Časopis Myslivost

Předurčeno pro výkon za hranicí stávajících možností

Myslivost 10/2012, str. 31  Karel Kaufmann
Nová generace optického skla „High Transmission“ + vysoká prostupnost + zcela nově technicky řešená sestava prvků v optickém systému kombinovaná s osvědčenými „FL“ - fluoridovými čočkami = kombinace těchto prvků a řešení katapultovala kvalitu zobrazení nové třídy produktů Zeiss – puškohledů Victory HT a dalekohledů Victory HT doslova do zcela nové ligy prémiové uživatelské kvality.

Jedinečná ostrost, jas a brilance zobrazení, doprovázená do detailu propracovaným a na pohodlí uživatele orientovaným mechanickým systémem – to je nový špičkový hráč na čele peletonu optických pozorovacích přístrojů pro myslivce.

Lov v honitbě, kde je možné lovit jeleny, laně, muflony a srnčí. Kazatelna ve starém bukovém lese s výhledem na dvě mlaziny jehličnanů slibuje možnost vzrušujícího loveckého zážitku a kapitálního úlovku. Na cestě ke kazatelně křižujeme zřetelně vyšlapané ochozy zvěře se stopami všech druhů spárkaté. Jako svůj úlovek si představuji silného berana.

Šplháme v časném odpoledni na vysokou kazatelnu, nejdříve si zmapuji dálkoměrem vzdálenosti výrazných bodů v mém okolí a těším se na čekanou. V levém koutu kazatelny se opírá moje kulovnice Blaser Duo, dvakrát kulová hlaveň 8x57 JRS v kombinaci s brokovou hlavní 20/76.

„Objevil se tady několikrát mýval, nová škodná našeho revíru. Ukazuje se pravidelně, ale až v posledních záblescích světla. Pokud ho chceš ulovit a nechceš si střelbou poškodit trofej, potom si vezmi s sebou kombinovanou zbraň“, slyšel jsem od svého loveckého průvodce.

Hned po dosednutí na kazatelnu jsem si nastavil zvětšení mého puškohledu Victory HT 3-12x56 na osmkrát, a tím na zvětšení shodné s parametry mého dalekohledu. Příjemně tvarovaný klínovitý výstupek na kruhovém ovladači, o který se opírá palec při změně zvětšení, umožňuje téměř intuitivně sledovat nastavené hodnoty. Zvětšení je nastaveno na 8x, tomu odpovídá přibližně jeho pozice v jedenáct hodin, k devíti hodinám otáčím, když si chci

pozorovaný objekt přitáhnout, pozice na dvanáct hodin říká, že zvětšení je 6x, přesně na polovině svého rozsahu. Když otáčím dále ke třem hodinám na doraz, dojdu až k minimálnímu zvětšení 3x, ale zorné pole, o kterém mám přehled, se mi rozšiřuje krok za krokem. K tomu pracuji se záměrnou osnovou 60, zobrazenou v II. zobrazovací rovině s extrémně jemným svítícím bodem, osnova i bod se zobrazují při jakémkoli zvětšení v neměnné velikosti a síle.

Za mými zády zašustilo listí. Zvěř táhne kolem. Ještě to ale není ten správný beran z mých

představ, ale dva silní jeleni, jak v okamžiku prozrazuje na maximum nastavené zvětšení mého puškohledu Victory HT. A nejen to. Do nejmenšího detailu čtu perlení na růžích jeleních trofejí, odstávající chomáče srsti na jejich krku, všechny barevné odstíny jejich deky vidím tak zřetelně a ostře, jak se mi to doposud nepodařilo s žádným puškohledem z mého loveckého arzenálu.

Malý tmavý flek za lopatkou předního z jelenů jsem si zvolil jako orientační bod. Nemůže být větší než jedno euro, přesto jsem s protnutím kříže mé osnovy bez problémů v jeho středu. V okamžiku aktivuji osvětlení svítícího bodu povytažením kruhového ovladače, umístěného

na levé boční straně tubusu puškohledu. Jeho obvod lemuje široký kruhový pás z příjemné pryže s příčnými zářezy – každá změna intenzity osvětlení znamená příjemný dotyk pro prsty lovcovy ruky. Svítící bod se zobrazuje zcela ostře ohraničen v protnutí kříže záměrné osnovy a nepřesahuje svým obrysem přes takto danou pozici, jak to obyčejně bývá u jiných puškohledů.

Nejnovější technologie Zeiss, která byla poprvé použita při produkci nové puškohledové řady Duralyt, byla pro puškohledy řady Victory HT dále opticky zjemněna a optimalizována.

Svítící bod, zcela jemný s jasnými konturami svého obrysu, ale přitom působící dostatečně robustně, aby intuitivně a jistě vedl lovcovo oko. Těžko věřit, že technickým řešením osvětlení svítícího bodu je skleněné vlákno o poloviční síle kočičího chlupu, seříznuté na svém konci v úhlu 45°. Zeiss jako první a doposud jediný výrobce pozorovací optiky dokázal toto rozměrově absolutně minimální a energii spořící technické řešení sériově vyrobit a použít k osazení svých produktů.

Už při nastřelování jsem se mohl přesvědčit, že je možné s tímto svítícím bodem při dvanáctinásobném zvětšení zamířit a trefit jednocentovou euro minci na vzdálenost 100 metrů. U konkurenčních technologií, kde se záměrná osnova, bod i cíl zobrazují v jedné rovině a shodně se zvětšují i zmenšují, může u vzdálených cílů dojít k tomu, že protnutí kříže

záměrné osnovy, resp. záměrný bod ať svítící anebo ne, zakryje velkou část lopatky nebo komory lovené zvěře. Potom přesně a koncentrovaně zamířit a ve finále ulovit je jednoznačně

obtížnější než v případě nové technologie Zeiss, kdy bod doslova stojí jako špička jehly uprostřed cíle.

V duchu jsem poslal ránu za odcházejícím jelenem. Navyklým pohybem vypínám osvětlení svítícího bodu a opírám troják do kouta kazatelny. Čekám přece na kapitálního mufloního berana.

Sykavý, táhlý hluk z bukového houští mě přinutil zpozornět. Ještě nic nevidím, ale kulovnice mi přistává na tváři, palec krátkým tlakem na jezdec pojistky aktivuje zbraň a levice aktivuje osvětlení svítícího bodu. Do mého zorného pole se sune černá hrouda, doprovázená malými hnědými kuličkami. Tlupa černé zvěře přede mnou začíná rýt v listí starých buků. Vybavím si předem naměřenou vzdálenost a příjemně tvarovaný klínovitý výstupek na kruhovém ovladači, nastavení zvětšení orientuji na 12 hodin, krátce hledám můj cíl a mačkám spoušť. Poprvé a o zlomek sekundy později ještě jednou.

Před tlustým bukem leží odrostlé letošní sele a o deset metrů dále zůstalo v ohni druhé. „Selata vytáhnou tlupu ještě za světla, proto jsem věřil, že přijdou“, podotknul k tomu můj průvodce. Pohled na hodinky. Ještě mi zbývá půl hodiny slábnoucího světla, lépe řečeno houstnoucího šera, kdy mohu zodpovědně zamířit a lovit v tomto zaslíbeném koutu honitby.

Zlamuji zbraň a měním vystřelenou munici, doufám, že Diana má pro mě ještě nějaké překvapení. Zpočátku zcela nepozorovaně, ale s přibývajícím časem se rychleji a rychleji vkrádá soumrak. Samotné oko již nemá dostatek světla správně zpracovat a promítnout do mého podvědomí informaci o dění v okolí, proto opakovaně kroužím a pozoruji vše v dalekohledu. Nějaký pohyb na cestě!? Malý kulatý stín, velký asi jako sele. On přijde na samé hraně zbytku světla, vybavuji si slova svého průvodce. Na hraně světelných podmínek snad pro jiný puškohled, ale ne pro můj Zeiss HT. Jeho technické trumfy jsou ve slábnoucím šeru nejsilnější, ostatní by již asi s přicházející tmou prohráli. Prvním předpokladem je nové optické sklo od firmy Schott, které dovolí prostupovat téměř 100 % světla, a proto nese označení „HT – High Transmission“, vysoká prostupnost světla.

Optické elementy vyrobené z tohoto nového skla jsou zabudovány na klíčových místech optického systému, kombinovány s dalšími optickými prvky z „FL“ skla s obsahem fluoridů,

k tomu vícenásobné zušlechťující T* povrstvení povrchu podle nové technologické receptury.

To vše zaručuje u puškohledů doposud nebývalou prostupnost světla na hranici 95 % a k tomu

maximální kontrast obrazu pozorovaného cíle. Protože nové technické řešení svítícího záměrného prvku nepotřebuje žádnou skleněnou stěnu ke svému zobrazení, není ani v tomto kritickém místě optického systému žádná ztráta na procházejícím světelném toku. Tento přírůstek výkonu, jednoduše řečeno navýšení prostupnosti světla, oproti předchozím modelům Zeiss a stávajícím produktům ostatních renomovaných výrobců dosahuje přibližně 5 %. Tento náskok je zcela zřejmý, a to i při jednoduchém porovnání pomocí prostého pozorování lidským okem. Puškohled Victory HT 2,5-10x50 prostě vykreslí obraz pozorovaného objektu za stejných podmínek minimálně tak jasně a přesně, jako tradiční puškohled s objektivem o rozměru x56, nová kvalita je zdůrazněna současně vyšším stupněm kontrastu.

Samozřejmě maximálního výkonu dosahuje puškohled s parametry 3-12x56. Kdo se rozhodne pro větší průměr objektivu, činí tak proto, že nejčastěji loví za nepříznivých světelných podmínek. Jedinou zcela zanedbatelnou negací je v porovnání proti průměru 50, že zákazník kupuje nepatrně delší a o pár gramů těžší puškohled.

Přelomový nárust optické kvality přináší reálnou výhodu zejména při nočním čekání, protože, jen pokud je možné rozpoznat cíl v puškohledu při narůstajícím šeru, jen tehdy je možné samozřejmě precizně a jistě zamířit. U puškohledů Victory HT jsou jejich výkon a optická brilance zdůrazněny správnou kompletací jednotlivých modelů do produktové řady. Ta dnes začíná puškohledem 3-12x56, specialistou pro noční čekanou a střelbu do dálky, pokračuje výkonově silným a uživatelsky zcela kompaktním allrounderem 2,5-10x50, univerzálním talentem 1,5-6x42, který vynikne zejména při šoulačce a končí naháňkovým profi 1,1-4x24.

U všech modelů je použito nové technické řešení, nové optické sklo firmy Schott, nové zobrazení záměrné osnovy a svítícího záměrného prvku. Osvědčené povrstvení LotuTec vnějších ploch krajních čoček optické soustavy je samozřejmostí.

 

Najednou se vynořuje v mém zorném poli maskovaný stín, automaticky putuje ultra jemné, krystalově čisté a přitom jedinečně ostré zobrazení záměrného svítícího bodu a ustálí se na spodní části těla mývala. Tak kompenzuji drobný nadstřel, s kterým dopadá svazek broků na svůj cíl ve vzdálenosti 30 kroků. Krupobití roje broků 3,5 mm z černé patrony Waidsmannsheil se nemuselo opakovat. Když jsem nositele krásného kožíšku zvedl, měl jsem v ruce nejenom nádherný exemplář, ale pravděpodobně také první kus, který byl uloven za pomoci puškohledu Victory HT 3-12x56.

Odcházíme domů s průvodcem sice bez kapitálního berana, ale plni loveckých zážitků a dobrým pocitem, že jsme si na vlastní kůži ověřili v praxi špičkové vlastnosti optických přístrojů Zeiss.

Karel KAUFMANN

 

Zpracování dat...