bažantnice Radany a obory Sedlice. Účastníci se rozdělili do dvou autobusů, naladili hlasivky a vyrazilo se za poznáním. První zastávkou byla bažantnice Radany, kterou nás provedl Ing. Milan Frnoch. Představil nám bažantnici od líhní, před krmivo až k chovným hejnkům. Děti si nadšeně odnášely strakatá peříčka perliček. Další zastávka byla v oboře Sedlice. Zde nás přivítal Ing. Jindřich Brožovský. Úkazal nám pro veřejnost přístupné i nepřístupné zákoutí obory, viděli jsme velké množství černé a daňčí zvěře. Některé z dětí se tak poprvé v životě dostali na pár metrů k pravým divočákům! Výlet se mladým myslivcům moc líbil.
Ornitologickou přednášku si pro děti připravil Ing. František Vališ a Petr Obluk. Oba tito pánové patří do řad myslivců, kteří prošli Zlatou srnčí trofejí, děkujeme jim, že se za námi vrátili a seznámili nás s problematikou odchytu a kroužkování ptactva. Jeden krásný podvečer připravili účastníci setkání trubačů v Chlumu u Třeboně, kteří nejen nám, ale také široké veřejnosti přednesli pod vedením JUDR. Petra Vacka koncert lovecké hudby. Ukázku vábení jelenů nám předvedl Tomáš Třeský, který patří mezi nejlepší ve svém oboru.
Velkým zážitkem pro děti bylo spaní pod širákem, které bylo přímo v místě nejpovolanějším, u Kozího hrádku, kde děti vytvářeli za asistence vedoucích svůj vlastní kotlíkový guláš, který jim byl ten den večeří. Jak krásně se kotlíky po nájezdu mladých husitů opět leskly!
V sobotu odpoledne jsme vyrazili na celodenní výlet po Táborsku, program byl opět velmi zajímavý! Městem Tábor nás za výkladu o jeho historii i současnosti provedl PhDr Stanislav Zita. Naše další kroky směřovaly k areálu umělé nory Pintovka. Zde jsme se zúčastnili nácviku bezkontaktního norování a také nám byla představena práce ohaře v lese. S ukázkou sportovní střelby jsme se setkali na střelnici v Opařanech.. Poslední sobotní zastávkou se stala obora Bechyně, ve které děti mohly spatřit daňčí a mufloní zvěř. Zde nás prováděl a výklad podával lesní a myslivecký hospodář Ing. Vladislav Podhradský.  
Důležitým bodem pro všechny účastníky bylo konání praktické části finále, tzv. stezky, při níž děti na zhruba 4 km trase prokazují znalosti, které si z části přinesli z domovů a které z části získali během prvního týdne soustředění. Výuka probíhala v blocích, ve kterých zkušení vedoucí přednášeli každému oddílu témata jako jsou lovectví, kynologie, pobytové stopy zvěře a střelectví. Děti měly k dispozici odlitky stop, knižní podklady, trofeje zvěře a různé myslivecké pomůcky z praxe. Další výuka, zejména ta co se týkala botaniky a pobytových stop, probíhala při každodenních vycházkách s oddílovými vedoucími. Stezkou končí pro jednotlivé reprezentanty okresů soutěž jako pro jednotlivce, nyní pokračuje pouze mezioddílová soutěž.
Dalším celodenním a zároveň posledním výletem byla návštěva Mysliveckého a lesnického muzea Ohrada a ZOO Ohrada. Poté jsme se přesunuli do Staré Obory, kterou nás provedl oborník Ing. Petr Novosad. Prohlédli jsme si uspořádání obory a zúčastnili jsem se krmení černé zvěře, směli jsme také nahlédnou do překrásné hájovny, která ukrývala velké množství zajímavých trofejí. Poté nás čekala Poněšická obora, kterou nám představil oborník František Řehoř. Pro všechny bylo nezapomenutelným zážitkem navštívit tyto krásné staré obory, naslouchat zasvěceným slovům oborníků a potěžkat nebo se vyfotit se shozy rekordních trofejí, zejména těch jeleních. Unaveni po celodenním výletu na žhavém sluníčku, avšak plni mysliveckých zážitků, jsme se vraceli do našeho tábořiště. V následujících dnech probíhaly soutěže, které se započítávaly do celotáborové hry. Cesta za pokladem se opět setkala se ztrátou oddílu v terénu, děti se předháněli ve sběru letniny a vymýšlely básničky, výtvory a scénky na Bavíme se sami. Čerpaly z nekonečného moře námětů, které jim společný pobyt přinášel.
Závěrečné vyhlášení výsledků jednotlivců letošního národního finále soutěže mělo slavnostní a zároveň dojemný ráz, neboť 14 dnů s sebou přineslo spoustu krásných a nezapomenutelných zážitků, a také nových přátelství. Přítomni byly zástupci z řad sponzorů a pořadatelů, rodiče dětí a všichni, kteří se chtěli dozvědět, kdo bude dalším národním vítězem. Celý ceremoniál doprovázelo vystoupení střípků z trubačských souborů trubačů při MZLU v Brně a trubačů OMS Tábor, kterým bychom tímto chtěli poděkovat.
Hodnotné ceny dětem předávali za ČMMJ Mgr. Miroslav Wolf a Dr. Štefan. Hakel,. .Vyhlášení bylo napínavé a o to bylo dojemnější, že první tři finalisté pocházeli z blízkého okolí. První cenu v podobě vzduchovky již tradičně věnovala Česká zbrojovka a letos byl vítěz navíc obdarován obrazem s portrétem srnce od ak. mal. Václava Nasvětila.Na závěr vyhlášení vedoucí společně za kategorie A i B předali Ing. Stanislavu Vyhnalovi upomínkový předmět, který mu bude připomínat společně strávené chvíle a který mu byl drobným poděkováním za úzkou spolupráci při průběhu letošního setkání.
V odpoledních hodinách ještě následovalo vyhlášení celotáborové hry, jehož vítězové si za své dlouhodobé snažení odnesli nože. Pomalu se blížil večer při kterém děti strávili poslední společné chvíle u táboráku za zvuku houslí a kytar. Naposled spolu probírali společné zážitky a měli poslední možnost vyměnit si se svými novými kamarády adresy.
Letošní finále soutěže bylo unikátní, neboť na něm byla vidět soustavná dlouhodobá práce mnoha organizací i jednotlivců. Hlavní díky patří Českomoravské myslivecké jednotě, která soustředění pořádá a zaštiťuje, OMS Tábor a Lesům Tábor a.s., jmenovitě paní Věře Borkovcové, panu Ing. Stanislavu Vyhnalovi a Ing. Faladovi, Jihočeskému kraji, Městům Planá nad Lužnicí a Tábor, kteří přispěli k celému chodu letošního kola.
Poděkování patří i dalším sponzorům a přátelům myslivosti, kteří nám darem, skutkem nebo radou pomohli k dotvoření celého mraveniště, byli to:
Správa lesů města Tábor a.s., Sellier&Bellot, a. s., Rembrandt, s. r. o., Agro Havlát s. r. o, ak. mal. pan Václav Nasvětil, ARMS – CZ, a. s., Lesy ČR, s. p., Vojenské lesy a statky s.p., Panství Bechyně, DDM Tábor (LT Palcát), jmenovitě pan Mgr. Musil, Artes Natur, s. r. o., Česká Zbrojovka Uherský Brod, Fomei, a. s., KOZAP Uherský Brod, Lesko, Myslivost, s. r. o., Záhoří Rudel, s. r. o., Ing. Michal Zubíček, Dogtrace, Vysočina, a. s., Zbraně a střelivo – Bohumil Urban, s. r. o., Afars, s. r. o., p. Hlavoň, manželé Vaníčkovi, Ing. Holubová, sourozenci Pařilovi, p. Buček, Ing. Havlina, p. Vrba a tým kuchařek v LT Palcát. Dále děkujeme myslivcům z MS Košice, MS Skopyce, MS Opařany, kteří téměř každý den, v době svého volna, doprovázeli děti na čekanou a nejednou se vrátili z lovu úspěšně!.K tomu se také vztahuje poděkování za zvěřinu, kterou nám pak paní kuchařky a kuchtíci upravili.
Nesmíme zapomenout také na vedoucí, kteří se na chvíli stali adoptivními rodiči dětí a kteří nejednou zavzpomínali na bezstarostné časy, kdy oni samy byly soutěžícími. Někteří z nich jsou již téměř maratonovými běžci v ZST a přesto se stále rádi každý rok vracejí a těší se až uvidí známe, ale i nové tváře. Obětavou zdravotnicí a sestřičkou pro všechny zraněné jak na povrchu tak na dušičce byla Bc. Lucie Dušková, dále to byli vedoucí Martina Novotná, Bc.Irena Pavelková, Hanka Šimečková, Darina Kvasnicová, Bc. Petr Ježek, Stanislav Náhlík, Luboš Novák, Roman Navrátil a Miroslav Mládek.
14 denní pobyt skončil, dětem opět ukápla slzička, tentokrát však proto, že se loučili se svými kamarády a někteří z nich jeli jako soutěžící naposled. Část nastoupila do lesnických škol a jistě nejen jim byl dán základ, který z nich vytvoří čestné, svědomité myslivce a milovníky přírody. Pevně doufáme, že ČMMJ bude i nadále tento projekt podporovat. Investice do dětí se jednou jistě vrátí.
39. Národní finále Zlaté srnčí trofeje bylo velmi zajímavé a poučné, program byl nabyt do poslední minutky, děti se setkaly se spoustou věcí z myslivecké praxe a dostali se do míst, kde se jen tak někdo nepodívá. Následujícímu neuvěřitelnému 40. ročníku této krásné soutěže přejeme minimálně stejný úspěch a ať s sebou přinese nové mladé myslivce, kteří budou stejně dobří a zapálení pro přírodu a poznání jako jejich předchůdci.
 
S pozdravem Mladým myslivcům zdar!

 
Výsledková listina

kategorie "B"


1.       Stanislav Vyhnal, OMS Tábor, 380 b.
2.       Roman Šebek, OMS Tábor, 372 b.
3.       Jaroslav Sova, OMS Písek, 354 b.
4.       Michaela Hlavoňová, OMS Blansko, 341 b.
5.       Tereza Pišlová, OMS Rychnov nad Kněžnou, 339 b.
6.       Aneta Bačová, OMS Blansko, 334 b.
7.       Martin Pilař, OMS Tábor, 328 b.
8.       Jiří Šmída, OMS Ústí nad Orlicí, 326 b.
9.       Robin Fojt, OMS Blansko, 325 b.
10.    Dominik Mašek, OMS Plzeň, 325
 
Zpracování dat...