MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Červen - měsíc myslivosti a ochrany přírody

Myslivost 6/2011, str. 7 RNDr. Jiří ZBOŘIL
Počet komentářů: 1
Označení června jakožto měsíce myslivosti patří mezi nejmladší tradici naší české myslivosti. Zatímco většina mysliveckých tradic přechází z generace na generaci již po staletí, červen byl měsícem myslivosti a ochrany přírody označen teprve v roce 1959. Hlavním smyslem této myšlenky byla propagace myslivosti a práce myslivců. Vzhledem k době, kdy tato myšlenka spatřila světlo světa, objevily se po sametové revoluci názory, zda tuto tradici dodržovat či nikoliv. Ať si každý čtenář udělá vlastní názor… Více >
Červen - měsíc myslivosti a ochrany přírody

Problematika slovitelnosti černé zvěře

Myslivost 6/2011, str. 10 RNDr. Ivo SÝKORA, CSc.
Počet komentářů: 0
Problematika neustále se zvyšujících stavů černé zvěře je v současné době předmětem mnoha odborných článků, diskusí i návrhů na řešení. Původním biotopem černé zvěře byly lesní komplexy, do polních částí vycházela černá zvěř pouze v době vyhledávání potravy, a to většinou jen do těsného okolí lesů a převážně tam, kde bylo k disposici zralé obilí a pro nás nepůvodní plodina, tj. brambory. Současný nárůst stavů, a tím i výše lovu černé zvěře, probíhá i na Pardubicku, ačkoliv zde výrazně převažuje otevřená kulturní krajina. Již několikrát bylo konstatováno, že k rozšíření prasat do polních oblastí přispělo hlavně velkoplošné pěstování pro nás opět nepůvodní plodin, hlavně kukuřice, řepky olejky a slunečnice. Více >
Problematika slovitelnosti černé zvěře

Přístup Ministerstva zemědělství ke snižování stavů zvěře a ukončování nájemních smluv na pronájem honiteb

Myslivost 6/2011, str. 14 MZe
Počet komentářů: 0
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy myslivosti a státní správy lesů pokračuje v podpoře aktivit směřujících k optimalizaci stavů spárkaté zvěře, jejíž počty jsou v některých částech České republiky původcem významnějších škod na lesních porostech, polních plodinách nebo zemědělských pozemcích. Více >
Přístup Ministerstva zemědělství ke snižování stavů zvěře a ukončování nájemních smluv na pronájem honiteb

PRŮBĚRNÝ ODSTŘEL PO APLIKACI MINERÁLNÍCH KRMIV V CHOVU SRNČÍ ZVĚŘE

Myslivost 6/2011, str. 18 Jiří HANÁK- člen Myslivecké komise OMS Šumperk.
Počet komentářů: 0
Průběrný odstřel v chovu srnčí zvěře je velmi důležitý zásah do populace srnčí zvěře. Jeho cílem by mělo být nejen odstranění veškeré nežádoucí srnčí zvěře pro další chov a ponechání pouze nejkvalitnějších chovných jedinců, ale také v první řadě úprava poměru pohlaví mezi srnci a srnami a následná úprava počtu kusů srnčí zvěře v jednotlivých věkových třídách daného pohlaví ve vztahu k rozloze honitby a její úživnosti. Více >
PRŮBĚRNÝ ODSTŘEL PO APLIKACI MINERÁLNÍCH KRMIV V CHOVU SRNČÍ ZVĚŘE

Nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla 2011

Myslivost 6/2011, str. 28 Vladimíra Tichá
Počet komentářů: 0
Ti, kteří sledují vrcholné kynologické akce, vědí, že Memoriál Richarda Knolla (MRK) je mistrovstvím České republiky ve výkonu ohařů a že nejvyšší titul, který je možné na něm získat, je Všestranný vítěz roku. Vědí také, že prvním pomyslným sítem, kterým účastníci v posledních letech procházejí, jsou v předchozím roce pořádané všestranné zkoušky (VZ). Celkem 36 psů s nejvyšším bodovým ohodnocením a s I. cenou se pak zúčastňuje nominační soutěže. Více >
Nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla 2011

Potravní chování rysa ostrovida v CHKO Beskydy

Myslivost 6/2011, str. 30 Miroslav KUTAL
Počet komentářů: 0
Rys ostrovid je v naší přírodě nejčastější velkou šelmou a někteří oponenti mu rádi vytýkají lov „plýtvavým způsobem“ či dokonce, že často zabíjí jen „ze zábavy“. Podívejme se proto blíže na potravní chování rysa, jak lze vypozorovat z jeho pobytových znaků a pomocí fotopasti. Více >
Potravní chování rysa ostrovida v CHKO Beskydy

Proč nestřílet potichu, aneb, jak zmenšit hluk výstřelů

Myslivost 6/2011, str. 40 Ing. Radim PLHAL a Doc. Ing. Jiří KAMLER, Ph.D.
Počet komentářů: 0
V předchozím příspěvku jsme se zamysleli nad problematikou hluku vznikajícího při výstřelu a popsali, co hluk je, jak vzniká, jak se šíří a měří a jak škodí živým organismům. V tomto pokračování bychom se pokusili rozvést možnostmi tlumení hluku. Více >
Proč nestřílet potichu, aneb, jak zmenšit hluk výstřelů

Poľovníctvo a príroda v červnu v Bratislavě

Myslivost 6/2011, str. 44 kas
Počet komentářů: 0
V květnové Myslivosti jsme poprvé inzerovali výstavu, kterou pořádají naši slovenští přátelé v polovině června v Bratislavě. Jelikož jsme měli velké slovenské myslivecké výstavy spojeny doposud spíše s výstavištěm v Nitře, případně vešla do povědomí lednová výstava v Bratislavě, požádal jsem o zodpovězení několika otázek člověka nejvíce povolaného – prezidenta Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu Ing. Tibora Lebockého. Více >
Poľovníctvo a príroda v červnu v Bratislavě

Narozeninový dort plný knih

Myslivost 6/2011, str. 46 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Za několik málo dnů se sejdou členové Klubu autorů při Českomoravské myslivecké jednotě na svém dnes již tradičním, výročním kulturně společenském setkání, které se tentokráte bude konat v Beskydech, v hotelu Premier v Komorní Lhotce nedaleko Třince. Tyto akce mají každoročně svého hlavního pořadatele a patrona. Letos jím bude známý a uznávaný spisovatel Vladislav Krop. Ještě než se za nimi v reportáži našeho časopisu vydáme, v příštím čísle, připomeňme si alespoň v kostce, co se nejmladšímu zájmovému klubu za dobu jeho fungování podařilo. Nebude to bilancování náhodné. Klub totiž oslavil svoje první „půlkulaté“ narozeniny. Na scéně rozvoje kulturně uměleckých a propagačních aktivit naší největší myslivecké organizace totiž funguje celých pět let... Více >
Narozeninový dort plný knih

Občanské sdružení Jesenický kamzík

Myslivost 6/2011, str. 48 J. Kas
Počet komentářů: 1
Na loňské výstavě myslivosti v Lysé nad Labem se poprvé v její historii objevil stánek, v němž byla předložena veřejnosti petice. Petice na záchranu jesenického kamzíka pro budoucí generace. Vyhlásil ji petiční výbor, v jehož čele stál Bc. Zdeněk Pavlíček, herec Divadla loutek Ostrava. Jak jsme uvedli v Myslivosti č.1/2011, petici předal petiční výbor do Parlamentu ČR v listopadu 2010. Od výstavy uběhl celý rok, jednání stále probíhají a někteří čtenáři dokonce do redakce volali, jak je to dál s kamzíky a zda bude letos na výstavě pokračovat petice. Rozjel jsem se tedy na sever Moravy, abych zjistil, co nového v kamzičí problematice. Více >
Občanské sdružení Jesenický kamzík

Lov losa evropského v říji - Bělorusko

Myslivost 6/2011, str. 50 Milan HANZALÍK
Počet komentářů: 0
Před pěti lety se mi splnil v Bělorusku můj myslivecký sen. Zúčastnil jsem se lovu losa v listopadu na sněhu a podařilo se mi tohoto majestátního obra i ulovit (článek v Myslivosti v roce 2008). Když jsem se na konci loveckého pobytu loučil s průvodci a pronášel přípitek u sklenky vodky po úspěšném lovu, se slzou v oku jsem prohlásil, že pokud ještě pojedu ve svém životě na lov losa, bude to jedině do Běloruska a do revíru „Krasnyj Bor“. V koutku duše mi však bylo jasné, že další takový lov losa bude mimo mé finanční možnosti. Přesto jsme si vyměnili adresy a čísla telefonů, abychom si mohli sdělit novinky o lovech v našich honitbách a vyměnit pár fotografií. Více >
Lov losa evropského v říji - Bělorusko

Velké ruské srdce – přívětivé, nezdolné a pracovité

Myslivost 6/2011, str. 57 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Asi každý test vozidla, které jsme měli na pár dní k dispozici, nutně musí začít chlapskou vzpomínkou na vojenská léta. UAZy prostě mají všichni chlapi, kteří prošli vojenskou základní službou, v krvi. Mají je ale asi s trochu pejorativním podtextem, protože v UAZech jezdili neoblíbení lampasáci. Auto ani značka za to ale nemůže! Více >
Velké ruské srdce – přívětivé, nezdolné a pracovité

KONFERENCE „ZAJAC POĽNÝ PRED ŠTVRŤSTOROČÍM A DNES“ V NITŘE

Myslivost 6/2011, str. 60 Ing. Jarmila MATOUŠKOVÁ , Mendelova univerzita v Brně
Počet komentářů: 0
Dne 24. 3 2011 se v kongresovém sále Centra výskumu živočíšnej výroby při příležitosti 25. výročí založení pracoviště v Nitře pod záštitou ředitelky tohoto centra paní Mgr. Dany Peškovičové, Ph.D. konala konference s mezinárodní účastí „Zajac poľný pred štvrťstoročím a dnes“. Účastníky konference čekaly příspěvky, spadající do následujících tematických okruhů: populační dynamika, management, genetika, zdravotní stav, marketing, životní prostředí, ošetřování a kvalita zvěřiny. Více >
KONFERENCE „ZAJAC POĽNÝ PRED ŠTVRŤSTOROČÍM A DNES“ V NITŘE

MĚSÍC MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY Chceme ho ještě?

Myslivost 6/2011, str. 61 Oldřich Tripes
Počet komentářů: 0
Myslivci jiných zemí by nám mohli závidět. Pokud si to uvědomují a ví o tom, že máme v České republice svůj měsíc – Měsíc myslivosti a ochrany přírody, tak nám ho určitě závidí. Už proto, že vztah veřejnosti k myslivosti a myslivcům je v Evropě cíleně veden k zápornému znaménku. Více >
MĚSÍC MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY Chceme ho ještě?

Vzpomínání od myslivecké plotny

Myslivost 6/2011, str. 66 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 1
...Pro mě je vaření nejkrásnější odpočinek, jaký znám. Miluji kuchyň a miluji všechno, co k ní patří. Včetně hezky prostřeného stolu, s voňavými větvičkami, rozzářenými svíčkami, snítkami rozmarýnu, rozsypanými kuličkami jalovce i zelené natě v lovecké polévce. Já jsem vlastně něco jako nedělní a svým způsobem sváteční kuchař. Jako jsou nedělní malíři a turisté, tak já jsem nedělní kuchař. Ne, že bych neuměl vařit třeba ve středu, nebo dokonce v pátek. Ale plnoplně tím rozumím, že jsem kuchař amatér, kuchař z lásky. Více >
Vzpomínání od myslivecké plotny

Metání černé zvěře v honitbách okresu Žďár nad Sázavou

Myslivost 6/2011, str. 69 Ladislav Holeš
Počet komentářů: 4
V návaznosti na přečtený článek v časopisu Svět myslivosti č. 2/2011 Ing. Ctirada Rakušana na téma chrutí černé zvěře v Německu, bych rád zveřejnil i naše závěry ze sledování doby metání prasat divokých v honitbách okresu Žďár nad Sázavou v letech 2008 - 2010. Více >
Metání černé zvěře v honitbách okresu Žďár nad Sázavou

Pro co nejvyšší kvalitu chovu srnčí zvěře

Myslivost 6/2011, str. 78 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Již před několika lety se zásluhou člena Redakční rady časopisu Myslivost RNDr. Ctibora Babičky, CSc. objevil první článek přinášející informace o intenzivní snaze o zlepšení trofejové kvality srnců v honitbách Šumperska. Cílevědomá práce myslivců začala přinášet ovoce v podobě nejen vyšší trofejové kvality, ale zároveň také chovné kvality zde žijící populace srnčí zvěře. Články měly velký ohlas a vnesly do středu pozornosti mnoha myslivců do té doby ne příliš známou firmu vyrábějící premixy, minerální doplňky a krmiva pro hospodářská zvířata – VVS Verměřovice. Více >
Pro co nejvyšší kvalitu chovu srnčí zvěře

Standardní polní honitba Vraňany a její „standardní“ problémy

Myslivost 6/2011, str. 102 Ing. Zdeněk SOBOTKA, Dr.Sc.,
Počet komentářů: 0
Honitba se nachází v rovinaté krajině dolního tok Vltavy v nadmořské výšce kolem 170 m, jen severní okraj honitby je mírně zvlněn s převýšením asi 60 m. V rovinaté krajině se nachází zpravidla velké lány orné půdy. Ve zvlněné severní části se nachází malé jehličnaté lesíky a keřový porost, který se na mnohých místech stává obtížně prostupný (prosekání není účinné). Více >
Standardní polní honitba Vraňany a její „standardní“ problémy

Přehlídka vůbec ne jen o „kostech!

Myslivost 6/2011, str. 103 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Pod heslem „Kdo má rád přírodu, má i lidi rád“ se počátkem května konala ve valašských Zádveřicích nedaleko Zlína chovatelská přehlídka trofejí za loveckou sezonu 2010. Více >
Přehlídka vůbec ne jen o „kostech!

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivost 6/2011, str. 104 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Myslivec bez psa je poloviční myslivec. Ovšem ten pes, který z nás dělá celé myslivce, musí také něco umět, být podle svých vloh dobře vycvičen a úspěšně absolvovat příslušné zkoušky. Příprava na ně, jak všichni dobře víme, ale není žádná legrace. Chce to i u talentovaného psa hodně úsilí, trpělivost a důslednost a také určité finanční náklady. Ty mohou někdy, shodou okolností, nečekaně narůst a výchova a výcvik psů mohou trochu rozhodit rodinné rozpočty … Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Srnec od motokrosu


Počet komentářů: 0
Je duben a protože jsem letos obdržel od mysliveckého sdružení povolenku na srnce a jelena, je čas se podívat do revíru, co se zvěří udělala zima. Ve středu odpoledne nasedám do auta a mířím směr Cudrovice. Nechávám auto stát u bývalého cudrovického hřbitova a pomalým šouláním usedám na kazatelnu, která je umístěna v prostředku luk. Více >
Zpracování dat...