MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Okrajová úvaha o snižování stavů černé zvěře

Myslivost 10/2011, str. 9 JUDr. Jiří KŠICA
Počet komentářů: 3
O černé zvěři se mluvilo a psalo vždy. Dříve ve smyslu vzácné a rytířské zvěře, v posledních letech většinou v souvislosti s jejich stavy a s podtextem velkého problému. O stavech černé zvěře se toho na nesčetných konferencích, odborných seminářích a rozličných diskusních fórech vyřklo mnohé a závěry lze shrnout do výzvy „Musí se s tím rychle něco udělat!“. Více >
Okrajová úvaha o snižování stavů černé zvěře

Axis, barasinga, sambar aneb za jeleny do Indie

Myslivost 10/2011, str. 10 Petr Šípek, Hana Šípková
Počet komentářů: 0
Je půl šesté ráno a do Vánoc zbývá pouze pár dní. Nad vesnicí Kathiá ve středoindické vrchovině právě blednou poslední hvězdy. Celí prochladlí čekáme u našeho lehkého džípu značky Mahindra, než se zvedne závora, která nás vpustí do národního parku Kánha. Více >
Axis, barasinga, sambar aneb za jeleny do Indie

Zajíc a péče o zvěř v honitbě MS Orlice Borohrádek

Myslivost 10/2011, str. 14 JUDr. Jiří HEROLD
Počet komentářů: 3
S opravdovým zájmem jsme si přečetli v únorové Myslivosti článek o snaze členů MS Bílý Potok o odchov zajíce a jeho reintrodukci v podhůří Jeseníků. Vždyť až na nepatrné rozdíly bychom mohli být autory článku totožného obsahu! I když se domnívám, že poznatky myslivců, kteří se umělým odchovem zajíce zabývají, se příliš neliší, pokládám návrh, abychom se o ně podělili, za správný a účelný. Více >
Zajíc a péče o zvěř v honitbě MS Orlice Borohrádek

Pachové repelenty u nás a v zahraničí

Myslivost 10/2011, str. 16 František HAVRÁNEK, Josef KURČA, Vladimír NĚMEC
Počet komentářů: 0
V posledních dvou letech jsme si mohli přečíst v našem mysliveckém tisku i jiných časopisech nebo zaslechnout v médiích řadu různých informací o používání pachových repelentů – zradidel pro snížení počtu střetů zvěře a vozidel, popřípadě o využití těchto repelentů pro ochranu zemědělských kultur. Účinnost pachových repelentů byla někdy přeceňována, především v oblasti ochrany zemědělských kultur, a následně tak docházelo ke zklamání, které však bylo často spíše následkem chybné aplikace než nízkou účinností repelentu, jak se zmíníme dále. Více >
Pachové repelenty u nás a v zahraničí

Když se řekne FEDERAL

Myslivost 10/2011, str. 21 Petr NOVÁK
Počet komentářů: 1
Něco k historii Firma byla založena již v roce 1922 v americkém městě Anoka a již ve třicátých letech se těšila veliké oblibě. Dnes patří firma k největším výrobcům střeliva na světě. Vyrábí zejména kulové, ale i brokové náboje. U kulových vyrábí více než 50 různých ráží v přibližně 140 laboracích od 204 RUGER až po 500 NITRO. Firma dodává střelivo většině prestižním ozbrojeným složkám v USA. Výrobky firmy FEDERAL patří mezi nejlepší tovární výrobky na světových trzích střeliva. Světová obliba roste zejména proto, že kvalita je podpořena výhodnými cenami, které si může firma dovolit díky opravdové světové velkovýrobě. V dalších řádcích bych Vás chtěl seznámit s loveckými kulovými náboji, které se ve světě, ale i u nás již běžně používají. Více >
Když se řekne FEDERAL

Na vlně úspěchu jménem Duralyt

Myslivost 10/2011, str. 28 Karel KAUFMANN
Počet komentářů: 0
Po uvedení na trh stačil rok a puškohledy ZEISS Duralyt se postaraly o velký rozruch u zákazníků a „nadšený“ obdiv u konkurence. Mají extrémně robustní konstrukci, jejich používání je velice jednoduché a na konci prvního roku po uvedení na trh dostaly také osnovu se svítícím záměrným prvkem. K tomu je nutné přičíst vysokou kvalitu zobrazení a výjimečně atraktivní poměr ceny a výkonu. Jak k tomu došlo, co umožnilo vznik nové řady produktů Duralyt? Měl jsem možnost koukat ve Wetzlaru při výrobě puškohledů doslova přes rameno několika pracovníkům. Více >
Na vlně úspěchu jménem Duralyt

Co víme nového o svalovkách u divokých kachen?

Myslivost 10/2011, str. 30 Prof. MVDr. Břetislav KOUDELA, CSc.
Počet komentářů: 0
Podle Vyhlášky č. 245/2002 Sb. Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách lovu zvěře je stanovena doba lovu divokých kachen na území České republiky od začátku září do konce listopadu. V minulém roce jsme na počátku doby lovu divokých kachen měli příležitost posoudit neobvyklý nález svalovek ze dvou ulovených kachen v okrese Nový Jičín. O tomto nálezu jsme referovali v časopisu Myslivost v dubnu minulého roku a následně jsme shromažďovali další dostupné informace o svalovkách u divokých kachen v Evropě. Cílem tohoto krátkého příspěvku je snaha upozornit mysliveckou veřejnost na tyto neobvyklé parazity právě v průběhu letošní sezóny lovu kachen a požádat myslivce, aby sledovali pečlivě zdravotní stav ulovených kachen a případně pomohli nahlásit podezření na výskyt tohoto parazita i na dalších místech u nás. Více >
Co víme nového o svalovkách u divokých kachen?

37. ročníku Memoriálu Richarda Knolla

Myslivost 10/2011, str. 32 Vladimíra Tichá
Počet komentářů: 0
Tak, jako se děti těší na Ježíška, těší se kynologové na některé akce určené jejich plemenům. Pro majitele, chovatele a příznivce ohařů má „punc kynologického svátku“ Memoriál Richarda Knolla (MRK) a samozřejmě Memoriál Karla Podhajského (MKP). Připomenout je třeba, že oba memoriály mají velký význam chovatelský a samozřejmě jsou i propagací myslivosti, což je v dnešní době věc zvláště důležitá. Více >
37. ročníku Memoriálu Richarda Knolla

SVATOVÁCLAVSKÝ JELEN

Myslivost 10/2011, str. 36 Jiří Křivánek
Počet komentářů: 0
Každý z nás se určitě rád vrací do míst, která jsou mu milá, nebo mu určitým způsobem přirostla k srdci. Pro někoho jsou v tomto směru důležité i jeho lovecké zážitky nebo také vztah k přírodě. Patrně nejlepší kombinace nastane, pokud se všechny tyto důvody spojí dohromady. Více >
SVATOVÁCLAVSKÝ  JELEN

Posouzení možností pěstování topinamburu pro krmivářské využití zvěří

Myslivost 10/2011, str. 40 Ing. Jan HRBEK, Ing. Zdeněk VALA, Ph.D.
Počet komentářů: 0
V intenzivně obhospodařované zemědělské krajině dochází po sklizni zemědělských plodin k omezené nabídce kvalitní čerstvé pastvy a krytových podmínek. Zvěř je nucena přijímat ne zcela vhodnou a často monodietní potravu. V takovém případě je nutné zvěři nabídnout plodiny, které jí poskytnou kvalitní pastvu a zajistí v případě potřeby kryt. Jednou z plodin, která splňuje výše uvedené požadavky, je topinambur hlíznatý (Helianthus tuberosus). Více >
Posouzení možností pěstování topinamburu pro krmivářské využití zvěří

STŘETY MOTOROVÝCH VOZIDEL SE ZVĚŘÍ

Myslivost 10/2011, str. 43 Ing. Bc. Jaroslav KREJČÍ
Počet komentářů: 0
S fenoménem „smrti zvířat na silnici“ se setkáváme denně. Ať již to jsou mrtví drobní živočichové (ježek, křeček), zpěvní ptáci, domácí zvířata (kočky, psi, slepice, ovce, kozy, prasata, hovězí dobytek, koně), chránění živočichové a především lovná zvěř (zajíc, bažant, spárkatá zvěř) a v neposlední řadě také predátoři (liška, kuna). Dalo by se říci, že to kromě myslivců nikoho nezajímá, pokud při střetu nenastane zranění osádky či vážné poškození vozidla. Zvířata hynou na silnících po tisících a sdělovací prostředky se o toto téma zajímají sporadicky. Více >
STŘETY MOTOROVÝCH VOZIDEL SE ZVĚŘÍ

Několik slov o vábení

Myslivost 10/2011, str. 44 Václav Svoboda
Počet komentářů: 0
Vábení zvěře, pokud je využíváno k lovu, patří mezi způsoby lovů lestných. Nelze také pochybovat o tom, že patří mezi jedny z nejstarších disciplín využívaných k lovu. Pokud dosud víme, byly nejstarší vábničky nalezeny na americkém kontinentě, především v severní části. V roce 1940 při archeologických vykopávkách v okolí jezera Kentucky Lake byly nalezeny opracované a složené krocaní kosti, které byly právě vábničkami na krocany. Nejzajímavější však byla skutečnost, že stáří vábniček bylo určeno na 6500 let a původní obyvatelé tyto vábničky na krocany používali již ve své době. I dnes se v Americe vábení krocanů velmi využívá a má značnou oblibu, i když současné vábničky doznaly velkého vývoje a s těmi historickými už nemají nic společného. Dnes se využívá mechanického tření plátků různých druhů břidlic o sebe, přičemž vzniká zvuk věrně napodobující hlasové projevy krůt, které svolávají hejno. Více >
Několik slov o vábení

AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY A MYSLIVOST

Myslivost 10/2011, str. 46 Ing. Jan Záhorka
Počet komentářů: 0
Agrární komora ČR (AK ČR) byla zřízena zákonem č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, úplné znění – zák. 259/1996 Sb. Vznikla k podpoře podnikatelských aktivit v zemědělství, lesnictví a potravinářství, k prosazování a ochraně zájmů a k zajišťování potřeb svých členů. Je to nevládní agrární organizace, která na principu dobrovolnosti sdružuje většinu právnických i fyzických osob podnikajících v agrárních odvětvích. Děje se tak prostřednictvím 60 okresních, 14 krajských a regionálních komor a 36 členských odborných společenstev. Více >
AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY A MYSLIVOST

Hospodárenie so srnčou zverou v rokoch 1990 – 2010 na Slovensku

Myslivost 10/2011, str. 50 Ing. Jozef Herz
Počet komentářů: 0
Po zmenách ktoré nastali po roku 1990 v našej spoločnosti, v poľovníctve sa začali uplatňovať až po roku 1993, kedy podľa Zákona č. 99/1993, ktorým sa menil a dopĺňal Zákon č. 23/1962 o poľovníctve sa opäť spojilo právo poľovníctva s vlastníctvom pôdy. Táto zmena priniesla aj transformáciu poľovných revírov, pričom zostala zachovaná minimálna výmera 2000 ha v revíroch v jeleních oblastiach a 1000 ha v oblastiach s chovom ostatnej zveri. Více >
Hospodárenie so srnčou zverou v rokoch 1990 – 2010 na Slovensku

Zamyšlení nad 37. ročníkem Memoriálu Richarda Knolla

Myslivost 10/2011, str. 51 František ZAHRADNÍČEK
Počet komentářů: 0
Vážení čtenáři, přátelé myslivecké kynologie, byť vím, že se můj příspěvek setká v čísle s článkem Vladimíry Tiché, osvědčené a zkušené zpravodajky z memoriálů, dovolte mi zamyslet se nad právě skončeným 37. ročníkem Memoriálu Richarda Knolla. Tento ročník byl v mnoha ohledech posledních desetiletí zcela výjimečný. Na otázku, proč tomu tak bylo, lze odpovědět mnoha způsoby. Ty hlavní jsou však nezaměnitelné a právě o nich bych chtěl říci co nejvíce. Více >

Jan Brtník získal stříbro, družstvo bylo bronzové

Myslivost 10/2011, str. 52 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Již v pořadí třináctý ročník Mistrovství Evropy ve vábení jelenů přivedl ve dnech 2. – 4. 9. 2011 nejlepší jelenáře Evropy daleko na jih, premiérově se stal pořadatelem Slovinský myslivecký svaz. K soutěži zvolil nádherný a údajně největší slovinský klášter nedaleko nejmenšího slovinského města Kostanjevici na Krki. Když už jsme u těch nej, tak nejenže jsme byli zatím v historii soutěží ve vábení jelenů nejjižněji, bylo asi i nejtepleji, soutěž začala nejpozději a před nejmenší diváckou kulisou a zúčastnilo se jí nejvíce soutěžících a států. Ale postupně. Více >
Jan Brtník získal stříbro, družstvo bylo bronzové

Jak získat snadno a rychle z průměrné populace „zlaté“ daňky

Myslivost 10/2011, str. 61 Mgr.Vladimír BÁDR, Ph.D.
Počet komentářů: 3
V následujících řádcích bych se rád podělil o zajímavá zjištění z chovatelské přehlídky trofejí (CHPT) konané v Kulturním domě Dvorana ve Smiřicích na Královéhradecku ve dnech 8. -10. 4. 2011. K obzvláště „vydařeným“ kouskům patřil výkon hodnotitelské komise v případě trofejí daňků z honiteb zařazených i nezařazených do místní daňčí oblasti „Hrádek“. Hodnocení trofejí vyvolalo značný ohlas přesahující běžný rámec. Více >
Jak získat snadno a rychle z průměrné populace „zlaté“ daňky

Překrásné opeřené narozeniny

Myslivost 10/2011, str. 66 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Přiznám se, že vždy, když sleduji jakoukoliv ukázku sokolnictví, rozbuší se mi srdce. Ten pocit se nejspíše dostavuje proto, že všichni ti draví ptáci jakoby přinášeli na svých perutích dotek čehosi dávného, rytířského, mýtického, ale současně přirozeně ladného, dokonalého a čarokrásného. Ten pocit mě provází od chvil, kdy jsem ještě jako chlapec spatřil na paži jednoho potulného skláře ochočenou káni. Naposledy se mě zmocnil na nádvoří svatoantonského kaštiela, kde si své čtyřicáté narozeniny připomínali slovenští sokolníci. Více >
Překrásné opeřené narozeniny

Rázný krok do třetího desetiletí

Myslivost 10/2011, str. 76 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Od dvaašedesátého roku minulého století se prakticky nepřetržitě buduje ve Sv. Antone nedaleko Banskej Štiavnice celoslovenské myslivecké muzeum. Jeho základ tvoří především sbírky původních majitelů barokně klasicistního zámku, kteří byli vesměs vášnivými myslivci. Více >
Rázný krok do třetího desetiletí

Vychováváme novou generaci

Myslivost 10/2011, str. 86 Ing. Martina Nentvichová, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Další významný krok v práci s dětmi a mládeží učinila Českomoravská myslivecká jednota. Zorganizovala a financovala kurz pro vedoucí mysliveckých kroužků. Školení proběhlo v polovině srpna na Střední lesnické škole v Hranicích. Kurz byl navržen pro dvacet lidí, kteří již vedou svůj kroužek, nebo jej plánují založit, a byl pro všechny účastníky zdarma! Více >
Vychováváme novou generaci
Zpracování dat...