ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Výhody členství v ČMMJ - pojištění střelců

Myslivost 1/2012, str. 9 Ing. Miroslav KRAUS, předseda představenstva
Počet komentářů: 1
Vážení členové ČMMJ, setkáváme se s řadou dotazů, jak je to s pojištěním u členů ČMMJ při střelbách na střelnicích, při zastřelování zbraní, kontrolních střelbách, soutěžích apod. Předkládám stručný přehled rozsahu pojištění u členů ČMMJ v této zájmové oblasti. Více >
Výhody členství v ČMMJ - pojištění střelců

Fakta a mýty o vlivu predace

Myslivost 1/2012, str. 10 Karel Zvářal
Počet komentářů: 23
Je v lidské povaze hodnotit a přezkoumávat pohnutky a činnost druhých lidí. Zvláště bedlivě jsou sledováni ti, kteří jakýmkoliv způsobem vybočují z šedi všednosti. Někdy je dobře, když většinová společnost nastaví zrcadlo svého pohledu, jindy to jsou poznámky k pousmání, na které nejde ani odpovědět. Myslivost, jakožto specifická činnost, má asi sto tisíc oddaných příznivců. Více >
Fakta a mýty o vlivu predace

Za pány Kamčatky

Myslivost 1/2012, str. 14 Bohuslav Dolníček
Počet komentářů: 0
Na světě stále ještě existují atraktivní místa, která lákají cestovatele, dobrodruhy a lovce. Jedním z nich je bezesporu Dálný Východ. Místo vonící již ze svého názvu exotikou, opředené mnoha mýty a vyvolávající ne zcela jasné představy, co zde může na člověka přivyklého komfortu střední Evropy čekat. Více >
Za pány Kamčatky

Možnosti metody sčítání trusu pro zjištění populačních hustot spárkaté zvěře v myslivecké praxi

Myslivost 1/2012, str. 20 Ing. Antonín KOŠNÁŘ, DiS.
Počet komentářů: 9
Každoroční sčítání zvěře jsou ze zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. povinni provádět všichni uživatelé honiteb na území České republiky. Pro některé myslivecké hospodáře to znamená každoroční hru s čísly vedenou za stolem, pro ty svědomitější nelehký úkol zmonitorování skutečné výše stavů zvěře k datu 31. 3. příslušného roku. Více >
Možnosti metody sčítání trusu pro zjištění populačních hustot spárkaté zvěře v myslivecké praxi

DÁLKOMĚRY

Myslivost 1/2012, str. 22 ® Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 1
V dnešních velmi variabilních a různorodých podmínkách lovu je již běžným jevem potřeba střelby na velké vzdálenosti. Jedná se o lov v polích, v horách, v exotických pláních, stepích a podobně. Při této střelbě však již vzniká zásadní problém přesnosti zamíření z důvodu zakřivení balistické křivky dráhy střely. Zde již nevystačíme s prostým zamířením podle nastřelení zbraně na vzdálenost 100 m ani na ONV, ale bod záměru musíme korigovat podle vzdálenosti a vlastnosti balistické křivky letu střely příslušného náboje. Korekce převýšení bodu záměru není vůbec jednoduchá, protože pouhý odhad vzdálenosti je náročný a doprovázený velkou chybou, která bývá tím větší, čím je vzdálenost delší. Více >
DÁLKOMĚRY

Zkušenosti s pevným nožem

Myslivost 1/2012, str. 23 © Bc. Karel HORKÝ
Počet komentářů: 0
Dlouho jsem rozvažoval pořízení otevřeného nože, který by odolával i extrémním podmínkám při práci. Požaduji po noži kvalitní ostří, jeho dlouhou trvanlivost, pevnost a houževnatost, tzn. odolnost proti zlomení při případném páčení. V úvahách jsem vyloučil nože s čepelemi z nerezových ocelí, které mají horší schopnost vytvoření ostří a menší trvanlivost ostří. Moje volba z hlediska materiálu čepele nakonec padla na osvědčenou německou ocel D2, která se jinak běžně používá k výrobě nástrojů pro obrábění. Více >
Zkušenosti s pevným nožem

Krmivá a zver: SENO

Myslivost 1/2012, str. 24 Ing. Matúš RAJSKÝ, PhD. a Dr. Miroslav VODŇANSKÝ, PhD.
Počet komentářů: 3
S redakciou časopisu Myslivost sme sa dohodli na príprave série článkov s názvom „Krmivá a zver“. Vzhľadom na to, že čitatelia prejavujú záujem o informácie týkajúce sa krmív a výživy zveri, sa aj v priebehu uplynulých rokov objavilo na stránkach Myslivosti viacero príspevkov z uvedenej problematiky. V nasledovných číslach časopisu budeme postupne podrobnejšie charakterizovať jednotlivé skupiny krmív (obsah živín, stráviteľnosť živín zverou, príprava krmív, chuťová atraktivita pre zver, význam vo výžive, skladba kŕmnych dávok a podobne). Více >
Krmivá a zver: SENO

Land Rover Defender 90 Td4 Softtop - LOVECKÝ SPECIÁL

Myslivost 1/2012, str. 28 Jiří Kaloč
Počet komentářů: 0
Přes módu vozidel SUV a pohonu všech kol jsou specializované off-roady rok od roku vzácnějším kořením. Ale vyrábět se budou, protože stále najdete na naší planetě místa, kam asfaltová silnice nikdy nevedla a nepovede. Více >
Land Rover Defender 90 Td4 Softtop - LOVECKÝ SPECIÁL

Přesné stanovení věku ulovené dospělé černé zvěře

Myslivost 1/2012, str. 32 Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D.
Počet komentářů: 0
V mnohých honitbách je černá zvěř co do výše lovu hlavní zvěří spárkatou. Počet konaných konferencí a sympozií i samotných příspěvků v mysliveckých časopisech věnovaných divokým prasatům již nelze ani spočítat. Nechci tvrdit, že se diskuse o černé zvěři za poslední léta nikam neposunula, byť značná část polemiky směřuje stále dokola k početním stavům černé zvěře, populačním prognózám, legislativním opatřením a škodám na zemědělských plodinách; občas bez jakéhokoliv posunu znalostí, ale najdou se i příspěvky přínosné. Co mě osobně ovšem dlouhodobě absolutně chybí, je odborná diskuse kolem věku ulovené dospělé zvěře a samozřejmě následně i rozbory chovatelské – typu „parametry trofeje/ přesně definovaný věk kusu“. Více >
Přesné stanovení věku ulovené dospělé černé zvěře

Odhad vzdálenosti

Myslivost 1/2012, str. 50 Petr Valchář
Počet komentářů: 1
Dnešní doba se vyznačuje raketovým vývojem nových technologií a výrobou moderních výrobků, které se dostávají ke spotřebitelům. Co bylo nedávno novinkou, je dnes již zastaralé. Samozřejmě nemohl tento trend minout ani odvětví myslivosti a s ní spojenou výzbroj a výstroj. Nyní máme možnost si pořídit kvalitní lovecké zbraně, přesné střelivo a výbornou optiku a jiné vymoženosti související s naší činností. Při výuce předmětu myslivost nás učili, jaká by měla být lovecká vzdálenost na určitý druh zvěře. Jestli je to s oporou, nebo bez a na zvěř v pohybu. Pro začínající myslivce by tyto poučky měly sloužit jako základ! Myslivcům, kteří provozují svoji činnost již delší dobou, se může zdát tato teorie o maximální vzdálenosti zastaralá. Jejich lovecká vzdálenost se posunula o mnoho metrů dále. Je to tím, že po mnoho let sbírali zkušenosti a hlavně zlepšovali svoje střelecké umění. Více >
Odhad vzdálenosti

Myslivecký výzkum úbytku zaječí zvěře v krajinném prostředí

Myslivost 1/2012, str. 56 Oldřich Kučera
Počet komentářů: 1
V nedávné době uplynulo 30 let, kdy byl na základě ministerského nařízení „Dlouhodobá opatření ku zvýšení početních stavů zajíců v krajinném prostředí“ zahájen výzkum ve Výzkumném ústavu lesního a vodního hospodářství - Jíloviště Strnady. Do plánu tohoto nařízení bylo zařazeno i vybudování poloprovozního střediska pro chov zajíců v zajetí u Lesního závodu Litovel, ale v počtu, který nebyl v ústavu uskutečnitelný. Navíc zde měla být zkoumána hlavně taková problematika, která si vyžadovala bezprostřední porovnávání koloběhu životních projevů v zajetí chovaných jedinců s obdobnými, opakovaně zaznamenávaným dlouhodobým sledováním zajíců žijících v divoké přírodě, jejíž uskutečňování si mnohdy vyžadovalo dobrovolnou spolupráci s aktivními myslivci. Více >
Myslivecký výzkum úbytku zaječí zvěře v krajinném prostředí

IX. ročník monitoringu medveďa hnedého v Malej Fatre

Myslivost 1/2012, str. 58 Michal Kalaš
Počet komentářů: 3
Terénna aktivita s tradičným názvom „Monitoring medveďa v Malej Fatre“ nie je záujemcom o problematiku, ale tiež časti širšej verejnosti neznáma. Realizujeme ju od roku 2003 so zapojením nemalého počtu dobrovoľníkov. Za deväť rokov nepretržitej existencie je stále jedinou svojho druhu na Slovensku. Více >
IX. ročník monitoringu medveďa hnedého v Malej Fatre

S Brnem v Pekingu

Myslivost 1/2012, str. 63 Karel Kaufmann
Počet komentářů: 0
Rozhovor s Ivo Hilšerem o jeho úspěchu na Světovém poháru, skeetu a brokových kozlicích Zbrojovky Brno Když jsem se v dubnu 2011 dočetl o úspěchu českého skeetaře Iva Hilšera na Světovém poháru v Pekingu, kde si tento člen klubu SKP Kometa Brno a Střelecké reprezentace České zbrojovky Uherský Brod v tvrdé konkurenci 91 nejlepších střelců světa vystřílel skvělé šesté místo (navíc se zbraní české výroby, což bylo v posledních letech něco nevídaného), těšil jsem se, že si o tomhle talentovaném mládenci v odborném tisku brzy přečtu spoustu podrobností. Ale měsíce ubíhaly a článek o vycházející střelecké hvězdě nikde. Nakonec to dopadlo podle přísloví, že co si člověk neudělá sám… Zkrátka abych se o Ivu Hilšerovi a jeho pekingském triumfu dozvěděl víc, musel jsem se zeptat přímo jeho. Výsledkem je následující rozhovor, který jistě zaujme nejen příznivce brokové střelby. Více >
S Brnem v Pekingu

Slavná minulost, perspektivní budoucnost

Myslivost 1/2012, str. 68 Mgr. Jan Tetřev
Počet komentářů: 0
K historii britské civilní zbrojní výroby a myslivosti bezesporu patří firma Webley & Scott, která je v anglicky mluvících zemích pro uživatele již druhé století pojmem solidnosti, dokonalosti a technického pokroku i v naší době. Značka proslula zejména díky revolverům, které se v rámci koloniálního rozmachu britského impéria a obou světových válek podívaly do celého světa. Souběžně se na civilním trhu rozšířily lovecké a vzduchové zbraně. Po II. světové válce však firma W & S spolu s celou Velkou Británií postupně ztrácela na významu, ale nikoli na dobré pověsti. Teď se situace radikálně mění a firma znovu expanduje. Více >
Slavná minulost, perspektivní budoucnost

Hospodárenie s diviačou zverou na Slovensku.

Myslivost 1/2012, str. 70 Ing. Jozef HERZ, PhD.
Počet komentářů: 0
V minulosti bola diviačia zver na Slovensku rozšírená predovšetkým v hornatých oblastiach, kde nachádzala vhodné životné prostredie. Za potravou vychádzala na podhorské polia, kde spôsobovala neúnosné škody na poľných kultúrach poddaných a roľníkov. Diviak v Uhorskom zákone XX z roku 1883 o poľovke, bol zaradený medzi nebezpečnú zver, ktorú mohol majiteľ pozemku kedykoľvek zabiť. Aj vtedy, keď bol tento pozemok súčasťou prenajatého revíru. Uvedený zákon platil až do roku 1947. V dobe nadobudnutia platnosti uvedeného zákona bol na území terajšieho Slovenska vykazovaný odlov 1683 diviakov. Po prvej svetovej vojne v rokoch 1927 - 1936 sa lovilo priemerne ročne 1270 diviakov. V rokoch 1949 - 1951 bol priemerný odlov 1220 kusov. O 10 rokov neskôr v roku 1961 bol odstrel 2614 kusov. Více >
Hospodárenie s diviačou zverou na Slovensku.

Osamělá lesní řezbařina

Myslivost 1/2012, str. 72 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 1
Cestu pod mamutí železniční viadukt přes údolí říčky Libochovky si při jízdě autem musí člověk pozorně vysledovat. To, aby věděl, kde v obci Dolní Loučky na Tišnovsku má včas odbočit mezi romantiku křišťálových, byť skromných peřejí a všudypřítomnou vůni lesa. Když ten betonový výtvor podjedete, nemůžete už prakticky zabloudit a silnička vás dovede přímo ke stavení, které je tak trochu lesovnou. Více >
Osamělá lesní řezbařina

Zkušenost s ráží 7,62x39

Myslivost 1/2012, str. 73 MUDr. Miroslav KREJČÍ
Počet komentářů: 0
Ačkoli ráže 7,62x39 není u nás žádnou novinkou, v myslivosti se prosazuje jen pomalu. Byla vyvinuta v bývalém SSSR a její využití bylo po dlouhou dobu vyhrazeno pro vojenské účely. Ve Vietnamu byla dominantní ráží Vietkongu a právě tady se Američané přesvědčili o jejích dobrých vlastnostech. Ukázala se pro boj v džungli jako podstatně vhodnější než americká 5,56 NATO (.223Rem.). Více >
Zkušenost s ráží  7,62x39

Dramatické setkání s černým rytířem

Myslivost 1/2012, str. 74 Martin Šlechta
Počet komentářů: 3
Byl jsem právě na pile v Moravských Budějovicích, když mi po delší pauze zavolal kamarád. „Ahoj kamaráde, co děláš v sobotu 29.?“ „No, nevím“ … hlavou mi probíhají myšlenky, co jsme se ženou a dětmi plánovali na neurčito a doposud odkládali ... „Pojď se mnou na naháňku, na Kosovou!“ Mlčím, přemýšlím, s jakým ohlasem to projde doma … s nostalgií vzpomínám na známá Kosovská zákoutí … „Půjde také Ota, Standa“, láká mě Jarda …„Dobře, rád přijdu a děkuji za pozvání.“ Čím více se naháňka blížila, tím více jsem se těšil. Těšil jsem se na setkání a společné zážitky s přáteli. Více >
Dramatické setkání s černým rytířem

V Rudolfinu zněly tóny lovecké hudby a hlasy zvěře

Myslivost 1/2012, str. 84 Petr Šeplavý
Počet komentářů: 0
Myslivci a přátelé lovecké hudby se sešli opět po roce při slavnostní příležitosti na koncertu České myslivecké Vánoce v Rudolfinu. Překrásná Dvořákova síň byla zaplněna téměř do posledního místa myslivci z Čech, Moravy, Slezska i hosty ze zahraničí. Očekávání po předchozím úspěšném koncertě byla veliká. Velký byl také závazek vůči myslivcům, z nichž mnozí po sobotním honu neváhali přijet do Prahy a zúčastnit se tohoto svátku mysliveckých trubačů. Dovolili bychom si zveřejnit část dopisu od paní Semerádové z Liblic, který je snad odpovědí, jak se nám náš záměr potěšit a poděkovat myslivcům a jejich rodinám podařil. Více >
V Rudolfinu zněly tóny lovecké hudby a hlasy zvěře

54. Memoriál Františka Housky ve znamení české státnosti

Myslivost 1/2012, str. 112 Josef Tinka
Počet komentářů: 0
Všestranná soutěž Klubu chovatelů českých fousků nejvyššího typu, Memoriál Františka Housky, posuzovaná podle statutu platného pro Memoriál Karla Podhajského, se tentokrát konala v okrese Litoměřice pod českou národní horou Říp, a to ve dnech 9. – 11. září 2011. Centrem memoriálu se stala obec Brozany nad Ohří, v níž byla pro účastníky možnost ubytování v autokempu a místní restaurace byla určena, jako místo pro oficiality memoriálu, od pátečního rozlosování startovních čísel účastníků, až do nedělního vyhlášení výsledků. V pátek dopoledne se zde rovněž konala schůze výboru KCHČF a večer potom pohoštění pro vůdce, rozhodčí, sponzory a čestné hosty, v podobě zabíjačkových specialit. Více >
54. Memoriál Františka Housky ve znamení české státnosti

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivost 1/2012, str. 125 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Známe tyhle typy snad každý: všude byli, všechno vědí, v každém okamžiku jsou připraveni vyslovit svůj názor na cokoli a patřičně nás k danému tématu poučit. Se stejnou vehemencí vysvětlují primáři chirurgie jak operovat kyčelní kloub, šéfkuchaři interhotelu jak nejlépe připravit argentinské steaky a atletickému rekordmanovi jak trénovat techniku v hodu oštěpem. V každém příbuzenstvu, v každé pracovní partě, v každém sportovním týmu se s pravděpodobností hraničící s jistotou aspoň jeden takový najde. A také asi v každém mysliveckém sdružení … Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT
Zpracování dat...