MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Našim kynologům

Myslivost 9/2011, str. 9 Jiří PROCHÁZKA
Počet komentářů: 0
Vážení čtenáři, tento úvodník asi nebude naprosto srozumitelný pro všechny z Vás. Bude pro kynology, přátele kynologie a pro ty, kteří mají kynologii v pracovní náplni, jako jsou například jednatelé okresních mysliveckých spolků, funkcionáři klubů, pro Vás, kteří nemáte kynologii jako koníčka, tento článek alespoň nastíní jistý okruh problematiky, kterou chceme řešit a která je pro nás stěžejní. Více >
Našim kynologům

Obraz lesa a prosperita živočišného druhu

Myslivost 9/2011, str. 12 prof. Ing. Jaroslav SIMON, CSc.
Počet komentářů: 0
Les pokrývá v České republice více než 30 % území a jednoznačně je nejvýznamnějším krajinným prvkem, který vytváří dominantní prostředí pro širokou škálu živočichů, včetně zvěře. Kvalita lesního prostředí, ekosystému lesa, z pohledu živočišného druhu, resp. kolekce druhů na území, je však často rozdílná. Lze ji rámcově posuzovat na základě komplexního kritéria – kapacity přírodního (životního prostředí), hodnotitelé podle jejich základních složek. Více >
Obraz lesa a prosperita živočišného druhu

Vieme aké hodnoty dosahuje telesná hmotnosť živej zveri?

Myslivost 9/2011, str. 14 Ing. Matúš RAJSKÝ, PhD. a Dr. Miroslav VODŇANSKÝ, PhD.
Počet komentářů: 0
Telesná hmotnosť jeleňa sa v priebehu roka výrazne mení. Jeleň dosahuje najvyššiu hmotnosť koncom leta po ukončení rastu parožia pred začatím ruje. Poznáme telesnú hmotnosť jeleňa v letnom období a koľko stratí jeleň zo svojej hmotnosti v priebehu jesenného obdobia? Ako sa mení príjem potravy v tomto období? Více >
Vieme aké hodnoty dosahuje telesná hmotnosť živej zveri?

Jak dál s mysliveckým plánováním – možnosti řešení stávajícího stavu

Myslivost 9/2011, str. 16 Ing. Zdeněk VALA, Ph.D.
Počet komentářů: 1
V předchozích dvou příspěvcích jsem se věnoval legislativě a nejčastějším problémům mysliveckého hospodaření v praxi. Rád bych na tuto problematiku navázal a zhodnotil možnosti řešení stávajícího neuspokojivého stavu. Cílem jakéhokoliv systému hospodaření se zvěří by mělo být zajištění vyváženého stavu mezi zvěří a prostředím dosažením tzv. únosných stavů zvěře. Za únosný stav se tedy považuje stav, kdy jsou stavy zvěře na takové výši, při které nedochází k nadměrnému poškozování prostředí a zároveň jejich početnost umožňuje přiměřené lovecké vyžití. Únosné poškození okusem, ohryzem a loupáním je udáváno procentickým podílem v různé výši a nemá bohužel oporu v současné legislativě. Více >
Jak dál s mysliveckým plánováním – možnosti řešení stávajícího stavu

Historie, současnost a budoucnost mufloní zvěře v Židlochovicích

Myslivost 9/2011, str. 17 Ing. Jiří Špunar,
Počet komentářů: 0
Myslivost spojená s chovem velké spárkaté zvěře má na rozsáhlém území (27 482 ha) spravovaných režijních honiteb lesního závodu Židlochovice (LZ) svou historickou tradici. V dřívějších dobách 16. až 19. století se jednalo především o lov zvěře s cílem uspokojit rostoucí poptávku po zvěřině a trofejích ze strany feudální šlechty. První zmínky o chovu velké spárkaté zvěře na Židlochovicku pochází již z roku 1567. Významný vzestup zaznamenala židlochovická myslivost především za vlády Habsburských arcivévodů. Provoz reprezentačních honiteb pokračoval i po vzniku samostatného československého státu v roce 1918 po konfiskaci majetku Habsburků, i po roce 1945, kdy československé státní lesy převzaly hospodaření v lesích bývalého lichtenštejnského panství. Více >
Historie, současnost a budoucnost mufloní zvěře v Židlochovicích

Puškohled ZEISS Duralyt aneb Příběh jednoho lednového rána

Myslivost 9/2011, str. 22 Karel KAUFMANN
Počet komentářů: 1
Puškohled Duralyt, to je nový produkt v tradiční kvalitě Carl Zeiss a v zajímavých prodejních cenách. Nová produktová řada puškohledů Duralyt, která je kompletně vyráběna v německém Wetzlaru, se postarala o nadšení jak v Německu, tak i v zahraničí. Novinkou u této produktové řady je od března 2011 osnova se svítícím záměrným bodem, kterou jsem měl v lednu letošního roku možnost otestovat a nyní bych chtěl čtenářům Myslivosti poskytnout praktické poznatky. Více >
Puškohled ZEISS Duralyt aneb Příběh jednoho lednového rána

Zasedání Ústřední hodnotitelské komise trofejí

Myslivost 9/2011, str. 24 Ing. Jaroslav Růžička
Počet komentářů: 0
Stalo se již pravidlem, že Ústřední hodnotitelská komise bilancuje svoji činnost vždy v závěru každého roku. Tak tomu mělo být i v roce 2010. Nepřízeň počasí a přívaly sněhu v předvánočním období však zabránily komisařům se společně sejít a vyhodnotit výsledky mysliveckého hospodaření a uskutečněné výstavy loveckých trofejí za uplynulý kalendářní rok. Své společné setkání přesunula komise až do jarních měsíců. A jak se říká, něco špatného je vždy pro něco dobrého. Tak i tento přesun termínu pracovního jednání umožnil komisi získat větší časový prostor a kromě vyhodnocování své uplynulé činnosti mohl být čas věnován i na praktické postupy a diskuze o hodnocení problémových trofejí zvěře a na ujednocení názorů na návrhy změn hodnotitelských formulí. Více >
Zasedání Ústřední hodnotitelské komise trofejí

BERGARA nabízí více…

Myslivost 9/2011, str. 26 Ing. Petr Mikulášek
Počet komentářů: 5
Oficiální představení výrobků tohoto ambiciózního španělského výrobce proběhlo na jaře letošního roku na obou národních výstavách NATURA VIVA v Lysé nad Labem i Poľovníctvo a príroda 2011 v Bratislavě. Návštěvníci si mohli na vlastní oči prohlédnout a osahat novinky tohoto roku - elegantní a přesné jednoranové kulovnice dvou modelových řad SCOUT a APEX. Více >
BERGARA nabízí více…

Rytíř myslivecké historie a tradic

Myslivost 9/2011, str. 28 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Člověk s rozsáhlým a hlubokým humanistickým vzděláním, jež se nikdy neomezovalo jen na oblast lékařství, ve které po desetiletí mimořádně aktivně působil. Renomovaný strážce mysliveckých tradic a jedinečný znalec mysliveckého umění a historie. Odborný lékař - neurolog, univerzitní docent a uznávaný pedagog, aktivní myslivec a myslivecký funkcionář, náš bezesporu nejvýznamnější znalec a publicista z oboru myslivecké kultury, zvyků a tradic. Člen Klubu autorů při Českomoravské myslivecké jednotě. Držitel Čestného mysliveckého řádu ČMMJ, dvojnásobný nositel Umělecké ceny ČMMJ, nositel Věrnostní medaile ČMMJ a Pamětní medaile Ministerstva zemědělství České republiky. Více >
Rytíř myslivecké historie a tradic

Fibropapilomatóza jeleňovitých na Slovensku

Myslivost 9/2011, str. 32 Doc. MVDr. D. RAJSKÝ, PhD., MVDr. P. FOREJTEK, CSc., MVDr. M. VODŇANSKÝ, PhD., Ing. M. RAJSKÝ, PhD.
Počet komentářů: 0
Pôvodné informácie o nádorových ochoreniach pri jeleňovitých boli v našich podmienkach sporadické, alebo chýbali. V staršej literatúre sú odkazy na papilomatózu kamzíkov od Špeníka (1977), a na ojedinelé prípady fibromatózy jeleňov upozornil aj Lešník a Vrtiak (1979), ale ako na zriedkavé choroby. Je predpoklad, že frekvencia nádorov pri cervidoch bola častejšia, aj keď pre sporadický výskyt im poľovnícky terén nevenoval dlho osobitnú pozornosť. Více >

Jelenia zver na Slovensku v rokoch 1990 - 2010

Myslivost 9/2011, str. 43 Ing. Jozef HERZ, PhD.
Počet komentářů: 0
Od zmeny zriadenia na Slovensku uplynulo už vyše 20 rokov. Avšak po poľovníckej stránke obhospodarovanie jednotlivých druhov raticovej zveri môžeme hodnotiť iba za obdobie rokov 1990 - 2010. Na celoštátnej poľovníckej výstave, ktorá sa konala v dňoch 15. - 19. 6. 2010 v Bratislave bolo prezentované obdobie posledných 6 poľovníckych sezón. Ak chceme porovnávať súčasnosť s minulosťou, musíme sa vrátiť ďaleko dozadu. Více >
Jelenia zver na Slovensku v rokoch 1990 - 2010

Kulovnice Mannlicher

Myslivost 9/2011, str. 44 © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Lovecké zbraně Mannlicher spolu se služebními zbraněmi jsou vyráběny ve zbrojovce Steyr-Mannlicher, G.m.b.H., sídlící v Kleinramingu u města Steyr v Horním Rakousku nikterak daleko od českých hranic. Nedaleká vzdálenost i zručnost českých řemeslníků založila historickou tradici spojení této zbrojovky s českými zeměmi, kdy v továrně pracovalo mnoho českých odborníků. Nejznámějším a nejvýznamnějším byl například Karel Holub, který byl velkým inovátorem a vynálezcem i manažerem, protože pracoval i jako ředitel celé zbrojovky. Z jeho díla lze vzpomenout například konstrukci zásobovacího ústrojí, které později použil Mauser nebo konstrukci první rakouské zadovky systému Werndl, jejímž byl vlastně autorem. Více >
Kulovnice Mannlicher

Značení zvěře po ráně a vyšetření nástřelu

Myslivost 9/2011, str. 48 Josef Drmota
Počet komentářů: 3
Jedním z nejdůležitějších okamžiků správně probíhajícího lovu je určení umístění zásahu na těle zvěře. Ne vždy se totiž zvěř zlomí v ráně a musí se dosledovat k místu, kde zhasla nebo zalehla. Dosled zvěře spárkaté i dohledávka zvěře drobné se organizuje podle značení po ráně, podle jejího chování a podle zvuků, které při útěku vydává. Velmi důležitý je i nález na místě nástřelu a na zanechané stopě. Více >
Značení zvěře po ráně a vyšetření nástřelu

VÝNIMOČNÁ LEICA


Počet komentářů: 0
Značka LEICA produkuje ďalekohľady už od roku 1907, odkedy sa veľa zmenilo. Nič sa však nezmenilo na snahe Leicy prinášať optiku najvyššej kvality. Více >
VÝNIMOČNÁ LEICA

Minerální krmiva Premin pro spárkatou zvěř

Ing. Ondřej FALTUS,
Počet komentářů: 0
S přicházejícím podzimem začíná všem myslivcům období zvýšené péče o zvěř v honitbách. V posledních letech se mnozí myslivci i myslivecká sdružení v péči o spárkatou zvěř neomezují jen na krmiva objemná, dužnatá a jadrná, ale stále více se u nich projevuje zájem o zkvalitnění krmného programu přidáním minerálních krmiv, která při správném způsobu aplikace spolu s kvalitním průběrným odstřelem výrazným způsobem napomáhají ke zvyšování chovné a trofejové kvality spárkaté zvěře. Rád bych proto nyní představil naši aktuální nabídku krmiv Premin z produkce firmy VVS Verměřovice. Více >

Originál ze Švédska

Ing. petr Mikulášek
Počet komentářů: 0
NeverLost® je švédská značka praktických výrobků určených pro lov a veškeré outdoorové aktivity, která stejně dobře poslouží profesionálům i jednotlivcům s nejvyššími nároky na funkčnost. U všech činností ve volné přírodě je nejdůležitější pravidlo šťastného návratu. To, co mnohdy může rozhodnout, je dobrá viditelnost uživatele za každé situace, která v nejednom případě může napomoci k záchraně toho nejcennějšího co každý z nás má – zdraví a života. Více >
Originál ze Švédska

Radíme si - Jak správně přikrmovat srnčí zvěř?


Počet komentářů: 0
Jelikož se blíží jedno z důležitých období pro srnčí zvěř, a to tvorba tukových zásob na zimu, chtěla bych se pozastavit u tzv. krmných automatů pro srnčí zvěř (takto jsem nazvala zařízení, které má zásobník krmiva a při odběru krmiva se korýtko automaticky doplní). O přikrmování zvěře už toho bylo napsáno opravdu hodně, ale stále se setkáváme s různými názory na tuto problematiku. Více >
Radíme si - Jak správně přikrmovat srnčí zvěř?

Nová fotopast Cuddeback Attack

Tomáš Kuba
Počet komentářů: 0
Firma Non Typical z USA byla prvním výrobcem fotoastí, které pod jménem zakladatele a majitele firmy Cuddeback vyrábí již téměř třicet let. Zatímco ostatní výrobci, jejichž počet neustále roste, přicházejí každý rok s novými výrobky se stále více funkcemi, tento výrobce se tak šíleným tempem nežene. Doposud vyráběný model Capture se na trhu držel bezmála deset let a na novém modelu Attack firma pracovala tři roky. Letos na jaře ho představila na výstavách v USA a v červenci začala sériová výroba. První vzorek dorazil i do České republiky a rád bych se tedy podělil o své první dojmy. Důkladný porovnávací test s ostatními fotopastmi bude následovat. Více >
Nová fotopast Cuddeback Attack
Zpracování dat...