ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Květen / 2012

TAKOVÉ OBYČEJNÉ SDRUŽENÍ

Myslivost 5/2012, str. 106  Zdeněk Hlaváč
TAKOVÉ OBYČEJNÉ SDRUŽENÍ
Celý svůj myslivecký život jsem procházel „obyčejnými“ mysliveckými sdruženími. Ať jako člen, případně jako host na společných lovech. Mívali jsme zhruba všichni stejné podmínky, stejné problémy, stejnou starost o zvěř, stejnou snahu jí pomoci a pečovat o ni. Nevím, zda si to někdo uvědomí, ale „výkladní skříní“ dosavadní české myslivosti nejsou ani obory, byť produkují světové trofeje, ani podniky, v nichž je určité část ekonomiky podřízena potřebám myslivosti, ale právě tato sdružení, která myslivecky hospodaří na velké části honební výměry tohoto státu.

Životní osud mne zavál na pomezí Hané a Valašska, do Holešova. Samozřejmě jsem se začal pídit po možnosti zapojení do mysliveckého života. Mladší myslivci to patrně znají lépe – nebylo to jednoduché. Nicméně, je třeba respektovat fakt, že nikdo nekupuje zajíce v pytli, nicméně – dvouleté hostování v MS Háje Tučapy – Bořenovice vyústilo v členství v tomto sdružení. Myslivecká činnost tak získala trošku jinou příchuť. Domnívám se, že by bylo dobré práci takového „normálního“ sdružení představit. Učinil jsem tak s pomocí mysliveckého hospodáře Petra Zdráhala a předsedy MS Milana Zlámala.

 

Začátek nemůže být jiný. Představte prosím čtenářům Myslivosti honitbu MS Háje Tučapy – Bořenovice.

Honitba MS Háje Tučapy – Bořenovice se rozkládá na katastrálním území obcí Bořenovice (samostatná obec), Tučapy (součást Holešova) a města Holešov. V současné době má 723 hektary a vytvořilo ji honební společenstvo. Jedná se o polní honitbu v nadmořské výšce asi 260 m. Kromě intenzivně obdělávaných polí se zde nachází několik pobřežních pásů – debří a několik remízů. Vodu zajišťují protékající potůčky, jednu část hranice tvoří říčka Rusava. V honitbě se vyskytuje převážně drobná zvěř a zvěř srnčí, v letních měsících se vyskytuje zvěř daňčí a černá, na podzim pak i divoké kachny. Vzhledem k poměrně slušným stavům zvěře se tu objevují i predátoři - lišky, jezevci, kuny, z nedalekých lesních masívů Hostýnských vrchů sem zalétá výr, jestřáb, krkavci, stále častější je výskyt pochopa rákosního. Myslivecké sdružení má 20 členů, průměrný věk činí 53 let. Jarní stavy zvěře jsou následující: srnčí zvěř 37 ks, zajíci 105 ks, bažanti 26 ks, koroptve 12 ks.

 

Ze stavů zvěře by mělo být patrné, že se musíte věnovat i myslivecké kynologii

Nesporně, lovecky upotřebitelný pes je pro ochranu a lov zvěře velmi důležitý. V současné době chovají členové mysliveckého sdružení pět ohařů a dva norníky. V uplynulých třech letech jsme byli dvakrát pořadateli podzimních zkoušek ohařů a malých plemen a jednou pořadateli jarního svodu psů.

 

V čem spočívá péče o zvěř, která zde dosahuje takových stavů?

Pro drobnou zvěř vytváří člověk čím dál horší podmínky. Ty jsou prakticky stejné jako všude v okolí – rozsáhlé lány a omezená skladba pěstovaných plodin. V podstatě zmizely okopaniny a velká většina technických plodin. Kromě toho jsme příměstskou honitbou, kde je po celý rok zvýšený pohyb turistů, cykloturistů, chovatelů psů, jezdců na koních, motoristů na čtyřkolkách. V roce 2011 došlo dokonce k zapálení volně vyloženého sena a v jarních měsících k zapálení kazatelny. Pachatele se pochopitelně nepodařilo dopadnout.

Péče o zvěř spočívá v důsledném tlumení predátorů podle zákona, procházení pícnin před sečením, v roce 2010 jsme zakoupili pachové odpuzovače, které používáme podél frekventovaných silnic.

Důležité je zimní přikrmování, především bažantů, koroptví, zajíců a samozřejmě i rozumný a ukázněný lov. Je pravdou, že za uplynulé dva roky byla značně zdecimovaná populace divokých bažantů, v okolí se vyskytla i brucelóza.

Jen pro příklad, v průběhu takové „normální“ zimy předložíme zvěři 12 q sušené vojtěšky, 8 q jádra a podle možností cukrovku.

 

Péče o zvěř a krajinu patří samozřejmě k těm hlavním činnostem myslivců. Jaké další aktivity ještě vytváří MS Háje?

Tak jsou to takové ty „klasické“ činnosti. Pořádáme střelecké závody v univerzálním trapu, jichž se účastní v průměru 50 střelců. Jako jeden z mála spolků, které na vesnicích nepřestaly fungovat, pořádáme „Pytláckou noc“ v Bořenovicích a „Myslivecký ples“ v Tučapech. V červnu, Měsíci myslivosti pořádáme „Mysliveckou olympiádu“ pro děti, v roce 2010 jsme při této příležitosti uspořádali v Tučapech i výstavu o činnosti MS spojenou s výstavou obrazů paní Vrtělkové. V roce 2012 jsme byli spolupořadateli okresní přehlídky trofejí v Holešově.

V roce 2010 jsme začali práce na rekonstrukci myslivecké klubovny, pro níž se nám podařilo pronajmout budovu bývalé „váhy“ v Tučapech. Klubovna bude sloužit ke konání schůzí MS a posezení po menších loveckých akcích.

 

Na závěr ještě jeden dotaz. Odkud se vzal název MS Háje?

Jestli existují pamětníci tohoto pojmenování nevíme, jisté je, že v honitbě se vyskytují lokality Dolní háje a Horní háje – dnes pochopitelně v podobě zemědělských lánů. Tak třeba proto „Háje“.

 

Člověk si může říkat tisíckrát – takové obyčejné sdružení. Ale za tím „obyčejným sdružením“ se téměř vždy ukrývá spousta práce, práce ve prospěch přírody. Je škoda, že mnozí z nás to nevidí.

Připravil Zdeněk HLAVÁČ

Zpracování dat...