Časopis Myslivost

MERKEL B3 A MERKEL 96 LS

Myslivost 1/2010, str. 20  Text a snímky Pavel KLOZÍK
Německé lovecké pušky vyráběné zbrojovkou Merkel Jagd und Sportwafen GMBH, sídlící ve městě Suhlu, jsou mezi našimi myslivci dlouhodobě oblíbené. Důvodem stálého zájmu není pouze jejich vysoká kvalita, ale také celkové pojetí, které je blízké našim mysliveckým tradicím. Nejde o náhodu. Německé a naše myslivecké tradice mají mnoho společného. Ve druhé polovině roku 2009 jsem dostal pod symbolický drobnohled dvě pušky s lůžkovým závěrem, kulobrokovou kozlici Merkel B3 a dvojákový troják Merkel 96 LS.
Merkel B3
Kulobroková kozlice Merkel B3 je moderní lovecká puška vhodná pro začínající i zkušené a náročné myslivce. Má lůžko hlavní (baskuli) vyrobenou z odolné lehké slitiny. Hlavňový svazek je v baskuli uzamčen pomocí vloženého závorníku, jehož obloukovitý výběžek zapadá do prodlouženého hřbetu za nábojovou komorou horní hlavně. Další uzamčení je provedeno klínem do háku pod spodní hlavní. V závorníku je dvojice nad sebou uložených odpružených zápalníků. Bicí mechanismus je kladívkový a ovládá se dvěma spouštěmi. ¨
Hlavně, horní broková a spodní kulová, jsou usazeny a sklápí se na masivním ocelovém čepu vsazeném napříč baskulí. Zadní části hlavní jsou uloženy v ocelovém pouzdru. K horní brokové hlavni je upevněna dvojice postranních lišt, které však nejsou spojeny se spodní hlavní kulovou. Obě hlavně jsou vůči sobě, v rámci možností použité konstrukce, volně uloženy. Spodní kulová hlaveň je v podstatě plovoucí a její ústí je volně uloženo v objímce spojené s horní brokovou hlavní. Uložení kulové hlavně umožňuje její částečné kmitání během výstřelu a má významný vliv na přesnost střelby.
Nastavení bodu zásahu obou hlavní, přesněji řečeno nastavení bodu zásahu kulové hlavně, se provádí dvěma šrouby vychylujícími kulovou hlaveň. Šrouby jsou zašroubovány v segmentu upevněném k brokové hlavni, přičemž spodní částí segmentu prochází kulová hlaveň.
Na temeni rukojeti (krku pažby) je tradiční temenní klička, po jejímž otočení lze sklopit hlavně. Za kličkou je moderní a stále oblíbenější šoupátko natahovací páky bicího mechanismu. Posunem šoupátka vpřed dojde k napnutí bicího mechanismu. Bezpečné uvolnění bicího mechanismu a jeho zajištění se provádí po zatlačení kruhového tlačítka na výběžku natahovací páky.
Druhá možnost vypuštění uvolnění bicího mechanismu je závislá na sklopení hlavní. Pokud se lovec rozhodne nestřílet a zavěsit pušku na rameno, může nejdříve uvolnit bicí mechanismus stažením natahovací páky dozadu a posléze sklopit hlavně a vyjmout náboje z nábojových komor nebo rovnou otočit temenní kličkou a sklopit hlavně, přičemž zároveň automaticky dojde k uvolnění bicího mechanismu.
Mířidla tvoří hranolovitá muška a hledí s pravoúhlým zářezem. Jsou vsazená na pylonech na hřbetu horní hlavně a doplňují je drážky pro nasazení optických mířidel nad nábojovou komorou brokové hlavně.
Německá pažba a předpažbí jsou vyrobeny z kvalitního ořechového dřeva. Boky úchopových ploch pažby a předpažbí jsou zdrsněny poli osvědčené rybiny. Pažba je vybavena lícnici a má botku z pružné pryže. Mířidla a hlavně mají černý povrch. Baskule, lučík, spouště, závorník a řada dalších součástí jsou v barvě kovu. Boky a spodní plochy baskule jsou stylově ozdobeny rytinami s mysliveckými motivy. Rozložení na základní součásti k čištění a k transportu se provádí po sejmutí předpažbí.
 
Merkel 96 LS
Je-li kulobroková kozlice do jisté míry víceúčelová puška, lze stejně hovořit o dvojákovém trojáku, ovšem s jedním dodatkem. Druhá zbraň je zase o kategorii výše a ukazuje umění konstruktérů, technologů a všech dělníků, dnes často operátorů NC center, kteří se podílejí na jeho výrobě. Vyrobit dvojhlavňovou zbraň tak, aby obě hlavně měly požadovaný soustřel zásahů není snadné. Ještě větší kumšt je, lidově řečeno, vyrobit přesný dvojákový troják, pušku se dvěma kulovými hlavněmi a jednou hlavní brokovou.
Merkel 96 LS má nahoře dvojici kulových hlavní a dole hlaveň brokovou. Svazek hlavní je v ocelové baskuli pevně uzamčen dvojitým masivním hákem a příčně suvným čepem. Sklopení hlavní se provádí po otočení osvědčené temenní kličky. Hlavně jsou spojeny lištami. Mířidla jsou umístěná na masivní liště spojující kulové hlavně a tvoří je muška zvýrazněná červeným světlovodným vláknem na pylonu nad ústím. Hledí s pravoúhlým zářezem zvýrazněným zelenými světlovodnými vlákny je nasunuto v příčné drážce. Za hledím jsou lůžka pro rychloupínací montáž optických zaměřovačů. Lišta mezi hlavněmi je zdrsněná proti nežádoucím leskům dopadajících paprsků světla. Odstranění prázdných nábojnic zajišťuje vytahovač.
Bicí mechanismus je ovládán dvěma spouštěmi. Přední spoušť je vybavena francouzským napínáčkem a odpaluje náboj v pravé kulové hlavni. Zadní spoušť nemá napínáček a odpaluje náboj v levé hlavni. Bicí mechanismus kulových hlavní se napíná po sklopení hlavní. Bicí mechanismus brokové hlavně se napíná posunem šoupátka na hřbetu rukojeti. Merkel 96 se vyrábí s několika konfiguracemi ovládání bicího mechanismu.
Baskule je vsazena do německé pažby s lícnicí. Pažba a předpažbí jsou vyrobeny z velmi pěkného ořechového dřeva. Botka pažby je z černé pružné pryže. Hlavně mají černý povrch, ostatní ocelové součásti jsou v barvě kovu. Povrch baskule, včetně temenní kličky a ocelových součástí předpažbí je bohatě zdoben stylovými rytinami s mysliveckými motivy.
 
Praktická zkouška
Zbrojovka Merkel má mezi myslivci vynikající renomé. Vlastnosti obou kombinovaných zbraní, jejichž vlastnosti jsem měl možnost prověřit, beze zbytku potvrdily všechna kladná hodnocení. Celkové zpracování a lícování součástí je na velmi vysoké úrovni. Mechanismy obou pušek chodily jako znamenité hodinky vyhlášené značky. Rovněž design zbraní, tvar a ergonomie pažeb i umístění ovládacích prvků dávají najevo, že konstruktéři a designéři Merkelu staví zbraně určené pro lov, nikoli jen k obdivování.
Vlastnosti Merkelu B3 a Merkelu 96 LS jsem zkoušel na venkovní střelnici. Krytí brokových hlavní jsem prověřoval na vzdálenost 30 m, seskupení zásahů kulových hlavní jsem zkoušel na vzdálenost 50 a 100 m. Seskupení zásahů kulových hlavní a brokových hlavní nabíjený nábojem s jednotnou střelou jsem zkoušel na 50 m.
Základní prověrku přesnosti jsem provedl vsedě a s oporou, abych maximálně vyloučil nebo omezil vliv možné vlastní chyby. Střelbu s rychlým zamířením a hozenou ránu jsem samozřejmě provedl vstoje a bez opory. Ve všech případech jsem byl vlastnostmi zbraní nadšen. Ergonomie pažeb, hladký chod výborně slícovaných mechanismů a přesnost ve všech režimech střelby mě nadchly. Snad jen u Merkelu B3 bych uvítal zvýrazněná mířidla.
 
Shrnutí
Kulobrokové kozlice a dvojákové trojáky vyrábí Merkel v řadě variant, z nichž si vybere každý myslivec. Detailní popis všech modelů nebyl účelem tohoto článku. Kulobroková kozlice se vyrábí s brokovou hlavní ráže 12/76 nebo 20/76. V ústí hlavní je poloviční zahrdlení. Kulová hlaveň může mít ráži .223 Remington, .243 Winchester, 6,5x57R, 7x57R, 7x65R, .308 Winchester, .30-06 Springfield, .30R Blaser, 8x57 IS, 93x74R. Hlavně jsou dlouhé 600 mm, celková délka zbraní je 1020 mm a hmotnost bez nábojů 3100 g. Model 96 LS se vyrábí s brokovou hlavní ráže 20/76 a kulovými hlavněmi na náboje ráže .30-06 Springfield, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R. Hlavně jsou dlouhé 550 mm, celková délka pušek je 980 mm a hmotnost bez nábojů 3200 g.
Kulobrokové kozlice a dvojákové trojáky Merkel splňují naše myslivecké tradice a našim myslivcům je mohu doporučit. Do České republiky je dováží firma ARMS-CZ (www.arms-cz.cz).
Zpracování dat...