ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden 2012

Zkušenost s ráží 7,62x39

Myslivost 1/2012, str. 73  MUDr. Miroslav KREJČÍ
Ačkoli ráže 7,62x39 není u nás žádnou novinkou, v myslivosti se prosazuje jen pomalu. Byla vyvinuta v bývalém SSSR a její využití bylo po dlouhou dobu vyhrazeno pro vojenské účely. Ve Vietnamu byla dominantní ráží Vietkongu a právě tady se Američané přesvědčili o jejích dobrých vlastnostech. Ukázala se pro boj v džungli jako podstatně vhodnější než americká 5,56 NATO (.223Rem.).

V USA si záhy získala oblibu při lovu střední zvěře do velikosti jelence, ale v západní Evropě zůstává poměrně neznámou. Na její oblibu v USA reagovala Česká zbrojovka Uherský Brod, když pro ni upravila svou kulovničku CZ 527 Carbine. Zbraň byla zákazníky dobře přijata. Na našem trhu je v této ráži i praktická a pěkně zpracovaná krátká kulovnička Raptor ze Zbrojovky Holice.

Používám 7,62x39 několik let především k lovu srnčí zvěře. Nějakou dobu jsem lovil i ráží .223 Rem., takže mohu porovnávat. V praxi je jasně patrný klasický rozdíl mezi rážemi, které svůj účinek generují z vysoké rychlosti střely, a pomalejšími rážemi, kde se uplatňuje spíše její větší průměr a hmotnost. Rychlejší ráže se vyznačují výbornou zevní balistikou a přesností. Nevýhodou je velká citlivost na drobné překážky a vysoká rychlost kule při průniku zvěří. Ta se projeví velkými podlitinami ve zvěřině. Malé rychlé ráže vyžadují dobrý zásah, po něm zvěř často zůstává v ohni. Při horší ráně však zvěř daleko odbíhá, špatně barví a dosled bývá obtížný.

Přesně tak se projevovala .223 Rem. Zaznamenal jsem i případy, kdy střela po nárazu na větší kost zcela změnila směr. Když k tomu došlo v blízkosti vstřelu, opakovaně se stalo, že kule pak vůbec nepronikla do dutiny hrudní a bez okamžité pomoci loveckého psa by kus byl ztracen.

Pokud se tak stalo na výstřelové straně, střela způsobovala velká tržně zhmožděná poranění se značnou devastací zvěřiny. Vysoká Vo (cca 1000m/) si vybírá svou daň. Střela o hmotnosti 3,56g má ve vzdálenosti 100 m energii asi 1350 J. To stačí pro legální odstřel zvěře srnčí a škodné. K odstřelu větší spárkaté je nevhodná.

Když to ještě nebylo nezákonné, ulovil jsem s .223Rem několik kusů černé zvěře o hmotnosti mezi 30 a 65 kg, ale ve všech případech byla i při dobrém zásahu na komoru útěková vzdálenost značná (80 - 120m) a barvení minimální nebo vůbec žádné.

Naproti tomu 7,62x39 se svými 730 m/s úsťové rychlosti a asi 1500 J ve vzdálenosti 100 m se projevuje významně odlišně. Její účinek na zvěř je dán větším průměrem střely a hmotností 8 g. Srnčí zásah pomalou kulí dobře značí a útěková vzdálenost po zásahu komory se pohybuje mezi 5 a 15 m. I při hůře umístěné ráně zvěř padne poblíž nástřelu, slušně barví a dosled bývá snadný, je-li ho vůbec zapotřebí.

Nikdy jsem nezaznamenal, že by se střela po zásahu kosti odchýlila od svého směru. Ráže vykazuje na střední vzdálenosti velmi slušnou přesnost i při užití krátkých hlavní. Výhodou je také slabý zpětný ráz, vhodný pro citlivé střelce a dámy. To vše činí ráži 7,62x39 uživatelsky velmi příjemnou.

I ona má samozřejmě svá omezení. V přesnosti na velkou vzdálenost je .223Rem ve výhodě. S ráží 7,62x39 a střelivem SB běžně dosahuji rozptylu kolem 5 cm na 100 m, což je s hlavní o délce 45 cm velmi dobré. Ačkoli některé laborace přesahují hodnoty 1500 J a umožňují legální lov i černé zvěře, je třeba říci, že kromě selat a slabých lončáků není pro tento účel 7,62x39 vhodná.

Dobrý účinek jsem zaznamenal asi do hmotnosti 45 kg. U těžší zvěře ráže nemá rezervy pro případný hůře umístěný zásah. Těžší kus většinou neprostřelí a barvení je pak minimální.

Nevýhodou je také malý výběr továrně laborovaných střel na trhu.

V rukou odpovědného myslivce je přesto 7,62x39 velmi dobrou ráží. Při lovu menší zvěře na kratší a střední vzdálenosti se projevuje podobně, jako ráže 8x57JS u těžší zvěře černé či vysoké. Sám si umím těžko představit lepší doporučení.

MUDr. Miroslav KREJČÍ

Zpracování dat...