ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2012

Lovecká střelba aneb Nepodceňujme důležitost tréninku

Myslivost 11/2012, str. 80  mArTiN
fejeton a rozhovor Martina Šlechty Lovecká střelba je zásadní součástí výkonu práva myslivosti. Každý myslivec si uvědomuje, že svojí zbraní rozhoduje o životě a smrti zvěře, a uvědomuje si také význam umění dokonale zbraň ovládat. Proto i tráví se svojí zbraní spoustu času nejenom v honitbě, ale i na střelnici. Tuto myšlenku si vzali za svoji i přátelé ze specializovaného obchodu www.loveckysvet.cz a uspořádali na sklonku letošního léta, tedy před hlavní loveckou sezónou, zajímavou soutěž v brokové střelbě. Důležitost tréninku a přípravy každého myslivce, a to nejenom v brokových, ale i v kulových disciplínách, je nakonec i mojí filozofií. Rozhodl jsem se tedy, že jim v jejich záslužném činu budu během víkendu nápomocen.

Jako soutěžní disciplíny byl vybrán lovecký parkur a lovecký trap s běžícím zajícem. Při přípravě loveckého parkuru jsme požádali o spolupráci Benedikta Halouzku pro jeho skvělé technické možnosti a bohaté zkušenosti s touto disciplínou, jak z pohledu velmi úspěšného závodníka, tak i z pohledu zkušeného organizátora. Vzhledem ke specifické prostorové náročnosti obou disciplín jsme zvolili zajímavě situovanou střelnici Mysliveckého sdružení Mladoňovice na Jemnicku.

Po bezmála dvou měsících příprav, oslovování partnerů pro výstavní stánek s novinkami v oboru lovecké optiky, rozesílání osobních pozvánek a využití moderních médií, jako byla tvorba podpůrných www stránek závodu, on-line registrace závodníků, a nakonec zajištění zajímavých cen, které věnoval již zmíněný obchod www.loveckysvet.cz, mohla samotná soutěž i za přispění hezkého počasí začít. Odměnou nám všem pak byla velice hojná účast střelců a kamarádů z celé ČR, což na podobných akcích tohoto typu v poslední době nebývá bohužel zvykem.

Kromě 54 soutěžících akce přitáhla i spoustu přihlížejících diváků z řad odborné i neodborné veřejnosti, kteří se tak mohli blíže seznámit nejenom s krásami tohoto sportu, ale i vstřebat onu důležitou myšlenku výkonu myslivosti jako takovou.

O tom, že celá soutěž byla velice zajímavě koncipována, hovoří i fakt, že se mezi soutěžícími kromě jiných objevil i předseda Střelecké komise Českomoravské myslivecké jednoty, dlouholetý kapitán reprezentačního týmu v lovecké kombinované střelbě, a především člověk, pro kterého je propagace a význam lovecké střelby snad životním posláním – Ing. Antonín Čech.

Během nabitého střeleckého dne jsem pak Tondu poprosil, aby si našel čas a udělal se mnou krátký rozhovor.

 

 Jsme velice rádi, že sis našel čas a zavítal na tuto střeleckou akci. Co tě vedlo vážit tak dalekou cestu až sem k nám?

Zvědavost a chuť si jednak před chystaným závodem s JAR, a jednak loveckou sezónou opět trošku zastřílet z brokovnice.

 

Jak se ti líbí atmosféra na naší malé střelnici v Mladoňovicích a jak vnímáš hojnou účast střelců na zdejších závodech?

Byl jsem obojím velice mile překvapen. Je vidět, že takových jako já, bylo více, a věřím, že tomu tak bude i v příštích ročnících. Chce to ale každý rok přijít s něčím novým, zajímavým a neobvyklým.

 

Čím si vysvětluješ, že účast střelců na střeleckých závodech má v poslední době klesající tendenci?

Hlavním důvodem je přece jen ta tolik omílaná finanční krize. Bylo to vidět i na ME v Estonsku, kde byla snad nejnižší účast jednotlivců za poslední roky. Navíc střelecká základna stárne a těch nových mladých tváří se moc neobjevuje.

 

Myslíš si tedy, že mají smysl tyto menší lokální akce?

Podle mého soudu jsou právě tím nejdůležitějším! Jsem rád, že se stále ještě najdou nadšenci, kteří obětují svůj drahocenný čas a mnohdy i investují své nemalé prostředky, aby organizovali nové střelecké akce a závody. Čím větší počet závodů bude, tím více bude zkušených střelců a bude i větší výběr pro naši reprezentaci.

 

Jak hodnotíš uplynulou střeleckou sezónu?

Asi jako tu vůbec nejúspěšnější. Ale to tobě, jako členu družstva mistrů Evropy jak v kombinaci, tak ve střelbě z kulovnice i brokovnice, nemusím říkat. I úroveň všech celostátních přeborů ČMMJ byla vysoká, i když často poznamenaná nižší účastí.

 

Tobě především vděčíme za rozvoj lovecké sportovní kulové střelby v ČR. Řadu let pořádáš seriál kulových závodů ve Světnově a díky tomu již vzešla celá řada vynikajících střelců, kteří nás úspěšně reprezentují i na mezinárodním střeleckém poli. Kde pořád v sobě bereš tu zdánlivě nevadnoucí energii a motivaci? A co plánuješ v lovecké střelbě do budoucna?

Díky za slova uznání. Moc si jich vážím. Víš, Martine, těch sil přece jen trochu ubývá. Je fakt, že vše dělám ve svém volném čase a kromě nějakých těch cesťáků úplně zadarmo. Je to na mém podnikání znát. Vždy jsem se snažil vše dělat naplno, ale zatím se mi nepodařilo, abych dokázal využít mých znalostí, zkušeností a trenérských schopností tak, abych se tím mohl živit a věnovat se tak na sto procent střelectví a všemu kolem zbraní. Nyní je mým cílem uvést do života u nás tak zvané terénní kulové střílení. Je to jakási obdoba brokových parcourů, ale střílí se kulovnicí. Doufám, že k propagaci tohoto nádherného střílení přispěje i oficiální měření sil v této disciplíně mezi naším výběrem a výběrem profilovců z Jihoafrické republiky, které organizuji začátkem září na Světnovské střelnici u Žďáru nad Sázavou. Vždyť na trénink kulovnicí se zapomíná a toto je cesta, jak se populární a zábavnou formou může každý opravdu naučit střílet a lovit. Brokových závodů je nespočet, ale v kuličce jsme ve Světnově bohužel ojedinělí a přitom ruku na srdce, je to právě kulová zbraň, kterou se čím dál tím více loví…

 

Děkujeme ti za podporu a účast na našich střeleckých závodech a přejeme společně s pořadatelským týmem hodně zdaru a dalších úspěchů ve tvé nelehké práci.

Já děkuji a ještě jednou vyslovuji obdiv a poděkování všem organizátorům za krásný a zajímavý střelecký závod.

 

Soutěže v lovecké střelbě nejsou jen o soutěžení, ale především o zdokonalování se v umění lovu. Každý z nás, kdo chce lovit, by si tuhle myšlenku měl uvědomit. Vždyť právě tímto způsobem získáváme potřebnou praxi a zkušenosti. Všem myslivcům by mělo jít o to, aby po rozhodnutí se lovit, zkrátili co nejvíce dobu od výstřelu po usmrcení zvěře a zvěř lovili co nejhumánněji bez zbytečné trýzně.

V tomto počínání přeji všem mnoho zdaru a klukům z „loveckého světa“ přeji desítky ročníků stejně úspěšných, jako byl ten první. Výsledky, informace o závodě a fotogalerii si můžete prohlédnout na www.zavody.loveckysvet.cz.

Děkuji vám a blahopřeji všem účastníkům a pořadatelům této soutěže.

mArTiN

Zpracování dat...