Časopis Myslivost

KAHLES - VYNIKAJÍCÍ OPTIKA Z RAKOUSKA

Myslivost 11/2011, str. 36  © Dr. Ing.Jiří HANÁK
Odbornou veřejností a uživateli optických přístrojů je řazena značka Kahles mezi tzv. „velkou pětku“, tedy pět výrobců nejlepších optických přístrojů na světě, a to nikoliv objemem výroby, ale její kvalitou. Prostě aristokrat mezi loveckou optikou.
Na přelomu 19. a 20. století došlo k výraznému rozšiřování optických přístrojů. V armádách se zaváděly pozorovací triedry a zákopové periskopy, objevily se první puškohledy, zvýšený vědecký zájem o mikroorganismy vyžadoval mikroskopy a stavba nových hvězdáren potřebovala astronomické dalekohledy. Zvýšenému zájmu odpovídala poptávka po nových konstruktérech a nových optických přístrojích.
Jedním z nich byl také Karl Kahles, který v roce 1898 ve Vídni začal s výrobou mikroskopů, pozorovacích a astronomických dalekohledů a puškohledů. Už v roce 1900 Kahles uvedl na trh legendární typ puškohledů Telorar v pěti variantách zvětšení, následovaný oblíbeným typem Mignon v roce 1908.
Firma se velmi dobře zavedla a rozvíjela také vlivem získání významných zakázek na dodávku dalekohledů pro Rakousko-Uherskou armádu. Už tehdy byly armádní zakázky podmíněny náročným výběrovým řízením s velmi přísnými zkouškami a testováním výrobků. Vítězství výrobků Kahles ve výběrových řízeních pro armádní dodávky dokumentuje vysokou kvalitu optických přístrojů této značky už tehdy.
V roce 1926 začala historie řady brilantních puškohledů řady Helia s širokým zorným polem, jejichž dokonalejší pokračovatelé se vyrábí do dnešních dnů. V roce 1939 Kahles vyráběl pro armádu puškohledy pod značkou CAD, které vynikaly dobrou světelností a přesností obrazu. Není bez zajímavosti, že odstřelovači speciálních jednotek Wehrmachtu tyto puškohledy vyhledávali a upřednostňovali před ostatními značkami.
Po roce 1945 došlo k přebudování firmy a vývoji nových řad puškohledů tak, že v roce 1949 byl uveden první puškohled Kahles s variabilním zvětšením.
 
Kahles má ve světě optických výrobců několik technických prvenství, která umisťovala a dosud umisťuje puškohledy Kahles na špičku světových výrobců. V roce 1960 například jako první výrobce vůbec zavedl utěsnění proti vodě a vlhkosti systémem pomocí O kroužků podle vlastního patentu.
Puškohledy Kahles, díky zavedení achromatického vícevrstvého potažení povrchu čoček AMW®, zvýšila antireflexní efektivitu tak, že už v roce 1972 koeficient propustnosti světla přesáhl hranici 90 %, což je dnes standard pro nejlepší přístroje a upřímně řečeno pro mnohé výrobce je to stále hranice nedosažitelná. Dnes je propustnost světla puškohledů Kahles dokonce na úrovni kolem 95 %.
V průběhu dalších desetiletí firma velmi dobře prosperovala, soustředila se na vysokou kvalitu svých výrobků a investovala především do vývoje. Přes celkovou úspěšnost, zůstala vcelku menší firmou, kde bylo základním heslem raději sice menší objem produkce, ale špičkové kvality.
Podnik je dodnes umístěn téměř ve středu Vídně, ale celková úspěšnost umožnila, že se bude výroba stěhovat na okraj Vídně, kde byl v letošním roce položen základní kámen nového závodu, kde jsem měl možnost, při malé slavnosti spojené s položením základního kamene nového závodu, krátce pohovořit i s majitelkou firmy Swarowski Optik. Naší tradicí při testování výrobků je i prohlídka výroby. Laskavostí vedení firmy Kahles jsme měli možnost podrobné prohlídky všech výrobních prostor, technologií a postup výroby puškohledů.
Od 70. let 20. století patří podnik do skupiny Swarovski, ovšem vývojově, konstrukčně, výrobně a i ekonomicky má naprostou samostatnost. Kooperace mezi firmou Kahles a mateřským podnikem Swarovski samozřejmě také existuje. Swarovski vyrábí například pro Kahles čočky, ale podle zadání konstruktérů z podniku Kahles, který si také sám zajišťuje optické sklo, kterým je nejlepší optické sklo od německé firmy Schott. Pro pokovování povrchu čoček antireflexními vrstvami využívá také technologické vybavení mateřského podniku Swarovski, ale podle receptury Kahles.
Kahles je zcela samostatnou svébytnou firmou v rámci koncernu Swarovski, kde využívá multiplikačního efektu technologie a vybavení mateřského podniku, což má vliv na nižší výrobní náklady, a tím výhodnější cenu pro spotřebitele při docilování špičkové kvality a úrovně optiky Kahles.
Antireflexní vrstvy u čoček Kahles jsou sestaveny se soustředěním na vlnové délky spektra světla 500 – 540 nm, což je spektrum převládají v kritických okamžicích rozednění a stmívání, kde zajišťují maximální transmisi světla a dobrou viditelnost cíle. Technici firmy Kahles pravdivě říkají, že test pravdy a kvality každého optického přístroje nastane při stmívání při tzv. „posledním světle umožňujícím lov“. Jinými slovy kvalitní přístroj nám umožní lov i v pozdějších okamžicích odcházejícího dne, kdy viditelnost cíle ještě splňuje všechny aspekty správného mysliveckého lovu s přesným zamířením.
Soustředění konstruktérů a techniků firmy Kahles je, kromě perfektního zobrazení, především na dobrou viditelnost cíle za šera a za špatných světelných podmínek. Vysoká propustnost světla a zřetelná viditelnost cíle i za horších světelných podmínek dává puškohledům Kahles výraznou konkurenční výhodu proti konkurentům i špičkových značek. Podle zkušenosti časový rozdíl, kdy za stmívání je cíl dobře viditelný puškohledem Kahles a jinými levnějšími přístroji, je minimálně 15 minut, u některých dokonce i 45 minut. A to je právě kritická doba, kdy zvěř nejvíce vytahuje. Stručně řečeno pokud mám dobrý puškohled – lovím, s horším jdu domů bez úlovku.
Kvalitu puškohledu činí především kvalita optické soustavy, ale nejen to. Tubus puškohledu musí být pevný a tuhý odolávající zpětným rázům bez deformací i při instalaci na nejsilnější ráže. Takové vlastnosti zajišťuje jen tubus vyrobený z jednoho kusu materiálu. Tubusy puškohledů Kahles jsou soustruženy z jednoho kusu hliníko-hořčíkové slitiny, která se používá v letectví. Utěsnění vnitřních prostor je provedeno velmi přesným sesazením dílů kov na kov a pomocí O kroužků ze silikonové pryže. Puškohed je vlhkotěsný a dokonce vodotěsný odolávající až 3 m vodního sloupce. Vnitřní prostor tubusu je plněný argonem, což je specialita puškohledů Kahles.
K mechanické a optické výbavě všech puškohledů Kahles s osvětleným záměrným prvkem patří digitální regulace intenzity osvětlení zaměřovacího prvku, což je plynulé a naprosto nehlučné. Ovládání funguje tak, že stačí vytáhnout ovládací točítko a prvek se rozsvítí v předem nastavené intenzitě. Při potřebě zesílit nebo zeslabit, stačí přidržet točítko směrem k plus nebo minus bez jakéhokoliv cvakání a nepohodlného otáčení a záměrný bod zesílí nebo zeslabí svoji intenzitu. K zabránění vybití baterie, pokud je zapomenuto svícení bodu, se toto automaticky po hodině vypne. Intenzita osvětlení má široký rozsah a je seřiditelná pro lov ve dne i v noci.
Ke zvláštní výbavě puškohledů Kahles řady CSX patří rovněž patentovaná funkce AutomaticLight®. V těle puškohledu je zabudován pohybový senzor, který reaguje na pohyb puškohledu. V případě, že je zbraň s upevněným puškohledem ve svislé (horní úhel ≥ 90˚ a dolní úhel ≥ 180˚) nebo v horizontální nestřelecké pozici (puška položena na bok), dojde k automatickému vypnutí osvětlení. Jakmile se puška s upevněným puškohledem dostane zpět do jakékoli střelecké pozice, dojde v čase milisekund k opětovnému zapnutí osvětlení záměrné osnovy v původně nastavené intenzitě. Funkce AutomaticLight® rovněž aktivuje a vypíná osvětlení záměrné osnovy v případě, že zbraň s upevněným puškohledem je bez pohybu ve vodorovné (střelecké) poloze po dobu delší než tři minuty. Jemným náklonem zbraně do strany se systém v řádu milisekund opět aktivuje a osvětlí záměrnou osnovu v původně zvoleném jasu. Je-li nutno z jakýchkoli důvodů funkci AutomaticLight® vypnout a nastavit stálé osvětlení záměrné osnovy, jednoduše obrátíte zbraň s upevněným puškohledem „břichem“ vzhůru a krátce otočíte točítko ovládání intenzity jasu k poloze minus. Opětovná aktivace se děje opačným způsobem - otočením točítka k poloze plus, v řádu milisekund se funkce AutomaticLight® obnoví v původně nastavených hodnotách. V případě, že dojde k vybití baterie na kritickou mez, informuje systém AutomaticLight® o této skutečnosti trojím bliknutím osvětlené záměrné osnovy.
K čemu je funkce AutomaticLight® vlastně dobrá? Spolehlivě šetří baterii puškohledu a poskytuje lovci komfort odložit svou zbraň do stojanu nebo do auta bez obav o osud napájecího zdroje.    
 
Jinou velmi užitečnou specialitou puškohledů Kahles CSX je systém balistické věžičky Multizero®. V dnešních podmínkách praktického lovu je lov na vzdálenosti kolem dříve obvyklých 100 m již velmi zřídkavá. Zejména na horách, v polích a při exotických lovech v afrických pláních i jinde je nutnost lovit na vzdálenost mnohdy několika stovek metrů. U dnešních běžně používaných ráží není problémem dopadová energie, která je zcela dostatečná k vyvolání žádoucího efektu, ale balistika a bod zamíření. Odhad převýšení bývá nemalým problémem a prakticky znemožňuje přesný zásah. K řešení tohoto problému a k přesné střelbě na větší a velké vzdálenosti slouží balistická věžička Multizero®.
Systém spočívá v tom, že si lze předem nastavit polohu zaměřovací osnovy do pěti poloh odpovídajících korekci bodu záměru pěti zvoleným vzdálenostem. Například 100, 200, 250, 300 a 350 m. Nastavení je možné pomocí jednoduchých točítek na balistické věžičce. Před výstřelem na delší změřenou vzdálenost stačí jednoduše otočit točítko jedna až pět podle vzdálenosti a zaměřovací osnova se nastaví pro přesné zamíření do polohy, kdy míříme stále na střed cíle či komoru zvěře bez nepřesných odhadů a korekcí.
Jinou možností nastavení balistické věžičky je použití přednastavení pro různé zbraně nebo různé druhy nábojů. Samo nastavení věžičky Multizero je velmi jednoduché. Ovladač věžičky je součástí věžičky pro vertikální seřizování puškohledu pod běžnou krytkou. Systém je možné pro větší pohotovost používat i bez krytky protože je zcela vodotěsný.
Drobností, ale přesto užitečnou a praktickou je například i to, že v každém puškohledu Kahles je v pouzdru věžičky stranového nastavení umístěna náhradní baterie, takže nás nemůže ohrozit vybití instalované baterie například na delších cestách v pustině apod.      
 
Výrobní program zahrnuje velmi široký sortiment 32 různých puškohledů, ze kterého lze vybrat pro všechny druhy lovu za nejrůznějších podmínek.
Puškohledy Kahles se vyrábějí ve třech výrobních provedeních:
 
Kahles Helia C - průměr tubusu 30 mm, neosvětlená záměrná osnova v první zobrazovací rovině, na přání může být puškohled osazen montážní kolejničkou typu Swarovski.
Zvětšení jednotlivých typů: 1,1 – 4 x 24, 1,5 – 6 x 42, 2,5 – 10 x 50               
 
Kahles Helia CBX - průměr tubusu 30 mm, digitálně osvětlená záměrná osnova v první zobrazovací rovině, na přání může být puškohled osazen montážní kolejničkou Swarovski.
Zvětšení jednotlivých typů: 2,5 – 10 x 50, 3 - 12 x 56
 
Kahles Helia CSX - průměr tubusu 30 mm, digitálně osvětlená záměrná osnova ve druhé zobrazovací rovině, na přání může být puškohled vybaven systémem Multizero® a montážní kolejničkou Swarovski.
Zvětšení jednotlivých typů: 1,1 – 4 x 24, 1,5 – 6 x 42, 2,5 – 10 x 50, 3 - 12 x 56
 
Kahles KXi - průměr tubusu 1", digitálně osvětlená záměrná osnova v první zobrazovací rovině
Zvětšení: 3,5 - 10 x 50
 
Z přehledu vyplývá, že výrobní program skutečně nabízí puškohledy pro všechny příležitosti, druhy lovu a střelby. Zaměřovací osnovy jsou nabízeny v neosvětlené formě v 6 různých provedeních: typ 4 se silnými trámci s tenkým středem v malém prostoru, 4 A silné trámce s nitkou uprostřed většího pole, 4 D se svislými stupni pro korekci zamíření, Mil 1 – tenký zaměřovací kříž jen uprostřed pole, MIL Dot – silnější trámce tenký kříž s tečkami uprostřed, 6 F – tenký nitkový kříž přes celé pole. U osvětlených prvků je nabízen jednoduchý bod mezi silnými trámci – 4 NP, pro střelbu na zvěř v pohybu u typů CSX 1,1 – 4 x 24 je uprostřed osvětlený malý kroužek s křížkem, P – Dot je tečka nad silným svislým trámcem s vodorovnou nitkou, 4 Dot nejrozšířenější typ, kde bod je umístěn uprostřed tenkého nitkového kříže, který ve větším odstupu přechází ve vodorovné a dolní svislý trámec. Vrchní část kříže je tenká a nezakrývá tak cíl.
Při testování puškohledů oceňujeme brilanci a ostrost obrazu přes celé zorné pole, špičkovou propustnost světla umožňující přesnou střelbu i za špatných světelných podmínek. Vysoká technická úroveň puškohledů Kahles spočívá především ve špičkové optice a dále v mechanické preciznosti zpracování a odolnosti systému. Tubus vyrobený z jednoho kusu materiálu zabezpečuje tuhost a pevnost i při instalaci na silné ráže nebo při případném pádu zbraně. Mechanické ovládání je naprosto přesné. Celkový komfort a úroveň puškohledu doplňuje dokonalý digitální systém ovládání osvětlení zaměřovacího prvku a možnost doplnění jednoduše ovládané balistické věžičky.
 
Při návštěvě ve výrobním závodě nám obchodní ředitel Peter Aichberger ukázal kulovnici Mannlicher s upevněným puškohledem Kahles. Zbraň a puškohled ležely přes čtyřicet let ve sněhové závěji v Alpách. Pažbení zbraně bylo silně destruováno, kovové součásti zbraně a montáž byly viditelně silně poškozeny rzí. Stejně tak i puškohled ve svých kovových částech. Kupodivu, závěr zbraně, stejně jako spoušťový systém, fungovaly, pohled přes puškohled byl zřetelný, mechanismus ostření a zvětšení taktéž fungoval. Zázrak? Ne, pouze poctivě odvedená práce.
 
Na závěr mohu doplnit, že při testování zbraní Mannlicher na tovární střelnici byly lovecké i služební zbraně osazeny právě puškohledy Kahles, které i představitelé této zbrojovky považují za vynikající a pro testování zbraní je na svoje výrobky běžně osazují. Na střelnici jsme stříleli na vzdálenost 100 a 300 m. Při změnách zvětšení a nastavení korekce polohy zaměřovací osnovy podle vzdálenosti, nedocházelo k žádnému posunu osnovy, tzn. že optická paralaxa je dokonale kompenzována. Zásahy měly stabilní rozptyl a stejný střední bod zásahu.
Přes vynikající a silně nadprůměrnou technickou úroveň puškohledů Kahles je jejich cena průměrná a nanejvýš přijatelná, tedy poměr mezi cenou a užitnou hodnotou je pro spotřebitele velmi výhodný a výrazně výhodnější než u jiných renomovaných značek.
Špičková kvalita a vysoká technická úroveň spolu s příznivou cenou činí puškohledy Kahles úspěšné na trzích více než 40 zemí, kam se vyvážejí.
© Dr. Ing.Jiří HANÁK
Zpracování dat...