ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden 2012

Slavná minulost, perspektivní budoucnost

Myslivost 1/2012, str. 68  Mgr. Jan Tetřev
K historii britské civilní zbrojní výroby a myslivosti bezesporu patří firma Webley & Scott, která je v anglicky mluvících zemích pro uživatele již druhé století pojmem solidnosti, dokonalosti a technického pokroku i v naší době. Značka proslula zejména díky revolverům, které se v rámci koloniálního rozmachu britského impéria a obou světových válek podívaly do celého světa. Souběžně se na civilním trhu rozšířily lovecké a vzduchové zbraně. Po II. světové válce však firma W & S spolu s celou Velkou Británií postupně ztrácela na významu, ale nikoli na dobré pověsti. Teď se situace radikálně mění a firma znovu expanduje.

 

V létě roku 2011 se do České republiky přijelo podívat vedení firmy Webley & Scott. Na návštěvu česko-slovenské firmy BRNO HUNT, která do obou zemí dováží tyto kvalitní zbraně. Přijel šéfkonstruktér Paul Garrity a zachránce značky, nyní její ředitel, Roger P. Williams. V rámci této návštěvy jsme využili příležitosti a oběma pánům jsme v průběhu jejich nabitého programu položili několik otázek.

 

Značka Webley & Scott má nepochybně bohatou historii. Můžete nám stručně přiblížit, za jakých okolností jste se k této firmě dostali?

Garrity: Já zde pracuji prakticky celý život, takže pro mne je to značka, za kterou dýchám. Když jsem do firmy po absolvování školy v 70. letech minulého století přišel, právě nás měnící se britská legislativa donutila utlumit výrobu brokovnic. Byla to součást cílené likvidace domácí civilní zbrojní produkce, která byla dovedena k naprosté dokonalosti a takřka stoprocentní úspěšnosti.

Mimochodem, to, co tehdy z výroby brokovnic W & S zbylo, včetně mnoha patentů a některých modelů, převzala jiná proslulá britská značka Holland & Holland. Tam se v podmínkách zakázkové puškařské výroby naše technická řešení používají do současnosti. Základ této výroby byl tedy skutečně dobrý.

Pamatuji dobu, kdy firma měla v samotném Birminghamu přes 400 zaměstnanců, vyráběla kromě kvalitních loveckých brokovnic také autodíly a dodávala polotovary řadě dalších zbrojovek v Británii i zahraničí např. pro firmu Beretta. Od druhé poloviny 70. let jsme však už zejména z legislativních důvodů vyráběli jen vzduchovky a později také stále populárnější větrovky.

 

Williams: Rozhodnutí znovu oživit legendu W & S a pokračovat ve výrobě brokovnic přišlo v roce 2006. Společnost Webley & Scott A.G., která značku zakoupila, sídlí ve Švýcarsku. V té době se pod značkou W & S prodávaly výhradně vzduchovky a větrovky, stále ve vynikající kvalitě, ale firma v době převzetí neexpandovala. To mi na tak proslulou značku připadalo jako opravdu málo. Rozhodl jsem se ji oživit a výrazně rozšířit její portfolio. W & S představuje zvláště v anglosaských zemích vynikající značku s neposkvrněnou pověstí, takže jsme postupně začali přiřazovat další kvalitní výrobky.

 

Předpokládám, že jste oba myslivci či sportovní střelci, nebo možná obojí…

Williams: Já jsem díky otci lovec od dětství a zbraně tedy patřily k mému životu. Ovšem neživily mne. Pracoval jsem kromě jiných povolání v bankovnictví a také v chemickém průmyslu. Během své lovecké praxe jsem vyzkoušel většinu loveckých ráží od .22 LR až po 375 H & H. Tak, jako každý člověk, který lovecké zbraně aktivně používá, mám jednotlivé kusy úzce spojeny s konkrétními zážitky. Možná mi nebudete věřit, ale moje první malorážka, kterou pro mne táta pořídil a naučil mě střílet, byla vyrobena tady u vás v Československu.

 

Garrity: Jsem strojař a vystudoval jsem konstrukci. Přes zaměstnání u firmy W & S jsem se dostal ke zbraním, kterým jsem profesně propadl a zůstal jsem jim celý život věrný. Vlastním také sbírku více než 40 unikátních zbraní britského původu.

 

Proč jste výrobu zbraní značky W & S přesunuli mimo Velkou Británii?

Williams: Vyrábět zbraně v Anglii nelze ze dvou důvodů. Ten první je, že se jedná o velmi drahou zemi a druhý, neméně důležitý, že tamní legislativa nám prostě nepřeje. Čtenáři vašeho časopisu jsou možná o britské legislativě a jejích důsledcích informováni. To, co už málokdo ví, je skutečnost, že dnešní výrobní kapacita brokovnic na britských ostrovech činí díky cílenému ničení domácí civilní zbrojní výroby necelých sto kusů ročně. Opakuji, že ročně, nikoli denně!!! Takže naše značka se musela začít vyrábět někde jinde. Po zralé úvaze jsme výrobu většiny zbraní pod značkou W & S byli nuceni postupně přesunout do nově vzniklého závodu v Turecku.

 

Řada tureckých výrobců má ale podle zkušeností některých myslivců problémy s kvalitou. Přitom vaše zbraně, které jsme měli možnost vidět a zkoušet, naopak skvěle vypadají a hlavně bezchybně fungují. Čím to? Jaké máte nároky na kvalitu? Předpokládám, že ve výrobním podniku funguje asi velmi přísná kontrola a přejímka výrobků.

Williams: Ať se to někomu líbí nebo ne, Turecko je v současnosti pro výrobu brokových zbraní zajímavá země, ale zároveň také země problematická. Dnes tam existuje kolem osmdesáti výrobců schopných vyrábět palné zbraně. Troufám si tvrdit, že více než polovina z nich je naprosto nekompetentní pro takový typ výroby, proto také často vznikají a zanikají. Většina nabízejících se výrobců byla pro nás kvalitativně naprosto nepřijatelná. Ale existují tam dvě, maximálně čtyři firmy, které jsou velmi zajímavé. Kapitálově silné zbrojovky, vybudované na zelené louce a vybavené nejmodernější výrobní technologií, kterou jim zavedené a proslulé zbrojařské značky mohou jen závidět. S nimi jsme začali spolupracovat a postupně je za využití kvalitních materiálů, našeho know-how a patentovaných řešení učili vyrábět takové zbraně, které my chceme nabízet. Společným znakem všech brokovnic W & S je mimo jiné i to, že baskule a ostatní důležité časti se vyrábějí tradičním způsobem obrábění z jednoho masivního kusu vysoce kvalitní oceli. Nepoužívají se žádné odlitky, které by sice výrobu zlevnily, ale znamenaly by kompromisy na úkor životnosti a spolehlivosti.

Věnoval jsem tomu více než dva roky života, které jsem prožil v Turecku, ale vyplatilo se to. Pak už vše začalo běžet tak, že moje stálá přítomnost nebyla nutná. Ale není to přece v posledních letech nic neobvyklého, vždyť se podívejme jinam než do sféry výroby zbraní. Obdobnou cestu, zajistit kompletní výrobu některých modelů v moderním, nově vybudovaném závodě v Turecku, si před léty úspěšně zvolila například automobilka Renault a řada dalších známých strojírenských firem. Dnes se už nikdo nediví a ani nepozná žádný rozdíl u vozidel vyrobených v turecké pobočce nebo kdekoliv jinde v Evropě!

 

 

 

Evropský trh je dnes doslova přesycený nabídkou loveckých a sportovních zbraní snad všech kategorií. V čem jsou zbraně značky W & S lepší než konkurence?

Garrity: Náš cíl, ke kterému jsme všechno při znovuoživení výroby podřídili a směřovali, je dostat se kvalitativně na úroveň největších světových výrobců, například v brokovnicích se porovnat se značkami Beretta nebo Browning, ale s prodejními cenami být asi na úrovni 60 % jejich cen. Tedy chceme mít vynikající poměr kvality a ceny. Současný vývoj světové ekonomiky naší strategii dává za pravdu. Stále více zákazníků zvažuje cenové a užitné vlastnosti veškerých výrobků a nejinak tomu je a bude i u rozhodování při pořízení nové zbraně. Předpokládám, že přetlak v nabídce zbraní vyšší cenové úrovně bude dále růst, ale poptávka díky snižující se kupní síle tzv. střední třídy zákazníků bude i nadále klesat.

 

V současnosti zaznamenáváme nástup zbraní značky W & S. Je to jenom Evropa nebo expandujete i jinde?

Williams: Jdeme do celého světa, protože jsme nabrali sílu. V roce 2010 se naše firma stala součástí Fullers group, která začlenila značku Webley & Scott do svého velkého celku. Jsme pro ně cenní díky brokovnicím, vzduchovkám i větrovkám, které dobře umíme. V době, kdy tato skupina firmu kapitálově přebírala, se už zbraně naší značky prodávaly velmi dobře v USA a postupně pronikáme do všech zemí bývalého britského impéria. Jsme úspěšní v Austrálii, na Novém Zélandu, ale také v Kuvajtu, na Kypru, v Německu, Rakousku, Japonsku dokonce i v Indii a Pákistánu. Síť našich zastoupení se rozšiřuje i v Evropě, čehož důkazem je právě naše návštěva České republiky a firmy BRNO HUNT. Mimochodem, naše brokovnice se dnes dovážejí a úspěšně prodávají také v Itálii, kterou považuji za brokovnicovou velmoc. Ale jak je vidět, není to nedobytná pevnost.

 

V čem by měly být zbraně značky W & S zajímavé pro českého nebo slovenského zákazníka? Přinášejí něco, co zde ještě není?

Williams: Jednoznačně vynikající poměr kvality a ceny. Všechny brokovnice W & S jsou konstruovány a tormentovány dle požadavků CIP v britské zkušebně v Birminghamu na použití ocelových broků, opatřeny systémem výměnného zahrdlení - choke. Za dostupnou cenu zákazník získává velmi kvalitní a pěknou zbraň s výbornou spouští, která mu bude spolehlivě sloužit po dlouhá léta.

 

Jaký je váš názor na zbraně českého původu? Jakou pověst mají tyto výrobky ve světě. Co zákazníci chválí a co jim naopak vadí?

Garrity: České, zejména lovecké zbraně, jsou ve světě stále známy pod legendární značkou BRNO, což je synonymem výborného poměru ceny a kvality. My jsme před nějakým časem dokonce zvažovali spustit výrobu některých modelů zbraní značky W & S v České republice. V Uherském Brodě jsme narazili na naprostý nezájem a Zbrojovka Brno byla tehdy před kolapsem.

 

Troufáte si předjímat další trendy na poli zbrojní legislativy ve světě? Víme, že v řadě anglosaských zemí nastoupila tvrdá restrikce. Přidá se zbytek světa?

Williams: Další restrikce bude. A brzy. Držitelé zbraní jsou menšina a lze na ně, na rozdíl od jiných menšin, relativně snadno útočit. Vždyť už to probíhá. Alibismus politiků a jejich oblíbené předvolební tvrzení o zajištění bezpečnosti formou snížení množství legálně držených zbraní bohužel na mnoho voličů stále funguje. Nedávné problémy a násilnosti, které proběhly nejen v Británii, potvrdily, že svět se stává z mnoha příčin více problematickým. Jakékoliv politické a byrokratické snahy spojené s myšlenkou omezení počtu legálně držených loveckých či sportovních zbraní, a tím dosažení tzv. zvýšení bezpečnosti, jsou zavádějící a cestou naprosto špatným směrem.

Připravil Mgr. Jan TETŘEV

Zpracování dat...