MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Záblesk na lepší časy

Myslivost 3/2011, str. 6 Ing.Jan SLABÝ, místopředseda DR ČMMJ
Počet komentářů: 6
Myslivost provozuji 27 let a za tu dobu troufám si říci, poznal jsem mnoho myslivců, honiteb, mysliveckých kolektivů a jak šel čas, prošel jsem postupně i různými funkcemi. Kromě nádherných mysliveckých zážitků v přírodě, významných společenských událostí, svatohubertských mší, veselých a bujarých posledních lečí a dalších akcí, vyslechl jsem za svůj relativně krátký myslivecký život mnoho názorů na tu či onu problematiku chovu zvěře, kynologie, lovu, tvorbu honiteb, a samozřejmě i události ze života naší největší a nejstarší myslivecké organizace. Více >
Záblesk na lepší časy

Tak nevím. Malé zamyšlení ředitele lesnické školy

Myslivost 3/2011, str. 7 Ing. Miroslav KUTÝ, ředitel SLŠ Hranice
Počet komentářů: 7
Již třiadvacet let vyučuji předmětu myslivost na Střední lesnické škole v Hranicích. Škola vychovává a vzdělává kromě odborných lesních hospodářů i neméně odborné, profesionální myslivce. Vedle hluboké odborné způsobilosti, klade škola důraz na důkladnou znalost, dodržování a aplikaci zákonných norem vyplývajících ze zákona o myslivosti a přidružených vyhlášek a předpisů. Úcta k mysliveckým zvykům, tradicím a projevům myslivecké etiky je zde samozřejmá. Svědčí o tom řada společenských akcí, které čtyřleté studium lesnictví provází. Více >
Tak nevím. Malé zamyšlení ředitele lesnické školy

Myslivci pozor! Vymíráme. A není to dobře

Myslivost 3/2011, str. 10 Doc. Ing. Jiří KAMLER, Ph.D., Ing. Petr SMUTNÝ,
Počet komentářů: 2
Myslivost ve střední Evropě, nás nevyjímaje, patří k aktivitám, jež jsou omezeny na poměrně úzkou skupinu společnosti. U nás tak připadá jeden myslivec na 93 obyvatel státu, v Německu na 243 a v Polsku na 380. Úplně jiná je situace ve Skandinávii či Irsku, kde je každý devátý občan myslivcem. Více >
Myslivci pozor! Vymíráme. A není to dobře

Jednoranová kulovnice IŽ – 18 MH

Myslivost 3/2011, str. 12 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Nedávno jsme na stránkách Myslivosti přinesli rozsáhlý test jednorané kulovnice Brno Effect. Po čase jsme s kolegou stejným způsobem vyzkoušeli ruskou jednoranou kulovnici IŽ - 18 MH ráže 308 Winchester, která se prodává přibližně za 5000 Kč. Více >
Jednoranová kulovnice IŽ – 18 MH

Úprava ostatních trofejí

Myslivost 3/2011, str. 16 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Většina lovných druhů zvěře poskytuje příležitost k úpravě vhodné trofeje. Význam ostatních trofejí, označovaných z velké části jako tzv. drobné trofeje, je o to větší, že současná doba nepřináší mnoha myslivcům dostatek šancí na lov klasické trofejové zvěře. I drobné upomínkové předměty však mohou být důkazem loveckého umu a mohou jim připomínat zajímavé a nevšední zážitky. Více >
Úprava ostatních trofejí

CZ HA 550 Hunter

Myslivost 3/2011, str. 20 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Lovecké možnosti našich myslivců se stále rozšiřují. Mnozí jezdit na lov do oblastí, kde je nutné přesně střílet na velké vzdálenosti. Nemusíme však chodit daleko, protože rovněž u nás najdeme honitby, v nichž myslivci loví na vzdálenosti až několika set metrů. Právě na lov na velké vzdálenosti byla zkonstruovaná kulovnice CZ 550 HA Hunter ráže 300 Winchester Magnum, kterou jsem čtenářům Myslivosti již představil. Při hovorech s Alicí Poluchovou, prezidentkou CZ-USA, jsem se zajímal rovněž o historii Hunteru, jenž vznikl na základě požadavků amerických zákazníků. Více >
CZ HA 550 Hunter

Siláž z cukrovarských repných rezkov vo výžive jelenej zveri. Porovnanie s ďalšími krmivami

Myslivost 3/2011, str. 22 Ing. Matúš RAJSKÝ, PhD., Dr. Miroslav VODŇANSKÝ, PhD., Ing. Vladimír FOLTYS, PhD.
Počet komentářů: 1
Stáva sa, že pri výbere krmív na zimné prikrmovanie sa zabúda na zohľadnenie ich výživnej hodnoty. Dôvodom predkladania krmív pre zver je aby zver získala živiny v určitej skladbe a isté množstvo energie. Ďalšou úlohou správneho prikrmovania je napr. odpútať pozornosť zveri od ohryzu lesných porastov (biologická ochrana lesa). Více >
Siláž z cukrovarských repných rezkov vo výžive jelenej zveri. Porovnanie s ďalšími krmivami

Za vlky do země Čingischána

Myslivost 3/2011, str. 26 Libor BENÍČEK
Počet komentářů: 0
Na podzim jsem dostal zajímavou nabídku, zda bych neměl zájem lovu vlka v Mongolsku. Několikrát jsem se zabýval již možností lovu vlka v Rusku, ale pravděpodobnost ulovení byla vždy velmi malá a bylo to o velké náhodě. I když tato nabídka byla velmi zajímavá, nedůvěra z úspěšnosti lovu byla velká. Ulovit vlka na plánované lovecké akci ale není jen tak. Po setkání s mým mongolským přítelem a prodiskutování celé lovecké cesty a způsobu lovu, jsem se rozhodl této lovecké akce zúčastnit. Oslovil jsem pár známých a podařilo se mi dát dohromady skupinu lovců a začaly přípravy. Více >
Za vlky do země Čingischána

Sedm otázek pro docenta Františka Novotného

Myslivost 3/2011, str. 34 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Myslivci se najdou mezi nejrůznějšími profesemi a výjimkou nejsou ani právníci. Někteří z nich se stali hosty doprovodného programu Mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství, včelařství a zahrádkářství Natura Viva 2010 – mezi nimi i Doc. JUDr. František Novotný, CSc., z pražské Policejní akademie České republiky, odborník na trestní právo. Jeho vystoupení na výstavišti v Lysé nad Labem se týkalo mimo jiné i pytláctví a stalo se tak podnětem pro náš rozhovor. Více >
Sedm otázek pro docenta Františka Novotného

Neobvyklé nálezy trichinel u divokých prasat odlovených v Dolní Dobrouči

Myslivost 3/2011, str. 46 Prof. MVDr. Břetislav KOUDELA, CSc.
Počet komentářů: 8
Trichinelóza je častým námětem parazitologických článků v časopisu Myslivost. Čtenáři byli opakovaně informováni, že trichinelami se mohou infikovat četní masožraví a všežraví hostitelé, včetně člověka a zdrojem infekce pro hostitele je syrové nebo nedostatečně tepelně opracované maso s larvami trichinel. Více >
Neobvyklé nálezy trichinel u divokých prasat odlovených v Dolní Dobrouči

Šakal obecný (Canis aureus) – druhý dokladovaný výskyt na Moravě

Myslivost 3/2011, str. 65 MVDr. Pavel Forejtek, CSc., Ing. Martin Ernst, PhD., Ing. Jarmila Matoušková
Počet komentářů: 2
Mezi katastry obcí Klobouky u Brna a Morkůvky (okres Břeclav) byl 26. 12. 2010 nalezen uhynulý samec šakala obecného (Canis aureus). Jedná se o druhý dokladovaný nález této šelmy v České republice. Koubek et al. (2008) popsali první nález v časopise Svět myslivosti. Vzhledem ke skutečnosti, že se dají očekávat častější setkání českých myslivců se šakalem, chtěli bychom čtenáře časopisu Myslivost blíže seznámit s tímto druhem a především poukázat na ty znaky, které umožní jeho určení při pozorování v přírodě, ale také při determinaci nalezených uhynulých kusů. Více >
Šakal obecný (Canis aureus) – druhý dokladovaný výskyt na Moravě

Kam kráčí soudobá lovecká kulovnice?

Myslivost 3/2011, str. 68 Ing. Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Motto: Lovci už dnes nežijí uprostřed revíru, ale uprostřed světa lidí. Letošní zima přinesla nebývalé množství sněhu (aspoň v naší honitbě). Během cest do krmelců, zejména v předvánočním adventním čase a kolem Nového roku, jsem měl spoustu času nad úvahami o tom, jak se příroda i myslivost změnila během posledních asi 40 let, kdy se jí nějakou formou účastním. Více >
Kam kráčí soudobá lovecká kulovnice?

K účinnosti pachových ohradníků u silnic

Myslivost 3/2011, str. 76 Karel Hrouzek
Počet komentářů: 0
Stručné vyhodnocení provozního odzkoušení ochrany kritických úseků komunikací Ústeckého kraje před volně žijící zvěří s pomocí pachových ohradníků v roce 2010 Více >
K účinnosti pachových ohradníků u silnic

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivost 3/2011, str. 100 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Sčítání zvěře. Někde čistě formální, jinde zdroj velkých sporů. Nedodržení normovaných stavů totiž může být i důvodem k vypovězení smlouvy o pronájmu honitby. A právě tam, kde jde o atraktivní revír, o který by byl zájem, panuje občas mezi držitelem a uživatelem, pokud jde o stavy zvěře, vzájemná nedůvěra, kterou je třeba řešit – zvláště, když každý dojde k jiným číslům. Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT
Zpracování dat...