ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Myslivost byla zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky

Myslivost 3/2012, str. 5 Martin HORÁLEK
Počet komentářů: 1
Na stránkách únorové Myslivosti (str. 64) přišel Zdeněk Hlaváč s návrhem, že by měla být myslivost zapsána na seznam kulturního dědictví. A sešel se měsíc s měsícem a já mohu nejen panu Hlaváčovi oznámit, že se tak skutečně stalo. Inu, sekretariát ČMMJ reaguje rychlostí blesku... Více >
Myslivost byla zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky

Chovatelské přehlídky – trochu jiný pohled

Myslivost 3/2012, str. 7 Ing. Vladimír DIVIŠ
Počet komentářů: 0
Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a před námi jsou opět chovatelské přehlídky. Je pravdou, že se k nim každý staví svým vlastním způsobem. Proto jsem si dovolil zapátrat ve své myslivecké knihovně a podívat se na jejich realizaci pohledem historickým. Chovatelským přehlídkám předcházely myslivecké výstavy. Realizace zpravidla probíhala v rámci zemědělských výstav a expozice tvořily soubory dosažených trofejí jednotlivých lovců. O tom se ale nechci více rozvádět. Chtěl bych se zaměřit na to, kdy, jak a proč se začala posuzovat chovnost odlovené zvěře. Více >
Chovatelské přehlídky – trochu jiný pohled

Trvale udržitelná regulace

Myslivost 3/2012, str. 10 Karel ZVÁŘAL
Počet komentářů: 9
Rapidní úbytek drobné zvěře a nebývale vysoké stavy prasat, lišek, kun, krkavců a některých dravců nelze chápat jinak než spojité nádoby. Tato hypotéza je pravděpodobnější než tvrzení, že za úbytkem jsou jiné vlivy, jako jsou změny životního prostředí, pesticidy, exhaláty a doprava. Více >
Trvale udržitelná regulace

Kulovnice HOWA

Myslivost 3/2012, str. 14 Petr Novák
Počet komentářů: 0
Japonský koncern Howa Machinery je znám již z dob před druhou světovou válkou. V té době, ale Howa vyráběla šicí stroje a zbraně pro japonskou armádu. S výrobou civilních zbraní začala až na začátku padesátých let. Brzy si vydobyla vysokou úroveň kvality, o čemž svědčí i to, že u firmy HOWA se vyráběly oba modely kulovnic firmy WEATHERBY, a to i slavný model MARK V, který se začal v USA vyrábět až koncem sedmdesátých let. Model WEATHERBY VANGUARD se u HOWY vyrábí dodnes. Více >
Kulovnice HOWA

Koroptev – perla české a moravské myslivosti

Myslivost 3/2012, str. 17 Ing. Luděk KRÁLÍČEK
Počet komentářů: 6
Stávající postavení koroptve v české a moravské myslivosti je tristní. Druh, který byl v minulosti hlavní lovnou zvěří je v součastné době chráněn nejen dle platného zákona o myslivosti č. 449/ 2001 Sb., ale i dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992. Sb., která zařazuje a prohlašuje koroptev polní (Perdix perdix) mezi druhy ohrožené. To do značné míry komplikuje myslivecké obhospodařování tohoto druhu. Více >
Koroptev – perla české a moravské myslivosti

Vypracovanie klov a hákov diviačej zveri

Myslivost 3/2012, str. 20 Ján Mercel
Počet komentářů: 0
Kly silného diviaka sú pre každého poľovníka pastvou pre oči, ale aj kly lanštiaka a háky diviačice sú určitou pozoruhodnosťou. Pri vyberaní diviačích očných zubov a ich odbornom vypracovávaní riadil som sa vždy príručkou „Preparácia trofejí a zvierat“ od známeho preparátora Kurta Kellermanna. Více >
Vypracovanie klov a hákov diviačej zveri

Střelba na běžící zvěř

Myslivost 3/2012, str. 22 Petr Valchář
Počet komentářů: 1
Několika větami bych se chtěl zmínit o stále diskutovaném tématu, kterým je střelba na zvěř, která je v pohybu. Na běžící zvěř se střílí převážně na společných honech, kde se loví zajíc, liška a prase divoké, nebo při osamělém lovu, kdy většinou střelec udělá první ranou chybu a zvěř postřelí a druhou ranou se to snaží napravit. Se zkušenostmi právě se střelbou na běžícího divočáka, poslední dobou s asi nejčastější takovou střeleckou situací, bych se chtěl podělit se čtenáři časopisu Myslivost. Více >
Střelba na běžící zvěř

Produkce zvěřiny v jednotlivých typech honiteb.

Myslivost 3/2012 str. 26 RNDr. Ivo SÝKORA, CSc.
Počet komentářů: 0
V průběhu let dochází v našich honitbách nejen k výraznému kolísání stavů jednotlivých druhů lovné zvěře, ale zvláště od poloviny minulého století i k narůstání početnosti jedněch druhů lovné zvěře na úkor jiné. Navíc se do naší fauny začaly začleňovat nové druhy, které zde většinou získaly vynikající životní podmínky a často i výrazně ovlivňují naši původní faunu. Z drobné zvěře se v padesátých letech minulého století začal výrazně šířit do volnosti nepůvodní bažant, který ovšem v současné době opat pomalu ubývá. Více >
Produkce zvěřiny v jednotlivých typech honiteb.

Ze Světnova do Afriky

Myslivost 3/2012 Antonín Čech
Počet komentářů: 0
Ročník 2010 kulového seriálu, který se každoročně koná na Světnovské střelnici nedaleko Žďáru nad Sázavou, a především jeden ze závodů pořádaných pod hlavičkou CK Velma, byl výjimečný hned dvěma událostmi. Jednou byl absolutní nástřel (200 bodů z 200 možných) dosažený v kulovém čtyřboji Miroslavem Náhlíkem a druhou byl návrh tlumočený Janem Velíkem, který jako hlavní sponzor oceňuje vítěze šestiboje loveckým safari do Afriky. Byl to nápad změřit síly našich nejlepších kuličkářů s nejlepšími profilovci z Jihoafrické republiky. Tento nápad prý vzešel přímo od střelců v Africe, kteří měli možnost již několik let doprovázet vítěze tohoto závodu při lovech v JAR. Naši vítězní střelci totiž překovávali očekávání a zkušenosti, které s našimi lovci místní průvodci doposud měli. Více >
Ze Světnova do Afriky

K černé zvěři respekt i úctu!

Myslivost 3/2012, str., 38 Jiří Čech
Počet komentářů: 0
Vážení kolegové dovolte mi, abych se i já připojil se svými postřehy k diskuzi o chování černé zvěře vyvolané článkem Dramatické setkání s černým rytířem. Myslivost vykonávám více než čtvrt století a pamatuji tedy jako dítě bohaté výřady drobné zvěře. A pokud se ulovil divočák, byla sláva pro celé okolí. A protože, jak již říkávali naši dědové, všechno souvisí se vším, vezmu to tedy trochu z více stran. Více >
K černé zvěři respekt i úctu!

Aujeszkyho choroba v České republice

Myslivost 3/2012, str. 40 Doc. MVDr. Milan MALENA, Ph.D., MVDr. Zbyněk SEMERÁD, Prof. MVDr. Alfred HERA, CSc.
Počet komentářů: 4
Aujeszkyho choroba (ACH) je virové onemocnění, které je rozšířené prakticky po celém světě. Rezervoárem této nákazy jsou prasata, která jako jediná tuto nákazu přežívají. V Evropě došlo v posledních letech k výraznému posunu v eradikaci této nákazy v chovech domácích prasat. Česká republika úspěšně ukončila ozdravování chovů domácích prasat v roce 1987 a od roku 1988 je podle kritérií Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) považována za zemi prostou ACH a při vstupu ČR do EU tento statut potvrdila i Evropská Komise přiznáním dodatečných garancí a statutu země úředně prosté ACH v chovech prasat. Více >
Aujeszkyho choroba v České republice

Krmivá a zver: Silážované krmivá

Myslivost 3/2012, str. 42
Počet komentářů: 0
Správne prikrmovať raticovú zver vo voľných poľovných revíroch = denne zabezpečiť optimálny príjem jednotlivých živín = to nie je jednoduché. Je dobré si uvedomiť, že aj pri zostavovaní plánu krmív (kŕmnej dávky) platí „menej je niekedy viac“. Vo všeobecnosti sú k dispozícii viaceré druhy krmív z ktorých si užívateľ revíru môže vybrať na zimné obdobie pre zver. Více >
Krmivá a zver: Silážované krmivá

Fotopasti v myslivecká praxi

Myslivost 3/2012, str. 46 Mgr. Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Na stránkách časopisu Myslivost jsme se mohli opakovaně setkávat se zajímavými lidmi a seznámit se s některými zajímavými produkty. V dnešním čísle bych na tuto tradici rád navázal a pokusil se prostřednictvím několika zvídavých otázek přiblížit čtenářům praktické použití zařízení, které se bezesporu stává určitým fenoménem nejen při praktickém provozu myslivosti. Tímto zařízením je tzv. fotopast, tedy přístroj pořizující samočinně fotografie nebo krátké videosekvence zvěře v jejím přirozeném prostředí. Protože sám v dané oblasti prozatím pouze experimentuji, dovolím si otázky položit Pavlu Kumžákovi, provozovateli internetového obchodu www.nordikpredator.cz. Více >
Fotopasti v myslivecká praxi

Afrika a lov krále zvířat

Myslivost 3/2012, str. 49 Zdeněk Blacký
Počet komentářů: 2
Snad budou na úvod čtenáře zajímat i obecnější souvislosti poplatkových lovů. Rád bych uvedl i několik skutečností, které charakterizují dnešní Afriku a podmínky k lovu, ale obecné závěry platí jistě nejen pro africký kontinent. Doufám, že to nebude znít příliš jako klišé, když napíšu, že lidstvo všeobecně bohužel využívá přírodní zdroje velmi bezohledně, agresivně s jednoznačným momentem ziskovosti, bez jakékoliv úcty a pokory k přírodě. Více >
Afrika a lov krále zvířat

Co nám napověděla anketa o situaci myslivosti v ČR?

Myslivost 3/2012, str. 62 Ing. Petr SMUTNÝ, Doc. Ing. Jiří KAMLER, Ph.D
Počet komentářů: 0
Tento příspěvek začneme tvrzením: „Co člověk to názor.“ Jistě nám dáte za pravdu vážení čtenáři, že tomu tak je. Názor každého jednotlivce bývá ovlivněn více faktory a někdy je obtížné se shodnout i v malém kolektivu. Přesto je jednak potřebné hledat shodu a společná řešení, a jednak získávat informace o tom, jaké názory a postoje převažují. To platí v celé společnosti, myslivost nevyjímaje a je třeba se snažit získávat přehledy postojů myslivců, které jsou za určitých podmínek schopny vypovědět o názoru, dění a skutečnostech celku, v tomto případě myslivosti. Tak by se dala shrnout základní myšlenka, která nás vedla k vytvoření anketního šetření pro myslivecké hospodáře. Více >
Co nám napověděla anketa o situaci myslivosti v ČR?

Petice na záchranu jesenických kamzíků neskončila v koši

Myslivost 3/2012, str. 64 Petiční výbor: Ing. Milena HAMERSKÁ, Bc. Zdeněk PAVLÍČEK, Ing. Jiří PECHÁČEK
Počet komentářů: 0
V rámci kulturního festivalu Bezručova Opava byla 9. září 2009 vyhlášena v Domě umění v Opavě Petice na záchranu a zachování populace kamzíka horského v pohoří Hrubý Jeseník. Festival byl konán na téma „Mezi námi zvířaty“ a dva večery byly věnovány kamzíkům v Jeseníkách a v Tatrách. Na večeru, věnovanému jesenickým kamzíkům, byl promítán film o stoleté historii kamzičí zvěře v Jeseníkách autorů Mileny Hamerské a Jiřího Pecháčka z Hlavnice u Opavy. Premiéru filmu představil veřejnosti herec Zdeněk Pavlíček, který také spolu s kolegou komentář filmu namluvil. Více >
Petice na záchranu jesenických kamzíků neskončila v koši

Povídání s Hanou Naušovou, Dámou v zeleném

Myslivost 3/2012, str. 84 Zdeněk Hlaváč
Počet komentářů: 0
Učarovala mi Šumava. Možná pozdě, možná je to i tím, že klouby a svaly již nejsou tak poslušné a na horské velikány se musím dívat od jejich úpatí. Šumava je jiná… Při loňské návštěvě Kašperských Hor jsem si uvědomil, že by zde měla působit moje dávná „kolegyně v zeleném“, Ing. Hana Naušová (mnohým známá pod dívčím jménem Kozáková). Slovo dalo slovo a sešli jsme se v příjemné hospůdce a nad vynikajícím „kančo - zelo – knedlem“ se zrodilo následující povídání… Více >
Povídání s Hanou Naušovou, Dámou v zeleném

Bělorusko – země jezer, lesů a bažin

Myslivost 3/2012, str. 88 Text a snímky JAN KUSOLITS
Počet komentářů: 0
Bělorusko jsem navštívil již několikrát, poprvé v září 2005 – jel jsem z polské Bialowieze do běloruských Kamjanjuk (zde sídlí správa NP Bělověžský prales) na kole, poněvadž hraniční přechod v Bělověžském pralese je určen pouze pro pěší, cyklisty a autobusy. Průjezd soukromých osobních automobilů – z důvodu ochrany přírody, jedná se totiž o národní park – není povolen. Později (2006, 2007, 2009) jsem do této země zavítal ještě několikrát. Více >
Bělorusko – země jezer, lesů a bažin

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT


Počet komentářů: 0
Snad všechna myslivecká sdružení se kromě své činnosti v péči o zvěř podílejí na společenském a kulturním životě ve svých obcích. Pořádají pro veřejnost myslivecké plesy, poslední leče, svatohubertské mše, dětské dny, myslivecké táboráky, prostě desítky a stovky akcí, často jako jediné kulturní a zábavné vyžití pro spoluobčany. A někde si vymýšlejí speciality: třeba cestu pohádkovým lesem pro děti nebo střeleckou soutěž pro rodinné týmy. Takovou specialitou byla i tradiční každoroční oslava MDŽ (Mysliveckého dne žen), pořádaná vždy druhý březnový pátek Mysliveckým sdružením Únor. Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT
Zpracování dat...