ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2012

Nová databáze členů Českomoravské myslivecké jednoty, o.s.

Myslivost 11/2012, str. 5  Ing. Jaroslav KOSTEČKA, Ph.D.,
Vážení členové Českomoravské myslivecké jednoty, možná jste již zaznamenali určitou nervozitu ohledně vybírání členských příspěvků ČMMJ, resp. nové databáze členů ČMMJ pod názvem SW Diana. Často to bylo způsobeno nedostatkem informací nebo i laickým či vědomým zkreslováním skutečností.

Naše současná databáze členů ČMMJ MYSLEV vznikla před více než deseti roky a její poslední IV. verze byla uvedena v život před šesti lety. Bohudík, pro některé bohužel, pokrok jde stále kupředu a u počítačových programů (softwarů) jsou i dva roky dlouhá doba.

Krátce a jednoduše, současná databáze ČMMJ MYSLEV IV je již překonaná a nevyhovuje současným požadavkům. Souvisí to především s kompatibilitou s počítačovým programem Veris, který používá HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., kdy za posledních půl roku se téměř pro každý pojistný případ musí řešit neúplnost dat v MYSLEVu, ale především pro kontrolu a transparentnost platby členských příspěvků, včetně pojištění, jednotlivých členů ČMMJ.

V roce 2010 byli zvoleni členové Myslivecké rady ČMMJ do vrcholného orgánu ČMMJ, aby nesli osobní zodpovědnost nejen za vedení ČMMJ, ale i za hospodaření celé organizace. Jsem přesvědčen, že tuto úlohu si uvědomuje i naprostá většina Okresních mysliveckých rad ČMMJ, bohužel ne vždy dostatečně. Již nějakou dobu se objevuje v některých regionech stále více případů se znakem nedodržování základních pravidel správy cizího majetku. A jelikož ČMMJ nemůže zasahovat do hospodaření okresních mysliveckých spolků ČMMJ, smyslem nové databáze je především zpřesnění dat a kontrola a ochrana plateb členských příspěvků včetně zákonného pojištění.

Zapsáním do jednotné centrální evidence ČMMJ s okamžitým vytištěním patřičného dokladu předejdeme takovým případům, jako je například používání falešných nebo neplatných razítek v členském průkazu, prohospodaření členských příspěvků členů, kteří si zaplatili členství a pojištění na více let a mnoho a mnoho dalších. Tomu bychom chtěli do budoucna zabránit.

Smyslem nové databáze je především zprůhlednění výběru členských příspěvků a pojištění a především zpětná kontrola a transparentnost dostupná všem členům ČMMJ.

Na výši členských příspěvků včetně pojištění se nic nemění. Výhodou měla být i možnost okamžitých plateb členského příspěvku pomocí bankovních karet přes platební bránu na internetu, bohužel tuto výhodu Sbor zástupců ČMMJ zatím neschválil.

Další výhodou a službou pro členy ČMMJ i jednatele okresních mysliveckých spolků bude možnost připojení se do databáze ČMMJ kdekoliv, kde je internet.

Zcela zásadně žádného člena ČMMJ nenutíme, aby si kupovat počítač a učit se s ním pracovat. Pokud je zvyklý chodit platit členské příspěvky na sekretariát okresního mysliveckého spolku, nic se pro něho nezmění. Pouze jednatel bude pracovat v jiném systému, který nebude uložen u něho v počítači, ale bude k dispozici na internetu, resp. serveru s nejvyšším zabezpečením, kam se přihlásí svým vlastním heslem. Zásadní změna bude ale ve skutečnosti, že Sekretariát ČMMJ a HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. bezprostředně po vytištění členského průkazu, zcela jednoznačně uvidí, zda je dotyčný členem ČMMJ včetně zákonného pojištění.

Detailní informace Vám postupně přineseme v časopise Myslivost, na internetových stránkách ČMMJ, nebo Vám je jistě rádi vysvětlí na OMS ČMMJ.

Věřím, že pochopíte důležitost a nutnost zavedení nové databáze členů ČMMJ a spolupráce s Vámi. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se na Sekretariát ČMMJ. Nicméně, prosím, předejděte takovým aktivitám, které vychází z polopravd a neznalosti a nenechte se unášet emocemi. Rádi přijmeme jakoukoliv diskusi podloženou odbornými základy a připomínkami.

Ing. Jaroslav KOSTEČKA, Ph.D.,

jednatel ČMMJ

Zpracování dat...