Časopis Myslivost

Vyhodnocení lovecké sezóny v CHPO Poľana

Dne 11. května 2012 se konalo „Vyhodnotenie poľovníckej sezóny v Chránenej poľovnej oblasti Poľana“ (CHPO) spojené s chovatelskou přehlídkou trofejí a jeleních shozů. Pořádá ji každoročně Generální ředitelství Lesů Slovenskej republiky, š.p. a Odštěpné závody Kriváň a Čierný Balog před chatou Zálomská na lesní správě Kyslinky.

Za CHPO pro chov a ochranu vysoké zvěře byla Poľana vyhlášená už v roce 1965. Současně má rozlohu 20659 ha s normovanými kmenovými stavy 459 kusů vysoké zvěře a ročním odlovem 183 kusů.

V loňském roce bylo uloveno 42 jelenů a 15 dalších jelenů bylo strhnuto vlky. Jeden jelen byl zabit v říji jiným jelenem. Z tohoto počtu bylo 23 trofejí medailových. (3 zlaté, 6 stříbrných a 14 bronzových)

Jen pro zajímavost. Nejsilnější jelen, 227,01 bodů CIC, byl rovněž stržen vlky, jejichž predační tlak na vysokou zvěř se rok od roku zvyšuje.  Vlci zde byli v průběhu loňského roku uloveni 4, z toho jeden zlatý, ohodnocený na 42,23 CIC.

Kromě odstřelu je zde zvěř také odchytávána a dodávána za účelem zlepšení genofondu do celé řady honiteb. Mimo jiné v loňském roce byla zvěř holá odsud dovezena i do obory Aglaia v České republice.

Přehlídka samotná je pojatá zcela netradičně, neboť všechny trofeje i jelení shozy jsou vystaveny volně pod širým nebem na louce. Výborné vztahy místních „horárů“ s patrony myslivců dosvědčuje pokaždé hezké počasí, kdy jas vybělených trofejí znásobují hřejivé sluneční paprsky.

Po dobu věnování se myslivosti jsem navštívil bezpočet chovatelských přehlídek, ale tato se z nich jednoznačně zcela vymyká celým svým pojetím. Od zahájení, přednesem oslavné básně „Poľana“ s pozadím doprovodných tklivých tónů fujary, přes decentní přivítání všech účastníků poľovným hospodárom Ing. Jánem Nôžkou i zaštítěním přehlídky osobní účastí generálního ředitele Lesů Slovenskej republiky, š.p. Ing. Tibora Határa, až po její jepičí trvání v čase pouhých pěti hodin. 

Detailnímu hodnocení oprávněnosti lovu jednotlivých jelenů, ale i shozů, se zde tradičně věnuje jeden z největších odborníků na problematiku chovu a lovu jelení zvěře nejen na Slovensku, Ing. Marcel Lehocký PhD, který vždy ochotně a rád odpovídá na všechny dotazy z pléna o důvodech chovnosti či průběrnosti nositele vystavené trofeje nebo jeleního shozu. Každý účastník si tak má možnost v masovém měřítku okamžitě srovnat v hlavě své teoretické znalosti s praktickými ukázkami správnosti i nesprávnosti odlovu jednotlivých jelenů nebo posoudit chovnost shozů přehledně seřazených v řadách podle věkových tříd.

Vynikající atmosféru pak vždy doplňuje bohaté a chutné občerstvení připravené volně před chatou Zálomská, jakož i hudební doprovod výborné cikánské kapely z Hrochotě. To vše bez rušení dojmu jinde všudypřítomnou prezentací komerčních zájmů. Prostředí jako stvořené pro přátelské debaty zkušených jelenářů, jelenářských elévů nebo jen vyznavačů myslivosti.

Všem myslivcům věnujícím se aktivně odlovu jelení zvěře doporučuji alespoň jednou za život ke zhlédnutí. 

Text a snímky Jiří ŠMOTEK

 

Zpracování dat...