Časopis Myslivost

Propagace správného způsobu přikrmování spárkaté zvěře v praxi

Myslivost 10/2012, str. 25  Ondřej Faltus
Na svých cestách po republice při prezentacích našich krmiv pro spárkatou zvěř se setkávám s různými názory myslivců na přikrmování zvěře a také s různými praktikami vlastního přikrmování. V červencovém čísle Časopisu Myslivost si čtenáři mohli přečíst článek o principech přikrmování spárkaté zvěře od prof. Jiřího Zelenky. Ti, kdo tento článek nečetli by si ho měli přečíst a ti, kteří ano, by si ho měli přečíst ještě jednou.

Dodržování správných principů přikrmování spárkaté zvěře je totiž mnohdy důležitější, než vlastní výživná hodnota používaných krmiv. I nejlepší krmiva nebudou využita, když na ně mikroflora bachoru přežvýkaté spárkaté zvěře nebude navyknuta nebo dokonce mohou uškodit. Z tohoto důvodu na našich seminářích věnujeme důležitou část právě tématu správného způsobu přikrmování.

Jedním ze základních principů naší práce ve firmě VVS Verměřovice, s.r.o. kde pracuji, je servis ve smyslu poradenství ve výživě zvířat, který je neoddělitelnou součástí při nabídce krmiv značky „Premin“. Stejným způsobem se snažíme pracovat i v sektoru krmiv pro spárkatou zvěř, kterému se v posledních letech více věnujeme. O tom, že nastolená cesta propagace způsobu přikrmování je správná, mne utvrzují naši klienti - myslivci. Mám mnoho informací přímo od mysliveckých hospodářů z celé republiky, kteří již ve svých honitbách používají naše krmiva o zvýšení chovné a trofejové hodnoty spárkaté zvěře.

Přikrmování spárkaté zvěře není jednoduchou záležitostí. Skloubit v praxi správný princip přikrmování a zajistit dostatek financí na vhodná krmiva na celou krmnou sezonu nebývá vždy jednoduché. Ve většině případů se rozhodnou pro změnu ve způsobu přikrmování a také vyzkoušení minerálních nebo doplňkových krmiv jeden či dva nadšení myslivci z mysliveckého sdružení a platí to z vlastní kapsy. Členská základna často není ochotna cokoliv měnit ze zaběhnutých kolejí nebo nechce dát více financí do krmiv. Až po dvou či třech letech, kdy začínají být vidět rozdíly ve kvalitě zvěře z úseků nadšenců, se myslivecká sdružení rozhodnou vzít si vzor ze svých kolegů.

Jak mohu poslední dobou pozorovat, celá myslivecká sdružení mění doposud méně vhodné způsoby přikrmování. Často je to novou generací mysliveckých hospodářů, která se vzdělává, sleduje nové trendy a hledá nové cesty práce. Doufám, že začátek příštího nájemného období, bude impulsem pro myslivce, kteří mají snahu zvýšit chovnou a trofejovou kvalitu spárkaté zvěře.

Na závěr bych rád popřál všem myslivcům hodně síly a nadšení při jejich práci v honitbách.

Ing. Ondřej FALTUS, VVS Verměřovice s.r.o.

faltus@vvs.cz, www.sparkata.cz, 775 755 173

Zpracování dat...