ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Zamyšlení nad měsícem myslivosti

Myslivost 6/2012, str. 7 RNDr. Jiří ZBOŘIL
Počet komentářů: 0
Označení června jakožto měsíce myslivosti patří sice mezi nejmladší tradice české myslivosti, přesto je tomu tak již přes půl století. Červen je časem přelomu jara a léta, časem nejdelšího slunečního svitu a nejkratších nocí. V červnu je naše příroda plná života, vše bují, kvete, rodí se mláďata. Celá příroda potřebuje naši maximální ochranu a péči. Tento neustálý koloběh života si myslivci plně uvědomují. Více >
Zamyšlení nad měsícem myslivosti

KRAJINA aneb Myslivci a rozvoj venkova

Myslivost 6/2012, str. 10 Ing. Jan Černý
Počet komentářů: 26
Při čekané na posedu se člověku „honí“ hlavou různé myšlenky. Také o polní honitbě, kterou mám až k obzoru před sebou. Dobře si vzpomínám na krajinu, jak vypadala v době mých loveckých začátků nebo dokonce v čase, kdy jsem byl malý kluk. Byla to léta padesátá. Když se dopouštím této nostalgie, vybavuje se mi „...země česká - domov můj...“ jako smutný podtext. Historické obrazy krajin českých s úzkými políčky sedláků jsou již neskutečně vzdálené. Více >
KRAJINA aneb Myslivci a rozvoj venkova

Fenomén agresivity vodiacej diviačice

Myslivost 6/2012, str. 12 Ján Mercel, Emil Obert
Počet komentářů: 0
Je všeobecne známe, že diviačia zver v určitých situáciách hľadá svoju záchranu v útoku proti nepriateľovi. Týka sa to hlavne vodiacej diviačice v čase výchovy svojich mláďat - pásikovaných diviačat -, vyznačujúcej sa veľkou agresivitou nielen proti iným zvieratám, ale je popudlivá a útočná aj proti človekovi. Více >
Fenomén agresivity vodiacej diviačice

Zajíc polní - lov a životní prostředí

Myslivost 6/2012, str. 14 RNDr. Ivo SÝKORA, CSc.
Počet komentářů: 0
Zaječí zvěř byla vždy ve střední Evropě zastoupena vysokými stavy, ovšem postupně, se změnami v jejím životním prostředí, se její populační hustota začala výrazně snižovat. Zajíc, a také králík, ačkoliv mají hlodavé zuby, nemají nic společního s hlodavci, ale patří do samostatného řádu zajícovití, Lagomorpha. Tento řád se začal vývojově oddělovat od nově vyvíjeného řádu sudokopytníků, přežvýkavců, má tedy biologicky k přežvýkavcům velmi blízko (Myslivost 42,11,1994). Více >
Zajíc polní - lov a životní prostředí

Optika ZEISS HT

Myslivost 6/2012, str. 19 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Společnost Carl Zeiss má pro svůj rozvoj toto základní motto, udržet a rozvíjet svoje prvenství a svůj technický náskok při produkci optických přístrojů pro loveckou a sportovní střelbu, pro pozorování.Stejně jako inovace dalekohledů řady Conquest (viz Myslivost 5/2012), která byla realizována na základě zadání marketingového oddělní a jejím výsledkem je nová konstrukční řada dalekohledů Conquest HD, zaznělo obdobné zadání pro tvorbu nové generace optických přístrojů řady Victory. Toto bylo realizováno zahájením výroby řady dalekohledů Victory HT a puškohledů Victory HT. Nové dalekohledy a puškohledy řady HT znamenají řádové navýšení uživatelských vlastností. Dalekohledy a puškohledy řady HT byly prvně oficiálně představeny na výstavách Shot Show v lednu 2012 v USA a IWA 2012 v Norimberku. Více >
Optika ZEISS HT

Zajíc a králík v současné krajině

Myslivost 6/2012, str. 22 Pavel Forejtek
Počet komentářů: 0
Dne 20. dubna 2012 se v Horce nad Moravou uskutečnila odborná konference „Zajíc a králík v současné krajině“, kterou pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR organizoval Středoevropský institut ekologie zvěře, o.p.s. a Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně ve spolupráci s Ekologickou komisí Českomoravské myslivecké jednoty a Okresním mysliveckým spolkem ČMMJ Olomouc. Více >
Zajíc a králík v současné krajině

Otazníky kolem zkušebních řádů pro lovecké psy II.

Myslivost 6/2012, str. 34 Karel PFEIFER
Počet komentářů: 1
Autorku stejnojmenného článku v „Myslivosti“ z dubna t. r., paní Vladimíru Tichou, jsem vždy považoval za autoritu v oboru lovecké kynologie. Proto jsem se po zjištění, že zmíněné číslo obsahuje její příspěvek na toto téma, pln očekávání, pustil do čtení. Ke svému zklamání jsem již v prvém odstavci zjistil v textu několik chyb a nesprávných citací. Více >

Test brokové kozlice Webley & Scott

Myslivost 6/2012, str. 36 Jan Buksa
Počet komentářů: 0
Velká Británie dala světu na poli loveckých zbraní řadu slavných jmen, která jsou symbolem solidnosti, kvality, dokonalosti a technického pokroku. Mezi ty nejznámější patří po více než 220 let bezesporu značka Webley & Scott, která v současnosti vyrábí kvalitní brokovnice s vynikajícím poměrem ceny a užitné hodnoty. Více >
Test brokové kozlice Webley & Scott

Nové poznatky o hostitelské specificitě plicnivek u spárkaté zvěře

Myslivost 6/2012, str. 48 Prof. MVDr. Karel CHROUST, DrSc., MVDr. Pavel FOREJTEK, CSc.
Počet komentářů: 0
Parazitární onemocnění spárkaté zvěře mohou velmi nepříznivě ovlivňovat jak zdravotní stav zvěře, tak i kvalitu zvěřiny, a tím i její úspěšný chov a lov. To platí především pro velkou skupinu hlístic cizopasících v plicích, které patří u naší spárkaté zvěře k nejpatogennějším a nejrozšířenějším parazitózám. Soustavná vyšetřování, prováděná v našich podmínkách, a to jak ve volnosti, tak i v oborách, a rovněž tak i literární údaje dokládají, že plicnivky jsou trvale nejen u nás, ale i celosvětově velmi závažným zdravotním problémem u většiny druhů volně žijících přežvýkavců a v řadě zemí stále i u domácích přežvýkavců. Více >
Nové poznatky o hostitelské specificitě plicnivek u spárkaté zvěře

Loučení s tetřevy

Myslivost 6/2012, str. 50 Pavel Szwiertnia
Počet komentářů: 1
A pokud jsi miloval ženu, nebo zemi, prožil jsi výjimečné štěstí a umřeš-li potom, to už není důležité… E. Hemingway Moje loučení s tetřevy na tokaništi v Pingu pod Vozkou probíhalo od počátku jara roku 1985 nenápadným, chtělo by se říci plíživým způsobem… Více >
Loučení s tetřevy

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivost 6/2012, str. 57 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Dva současné aktuální problémy se potkaly v naší dnešní „soudničce“. Tím prvním je výskyt černé zvěře v městských aglomeracích. On vyvrácený plot u zahrádky rodinného domku nebo golfové hřiště, které získá přes noc dalších sto jamek, působí pro ty, kdo na to koukají v televizi, spíše úsměvně. Ale když se do tlupy divočáků připlete nezkušený pes, legrace končí. Více >

Zemědělství a myslivost patří k sobě

Myslivost 6/2012, str. 62
Počet komentářů: 0
Byl dlouhá léta tajemníkem Agrární komory České republiky, dnes působí jako poradce jejího prezidenta Ing. Jana Veleby. Tentokrát mi na několik otázek odpověděl Ing. Jan Záhorka. Co nás ale bude zajímat ještě více, je skutečnost, že je také tajemníkem Myslivecké komise Agrární komory, nejsilnější organizace těch, jejichž práce a vůbec život jsou těsně spojeny s přírodou. Organizace, jejíž spolupráce s Českomoravskou mysliveckou jednotou má významný pozitivní vliv na rozvoj české a moravské myslivosti. Více >

Lov jelenej zveri v jednotlivých mesiacoch

Myslivost 6/2012, str. 61 Ing. Jozef HERZ, PhD.
Počet komentářů: 0
Doba lovu raticovej zveri sa posledných takmer 70 rokov neustále mení. Tieto zmeny vyplývajú predovšetkým z jej početnosti. Napríklad doba lovu jelenej zveri v roku 1948 bola stanovená v mesiacoch IX. – XII., pričom jelenice sa lovili iba v mesiacoch X. – XII. V ďalších rokoch bol lov všetkých kategórií v mesiacoch IX. – XII. V roku 1967 bola výnimka, keď bol lov povolený aj v mesiaci I. 1968. Od roku 1976 až do roku 2001 predĺžil o lov v VIII. mesiaci. V ďalších rokoch sa zasa s výnimkami skrátil na 4 mesiace, a to od IX. do konca XII. mesiaca. Více >
Lov jelenej zveri v jednotlivých mesiacoch

Za zubry do Knyszynského pralesa

Myslivost 6/2012, str. 64 Text a snímky Jan KUSOLITS
Počet komentářů: 0
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszynskiej (CHKO Knyszynský prales) je malebný lesní komplex o rozloze 105 000 ha v poříčí řeky Suprašl mezi Bialystokem a běloruskou hranicí. Zachovalé lesy pokrývají morénové pahorky střední a východní části Bialostocké vysočiny. Jsou zde smíšené lesy se značnou převahou borovic a smrků, jejichž výška často přesahuje 30 m. Je zde bohatá fauna, ale hlavní atrakcí je stádo volně žijících zubrů (100 ks – stav ke konci roku 2011). Při předposlední výpravě za zubry jsme v Knyszynském pralese spatřili rysa lovícího srnu. Také setkání s volně žijícími zubry byl nezapomenutelný zážitek. Více >
Za zubry do Knyszynského pralesa

Ještě o ženách v myslivosti

Myslivost 6/2012, str. 74 Zdeněk Hlaváč
Počet komentářů: 0
O ženském fenoménu v našich řadách toho bylo napsáno možná přiměřeně, možná málo. Ve většině případů se jednalo o vztahu k myslivosti různých celebrit či polobrit. Určitě je dobré vědět, že i mezi „mediálně profláknutými“ ženami lze najít příznivkyně myslivosti, které pouze nepapouškují mnohdy dost slabomyslné mediální výplody (čímž ovšem nechci říci, že ony jsou slabomyslné). Co ale „ty ostatní“? Více >
Ještě o ženách v myslivosti

Femme fatale

Myslivost 6/2012, str. 76 Jiří Šmotek
Počet komentářů: 0
Tento termín lovu v jelení říji jsem měl domluvený již dávno předem. Nepředpokládal jsem, že mi ho naruší pracovní povinnosti sestávající v mé neodkladné účasti na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Bylo však nutno podepsat významný kontrakt na dodávku strojů a můj podpis se bez toho neobešel. Více >
Femme fatale

Z činnosti Mysliveckého sdružení Háje Račice a zamyšlení nad legislativou na obnovu krajiny

Myslivost 6/2012, str. 114 Viktor Zanker
Počet komentářů: 2
V polovině roku 2004 vznikla rozdělením příliš velké honitby Honebního společenstva Račice nová, kterou si pronajalo Myslivecké sdružení Háje Račice. Honitba je umístěna podél toku řeky Labe a má charakter smíšené honitby o výměře 1151 ha. Při převzetí honitby byly stavy srnčí zvěře na velmi dobré úrovni, v honitbě se celý rok vyskytuje tlupa mufloní zvěře (asi 20 ks v roce 2004), i když je nemáme normované, ale ze stavu drobné zvěře nám bylo k pláči. Nejenže jsme nenasčítali prakticky žádné koroptve, ale ani bažanti na tom nebyli dobře, a zajíc v lokalitě, které se říkalo komora, nebyl také skoro žádný. Více >

Myslivecké zvyky a tradice v jednom mysliveckém sdružení

Myslivost 6/2012, str. 90 Miroslava STRAKATÁ
Počet komentářů: 0
Výroční členskou schůzi pořádalo myslivecké sdružení „Žďár“ Smilkov poslední únorovou sobotu. Na schůzi, která byla spojena se společenským programem, byly pozvány manželky členů sdružení a další hosté. Schůzi zahájil předseda sdružení pan František Hlaváček, který uvítal všechny přítomné. Hospodář Ing. Pavel Fulín podrobně zhodnotil činnost sdružení za uplynulý rok a vyjádřil spokojenost s aktivní činností členů a kvalitním fungováním sdružení. Po oficiálních zprávách dalších členů výboru a ukončení hlavní části schůze nastala část, na kterou se všichni těšili. Více >

Myslivecké dny v Holešově

Myslivost 6/2012, str. 92 Marcela Kuklová
Počet komentářů: 0
Je dobře, že se na více místech naší vlasti myslivci snaží prezentovat svoji činnost při rozličných akcích a oslovují tak nemysliveckou veřejnost. Jednou z pravidelných příležitostí bývá na každém okrese chovatelská přehlídka trofejí, která by neměla být jen odbornou chovatelskou záležitostí a jen „výstavou kostí“, ale měla by se k ní přidružit i ukázka dalších mysliveckých činností, představit život myslivců a to, že nejsou jen lovci. Více >

Koordinační rada a slavnosti myslivců Karlovarského kraje

Myslivost 6/2012, str. 93 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Již třetím rokem pracuje v Karlovarském kraji v souladu se Stanovami ČMMJ krajský koordinační orgán, který koordinuje v některých směrech práci myslivců okresních mysliveckých spolků Cheb, Sokolov a Karlovy Vary. O jeho činnosti a v současné době připravovaných akcích myslivců Karlovarského kraje jsem si povídal s místopředsedou OMS Karlovy Vary Ladislavem Cinegrem. Více >
Zpracování dat...