Časopis Myslivost

Sudičtí trefili Evropu na komoru

Myslivsot 7/2012, str. 82  Oldřich Koudelka
Pojedete-li z malohanáckých Boskovic směrem na Jevíčko a Moravskou Třebovou, nemůžete hned za železničním přejezdem minout odbočku směrem k Sudickému Dvoru. Ten se ve žluti a okru svých omítek či červeni střech před vámi v plné kráse objeví ani ne po kilometru.

 

Kdysi prakticky v ruinách skomírající selský areál se postupem času s nevšedním nadšením, pílí a samozřejmě využitím nemalých finančních prostředků nových majitelů přeměnil za oázu myslivosti, rybaření, sportovní střelby a venkovského turismu.

A stal se také sídlem distributorské firmy světoznámé společnosti Beretta Sport a Lov. Nejnověji potom držitelem prestižního ocenění Nejlepší Beretta dealer Evropy, které obdrželi Sudičtí v sídle společnosti v italské Vicenze v polovině února tohoto roku.

 

Kdo se poněkud zajímá o střelecký sport, tak bezesporu ví, že se zbraněmi této značky střílí mistři světa či olympijští vítězové. Střelečtí mistři nad mistry. V naší zemi, kde je výroba loveckých zbraní tradiční a bezesporu společensky vnímaná, je zajisté cizí značka něčím, co může vzbuzovat emoce.

U Beretty je to však poněkud jiné. Naši zbrojíři a puškaři měli s italskými mistry mnoho společného a často se navzájem inspirovali. Díky nekompromisní kvalitě, designu, materiálu, konstrukci a kvalitním výsledkům se značka Beretta stala již před patnácti generacemi světově známou, když na samotném počátku přijal roku 1526 Maestro Barlometo Beretta přibližně tři stovky dukátů za sto pětaosmdesát hlavní k arkebuzám dodaným do benátského arzenálu.

Aktuálně tato značka vstoupila na trh třetího tisíciletí se změnami v investicích, technologii, organizaci výroby a rozšiřování produktové řady, přesně v souladu s požadavky globálního trhu. Se zbraněmi Beretta dosahují úspěchů nejen lovci a sportovní střelci, ale i bezpečnostní složky a armády.

 

Vraťme se však na Malou Hanou, na Boskovicko. Proč je vlastně tento region v povědomí široké střelecké a myslivecké veřejnosti spojen právě se značkou Beretta jsme se nedávno zeptali Mgr. Petra Hlaváčka, jednatele společnosti Sport a Lov.

„Všechno vlastně začalo v mém dětství, neboť jsem již od čtrnácti let byl členem střeleckého oddílu SKP Kometa Brno, kde prakticky všichni špičkoví střelci používali zbraně této značky. Tudíž i pro mne se záhy Beretta stala jakýmsi symbolem kvality a předpokladem úspěchu,“ konstatuje Petr Hlaváček. „Náklonnost k této značce se ještě násobila při partnerských setkáních s italskými výrobci zbraní, kteří nám vyráběli pažby na míru a snažili se vyhovět ve všech možných detailech konkrétním požadavkům. Tak nějak jsem si představoval vztah výrobce a zákazníka, což jsem později převtělil do osobní obchodní filozofie, kterou se snažím řídit dodnes.“

O tom, že to nejsou planá slova, se může přesvědčit každý, kdo kdy prodejnu Sport a lov navštívil, resp. se stal jejím zákazníkem. Společnost získala oficiální zastoupení firmy Beretta a do obchodního rejstříku byla zapsaná v roce 2002. „Začátky samozřejmě nebyly nejlehčí, museli jsme se vypořádat s řadou překážek a potíží, které vesměs plynuly z neznalosti i administrativních bariér. První vlastně byla prodejna zbraní v Boskovicích, která však již po necelých dvou letech začala být pro naše záměry těsná. Spolupráce s italským partnerem byla natolik dynamická, že jsme museli hledat prostornější a reprezentativnější zázemí. A tak jsme v květnu 2005 otevřeli Beretta Shop in Shop Brno v brněnské Rooseveltově ulici,“ mapuje v kostce historii společnosti Petr Hlaváček.

 

Jak ukázal běh času, ani Brno nebylo to „pravé ořechové“. Brněnská prodejna, ač byla v elegantním italském stylu, se širokým sortimentem zboží, tak postupně přestávala dostačovat stále náročnějším požadavkům zákazníků. „Stále více jich chtělo zbraň nejen koupit, ale také si ji nejprve vyzkoušet, nechat nastřelit, případně umělecky dozdobit rytinou a podobně. Proto jsme se v relativně krátké době znovu stěhovali, tentokráte do nově zrekonstruovaného Sudického Dvora, kde jsme kromě stylové prodejny zbraní, střeliva, oděvů a dalších doplňků pro sportovní střelbu a myslivost Beretta Shop in Shop vybudovali také brokovou i kulovou střelnici a technické zázemí pro opravy zbraní, jejich nastřelování, kompletaci s optikou a podobně. Vedle toho zákazníkům nabízíme možnost strávit příjemné chvíle v naší restauraci se zvěřinovými specialitami, případně ubytování v hotelu,“ dokumentuje jednatel společnosti nabídku Sudického Dvora.

 

Zisk prestižního ocenění Nejlepší Beretta dealer Evropy samozřejmě není náhodný. „Myslím si, že je to především zásluhou koncepčnosti naší práce, snahy na trhu s vysokou mírou konkurenceschopnosti něco dosáhnout. Je to pochopitelně zásluhou celého kolektivu a jeho personální stability, kdy se jeden můžeme spolehnout na druhého. Abych byl konkrétní - velkoobchodní prodej, zahraniční obchod a výcvik v brokové střelbě má ve firmě na starosti Filip Matějů, Dalibor Novotný je špičkový umělecký rytec, Radim Novotný pro změnu puškař a pažbař. Správcem střelnice a puškařem v jedné osobě je Marek Máslo a konečně Hanuš Vondál má na starosti komunikaci se zákazníky a maloobchodní prodej,“ představil svůj tým Petr Hlaváček.

 

Letošní ocenění je však nejen radost, ale také závazek. „Určitě nemůžeme usnout na vavřínech. V nejbližší době plánujeme rozšiřování prodejního sortimentu jak naší mateřské firmy Beretta, tak i dalších špičkových výrobců zbraní a loveckého příslušenství. Na naší střelnici hodláme organizovat střelecké akce různých kalibrů sportovní výkonnosti, v kongresových prostorách pak kulturně společenské a vzdělávací akce zaměřené na myslivost a střelecký sport. Aktuálně to byl v polovině června druhý ročník prezentace luxusních zbraní prestižních světových značek. Konečně pak budeme náš sortiment prezentovat při střeleckých a mysliveckých akcích v rámci celé České republiky. Samozřejmě pro nás úkolem číslo jedna zůstává naprostá spokojenost našich zákazníků,“ dodává Petr Hlaváček.

 

Aktuálně však Sudický Dvůr není jen o špičkových zbraních a mysliveckých doplňcích, ani o dobudovávání střelnice a další infrastruktury Dvora, ale rovněž o budování lesoparku mezi areálem a nedalekým kravínem. Lesoparkem se podaří oddělit rekreační a sportovní oblast od ryze zemědělské krajiny. V tuto chvíli je vypracován projekt a zbývá pouze změnit bonitu dotčených pozemků. Jak nám Petr Hlaváček prozradil, projekt byl vytvořen za přispění Evropské unie. „Podmínkou je, že dílo nebude deset let využíváno komerčně. Hlavním záměrem je obnova krajiny a už nyní je zřejmé, že zde nový domov nachází řada živočišných druhů. Centrum biotopu tvoří okrasný rybník na Panině louce, včetně mokřadní plochy a přepadového požeráku, který by začal fungovat v případě velké vody.“ Mimochodem - při výkopových pracích na realizaci tohoto projektu narazili archeologové na hroby z doby bronzové, které se stanou součástí stálých expozic boskovického, resp. Moravského zemského muzea v Brně.

Text a snímky Oldřich KOUDELKA

Zpracování dat...