ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Květen / 2012

Jak je na tom tvoje zbraň? A jak jsi na tom ty - myslivče?

Myslivost 5/2012, str. 16  Ing. Antonín Čech
Čas před začátkem odstřelu srnců je nejenom časem pro členské schůze věnované přidělování odstřelu srnců, časem pro jejich obeznávání, ale u mnohých myslivců je i časem spojeným s kontrolou stavu a nastřelení jejich kulové zbraně před nastávající loveckou sezónou. Vždyť od ukončení lovu holé už uplynuly více než čtyři měsíce. Kulovnice buď skončila ve skříni, nebo doprovázela svého majitele při lovu černé zvěře. Tento zdánlivě velký cíl se nějak podařilo trefit a případné chybení či postřelení černé se pak přičítalo špatné viditelnosti, střelbě v pohybu apod. Mnohdy však příčina byla úplně jiná…

Nespočet myslivců se právě při kontrole nastřelení své zbraně nestačilo divit tomu, jak jejich zbraň najednou střílí a že na střelnici netrefí ani podkladový papír. Příčin může být mnoho.

Často nám zbraň nemusí ani spadnout, nebo dokonce s ní nemusíme o nic ťuknout. Vím, o čem mluvím. Za těch více než 15 let, co jsme na našem okresu Žďár nad Sázavou začali s propagováním kontrol nastřelení zbraní a s organizováním těchto akcí pro celá myslivecká sdružení, můžeme jak já, tak Honza Velík či Olda Sedlář psát přímo romány. Mnohá myslivecká sdružení se nyní mohou přetrhnout v rezervování si času na střelnici ve Světnově. Berou to i jako prestižní záležitost spojenou s drobnou soutěží, a nebo i se střelbou brokovnicí.

Sám jsem velice bojoval v našem mysliveckém sdružení za to, aby chlapi „vyhnali pavouky z hlavní“ a abychom si jeli zastřílet do Světnova. Mnozí se pak nestačili divit, že jim zbraň sice střílí, ale netrefuje. Střelby plánujeme již v únoru na výročce. Líbil se mi letošní výrok kolegy Luboše, který okomentoval plánování kontrolních střeleb slovy: „Doufám, že letos tam budeme všichni, a ne tak jak vloni deset a Tonda s patnácti flintami.“ Měl velkou pravdu. Já sice posoudím, zda je zbraň správně nastřelená, a případně ji seřídím. Ale myslím, že se jedná i o trénink, a mnozí kromě té jedné rány na toho svého srnce žádný další výstřel už v sezóně neabsolvují.

 

A TEĎ PÁR KONKRÉTNÍCH RAD

 

Před vlastní kontrolou nastřelení zbraně na střelnici je nutná příprava doma.

Jedná se především o řádné vyčištění vývrtu hlavně a vytření do sucha. Nezapomeňte i na vyčištění nábojové komory.

Dále je nutná kontrola montáže optiky. Dotáhněte všechny šrouby a matice (často je velký rozptyl způsobený povolenou či nesprávně nasazenou montáží).

Poté zkontrolujte optiku. Jemným kartáčkem setřete z čoček prach a případné hrubé částice nečistot a poté speciálním hadříkem na optiku či brýle obě čočky vyleštěte.

Dále překontrolujte závěr, jeho chod, a především čelo závěru, kde jsou často zbytky prachu a může dojít k nedostatečnému kontaktu se dnem nábojnice a možnosti selhání zápalky.

Dále je nutno prověřit správný odpor napínáčku a jeho bezpečné natažení bez nežádoucího spuštění. Po jeho seřízení doporučuji seřizovací šroub zakápnout nejlépe bezbarvým lakem, aby nedocházelo k jeho samovolnému otočení a tím změně odporu spouště či samovolnému spouštění.

A nyní zkontrolujte pažbení zbraně. Dotáhněte všechny upevňující šrouby. Nikde nesmí být žádné praskliny. Pak proužkem papíru překontrolujte spáru mezi hlavní a předpažbím (viz obrázek). Až po upevňující šroub musí jít papír volně protáhnout. Pokud se někde hlaveň dotýká předpažbí, musíme ji vymontovat včetně ostatních jejích součástí z pažby a přibrousit vybrání v předpažbí. To opakujte až do té doby, než papírek protáhnete bez jakéhokoliv odporu. Pozor! Při každém vymontování „železa“ z pažby dojde ke změně nastřelení zbraně a je nutné jeho ověření na střelnici.

Dále si nachystejte vhodné střelivo. Kontrolní střelbu provádějte vždy střelivem, kterým hodláte lovit a kterého máte dostatek. Nikdy se nesnažte zbavit kusovek. Tím se nic o nastřelení zbraně nedozvíte. Několikrát jsem byl svědkem toho, jak myslivec vytáhl z kapsy směs různých nábojů s rozdílným nejen typem střely, ale i její gramáží. O tom, že by měly být z jedné výrobní série, ani nemluvě.

Dále vytřiďte náboje s jakýmkoliv poškozením či deformací střely nebo nábojnice. Pozor! Často se tak stává při opětovném nabíjení a vybíjení zbraně. Špička střely se mnohdy deformuje i ve schránce a zásobníku vlivem zpětného rázu při výstřelu. Nezapomeňte před cestou na střelnici sundat řemen, který při střelbě na střelnici na zbrani nesmí být.

 

K VLASTNÍ KONTROLNÍ STŘELBĚ NA STŘELNICI

 

Zbraň vyjměte z pouzdra až na střelišti, kde ji případně postavíte do stojanu. Pozor! Zbraň vždy musí mít otevřený závěr, vyjmutý zásobník či prázdnou nábojovou schránku a zlamovací zbraně musí být zlomeny. Všechny činnosti řiďte a bezpodmínečně podřiďte řídícímu střelby. Pokud máte možnost a nepatříte mezi zručné střelce, volte vzdálenost pro kontrolní střelbu 50 metrů. Zásah na tuto vzdálenost má totiž u většiny ráží i ve 100 metrech jen minimální rozdíl v milimetrech. Odbourají se psychické zábrany způsobené malým terčem v zaměřovači a případné chyby způsobené optikou s menším zvětšením.

Nastavte si u variablů zvětšení puškohledu na takové, které nejčastěji používáte při lovu. Já doporučuji zvětšení 6 až 7x. Pokud to vybavení střelnice umožňuje, střílejte vsedě u stolu a jako oporu použijte trámek a deku (viz obrázek), případně pytlíky s pískem či granulátem. Nikdy nezapomeňte na ochranu sluchu (sluchátka nebo špunty).

Zvolte vhodný typ terče (viz obrázek). Střílejte první sérii nejméně 3 výstřely. Minimálně dvě střely by měly být blízko sebe (vzdálenost od sebe do 2 cm je u většiny zbraní považována jako velice dobrá). Ta třetí často bývá jinde (chyba střelce, nedostatečně vytřený či vyčištěný vývrt před první ránou, špatná poloha apod.).

Vyhodnoťte případnou odchylku středu mezi zásahy od centru terče. Poté proveďte případnou korekci optiky. Řiďte se symboly na točítkách. U výškové korekce je nejčastější symbol H nebo UP. Otáčením točítka v tomto směru se zásah na terči přesouvá kolmo nahoru. U stranové korekce je nejčastější symbol L a otáčení v jeho směru znamená posun zásahu směrem doleva. U některých puškohledů je symbol R a znamená přesun zásahu směrem doprava.

Většina loveckých puškohledů je konstruovaná tak, že jedno cvaknutí (click) znamená posun zásahu na 50 metrů o 0,5 cm a na 100 metrů o 1 cm (často bývá uvedeno v návodu či přímo na puškohledu).

Správnost korekce ověřte opět střelbou, a to vždy minimálně dvěma výstřely. Pokud zásah opět není poblíž centru terče, celý proces opakujte.

Nezapomínejte však mezi sériemi výstřelů nechat dostatečně zbraň vychladnout. Především u kombinovaných zbraní dohází zahříváním hlavně k výrazné změně zásahu.

Pokud je zásah více než 20 cm od středu, je potřeba pro korekci použít nastřelovací stolici, či požádat o pomoc správce střelnice nebo zkušeného střelce.

Jsou-li zásahy rozesety po celém terči, jedná se o nějakou závadu – vadný vývrt hlavně, povolená, a nebo špatná montáž puškohledu, utržený kříž či uvolněné čočky v optice. Pokud jste dodrželi přípravu zbraně před nastřelováním, je taková zbraň zralá na opravu u puškaře a v žádném případě by neměl myslivecký hospodář povolit myslivci touto zbraní lovit.

Když už jste na střelnici, tak se pokuste využít další možnosti dané střelnice. Je-li na střelnici běžící terč, neopomeňte si zkusit i tuto střelbu (viz obrázek). U většiny střelnic je povolena tato střelba jen malorážkou, ale i tak si myslivec ověří správné vedení pohyblivého terče a nutnost předsazení, aby zásahy byly na komoře. Velice vhodná je i střelba brokovnicí na zajíce na průseku, kde opět střelec získá návyky vedení terče a spouštění zbraně bez zastavování zbraně.

 

Neberte kontrolu nastřelování kulových zbraní jako něčí výmysl a nařizování. Pokud si sami uvědomíte, jak důležitá je to část mysliveckého života, a spojíte to s ostatní střelbou, uděláte si pěkné odpoledne na střelnici, dále ubude jistě chybené a hlavně postřelené zvěře a, podle mého názoru, sníží se i tímto praktickým střílením na střelnici nebezpečí, které vyplývá z nesprávného použití střelné zbraně a s tím souvisejícího zranění při lovu jak sebe sama, tak ostatních okolo vás.

 

Všem myslivcům přeji v nastávající lovecké sezóně mnoho loveckých úspěchů, a pokud si vezmete moje rady k srdci, určitě mi časem dáte za pravdu a ty špatné zásahy budete mít jen na střelnici.

Ing. Antonín ČECH,

předseda Střelecké komise ČMMJ

Zpracování dat...