ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Květen / 2012

Používání ochranných přípravků v honitbě

Myslivost 5/2012, str. 120  Luděk Králíček
Firma Interlov Praha se zabývá distribucí ochranných přípravků a vábidel již třetím rokem. Jako vedoucí prodeje jsem se za tu dobu setkal s celou řadou mýtů ohledně jejich používání. Chtěl bych tedy uvést na pravou míru jejich účinnost a používání.

 

 

Nejprve k pachovým oplocenkám. Setkal jsem se s názory, že se de fakto jedná o nepropustnou zeď, která ještě více fragmentuje krajinu a ruší migrační koridory zvěře a všech dalších volně žijících živočichů. To není pravda, jedná se o vytvoření zóny nebezpečí, kde si zvěř dává větší pozor na všechny okolní vjemy včetně dopravy. Migracím zvěře se nezabrání v žádném případě, pouze, jak se řada myslivců mohla přesvědčit, výrazně klesne počet nehod se zvěří. Zajímavou skutečností je, že se dokonce sníží ztráty i u drobných živočichů například u ježků. Další zajímavostí je, že se sníží ztráty i na bažantech a koroptvích. Ptáci si pravděpodobně všímají změn chování u savců a stávají se také opatrnějšími.

Pachové oplocenky také používá řada lesníků a zemědělců, musím říct se střídavým úspěchem. Vinaři například úspěšně používají pěnu v době rašení vinné révy na ochranu před okusem a vytloukáním srnčí zvěří. Dobré výsledky jsou také při ochraně rašících jehličnatých kultur. Při ochraně listnatých kultur je pak účinnost výrazně menší, i když se dá konstatovat, že tlak zvěře na kultury se sníží.

 

Dále bych se zmínil o ochraně před černou zvěří, distribuovanou pod českou značkou „Stop divočákům“. Používání tohoto přípravku není samospasitelné. Nejlepší je, když se používá jako prevence přesně podle návodu v kombinaci s foliovými zradidly. Jak se říká „pozdě bycha honit“. Tam kde naleznou divočáci kvalitní zdroj potravy, najdou vždy cestu k návratu na oblíbené místo.

V souvislosti s divočáky bych chtěl také upozornit na možnost odváděcího přikrmování, ve vztahu k ochraně trvalých travních porostů. Prodáváme též „Aditivum“ – koncentrovanou bílkovinu, která nahrazuje černé zvěři, zvláště v jarním období, tolik potřebnou živočišnou bílkovinu, kterou si jinak divočáci najdou v podobě žížal a drobných hlodavců právě na trvalých travních porostech.

Ale zpět k aluminiovým zradidlům a přípravku „STOP divočákům“. Tento přípravek se osvědčil na ochranu sadů, ovšem pouze v případě, že je zde alespoň nějaký plot a sadaři se zaměří na ochranu míst, kudy se zvěř do sadů dostává.

Další využití je při ochraně udržovaných trávníků (golfové a fotbalové hřiště) a také na ochranu zahrad na okraji intravilánů obcí.

 

S uspokojením musím konstatovat, že používání přípravku „Ochrana mláďat“ se podobné omyly nevyskytují. Myslivecká sdružení, honební společenstva a organizace, která provozují myslivost ve vlastní režii, velmi rychle pochopily výhody tohoto přípravku. Jeho aplikace na foliová zradidla je velice snadná, rychlá a stoprocentně účinná. Dřívější aplikace foliových zradidel měla také velmi dobrou účinnost, ale podléhala vrtochům počasí, jelikož si udržela účinnost pouze krátkou dobu. Systém ochrany mláďat od firmy Hagopur, však tento nedostatek odstraňuje a ochráněná louka nebo kultura je především pro savce minimálně dva až tři týdny neatraktivní, přičemž nízká koncentrace účinné látky dovoluje zvláště srnám v klidu mláďata odvést do bezpečí jiného krytu.

 

Jak už jsem jednou řekl, nic není samospasitelné. Především myslivci ví, že zvěř není nějaká tlupa tupých stvoření, která se dají snadno ošálit. Ale do určité míry to jde v případě, že vše používáme tak jak máme a vycházíme ze svých vlastních zkušeností.

Na závěr článku mi dovolte poděkovat všem, od kterých můžeme jako obchodní společnost získávat zpětné zprávy o účinnosti jednotlivých prostředků a také těm, kteří nelitují při ochraně zvěře vynaložit svůj čas a finanční prostředky. Redakce jistě ráda uveřejní praktické zkušenosti a tipy k používání od řadových myslivců a subjektů. Jen vzájemnou výměnou zkušeností můžeme zdokonalit využití těchto nových moderních přípravků.

Jinak zvu všechny zájemce na konzultaci na stánek Českomoravské myslivecké jednoty, resp. Interlovu na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem, kde si můžete zkonzultovat a probrat vaše požadavky a názory, objednat si přípravky, a nebo si ověřit účinnost prostředků v jiných honitbách. A po dohodě s redakcí jsme připravili do doprovodného odborného programu na vnitřním podiu haly A besedy na toto téma a prezentaci výrobků Hagopur.

Ing. Luděk KRÁLÍČEK

Veškeré přípravky je možno objednat na telefonu 777 184 328, e-mailu: ludek.kralicek@cmmj.cz, v provozovně Interlovu v Lešanské ulici 1176/2a, Praha 4 nebo v internetovém obchodu časopisu Myslivost. Též v prodejně Myslivosti v Jungmannově ulici 25, Praha 1

Zpracování dat...