ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden 2012

54. Memoriál Františka Housky ve znamení české státnosti

Myslivost 1/2012, str. 112  Josef Tinka
Všestranná soutěž Klubu chovatelů českých fousků nejvyššího typu, Memoriál Františka Housky, posuzovaná podle statutu platného pro Memoriál Karla Podhajského, se tentokrát konala v okrese Litoměřice pod českou národní horou Říp, a to ve dnech 9. – 11. září 2011. Centrem memoriálu se stala obec Brozany nad Ohří, v níž byla pro účastníky možnost ubytování v autokempu a místní restaurace byla určena, jako místo pro oficiality memoriálu, od pátečního rozlosování startovních čísel účastníků, až do nedělního vyhlášení výsledků. V pátek dopoledne se zde rovněž konala schůze výboru KCHČF a večer potom pohoštění pro vůdce, rozhodčí, sponzory a čestné hosty, v podobě zabíjačkových specialit.

K účasti na memoriálu se přihlásilo 20 českých fousků a jeden německý ohař drátosrstý, kterého však jeho majitel na poslední chvíli z účasti na memoriálu odvolal. V sobotu ráno tedy stálo při zahájení u startovních špalků 20 českých fousků, z čehož bylo 19 z České republiky a jeden z Holandska. Je jen škoda, že se memoriálu nezúčastnil žádný zástupce jiného plemene hrubosrstých ohařů, pro něž je tato soutěž rovněž otevřena.

Slavnostní zahájení se uskutečnilo v obci Ctiněves, vzdálené od Brozan asi 20 km. Důstojnou kulisou mu byla přítomnost skupiny trubačů a hora Říp za zády nastoupených vůdců s jejich psími svěřenci. Úvodu zahájení se ujal hospodář mysliveckého sdružení Ctiněves - Černouček a zároveň ředitel memoriálu v jedné osobě, Zdeněk Fanta, přivítáním přítomných a následně předal slovo vrchnímu rozhodčímu Františkovi Švecovi, který zúčastněné seznámil s podmínkami soutěže, lokalitami, do nichž byly umístěny pracoviště pro jednotlivé disciplíny a sborem zkušených všestranných rozhodčích.

Polní disciplíny probíhaly v honitbě MS Ctiněves - Černouček, lesní disciplíny v honitbě Lesní společnosti Litoměřice, a.s. u obce Horní Beřkovice a vodní v honitbě MS Bechlín, na pískovně u obce Dobříň. Všem uživatelům těchto honiteb patří ze strany KCHČF za umožnění konání memoriálu velký dík. Příjemnou skutečností byl fakt, že honitby, ve kterých probíhaly práce na poli a v lese, spolu sousedí a pouze vodní disciplíny byly vzdáleny zhruba 12 km. Tudíž byla vzdálenost pro přejezdy mezi pracovišti minimální.

Nejmenší problémy byly u jednotlivých psů zaznamenány u vodních prací, což mohlo být dáno vysokými teplotami, dobrou připraveností psů, ale rovněž tak i dobrými podmínkami jednotlivých vodních pracovišť. Jediným větším úskalím byla přítomnost koupajících se rekreantů, z nichž někteří neprojevovali přílišné pochopení pro probíhající zkoušky psů a svou přítomností některé psy rušili.

V lese byla pracoviště pro disciplíny připravena velice dobře, především potom logisticky a přehledně. Na práci na pobarvené stopě zvěře byli přihlášeni při pátečním rozlosování dva hlasiči a tři oznamovači. Bohužel práce hlasičů nebyla nakonec předvedena, neboť první z nich neustál práci na velkém poli a druhý při práci na barvě selhal. Jako oznamovač byla nakonec předvedena pouze fena českého fouska Cira z Jedlové strouhy, vedená Pavlem Kočerem. Svou práci na barvě předvedla skvěle a právem získala ocenění za nejlepší práci v lese a zároveň za nejlepší práci na barvě. V celkovém pořadí se umístila na 4. místě. Při práci na barvě bylo pro některé psy velkým úskalím to, že se v průběhu celého víkendu pohybovalo v lese dost houbařů, kteří svou přítomností práci psů částečně narušovali. Bohužel byla z tohoto důvodu práce na barvě pro některé psy osudovou, jako například pro psa Harda ze Šimárníku, který v neděli získal na barvě známku dvě, která ho zařadila do II. ceny, což je smutné, neboť do toho okamžiku Hard procházel memoriálem se samými čtyřkami. V celkovém pořadí nakonec skončil na 6. místě, s počtem bodů 480, což byl nejvyšší počet za 54. MFH. Byl oceněn za nejlepší práci v poli.

Na současné poměry v české přírodě to na memoriálu vypadalo trošičku jinak, neboť psi měli možnost pracovat na divoké populaci drobné zvěře, především bažantů, jejíž počet byl v místní honitbě dosti vysoký. Bylo zřejmé, že někteří psi měli s touto skutečností značné problémy a díky tomuto neuspělo dosti psů na vystavování. Mimo jiné i horcí favorité na vítězství.

Rád vítám fakt, že se mezi vůdce českých fousků zařazují i mladí myslivci, kteří dokáží svého psa dobře prezentovat. Jmenovitě například pan Miroslav Vacek, jehož první ohař, pes českého fouska Bor z Podřipské stráně, skončil v celkovém pořadí na 3. místě. Což svědčí mimo jiné i o tom, že je český fousek ohařem vhodným i pro kynologické začátečníky.

Celkovým vítězem memoriálu se stal pes Hron od Pitné vody, s počtem 469 bodů, vedený Miloslavem Kročákem, na druhém místě se umístil Harry ze Šimárníku, s počtem 462 bodů, vedený Markem Latinou a na třetím místě skončil pes Bor z Podřipské stráně, s počtem 456 bodů, vedený Miroslavem Vackem. Soutěž nebyla jednoduchou, podmínky byly, především s ohledem na suché, teplé počasí a vysokou zazvěřenost polní honitby, náročné. Bez dobré přípravy a potřebné dávky štěstí, nebylo pro psy zcela jednoduché celým memoriálem zdárně projít. Z celkového počtu 20 startujících psů, jich dokončila memoriál přesně polovina. Na druhou stranu však bylo evidentní, že posuzování bylo ze strany rozhodčích objektivní a vyrovnané.

Na závěr mi nezbývá než organizátorům poděkovat za dobrou organizaci memoriálu a dobře zajištěné občerstvení jak na pracovištích v terénu, tak i v Brozanech v restauraci. Ne nadarmo se říká, že je spokojený úsměv návštěvníků kynologických akcí notnou dávkou závislý i na dobrém jídle a pití.

Na závěr bych rád za KCHČF poděkoval všem sponzorům, kteří přispěli k hmotnému a finančnímu zajištění celého memoriálu, v jejichž čele stál Krajský úřad Ústeckého kraje, Česká zbrojovka Uherský Brod, a.s., společnost Royal Canin a akad. malíř Václav Nasvětil, neboť bez pomoci sponzorů by nebylo možné kynologické akce na takovéto úrovni vůbec realizovat.

54. Memoriál Františka Housky je za námi. Myslím, že byla tato akce KCHČF akcí úspěšnou a rád bych vás všechny pozval k účasti na 55. Memoriálu Františka Housky, který se uskuteční v roce 2013, v okrese Přerov. Všichni jste srdečně zváni.

Českým fouskům a lovecké kynologii zdar!

Josef TINKA

výcvikář KCHČF

Zpracování dat...