ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden 2012

Odhad vzdálenosti

Myslivost 1/2012, str. 50  Petr Valchář
Dnešní doba se vyznačuje raketovým vývojem nových technologií a výrobou moderních výrobků, které se dostávají ke spotřebitelům. Co bylo nedávno novinkou, je dnes již zastaralé. Samozřejmě nemohl tento trend minout ani odvětví myslivosti a s ní spojenou výzbroj a výstroj. Nyní máme možnost si pořídit kvalitní lovecké zbraně, přesné střelivo a výbornou optiku a jiné vymoženosti související s naší činností. Při výuce předmětu myslivost nás učili, jaká by měla být lovecká vzdálenost na určitý druh zvěře. Jestli je to s oporou, nebo bez a na zvěř v pohybu. Pro začínající myslivce by tyto poučky měly sloužit jako základ! Myslivcům, kteří provozují svoji činnost již delší dobou, se může zdát tato teorie o maximální vzdálenosti zastaralá. Jejich lovecká vzdálenost se posunula o mnoho metrů dále. Je to tím, že po mnoho let sbírali zkušenosti a hlavně zlepšovali svoje střelecké umění.

Uvedl jsem, že jsou nyní na trhu výborné zbraně, ale podmínka je, že s nimi umíte i přesně střílet. I když toto ovládáte, stejně to nestačí, pokud chcete lovit na větší vzdálenosti. Vysvětlení je jednoduché, jím je balistická dráha střely, která se působením různých vlivů mění. Toto obsáhlé téma by bylo na delší článek, který třeba připravím příště.

V tomto se pro začátek zmíním o problému, se kterým se potýká velká skupina lovců mnou počínaje, a tím je odhad vzdálenosti. Jedná se o dráhu, kde úspěšně a přesně zasáhneme lovnou zvěř. Je několik možností, jak přesně se to dá zjistit.

 

Odhad zaměřovací osnovou

Začnu nejstarším způsobem, kterým je odhad zaměřovacím dalekohledem. Asi nejznámější je odhad pomocí zaměřovací osnovy typu T (obr. 1), kdy mezi vodorovná ramena vložíme cíl a podle velikosti obrazu cíle mezi osnovou se dá určit, jak je asi daleko. Je potřeba znát, jak jsou horizontální tvary křížů od sebe daleko a při jaké vzdálenosti. Tyto údaje se dají zjistit u výrobců.

Další a velmi jednoduchý způsob je změření pomocí dálkoměrné stupnice, která je součástí optiky některých dalekohledů. Cíl vkládáme mezi základní rysku, která je na spodním okraji zvěře a horní ryska s číslem udává vzdálenost v metrech (obr. 2).

Způsob odhadu, který je převzat z vojenských zaměřovačů využívá osnovy typu Mil-Dot. Při použití této osnovy je potřeba znát výšku, nebo délku zvěře. Když tyto údaje vynásobíme 1000 a vydělíme počtem teček – dílců na záměrné osnově a vyjde nám vzdálenost ke zvěři. Tento výpočet se provádí převážně při maximálním zvětšením (obr. 3).

 

Odhad pomocí map

V dnešní moderní době, kde o různou techniku doslova zakopáváme, se dá vzdálenost změřit např. pomocí internetu. Tento způsob bych použil v honitbách, kde ráz krajiny zůstává neměnný. Jedná se o stálá místa, kde lovíme z posedů a kazatelen a kde máme různé pomocné body např. strom, les, louka, cesta, kraj pole. Počítačem si najdu například na adrese www.mapy.cz konkrétní místo v honitbě, zadám letecký snímek nějakého místa a můžu si po zadání pravítka měřit v daném úseku vše, co potřebuji (obr. 4). Tyto mapy jsou dost podrobné a dá se tam najít umístění posedů, kazatelen a všechny další v terénu známé a důležité body. Pak jen stačí si zapamatovat tyto pomocné body a při obeznávání zvěře víte s velkou přesností odhadu, jak je asi daleko.

 

Měření dálkoměrem

Tento nejnovější způsob měření laserovými paprsky je dnes už také samozřejmostí. Zde vyniká přesnost měření, pohotovost a rychlost. Nic se nemusí počítat, stačí jen zmáčknout příslušné tlačítko. Dálkoměry se vyrábí jako samostatné přístroje (obr. 5, 6), nebo jsou součástí pozorovacích a nově i zaměřovacích dalekohledů. O funkcích a využití těchto přístrojů se ale již na stránkách Myslivosti napsalo několik článků.

 

Závěr

Cílem tohoto článku nebylo nabádat lovit díky těmto vymoženostem na velkou vzdálenost, ale určit co nejpřesněji vzdálenost mezi lovcem a lovnou zvěří, kterou jsme schopni po obeznání přesně zasáhnout a bez zbytečného trápení ji co nejrychleji usmrtit, bez dosledu a dohledávek. Výhodou střelby na větší vzdálenost je, že o vás zvěř neví - není zrazena. Zásah ji překvapí a zvěř zůstává převážně v ohni.

Osobně nejraději lovím šouláním, když je dobrý vítr, není problém se ke zvěři dostat na několik metrů. Ale někdy to nejde, třeba když je sucho, mrzne, když všechno pod nohama šustí a křupe, nebo když chybí krytina. Zvěř, kterou chcete ulovit, vidíte, ale je mimo váš dostřel. Při nastřelení zbraně na ONV, kdy je střela do 4 cm od záměrné podle druhu střeliva, ráže, bez větších problémů můžete lovit na vzdálenost až 200 m. Ale dál nastává problém s poklesem střely, a právě myslivcům a lovcům, kteří potřebují lovit na delší vzdálenosti než je 200 metrů, je určen tento návod odhadu vzdálenosti.

Je škoda, když doma máme přesnou kulovnici s dobrou optikou, že nevyužijeme její vlastnosti. To můžeme rovnou lovit lukem. Nejedná se jen o lov v zahraničí, kde je potřeba střílet na větší vzdálenosti. Tam dostanete loveckého průvodce a ten za vás potřebné údaje vyřeší. Mám na mysli hlavně naše honitby, polní a smíšené. Zde je doslova nutností střílet na větší vzdálenost. Znám několik výborných střelců, kteří umí přenášet záměrný bod a tím úspěšně lovit.

Tento způsob se dá použít u větší zvěře, kde malinká chyba bude stále stačit k dobrému zásahu. Ale těžko půjde tento druh zamíření použít například při lovu lišek. Tam je nutné mít nastavenou zaměřovací optiku na vzdálenost, ve které ji budeme lovit. Je potřeba používat zaměřovací dalekohled s jemnou osnovou. Pokud lovíme i za zhoršených světelných podmínek, je nutný přísvit osnovy, jinak ji neuvidíme. A dále možnost „doklikat“ propad střely.

Další a velmi důležitou podmínkou je potřeba se naučit střílet na větší vzdálenost. Nikdo učený z nebe nespadl. Můžete teorii umět do posledního detailu, ale praxe je nutností! V honitbě se to nenaučíte a nějaký trénink je v rozporu se zákonem. Naštěstí jsou u nás střelnice, kde se tento druh střelby dá vyzkoušet. A hlavně nezapomenout na bezpečnost! Ve vzdálenosti 300 m houbaře nebo jiné návštěvníky lesa neuslyšíme, letící střela se nedá zastavit a o tom, jak daleko může střela být nebezpečná, se přece každý učil v základním kurzu. Vždy a všude je třeba postupovat nanejvýš obezřetně a zodpovědně. Přeji Lovu zdar všem seriózním střelcům při odhadu vzdálenosti.

Petr VALCHÁŘ

Zpracování dat...