MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Chovatelské přehlídky trofejí – možnost prezentace výsledků myslivecké péče

Myslivost 4/2011, str. 7 Ing. Vladimír DIVIŠ
Počet komentářů: 2
Právě v této době proběhly, probíhají nebo se intenzivně připravují chovatelské přehlídky trofejí na většině našich okresů. Jedná se o každoroční cyklus, na který je většina myslivců zvyklá a nepovažují ho za nic mimořádného. Je chvályhodné, že většina našich myslivců předkládá dosažené trofeje dobrovolně, i když ruku na srdce, každý z nás svoje trofeje dává z ruky poměrně nerad, a to i v případě, že se jedná o slabého srnce špičáka. Je tedy na organizátorech, aby akci řádně připravili a aby se trofeje navrátily zpátky v takovém stavu v jakém byly předloženy. Více >
Chovatelské přehlídky trofejí – možnost prezentace výsledků myslivecké péče

Efektivita přezimovacích obůrek pro jelení zvěř

Myslivost 4/2011, str. 10 Ing. Zdeněk VALA, Ph.D
Počet komentářů: 0
Smysl budování přezimovacích obůrek spočívá v omezení škod působených zejména jelení zvěří na lesních porostech okusem, ohryzem a loupáním v místech, kde dochází k větší koncentraci zvěře. První zmínky o přezimovacích obůrkách pochází podle Lochmana (1985) z rakouských Alp. Princip používání spočívá v tom, že se zvěř (většinou s prvním sněhem) naláká do přezimovací obůrky atraktivním krmivem a po celou dobu je v těchto objektech intenzivně krmena. V této době musí být ve spádové oblasti dodržován zákaz krmení a přikrmování zvěře mimo přezimovací obůrky, a to včetně vnadišť. V jarních měsících se podle klimatických podmínek vypouští zpět do volnosti. Více >
Efektivita přezimovacích obůrek pro jelení zvěř

Vliv pachového ohradníku na mortalitu srnčí zvěře na příkladu dálniční komunikace

Myslivost 4/2011, str. 12 Ing. Jiří MRTKA1, Doc. Ing. Marie BORKOVCOVÁ1, Ph.D. a Ing. Zdeňka LIPOVSKÁ2
Počet komentářů: 0
Usmrcování jedinců různých druhů zvířat projíždějícími auty nezpůsobuje jen snižování početnosti daného druhu, ale současně dochází i k poklesu takzvané genetické biodiverzity. Škody, nevznikají jen na zvěři, ale i na automobilech. Samostatnou kapitolou jsou pak střety se spárkatou zvěří, kdy může dojít i k ohrožení lidského zdraví. Nejpočetnější a nejrozšířenější naší spárkatou zvěří je zvěř srnčí. Pro snížení počtu střetů s touto zvěří se jeví jako vhodné opatření pachový ohradník. V našem sledování jsme testovali přípravek Duftzaun od firmy Hagopur. Jaký účinek však můžeme od tohoto opatření očekávat? Více >
Vliv pachového ohradníku na mortalitu srnčí zvěře na příkladu dálniční komunikace

Co rozechvívá lovcovo srdce?

Myslivost 4/2011, str. 14 Karel Kaufmann
Počet komentářů: 0
Téměř po 17 letech od doby, kdy Blaser představil lovcům svoji revoluční kulovnici R 93 a vyrobil jí přes 200 tisíc kusů, dozrál čas pro její nástupkyni – R8. Co je příčinou jejího jedinečného úspěchu, rekapituluje časopis Passion, společný projekt firem Blaser, Sauer, Mauser, Zeiss a Ruag, rok po jejím uvedení na trh a my čtenářům Myslivosti tento článek po dohodě se zmíněnými firmami přinášíme. I to je jeden z příspěvků k diskuzi o podobě soudobých moderních loveckých kulovnic. Více >
Co rozechvívá lovcovo srdce?

Divočáci táhnou na Prahu!

Myslivost 4/2011, str. 18 Jiří KASINA a Marcela KUKLOVÁ
Počet komentářů: 8
Každé ráno jezdím na kole přes Bohnický lesík, který je částečně oplocen Botanickou zahradou. Je průchozí, což je príma. Ale dnes ráno vyběhlo několik metrů ode mne černé divoké prase a po několika vteřinách celé stádo prasat v řadě za sebou. Krve by se ve mně nedořezalo! Víte o tom? Počítejte s tím, že pokud někoho zraní, tak si na vás budu přes svého právníka stěžovat a chtít náhradu za poškozené zdraví – tedy pokud vůbec přežiju! Ta první divoká svině, jako černý kulový blesk, proběhla několik metrů ode mě a rup do železného pletiva, takže je poškozené. Jak to hodláte řešit? S pozdravem zatím živý občan Brožek senior Více >
Divočáci táhnou na Prahu!

Kulovnice Harrington & Richardson

Myslivost 4/2011, str. 24 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
V lehkých jednoranových kulovnicích americké zbrojovky Harrington & Richardson, patřící do velké rodiny firem sdružených pod zbrojovkou Remington Arms Company, se na český trh dostávají lovecké pušky, jejichž tradice sahá až do druhé poloviny 19. století. Protože Harrington & Richardson vyrábí kulovnice i brokovnice, napoprvé se podíváme na kulovnice. Více >
Kulovnice Harrington & Richardson

Lov kapitálního kňoura v Turecku

Myslivost 4/2011, str. 28 Zdeněk Blacký
Počet komentářů: 0
V České republice je dnes černá zvěř ve většině honiteb hlavní lovnou zvěří, ale ulovit u nás ve volnosti kapitálního kňoura je, jak jistě z vlastní praxe víte, takřka nemožné. Dobrý kňour se musí dožít určitého věku, jinak nemá šanci dozrát do trofejové zralosti. Podle R. Wolfa je průměrná hmotnost dospělého kňoura v našich podmínkách 106 kg a jako maximum uvádí 170 kg. Více >
Lov kapitálního kňoura v Turecku

Negativní vlivy zemědělství na myslivost a možnosti jejich snížení

Myslivost 4/2011, str. 30 Dr.Ing. Petr MARADA – Mendelova univerzita v Brně
Počet komentářů: 0
Myslivecké hospodaření v polních honitbách našeho státu je stále více a více ovlivňováno způsobem prováděného zemědělství; bohužel, jeho dopad na přírodu, krajinu a s tím související druhovou rozmanitost rostlin a živočichů je velmi negativní. Více >
Negativní vlivy zemědělství na myslivost a možnosti jejich snížení

Všeobecné zásady pro odhad věku živé zvěře

Myslivost 4/2011, str. 33 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Určení věku živé zvěře v honitbě je poměrně složitá záležitost. Je to dáno specifiky, která tuto činnost provázejí. Odhad se především řídí pevnými vodítky odvozenými od celkového vzhledu a chování zvěře. Je v něm zahrnuto místo a doba pozorování, věrnost stanovišti, sociální vztahy, barva a výměna srsti, tvar a nesení hlavy s krkem, zbarvení obličeje, vzájemné proporce postavy a do jisté (i když značně omezené) míry také stav a vývoj trofejí u samců. Více >
Všeobecné zásady pro odhad věku živé zvěře

Dalekohledy Eschenbach Magno

Myslivost 4/2011, str. 36 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
S firmou Eschenbach jsem se setkal poprvé asi před 15 lety, když jsem si kupoval brýle. Obroučky jsou od nich a nosím je dodnes, i když skla už jsou za tu dobu již třetí v pořadí. Stárnu a oko se mnou. O víc si začínám cenit nejrůznějších optických pomůcek. Dobrý dalekohled je základní optickou pomůckou lovce a já se přiznám, že jsem si vždycky potrpěl na dobré dalekohledy. Bohužel, jejich cena je velmi často mimo rámec mých možností. Takže jsem to před pár lety zkusil s neadresnou produkcí (zřejmě asijského původu) a poměrně záhy jsem pochopil, že tato cesta nevede buď nikam, nebo do pekel. Plastové čočky se brzy poškrábaly a obraz se po pár rychlých změnách teploty na podzim zamlžil. Více >
Dalekohledy Eschenbach Magno

Význam keřů v biopásech

Myslivost 4/2011, str. 48 Karel ZVÁŘAL
Počet komentářů: 10
Dramatický úbytek většiny druhů zvěře v agrární krajině nedává spát spoustě poctivých myslivců. Přestože pravidelně vypouštějí koroptve, bažanty, někde i zajíce, starají se o zvěř pravidelným zakrmováním, při jarním sčítání nemají důvod k radosti. Jako kluk jsem snil o tom, že jednou také obléknu zelenou kamizolu. Více >
Význam keřů v biopásech

Prívesok M3

Myslivost 4/2011, str. 51 Ing. Ján MERCEL
Počet komentářů: 0
Pri hodnotení veku jeleňov v PZ Pravenec postupoval som, ako poľovný hospodár, vždy jednak podľa opotrebenia a sklonu hryzákov, ale hlavne podľa obrúsenia predných stoličiek (premolárov) P2 a P3 a zadnej stoličky (molára) M1. Zo začiatku som používal farebné kresby opotrebovania všetkých stoličiek podľa jednotlivých rokov (Ing. P. Forst). Více >
Prívesok M3

Neobvyklé nálezy svalovek u divokých kachen

Myslivost 4/2011, str. 64 Prof. MVDr. Břetislav KOUDELA, CSc.,
Počet komentářů: 0
Jako svalovky jsou označováni paraziti, jejichž cysty se nacházejí ve svalovině. Svalovky mají podobné jméno jako svalovci - trichinely, avšak jejich vzájemná podobnost je pouze v tom, že se jejich stádia nacházejí ve svalovině. Svalovky patří v zoologickém systému do rodu Sarcocystis, a proto jsou v české odborné literatuře často popisovány pod počeštělým označením jako „sarkocysty“. Více >
Neobvyklé nálezy svalovek u divokých kachen

Dotace pro myslivost v roce 2011

Myslivost 4/2011, str. 66 Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
Počet komentářů: 0
Mnoho uživatelů honiteb jistě sledovalo po celý průběh loňského roku, zda se úsporná ekonomická opatření přijímaná pro zdolávání ekonomické krize nepromítnou do finančních podpor, které stát poskytuje myslivosti. Teď, po vyhodnocení roku 2010, můžeme s klidem říci, viděno objemem poskytnutých dotací, že si naše společnost cení práce myslivců pro krajinu a ochranu a péči o zvěř. Objem finančních prostředků určených pro myslivost se udržel, navzdory mnohým rozpočtovým škrtům, na úrovni minulých let. Více >
Dotace pro myslivost v roce 2011

Za lovem tetřevů, tetřívků a losů do Běloruska

Myslivost 4/2011, str. 74 Václav Tlapák
Počet komentářů: 0
Doby, kdy tetřev hlušec (Tetrao urogallus) a tetřívek obecný (Lyrurus tetrix - Tetrao tetrix) patřili i v našich krajích k lovné zvěři, jsou nenávratně pryč. Jejich stavy se ve středoevropských zemích jen stěží udržují na minimech, umožňujícími zachování rodu. Jistě to souvisí s rozvojem nároků lidské společnosti. K faktorům, které nejvíce omezující jejich přírodní prostředí patří zabírání a narušování původních teritorií k hospodářským účelům, zejména tokanišť a rašelinišť a původních lesních porostů, které jsou nezbytné pro život těchto ptáků. Častým obyvatelem takovýchto území je vedle tetřevů a tetřívků nejmohutnější druh parohaté zvěře a častý objekt loveckých tužeb - los evropský (Alces alces alces). Více >
Za lovem tetřevů, tetřívků a losů do Běloruska
Zpracování dat...