Časopis Myslivost

Co rozechvívá lovcovo srdce?

Myslivost 4/2011, str. 14  Karel Kaufmann
Téměř po 17 letech od doby, kdy Blaser představil lovcům svoji revoluční kulovnici R 93 a vyrobil jí přes 200 tisíc kusů, dozrál čas pro její nástupkyni – R8. Co je příčinou jejího jedinečného úspěchu, rekapituluje časopis Passion, společný projekt firem Blaser, Sauer, Mauser, Zeiss a Ruag, rok po jejím uvedení na trh a my čtenářům Myslivosti tento článek po dohodě se zmíněnými firmami přinášíme. I to je jeden z příspěvků k diskuzi o podobě soudobých moderních loveckých kulovnic.
 
Dvě skutečnosti zapříčinily, že vývojový tým firmy Blaser začal pracovat na změnách konstrukce dnes již legendární kulovnice R 93 s cílem vyvinout zcela novou opakovací kulovnici vhodnou pro všechny hlavní způsoby lovu. Toto řešení se jmenuje R8 s výměnným zásobníkem, perfektní s výtečným bonusem – výrazně navýšenou bezpečností používání zbraně.
Je skutečností, že dnes v mnoha zemích Evropy lov nátlačkou a naháňkou se slíděním představuje velkou část loveckých aktivit. Z tohoto důvodu mělo velké množství uživatelů kulovnic přání změnit konstrukční řešení o možnost výměny zásobníku a rozšíření jeho kapacity. Konstrukční řešení, která jsou užita u opakovacích kulovnic jiných značek, přináší s sebou historicky některá specifika a zvláštnosti konstrukce pro tu či onu značku.
Takto řešit změny konstrukčního provedení nebylo možné, protože uživatelé zbraní Blaser si velmi rychle zvykli oceňovat jejich konstrukční řešení v každodenní lovecké praxi. Nikdo z nich by nemohl akceptovat, jenom z důvodu řešení výměnného zásobníku, zřeknutí se výhody zavedeného konstrukčního a uživatelského konceptu - přímotažného závěru.
 
Tato východiska a podmínky představovaly obrovskou výzvu pro konstrukční team, který s jedinečným smyslem pro detail a s puntičkářskou zodpovědností připravil řešení, kterým ve finále přivedl odbornou veřejnost a zákazníky v upřímný úžas. Toto řešení se nazývá R8.
 
Myšlenka je ideálně jednoduchá.
Zásobník a spoušť tvoří jednotný celek, vlastní mechanismus systému spouště je umístěn v systému zbraně. Současným tlakem na dva hmatníky záchytu se zásobník uvolní a vyskočí tlakem pružiny přímo do rukou střelce. Nechtěné uvolnění zásobníku je prakticky vyloučeno, protože je k němu potřeba současného tlaku na oba dva hmatníky záchytu zásobníku, přičemž každý je umístěn na protilehlých stranách zásobníku. Toto konstrukční řešení je zcela komfortní pro uživatele, umožňuje bleskurychlou a přitom intuitivní obsluhu zásobníku.
Kapacita zásobníku se prakticky u všech skupin ráží v porovnání s modelem R 93 zvýšila o jeden náboj, u skupiny standardních ráží má zásobník kulovnice R8 kapacitu 4+1.
 
Zabezpečení proti zneužití zbraně nepovolaným.
To je velice důležitá přednost, která byla rozvinuta a navýšena oproti předchozímu řešení. Každý lovec ví, že v některých situacích – např. při cestě domů, při práci v honitbě, anebo při ošetřování zbraně před a po návratu z lovu, musí pro absolutní jistotu bezpečného zacházení se zbraní - oddělit závěr od zbraně. V praxi se toto z různých příčin často neděje. Blaser R8 má v tomto jednu obrovskou výhodu, když vyjmu zásobník ze zbraně, dochází automaticky k deaktivaci bicího mechanismu a samozřejmě k znemožnění výstřelu. Jednoduše řečeno, když mám zásobník v kapse, nemůže nikdo nepovolaný ze zbraně vystřelit. A to ani v případě, když je náboj zasunut v nábojové komoře a zbraň byla před vyjmutím zásobníku odjištěna a plně připravena ke střelbě.
 
Mluvit o zcela originálním systému řešení pojistného a bicího mechanismu u R8 je vlastně určitým způsobem zbytečné.Kdo by si chtěl dnes koupit osobní automobil bez ABS, ESP nebo airbagů? Když ale sledujete některé diskuze mezi lovci, dostává pozorovatel někdy dojem, že v bodě bezpečnosti zbraně se nedělá žádný rozdíl mezi kulovnicí našich dědů se zajištěním spouště a moderní loveckou zbraní s pojistným systémem založeným na aktivaci, příp. deaktivaci bicího mechanismu, tak jak se to dnes stává pro mnoho výrobců samozřejmostí.
V některých podkladech pro výuku myslivců je dán větší prostor starším systémům zabezpečení zbraně, které bysme mohli s trochou nadsázky zařadit do antikvariátu, oproti systémům a řešení moderním. Je pravda, že není možno zcela jednoznačně popřít, že pouze nenabitá zbraň je stoprocentně jistá a bezpečná, ale všichni víme, že při praktickém použití zbraně na lovu je mnoho situací, při kterých musím zacházet s nabitou zbraní. Na jakkoliv komfortním posedu vždycky musím uvažovat s možností, že zbraň mi díky mojí nepozornosti spadne. Téměř každý lovec si vzpomene ještě dnes s úlekem na okamžik, když nabitá zbraň, byť zajištěná, spadla s hlasitým třeskem pod posed. V tomto případě klasický systém jištění spouště může vždy selhat, kdežto systém použitý u R8, tj. systém ruční aktivace nebo deaktivace bicího mechanismu mi dává absolutní jistotu.
 
Téma přesnosti střelby se těší oproti předchozímu tématu velkému, možno říci největšímu zájmu všech uživatelů zbraní. Kdo by si chtěl pořídit dnes zbraň, která mu svoji precizí umožní pouze průměrnou přesnost střelby? Určitě nikdo! Vynikající výkon zbraně je vždy požadován a samozřejmě od výrobců vždy slibován.
Pro některé lovce je důvodem ke spokojenosti skutečnost, že ulovili dva, tři kusy zvěře na vzdálenost 70 metrů.
Také pro některé výrobce je nástřelka s třemi otvory dostatečným důkazem, že zbraň má odpovídající kvalitu. Ale co v praktické lovecké a střelecké praxi znamená pojem precize střelby a jaké jsou k němu předpoklady?
 
Kvalita hlavně je dnes všeobecně o mnoho lepší, než byla před několika desetiletími. A pak s municí odpovídající kvality dostat 5 ran do kruhu o průměru menší než 4 cm není žádná unikátnost. Ale tady se odděluje zrno od plev, neboť samotná dobrá hlaveň není jistou garancí pro dlouhodobě stálý dobrý střelecký výkon. Jeden den lovu za trvalého deště, nebo několik dní v horkém tropickém klimatu Namibie stačí k tomu, že dřevo pažby nepatrně změní svůj tvar a rozměry. U klasických zbraní se systémem uloženým ve dřevě se potom může posunout střední bod zásahu a zapříčinit „nevysvětlitelné“ chybné rány.
 
U R8 je použito plovoucí uložení hlavně a její výlučná fixace na masivní systém zbraně, vyrobený ze slitiny lehkého kovu. To vše vylučuje změnu polohy hlavně při jakkoliv extrémních povětrnostních podmínkách. Toto konstrukční řešení má ještě jednu další zcela důležitou přednost. Hlaveň může být pro pohodlný a bezpečný transport oddělena od zbraně a teprve na začátku vlastního lovu opět složena, aniž by jakkoliv utrpěla přesnost střelby.
 
Kvalitní sedlová montáž
To, že po složení zbraně první rána zcela jistě míří do optimálního bodu nástřelu, není samozřejmě pouze zásluha uložení hlavně, ale také důsledek toho, že pevná miřidla jsou umístěna přímo na hlavni, totéž platí i o puškohledu, který je fixován originální Blaser montáží k hlavni, přesně řečeno k nábojové komoře, k horní straně jejího vnějšího pláště.
Hlaveň a puškohled tak tvoří vždy zcela precizně střílející celek, tedy rozhodující kritérium pro náročné lovce. Samozřejmě sebelepší kvalita hlavně a sebelepší kvalita puškohledu nic neznamenají, pokud jejich spojující prvek, montáž puškohledu, není na stejně vysoké technické precizi. A originální Blaser sedlová montáž tuto kvalitu již tradičně má. Speciálně pro kulovnici R8 má nový design, patří k technicky nejlepším a nejelegantnějším řešením puškohledových montáží, které se momentálně nabízejí na trhu. Montáž je fixována přímo k hlavni, ne k systému zbraně. To střelci dává stoprocentní jistotu, že jakkoliv opakovaná demontáž a montáž hlavně nijak neovlivní přesnost nastřelení zbraně.
Že kulovnice R8 v jakkoliv drsných podmínkách střílí zcela přesně a zcela spolehlivě pracuje, to víme ze svědectví početného množství profilovců, kteří R8 používají jako svůj výlučný pracovní nástroj. Také hobby lovci, kteří rádi stráví svůj volný čas v honitbě, dokázali při používání R8 výrazně zlepšit svůj střelecký výkon.
Zde je nutno zdůraznit rozhodující spojovací článek mezi zbraní a člověkem – spoušť. Již před dvěma desetiletími se rozloučili inženýři Blaseru s koncepcí napínáčku. Je nutné dodat, že ne pouze z vlastního popudu, ale na přímé a opakované přání četných zákazníků, kteří jednoznačně upřednostňují přímou „suchou“ spoušť.
Přímá, tzv. „suchá“ spoušť dostala u R8 novou kvalitu, která při praktickém užití v jakékoliv lovecké situaci, nebo při terčové střelbě, výrazně ulehčuje a napomáhá přesnosti střelby. Odpor spouště odpovídá síle asi 650 g, její zcela „suchá“ charakteristika a návrat spouště po výstřelu do klidové polohy vynucený pohybem závěru – co lepšího si může střelec přát.
Zcela jednoduchá výměna hlavní umožňuje R8 jednoduše a rychle přizpůsobit momentálnímu loveckému použití. Díky technickému konceptu výměnných hlavní mohu svoji oblíbenou zbraň použít při jakékoliv příležitosti, když potřebuji razantnější ráži. Lovecká cesta do severní Ameriky nebo Afriky, lov na kamzíka v Alpách, nic nemůže uživatele R8 zaskočit. Vždy má s sebou zbraň, na kterou je zvyklý a kterou používá zcela „poslepu“. Kdo měl to štěstí, ocitnout sezcela nečekaně před kapitálním buvolem, losem nebo životním kancem, ví, co to znamená pro lovecký úspěch.
Pažba trefuje. K tomu je možné dodat, u zbraní má perfektně sednoucí pažbení významný vliv na přesnost střelby, což samozřejmě platí také u kulovnic. Ale i zde se
vyskytují technická kritéria, která jsou mnoha výrobci opomíjena. Tak například tvarování pistolové rukojeti, které umožňuje střelci při zcela uvolněném držení zbraně dosáhnout prstem na spoušť nejenom ze strany, ale zcela jistě i zepředu.
Pokud mi zbraň nesedí v ruce anebo obsluhuji spoušť ze strany, je to první krok k špatného výstřelu. Při formování pistolové rukojeti pažby R8 Blaser vytvořili konstruktéři střelecky perfektní tvar, který ideálně spojili s rovným hřbetem pažby. Zcela vědomě se rozloučili s zaobleným, tzv. „prasečím“ hřbetem pažby, což umožnilo výrazně zvětšit zpětný úhel pažby. Výsledkem je pak příjemnější zpětný ráz a výrazné zmenšení zdvihu ústí hlavně po výstřelu, to vše umožňuje pohyb energie zpětného rázu zbraně po napřímené ose zbraně. Nebezpečí, že pažba po výstřelu sklouzne po rameni dozadu, bylo výrazně eliminováno, a s tím samozřejmě bylo eliminováno i možné poranění oka nebo nosu okulárem puškohledu. Pažbení R8 má tak podíl na tom, že střelec dosahuje lepších střeleckých výsledků, protože pouze ten, kdo se na výstřel těší, dosahuje spolehlivé přesnosti střelby.
 
Být rychlý není všechno.
Mnoho odborníků vidělo u kulovnice R 93 rychlý přímotažný závěr jako hlavní prodejní argument. Samozřejmě Blaser zůstal také u R8 věrný tomuto technickému principu, samozřejmě při ergonomickém umístění a tvarování kliky závěru. Toto vše umožňuje příjemnou a rychlou opakovanou střelbu. Skutečností je, kdo se naučí používat toto řešení, nechce se ho už nikdy zříci. Jedno zda v uzavřeném prostoru kazatelny nebo při šoulačce – užívat takto vyrobenou zbraň, která nevykupuje svoji kompaktnost jenom zkrácením hlavně, je jednoznačný požitek.
Jednoduché rozložení zbraně je také jednoznačně velké plus. Jsou lovecké cesty, při kterých zbraň musí být transportována v krátkém kufru, nebo při výstupech v horských loveckých oblastech, při kterých může být rozložená zbraň pohodlně uložena v ruksaku a neomezuje volnost a jistotu pohybu lovce.
 
A jak je to se spolehlivostí?
Redakce časopisu Passion si také toto kritérium vzalo velice pečlivě pod lupu. Začátek proběhl na technické zkušebně DEVA, která testovala závěr R8 v nesčetně opakovaných pokusech, přičemž použila tlaku plynů, který nebyl doposud při testování použit. Skutečnost, že paleta ráží R8 byla rozšířena až k ráži .500 Jeffery zapříčinila, že průměr hlavně a plocha závěru musela být zvětšena. Testování odolnosti systému proti tlaku plynu šlo až na současné hranice možností měřící techniky. Tlaku přes 14 500 barůpřestála R8 bez poškození, tj. hranici, na kterou se konkurenční značky budou testovat teprve v budoucnu. Ale především praktické testování bylo to, na co byl kladen důraz – vysoké teploty a prach v Namibii, mrazy a vlhkost v severní Kanadě, extrémní vlhkost vzduchu v Papua - Nová Guinea, to vše musela R8 překonat bez „vady na kráse“ a ona to dokázala s bravurou.
Jestliže zpočátku bylo někdy a někde na Blaser R8 ze strany zkušebních profesionálních lovců kriticky nahlíženo, po krátkém čase se to rychle změnilo. Nejčastěji a nejdříve byla ceněna citlivost funkce spoušťového systému. Zvláštní chválu obdržela také stabilita a odolnost povrchové úpravy kovových částí R8 a možnost ji zcela jednoduchými prostředky bezproblémově a rychle rozebrat, zejména závěr. „Existuje 100 důvodů, proč zbraň venku nepracuje“, říká profesionální průvodce Rick, „důležité je ale to, že se venku vše jednoduše a hlavně rychle dostane zpět do chodu“.
U jednoho kritéria šlo kladné hodnocení napříč testujícími. A to při hodnocení dvojitého záchytu výměnného zásobníku, vložky zásobníku a záslepky systému, používané při vyjmutém zásobníku. Toto vše řeší problémy konstrukce výměnných zásobníků spojené s možností jejich nechtěného uvolnění, příp. s vniknutím nečistot do systému po jejich vyjmutí.
Technické řešení Blaseru R8 doslova přinutilo profesionálního lovce změnit mínění, že nejlepším řešením je pevný nevyjímatelný zásobník. Ale nakonec i taková přání Blaser slyší a respektuje jej, neboť R8 je na přání dodávána s pevným zásobníkem.
S použitím firemních materiálů upravil
Karel KAUFMANN
Snímky z archívu firmy Blaser, Michael Eger, Joachim Hartmann, Henry M.Linder,
 
Zpracování dat...