ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Informací o pojištění člena ČMMJ není nikdy dost

Myslivost 4/2012, str. 7 Ing. Miroslav KRAUS
Počet komentářů: 0
ČMMJ je společenskou organizací myslivců, která za ně sjednává skupinové pojistné smlouvy u pojišťovny Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. Ze základního členského příspěvku ve výši 800 Kč se na pojištění odpovědnosti odvádí 200 Kč a na pojištění úrazu 50 Kč. Ze zbylé částky zůstává 410 Kč pro potřeby OMS a 140 Kč je použito pro potřeby ústředí ČMMJ. Více >
Informací o pojištění člena ČMMJ není nikdy dost

Úvaha o početním vývoji a změnách v chování srnčí zvěře

Myslivost 4/2012, str. 10 Mgr. Josef DRMOTA
Počet komentářů: 9
O tom, že nás myslivost překvapuje dnes a denně, nemůže být nejmenších pochyb. Nejedná se přitom pouze o náhodné situace, které nás občas zaskočí. Velmi často zůstáváme v úžasu stát nad věcmi a pochody, které jinak považujeme za známé, dostatečně zvládnuté a pochopené. Více >
Úvaha o početním vývoji a změnách v chování srnčí zvěře

Sluka lesní

Myslivost 4/2012, str. 14 Ing. Karel KLUSÁK
Počet komentářů: 1
Sluka lesní se pomalu vytrácí ze zájmu našich myslivců. Jako zvěř v zákonu o myslivosti sice stále ještě zůstává, avšak vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 se dostala do seznamu zvláště chráněných živočichů jako ohrožený druh, a tak vyhlášky č. 245/2002 sb. a 480/2002 sb. o době lovu, sluku lesní vůbec neuvádí. Lov sluky lesní je možný pouze na zvláštní povolení odboru životního prostředí příslušného okresního úřadu, a pokud myslivci o povolení lovu zažádali, zpravidla jim nebylo vyhověno, a proto již o lov ani nežádají. Více >
Sluka lesní

Tetřev hlušec - pták roku

Myslivost 4/2012, str. 18 Petra Málková
Počet komentářů: 0
ZÁKLADNÍ ÚDAJE Český název: tetřev hlušec Vědecký název: Tetrao urogallus Řád: hrabaví (Galliformes) Čeleď: tetřevovití (Tetraonidae) Hmotnost: průměrně 4 800 g kohout, 2 140 g slepice Délka křídla: průměrně 40 cm kohout, 29 cm slepice Věk: 10–12 let ve volné přírodě (v zajetí i 18 let) Tah: stálý pták Prostředí: rozlehlé komplexy jehličnatých či smíšených lesů Hnízdění: V. – VI. Snůška: 5 – 12 vajec Inkubace: 26 – 28 dní Vodění mláďat: VI. – IX. Potrava: jehlice, pupeny, bobule, listy; mláďata hmyzu Ochrana: uveden v Příloze I Směrnice o ptácích, kriticky ohrožený podle vyhl. 395/1992 Sb., uveden v červených seznamech ve většině zemí západní, střední a jihovýchodní Evropy Ptačí oblasti: Šumava a Beskydy Více >
Tetřev hlušec - pták roku

BERGARA BX-11 MULTICALIBRE

Myslivost 4/2012, str. 34 © Ing.Petr MIKULÁŠEK
Počet komentářů: 0
Zbrojovka Bergara, která byla do nedávna spojována zejména s výrobou přesných hlavní ze špičkových ocelí, se stále více orientuje na produkci kompletních kulovnic vlastní konstrukce. Velmi úspěšným vstupem do segmentu výrobců zbraní bylo představení jednoranových kulovnic APEX a SCOUT. Tyto precizně zpracované a střílející kulovnice s nevšedním designem a dokonalou ergonomií se záhy staly velmi populární v Evropě i zámoří, kam stále směřuje značná část produkce tohoto výrobce. Více >
BERGARA BX-11 MULTICALIBRE

Otazníky kolem zkušebních řádů

Myslivost 4/2012, str. 24 Vladimíra Tichá
Počet komentářů: 0
Hodnocení výkonu i exteriéru je v posledních sto padesáti letech nedílnou součástí chovu psů. Takové hodnocení může mít různé stupně a na ně navazující předpisy, kterými by se hodnocení mělo řídit. To, co děláme v rámci vlastních psů a vlastního chovu tak zvaně „na dvoře“, asi žádná předem daná pravidla mít nemusí. Více >
Otazníky kolem zkušebních řádů

Zvyšování přírodní hodnoty honiteb jako perspektivní nástroj udržení a rozvoje myslivosti

Myslivost 4/2012, str. 31 Petr Marada
Počet komentářů: 1
Na stránkách tuzemských odborných mysliveckých časopisů (a nejen zde) je poskytován stále častěji prostor vědeckým analýzám univerzitním učitelů, odborným názorům pracovníků státní správy a samosprávy, rozhovorům a diskusím s osobnostmi, ale i názorům praktikujících, tzv. řadových myslivců, na téma, jaký je skutečný stav současné české myslivosti, co je toho příčinou a především, jaká budoucnost čeká tuto zájmovou činnost, kterou česká myslivost bezesporu je? Více >
Zvyšování přírodní hodnoty honiteb jako perspektivní nástroj udržení a rozvoje myslivosti

Jelení zvěř v Národním parku Šumava

Myslivost 4/2012, str. 36 Ing. Adam JIRSA
Počet komentářů: 0
Využívám nabídky redakce Myslivosti, a tím i možnosti informovat širokou mysliveckou veřejnost nejen o jelenech v Národním parku Šumava. Ačkoli snahou Správy je informovat všechny občany, tedy i laiky z pohledu myslivce, většina prezentací ve veřejných sdělovacích prostředcích obsahuje část vlastní tvorby redaktora a výsledek je pro myslivce v některých bodech přinejmenším pozoruhodný. Nejoblíbenější činností je vytvářet senzace, a tak pravidelným počinem je uvedení celkové výše lovu jelení zvěře takovým způsobem, aby to vyvolalo dojem, že se jedná pouze o jeleny, čímž se jen stupňuje nekončící masírování veřejnosti o přemnožených stavech zvěře a škodách. Více >
Jelení zvěř v Národním parku Šumava

Splnit si svůj malý sen

Myslivost 4/2012, str. 40 Jaroslav Pitra
Počet komentářů: 0
Již 35 let jsem odběratelem časopisu Myslivost. Zde vždy se zálibou vyhledávám články o zvířatech, přírodě, ale také o cestopisech a lovech v zahraničí. Poznávám tak vzdálené kraje, soužití lidí s přírodou a způsob lovu zvěře v těchto zemích. Tak jsem i já zatoužil absolvovat nějaký ten výlet do daleké země a spojit ho s loveckým zážitkem. Více >
Splnit si svůj malý sen

Krmivá a zver: Diskusia okolo jadrových krmív

Myslivost 4/20102, str. 46 Matúš Rajský
Počet komentářů: 0
Problematikou stráviteľnosti – využiteľnosti jadrových krmív pri prežúvavej zveri v zimnom období sa na stránkach Myslivosti zaoberalo viacero príspevkov. Je potrebné podotknúť, že napriek tomuto prenosu poznatkov a informácií medzi poľovníkov, je zarážajúce koľko odporujúcich si názorov v praxi ešte stále pretrváva. Ešte aj v uplynulom roku sme sa stretli s tvrdeniami, že napríklad jelenia zver by sa v druhej polovici zimy nemala prikrmovať jadrovým krmivom, lebo vzhľadom na prirodzené zmeny v trávení nedokáže energeticky bohaté krmivá využiť. V tomto príspevku preto zhrnieme zásady prikrmovania prežúvavej zveri obilím a povieme si - ako je to s „prirodzenými“ zmenami tráviaceho aparátu v zime, ako aj so skutočnou potrebou úpravy (šrotovanie, miaganie) zrnín vo výžive prežúvavej zveri. Více >
Krmivá a zver: Diskusia okolo jadrových krmív

Lov ćerné zvěře trochu jinak

Myslivost 4/2012, str. 54 Ing. Zdeněk BLACKÝ
Počet komentářů: 5
Jistě si téměř každý z myslivců měl možnost přečíst nebo slyšet mnoho rad, jak nejlépe na přemnožená divoká prasata. Každý způsob lovu černé zvěře má svá pro a proti – čekaná u vnadiště je náročná na čas a je nutné samozřejmě vnadit a vnadiště kontrolovat a limitující je nejen váš čas, ale i počasí a světelné podmínky. V našich honitbách se rozmohl nešvar krmit nikoliv vnadit, a tak vidíte v mnoha honitbách haldy plesnivého bílého pečiva, nebo hnijící hromady „čehosi“, čímž si myslivci sami tráví zejména srnčí zvěř, která je na dietetické problémy nejcitlivější. U srnčí zvěře dochází rychle k acidózám, a pak se myslivci diví, že nachází v honitbě padlé kusy nebo tvrdí, že srnčí na vnadiště nechodí – bohužel - už nechodí, protože pozhasínalo. Podle mého názoru i tento nešvar vnadit bílým pečivem je jednou z příčin, proč se v poslední době v mnoha našich honitbách rapidně snižují stavy srnčí zvěře. Více >
Lov ćerné zvěře trochu jinak

MYSLIVECKÁ TYPOLOGIE

Myslivost 4/2012, str. 58 Petr KOUTENSKÝ
Počet komentářů: 2
Ti z kolegů v zeleném, kterým je znám termín lesnická typologie, jistě po spatření tohoto titulku zbystřili pozornost. Myslivecká typologie? Co to je za vědní disciplínu mně neznámou? Více >
MYSLIVECKÁ TYPOLOGIE

Pokles stavů srnčí zvěře

Myslivost 4/2012, str. 60 Ondřej POLÍVKA,
Počet komentářů: 3
V návaznosti na výzvu ke spolupráci Středoevropského institutu ekologie zvěře, o.p.s. jsem se rozhodl napsat i já několik řádků, v nichž uvedu několik svých postřehů. O úbytku srnčí zvěře se čím dál tím hlasitěji mluví již řádově třetím rokem. Osobně jsem ze začátku skeptickým úvahám nechtěl věřit a ani jsem žádný sledovatelný pokles stavů srnčí zvěře nezaznamenal. Dnes však i já mohu říct, že se vizuální úbytek srnčí zvěře stal realitou i pro naši honitbu. Více >
Pokles stavů srnčí zvěře

ROK S PUŠKOHLEDEM ULTIMAX 6

Myslivost 4/2012, str. 71 © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 1
Díky laskavosti firmy Brnohunt jsme měli možnost více jak rok testovat puškohled ULTIMAX 6. Puškohled byl vyvinut a je vyráběn kompletně v Japonsku podle objednávky australské firmy Fuller. Parametry puškohledu jsou 1 – 6 x 24 se světelným bodem. Největší zajímavostí puškohledu je jeho rozsah zvětšení 1 – 6 x. To znamená, že optická soustava pracuje až se šestinásobným zvětšením základního zvětšení. Tato konstrukce byla zatím doménou firmy Swarovski, který pro svůj typ Z 6 spustil velkou reklamní kampaň. Samozřejmě ale u tohoto renomovaného výrobce platíme značnou část ceny za značku. U puškohledu Ultimax 6 při porovnatelné kvalitě nepoměrně méně. Více >
ROK S PUŠKOHLEDEM ULTIMAX 6

Třetí pan-evropské symposium o kachnách

Myslivost 4/2012, str. 72 Petr Musil
Počet komentářů: 0
Ve dnech 25. - 28. dubna 2012 proběhne v Jindřichově Hradci mezinárodní konference Third Pan-European Duck Symposium (Třetí pan-evropské symposium o kachnách). Tato konference navazuje na předchozí úspěšná symposia konaná v březnu 2006 ve Fuglsø v Dánsku a v březnu 2009 v Arles ve Francii. Více >
Třetí pan-evropské symposium o kachnách

Klub autorů se sešel v Dubu nad Moravou

Myslivost 4/2012, str. 80 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Dne 25. února 2012 se konala výroční členská schůze Klubu autorů při Českomoravské myslivecké jednotě. Podle tradičního schématu se schůze v tomto roce sešla na Moravě. Zázemí pro jednání nabídl po dvou letech opět otec Kornek, který autorům poskytl důstojné prostory církevního areálu v Dubu nad Moravou. Více >
Klub autorů se sešel v Dubu nad Moravou

Vejít do lesa je jako vstoupit do chrámu

Myslivost 4/2012, str. 83 Oldřuich Koudelka
Počet komentářů: 0
Do hlavního města Slovenska se vždy velice rád vracívám, neboť jsou to návraty do vzpomínek na vysokoškolská studia, na léta věnovaná lehké atletice i přicházejícím a odcházejícím studentským láskám. Návraty jsou vždy o to milejší, blíží-li se jaro s prvními hřejivými paprsky či má-li se člověk v městě na Dunaji sejít s někým mimořádným, kdo netradičně a originálně oslovuje své okolí. Takovýmto člověkem je bezesporu akademický malíř Viktor Bilčík, jenž ve své tvorbě výrazně inspirované přírodou a myslivostí vždy usiloval a usiluje o maximální výpověď na minimální ploše, čemuž podřizuje paletu výrazových prostředků. Jeho příroda je proto dokonale vyvážená a vzbuzuje pocit pohody, harmonie a obdivu. Stejně jako to jaro, prosluněný čas, ve kterém jsem měl štěstí Mistra navštívit v jeho bratislavském bydlišti. Ale nepředbíhejme... Více >
Vejít do lesa je jako vstoupit do chrámu

...obyčajný dedinský chlapec

Myslivost 4/2012, str. 94 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Rozhovor s předsedou Klubu histórie slovenského poľovníctva RNDr. Štefanem Šramkou Klub autorů při Českomoravské myslivecké jednotě se před časem rozhodl navázat pracovní, ale i přátelské kontakty s Klubem histórie slovenského poľovníctva. Obě instituce totiž pojí nejen přibližně identický program, ale zejména snaha navazovat na vše pozitivní, co dosud bylo v oblasti mysliveckých tradic a kultury vykonáno, a samozřejmě aktivně tyto atributy přenášet do současnosti a budovat na nich nové, zejména v oblasti prezentace tradičních hodnot české i slovenské myslivosti v myslivecké, ale i laické veřejnosti. Jedním z prvních vyslanců slovenského Klubu, který se zúčastnil jednání členů Klubu autorů při ČMMJ byl RNDr. Štefan Šramka, který byl posléze ve Sv. Antone zvolen novým předsedou KHSP a ve funkci vystřídal Ing. Josefa Brunčáka. Krátce po zvolení do funkce jsem proto doktora Šramku přímo v dějišti celoslovenských mysliveckých slavností Dnů svatého Huberta požádal o rozhovor. Více >
...obyčajný dedinský chlapec

Navštívili jsme...

Myslivost 4/2012, str. 112 Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
V jednom z rozlehlých panelových domů, jakých je na území Prahy 4 nespočet, sídlí kancelář Obvodního mysliveckého spolku Praha 4. Přestože děti i dospělí z pražských sídlišť mají k myslivosti vztah spíše odtažitý, nemohou si členové obvodní myslivecké rady stěžovat na nezájem. Na kurzy, zkoušky, ale i na každoroční placení příspěvků se sem sjíždí myslivci ze všech koutů republiky. Co je k tomu vede, mi prozradili předseda OMS Viktor Tolar a člen obvodní myslivecké rady a předseda střelecké komise Zdeněk Nevoránek. Více >
Zpracování dat...