MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Zvěřinu jen vyšetřenou!

Myslivost 5/2011, str. 7 Ing. Jiří PAPEŽ
Počet komentářů: 1
Připravuje se novela veterinárního zákona, který se týká i myslivců. Vzhledem k nedávno zjištěným případům onemocnění trichinelózy (svalovcem) u divokých prasat v Pardubickém kraji (Dolní Dobrouč) je nutné upozornit na vysokou důležitost vyšetřování ulovené vnímavé zvěře na přítomnost tohoto i pro člověka smrtelně nebezpečného parazita. Nejenom proto v připravované novele veterinárního zákona zůstává i nadále zásadní a velmi důležitá povinnost vyšetřit ulovenou volně žijící zvěř vnímavou k nákaze svalovcem, kterou se rozumí zejména zvěř černá. Více >
Zvěřinu jen vyšetřenou!

Co nás může potkat při uzavírání nových nájemních smluv

Myslivost 5/2011, str. 10 Ing. Jan ŠIMEK, člen myslivecké komise ČMMJ
Počet komentářů: 1
Pomalu se blíží období, kdy nám budou končit nájemní smlouvy na pronajaté honitby. Předešlé období bylo v tomto směru charakterizováno vznikem honebních společenstev (HS) a takzvaným uvedením honiteb do souladu se stávající legislativou, to je se zákonem o myslivosti 449/2001 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami. Ve svém příspěvku se nechci věnovat právním náležitostem, ale chci se věnovat praktické stránce věci a úskalím, která nás mohou potkat. Více >
Co nás může potkat při uzavírání nových nájemních smluv

Kulovnice Bergara Apex

Myslivost 5/2011, str. 12 Mgr. Jan TETŘEV
Počet komentářů: 0
Španělské zbraně u nás byly populární krátce po roce 1989, ale v průběhu 90. let 20. století z našeho trhu pomalu vymizely. V posledních letech však španělští výrobci opět zahajují nástup na evropský, a také náš, trh. Zatímco v minulosti k nám pronikaly především španělské krátké palné zbraně, dnes se Španělé prosazují na poli loveckých zbraní. Více >
Kulovnice Bergara Apex

Myslivost jako aktivní ochrana přírody

Myslivost 5/2011, str. 14 Jiří ČERNÝ
Počet komentářů: 0
V tomto příspěvku bych se zabýval porovnáním myslivosti a ochranou přírody před účinností nyní platného zákona o myslivosti a v současné době. Úvodem bych z hlediska historického vývoje lovectví, myslivosti, ochrany zvěře a lesnictví pro můj příspěvek ponechal zjednodušené pořadí jednotlivých činností či odvětví. Více >
Myslivost jako aktivní ochrana přírody

Také sokolníci z Maďarska a Rakouska chtějí zapsat sokolnictví na seznam UNESCO

Myslivost 5/2011, str. 17 Ing. Martin ŽIŽKA, Ph.D.
Počet komentářů: 1
V uplynulém roce bylo sokolnictví účastnických států (Spojené Arabské Emiráty, Belgie, Česká republika, Francie, Korea, Mongolsko, Maroko, Katar, Saudská Arábie, Španělsko, Sýrie) zapsáno do nemateriálního kulturního dědictví lidstva označeného jako „Sokolnictví, živoucí dědictví lidstva“ (Falconry: A Living Human Heritage), Na přelomu roku 2010 a 2011 byly tyto státy osloveny nejprve příslušným útvarem kompetentní autority Maďarska a v únoru pak i Rakouska s žádostí o souhlas k spoluzapsání na seznam UNESCO. Více >
Také sokolníci z Maďarska a Rakouska chtějí zapsat sokolnictví na seznam UNESCO

K chovatelským přehlídkám trofejí

Myslivost 5/2011, str. 18 Ing. Milan SLAVINGER
Počet komentářů: 0
Na význam a poslání chovatelských přehlídek trofejí je mnoho názorů. Jsem ze staré lesácké rodiny a patřím k těm, kteří již „něco“ pamatují. Chovatelské přehlídky jsem navštěvoval již jako kluk s otcem. V posledních téměř 20 letech je se svými kolegy organizuji a realizuji, nejprve za okres a dnes za obec s rozšířenou působností. Více >
K chovatelským přehlídkám trofejí

Problematika jelena sika japonského

Myslivost 5/2011, str. 19 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Delegace Myslivecké Matice České, v rámci své mezinárodní spolupráce se zúčastnila konference k problematice chovu a lovu jelena sika japonského, konaného v irském Dublinu. Jedním z důležitých závěrů jednání bylo, že jelen sika japonský, introdukovaný do evropských podmínek v 19. Století, se skvěle adaptoval a stal se evropsky významnou zvěří, zejména tam, kde činnost člověka narušila životní prostředí tak, že se stalo nevhodné pro chov jelena evropského, který tyto lokality opustil. Jelen sika japonský se tak zde stal vhodným a vítaným substituentem jelena evropského, kde částečně nahrazuje trofejové a zvěřinové výnosy zmizelého jelena evropského. Více >
Problematika jelena sika japonského

Oblast chovu daňčí zvěře ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – JAVOŘÍ

Myslivost 5/2011, str. 20 Luděk Elbl, Radek Petrů
Počet komentářů: 0
Po pětadvaceti letech poctivé práce a důsledné péče o daňčí zvěř se myslivci na soutoku řek Svitavy a Křetínky dočkali. Oficiálně byla uznána oblast chovu pro daňčí zvěř v této malebné oblasti na rozhraní krajů Pardubického a Jihomoravského. Tím bylo dovršeno snažení jedné generace myslivců z hranic obou krajů. O to je ten poznatek cennější, že během mnoha let docházelo ke spolupráci mezi myslivci dvou různých okresů. Více >
Oblast chovu daňčí zvěře ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – JAVOŘÍ

Venkovanem v politice

Myslivost 5/2011, str. 22 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Na loňském výročním setkání Klubu autorů v Orlických horách jsme měli možnost mezi sebou uvítat jako váženého hosta Ing. Petra Šilara, v té době radního Pardubického kraje. Velmi nás všechny potěšil zájmem o myslivost, pochlubil se dokonce i absolvovanou zkouškou z myslivosti. Než stačilo dojít na slibovaný rozhovor, tak se Ing. Petr Šilar stal v říjnu loňského roku senátorem za Pardubický kraj, kandidoval za KDU-ČSL a je mimo jiné členem výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a předsedou Komise Senátu pro rozvoj venkova. Místo na krajský úřad do Pardubic jsem tedy s diktafonem vyrazil na Malou Stranu do sídla Senátu. Více >
Venkovanem v politice

LASEROVÝ DÁLKOMĚR Jak vybrat ten nejvhodnější …

Myslivost 5/2011, str. 24 Ing. Vilém Urbánek
Počet komentářů: 0
Ruční laserové dálkoměry se v poslední době řadí mezi oblíbené pomocníky nejen profesionálů - speciálních jednotek, záchranářských týmů, lesníků, architektů a dalších terénních specialistů - ale i milovníků lovu či golfu z řad amatérů. Řada výrobců se proto svými novými modely orientuje přímo na ně a přístroje opatřuje vlastnostmi, které s tím či oním typem používání nebo podmínek souvisejí. Více >
LASEROVÝ DÁLKOMĚR Jak vybrat ten nejvhodnější …

Proč nelovit potichu aneb jak nám střílení škodí

Myslivost 5/2011, str. 26 Ing. Radim PLHAL a Doc. Ing. Jiří KAMLER, Ph.D.
Počet komentářů: 2
Naše pojetí myslivosti vychází z dlouhodobých tradic, jejichž kořeny sahají až do středověku. To je spolu s výraznou konzervativností většiny myslivců, důvodem přetrvávání řady pravidel, jejichž význam, případně i smysl je v dnešní době sporný. Přestože si na straně jedné vážíme všech pěkných mysliveckých tradic a jsme skutečně rádi za to, jak se v poslední době rozmáhá lovecká hudba, svatohubertské mše a další tradice, jsme na druhé straně přesvědčeni, že bychom neměli prvoplánovitě odmítat vše, co je nové, či se vymyká našim tradicím. Zejména ne v případě, kdy nějaká novinka může zlepšit bezpečnost osob, zmírnit utrpení zvěře či zabránit ekonomickým škodám. Nakonec dobrý příklad můžeme najít např. v používání reflexního oblečení na společných lovech, které se bez nařízení zákonem stalo téměř povinným doplňkem pro práci v lečích. Na základě našich zkušeností ze zahraničí bychom se v dnešním zamyšlení zkusili blíže podívat na riziko poškozování sluchu při střelbě. Více >
Proč nelovit potichu aneb jak nám střílení škodí

Bezpečnostní pravidla při lovu zvěře

Myslivost 5/2011, str. 38 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Lov zvěře s sebou, podobně jako každá jiná lidská aktivita, přináší řadu rizik. Při uvedené činnosti je nebezpečí o to větší, že se obvykle manipuluje s palnou zbraní, jejíž účinky mohou být zcela fatální, a to často v okruhu několika kilometrů. Připočteme-li k tomu navíc prostředí, v němž k použití lovecké zbraně dochází a kde se dnes pohybuje velký počet nezúčastněných osob, vyvstává před námi nutnost dodržovat celou řadu bezpečnostních pravidel. Ta jsou bezpodmínečně závazná pro všechny účastníky lovu. Více >
Bezpečnostní pravidla při lovu zvěře

Kitz rettung – Ochrana mláďat - účinný prostředek na ochranu zvěře

Myslivost 5/2011, str. 40 Luděk Králíček
Počet komentářů: 0
Řadě myslivců je známý „pachový plot“ (pachová oplocenka) od firmy Hagopur na ochranu komunikací před střety se zvěří. Po počáteční nedůvěře se v mnoha oblastech daří chránit řidiče a zvěř zatím nejlépe fungujícím prostředkem, který při správné aplikaci brání střetům se zvěří s účinností dosahující až 90 %. Více >
Kitz rettung – Ochrana mláďat - účinný prostředek na ochranu zvěře

Myslivecký výzkum – telemetrie

Myslivost 5/2011, str. 42 Ing. Martina HARTOVÁ, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Při slově výzkum naskakuje spoustě prakticky zaměřených myslivců husí kůže. Představí si badatele v bílých pláštích uzavřené celý život mezi zdmi univerzit a výzkumných ústavů a odříznuté od reálného světa. Pravdou je, že řada vědeckých výstupů, i takových, které se týkají zvěře, je běžnému člověku naprosto nesrozumitelná a je určena pouze úzkému okruhu vědců. U telemetrie je to odlišné. Poslední dobou je to velmi populární metoda, jak zjistit spoustu nových poznatků o biologii zvěře. Je prakticky využitelná pro lesníky i myslivce a přináší informace důležité pro rozhodování o managementu chráněných živočichů. Více >
Myslivecký výzkum – telemetrie

Novinky ZEISS na výstavě IWA Norimberku

Myslivost 5/2011, str. 52 © Dr. Ing. Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Světový gigant ve výrobě optických přístrojů se prezentoval jako každoročně velkým reprezentativním stánkem rozděleným do několika tématických bloků a výškových úrovní, kde byl vystaven kompletní sortiment výrobků z produkce Zeiss, které si samozřejmě každý návštěvník mohl prakticky vyzkoušet. Celek doplňovala velkoplošná obrazovka k multimediálnímu představení výrobků v různých situacích a podmínkách praktického užití. Více >
Novinky ZEISS na výstavě IWA Norimberku

Hodnocení kvality prostředí pro zvěř

Myslivost 5/2011, str. 54 Ing. Zdeněk VALA, Ph.D.,
Počet komentářů: 0
Hodnocení kvality prostředí pro zvěř je v praktických podmínkách velice problematické. Kvalita prostředí je dána zejména jeho přirozenou úživností tzn. schopností prostředí uživit určitý počet zvěře na dané ploše z přírodních zdrojů. Každý druh zvěře má v závislosti na kvalitě prostředí jiné ekologické nároky na množství a kvalitu dostupné potravy, klidové a krytové podmínky. Pro každý druh zvěře je tedy nutné hodnotit kvalitu prostředí samostatně. Více >
Hodnocení kvality prostředí pro zvěř

Jak se vyšetřuje na trichinellu?

Myslivost 5/2011, str. 62 Ing. Ivan PAVLÁSEK, DrSc.
Počet komentářů: 0
Provoz parazitologické laboratoře pro diagnostiku Trichinella spp. ve Státním veterinárním ústavu Praha Vyšetřování svaloviny domácích a divokých prasat, případně i jiných druhů zvířat (koní, jezevců, srnčí, jelení, daňčí a mufloní zvěře) na přítomnost larev Trichinella spp. provádí v souladu s Nařízeními Komise Evropských Společenství (č.2075/2005 a č.1245/2007) a podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 od 15.června 2008 ve Státním veterinárním ústavu Praha speciální akreditovaná parazitologická laboratoř. Cílem tohoto příspěvku je informovat o její dosavadní činnosti. Obsahem sdělení jsou dále výsledky porovnání záchytnosti larev trichinel při použití kompresní a trávicí metody a uvedení nového modifikovaného postupu přípravy svaloviny k vyšetření pomocí kompresoria. Více >
Jak se vyšetřuje na trichinellu?

Intenzívne chovy jeleňovitých

Myslivost 5/2011, str. 66 Ing. Matúš RAJSKÝ, PhD., Ing. Jozef BUČKO, PhD.
Počet komentářů: 0
Centrum výskumu živočíšnej výroby v Nitre v spolupráci so Stredoeurópskym inštitútom ekológie zveri Wien, Brno, Nitra usporiadali, pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, vo februári tohto roku III. ročník medzinárodnej konferencie Významné aspekty v chove jeleňovitých. Témou bola problematika farmových a zvernicových chovov. Spoluorganizátormi podujatia boli Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Zvernica Baraní dvor vo Vrbovom, Lesnícka fakulta TU Zvolen, Slovenský poľovnícky zväz – ústredie a Slovenská poľovnícka komora. Více >
Intenzívne chovy jeleňovitých

Hranická přehlídka trofejí za rok 2010

Myslivost 5/2011, str. 70 Prof. Ing. et Ing.h.c. Josef HROMAS, CSc
Počet komentářů: 0
Generální ředitelství Vojenských lesů a statků se rozhodlo uspořádat přehlídku význačných trofejí ze zvěře ulovené v honitbách VLS, z nichž pochází každoročně mnoho trofejí oceněných na celostátních výstavách některou z medailí. Pro tuto přehlídku nabídla své prostory Střední lesnická škola v Hranicích na Moravě, v níž se podobné okresní přehlídky už po několik let konají tradičně. Vlastní přehlídka byla pro veřejnost otevřena 26. a 27. března 2011. Více >
Hranická přehlídka trofejí za rok 2010

Nebojte se fotografování zvěře a přírody

Myslivost 5/2011, str. 72 red
Počet komentářů: 0
Nejen s nástupem digitální fotografie, ale i díky stále více se rozšiřující nabídce fotografických přístrojů, s množstvím nových technických možností a funkcí a i díky relativně stále klesající ceně přístrojů se digitální fotoaparát stává běžnou součástí života člověka. Myslivce nevyjímaje. Většina z našich myslivců pravidelně vyráží do přírody nejen s puškou a dalekohledem, ale i s fotoaparátem a pravidelně zvěčňuje své zážitky, úlovky, pohledy na krajinu i zvěř. Více >
Nebojte se fotografování zvěře a přírody

Škody zverou a na zveri a možnosti ich obmedzenia

Myslivost 5/2011, str. 75 Ing. Jozef Herz, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Taký bol názov medzinárodnej konferencie , ktorá sa konala v Leviciach v rámci Levických poľovníckych dní. Tie sa otvárali pre tradičných návštevníkov už po 16 krát. Priebeh tohoročných dní bol takmer totožný z predchádzajúcimi, no tentoraz chýbalo medzinárodné hodnotenie trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2010/2011, nakoľko SPK a SPZ pripravujú na mesiac jún celoštátnu poľovnícku výstavu, ktorá sa uskutoční v priestoroch Incheby v Bratislave. Více >
Škody zverou a na zveri a možnosti ich obmedzenia

Změny v předpisech v oblasti přípravků na ochranu rostlin a ochrany zvěře

Myslivost 5/2011, str. 77 Ing. Richard ŠČERBA, ředitel Státní rostlinolékařské správy
Počet komentářů: 0
Rok 2009 byl průlomovým rokem v oblasti rostlinolékařské péče, neboť Evropský parlament a Rada EU přijali nové předpisy, které stanovující závazná pravidla pro přípravky na ochranu rostlin, jejich uvádění na trh a používání. Více >

Polární liška konečně v České republice

Myslivost 5/2011, str. 78 Vojtěch VÁVRA
Počet komentářů: 0
Když jsem se na podzim loňského roku dozvěděl, že švédská oděvní značka Fjällräven (v překladu polární liška) míří na český trh, byl jsem velice potěšen. S oblečením této značky jsem se setkával během návštěv mých přátel ve Finsku, Rakousku nebo na Slovensku a velice mne mrzelo, že si oblečení, které moji přátelé s velkou oblibou používají již řadu let, nemohu koupit i u nás. Více >

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivost 5/2011, str. 82 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Myslivci a vojáci mají leccos společného. Uniformy, převážně zelené, zbraně, nutnost dodržovat kázeň, schopnost orientovat se v přírodě. Však také horští myslivci leckde tvořili a tvoří speciální jednotky v rámci pravidelné armády. Ne nadarmo prohlásil jeden z největších vojevůdců osmnáctého století Bedřich II. Veliký: „Kde projde jelen, projde voják. Kde projde voják, projde armáda.“ Motivem našeho dnešního příběhu bude ale známé prohlášení jiného slavného vojevůdce 18. století, generála Alexandra Vasiljeviče Suvorova, co to natřel i Turkům: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti!“ Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Výzkum mortality zvířat na pozemních komunikacích pomocí dotazníku pro řidiče

Myslivost 5/2011, str. 87 Ing. Jiří MRTKA, Doc. Ing. Marie BORKOVCOVÁ, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Automobilová doprava je významným fenoménem současnosti. Výstavba dopravní infrastruktury je podmínkou ekonomického rozvoje, který pak přináší rychlý růst přepravních výkonů a růst intenzity provozu na komunikacích (Anděl a Hlaváč, 2008). Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR připadalo v roce 2009 v průměru na 1 km2 krajiny České republiky asi 705 m silnic a dálnic, na kterých se každý den ujelo 1860 km. Více >
Výzkum mortality zvířat na pozemních komunikacích pomocí dotazníku pro řidiče

Liechtensteinové a myslivost

Myslivost 5/2011, str. 96 Pavel JUŘÍK
Počet komentářů: 0
České země nebyly jen rájem pro lovce a dějištěm velkolepých parforsních honů, ale mají dlouhou tradici v rozvoji myslivosti i lesnictví. Příkladem je knížecí rod Liechtensteinů. Nezanechal nám jen zámky a romantické stavby, parky a obory v okolí Lednic a Valtic, ale také lesnické a myslivecké památky na střední a severní Moravě nebo Černokostelecku. Více >
Liechtensteinové a myslivost
Zpracování dat...