Časopis Myslivost

Svatohubertské slavnosti letos v Chlumci nad Cidlinou

Myslivost 10/2012, str. 74 
Slavnosti krásné a ušlechtilé myslivosti pořádá Řád sv. Huberta již tradičně o první říjnové sobotě. Nejinak tomu bude i letos. Netradiční bude ovšem místo konání - zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Na to, proč 19. ročník Svatohubertských slavností zavítá právě sem a co od něho očekávat, jsme se zeptali velmistra Jana Votavy.

 

Svatohubertské slavnosti měli lidé mnoho let spojeny s Kuksem. Vloni jste ale slavnosti přeložili do Prahy, letos pro změnu do Chlumce nad Cidlinou. Proč?

Svatohubertská slavnost je v činnosti Řádu sv. Huberta jednou ze tří každoročních hlavních akcí a jejím cílem je propagace významu, poslání a krásy myslivosti před veřejností. Předchozích sedmnáct ročníků jsme pořádali vždy na Kuksu. Řád byl ale také jedním z iniciátorů myšlenky obnovy a oživení Hospitálu na Kuksu. Když k tomuto projektu konečně došlo, museli jsme řešit dilema, zda naši tradiční slavnost v průběhu revitalizace na několik let přerušit nebo přemístit místo konání do jiné lokality.

Kdo má představu o tom, co organizace takové akce pro několik tisíc návštěvníků obnáší, si jistě uvědomuje, že rozhodnutí nebylo snadné. Jsme ale rytířským řádem a mezi rytířské ctnosti patří i odvaha, nebojácnost a pracovitost. 

Padlo tedy rozhodnutí, že tradici nepřerušíme a 18. ročník uspořádáme v historickém centru Prahy. Chrám svatého Víta, Strahovský klášter, Loreta a další úžasná místa naší metropole se tak za zvuku lesních rohů stala svědkem mimořádné akce. Třeba jen průvod myslivců z Hradčanského náměstí přes Nerudovu ulici až do zahrad pod Petřínem, kde se odehrával odpolední program slavností, byl hrdou prezentací české myslivosti. Osobně jsem přesvědčen, že se dlouho žádné z mysliveckých organizací nepodaří zopakovat tak velkolepou akci... 

Jenže loňské slavnosti měly i svou odvrácenou stranu. Realizace slavností v Praze byla organizačně i finančně mimořádně náročná. A pokud bylo hlavním cílem propagovat myslivost před veřejností, pak jedním z ukazatelů naplnění tohoto záměru byla účast a zájem veřejnosti. V tomto ohledu byla přítomnost jen několik set návštěvníků pro většinu členů Řádu svatého Huberta zklamáním.

Současně s tím přišla nabídka od správců majetku rodiny Kinských dal Borgo z Chlumce nad Cidlinou, zda bychom nechtěli uspořádat slavnosti v areálu zámku Karlova Koruna. A když tuto variantu podpořili i členové východočeské prefektury Řádu svatého Huberta a myslivci z regionu, kteří nesou na svých bedrech hlavní organizační zátěž, bylo o místě konání 19. Svatohubertské slavnosti prakticky rozhodnuto.

 

Po dokončení rekonstrukce tedy plánujete návrat slavností opět na Kuks? 

Řád svatého Huberta a Kuks k sobě neodmyslitelně patří. Proto se budeme po rekonstrukci areálu chtít na Kuks s projektem Svatohubertských slavností opět vrátit. Kuks je podle mě doslova zakopanou hřivnou. Je to stále nedoceněná perla českého baroka, která skýtá nevídaný potenciál příležitostí nejen pro region, ale i pro Královéhradecký kraj a potažmo i pro celý stát. Tajemství a paralely ukryté v jedinečných sochařských dílech Matyáše Bernarda Brauna i kompozice celého areálu promlouvají do duše každého vnímavého člověka. Neznám lepší místo, kde slavnosti pořádat. Zvlášť, když se vydaří počasí a „Kukské oudolí“ se probudí do pestrobarevného podzimního dne. Barokní kulisy tu naplníme loveckou hudbou, ukázkami tradičních mysliveckých a jiných řemeslných dovedností a den pak směřuje ke svému vrcholu, kterým je Svatohubertská mše a ohňová show se závěrečným ohňostrojem s mluveným slovem. Kdo už to někdy zažil, ví, že se tu otevírají a sbližují lidská srdce. Ano, taková je v našem pojetí česká myslivost. Odměnou za bezpočet starostí a velké penzum práce jsou nám slova uznání a projevy nadšení návštěvníků. Ty nám vynahradí všechny trable, které jsou s organizací slavností také spojeny.

 

Na co byste chtěli letos návštěvníky do Chlumce nalákat?

Pokud pořádáte nějakou akci téměř dvacet let, je obtížné přicházet stále s něčím novým. A přesto si troufám tvrdit, že letošní slavnosti budou přeci jen jiné. Návštěvníci budou moci shlédnout ukázky tradičních mysliveckých dovedností z oboru sokolnictví, kynologie, umění vábení zvěře, lovecké hudby, nožířství a jiné řemeslné dovednosti. Budou moci občerstvit své tělo mysliveckou kuchyní a svého ducha při tradiční Svatohubertské mši svaté, kterou bude i v letošním roce vysílat v přímém přenosu Česká televize na svém 2. programu.

Ano, většinu toho už pravidelní návštěvníci znají z ročníků předchozích. Ale před závěrečným ohňostrojem budou moci návštěvníci vyslechnout zcela jedinečný rozhovor hraběte Sporcka s císařem Karlem VI., ve kterém... ale to zatím neprozradím. Tajemství k myslivosti také patří. Slibuji ale, že kdo 6. října zavítá do Chlumce na 19. Svatohubertskou slavnost, nalezne tu nejedno překvapení.

 

Ale Řád sv. Huberta - to nejsou jen říjnové slavnosti. Jakými aktivitami žije Řád v poslední době?

Už v úvodu jsem zmínil, že Svatohubertská slavnost je pouze jednou ze tří hlavních akcí Řádu sv. Huberta. Druhou tradiční akcí je v jarních měsících konaný odborný seminář „Tradice a současnost v myslivosti“. Ten je určený nejen členům Řádu sv. Huberta, ale i všem, kdo mají o tuto problematiku zájem. Program a termín semináře je vždy zveřejněn na našich webových stránkách www.radsvatehohuberta.cz. V posledních letech nás těší nebývalý zájem o účast.

Třetí, několikadenní hlavní akce, je určena pouze žadatelům o členství a členům Řádu sv. Huberta a koná se v některém z klášterů v ČR. Jak správně tušíte, je zaměřena na duchovní obnovu člověka.

Mimo tyto tradiční činnosti ale pořádají členové Řádu mnoho rozličných mysliveckých, kulturních a vzdělávacích akcí ve svých regionech. Ve spolupráci s Hospitální nadací Františka Antonína hraběte Sporcka (obnovenou a podporovanou především členy Řádu) a s Klubem přátel Řádu svatého Huberta odvádí naši členové neuvěřitelné penzum práce. Ilustrativním příkladem může být srpnové odhalení restaurované sochy svatého Františka Xaverského v Žírči (obec u Kuksu), kterou členové Řádu v loňském roce doslova objevili a vysvobodili z křovinatého porostu, vyřídili veškerá nutná povolení, nechali odborně restaurovat, upravili okolí a zvelebili i místo, kde byla socha znovu umístěna. Jedinečné dílo jsme předali v bezvadném stavu městu Dvůr Králové nad Labem. Náklad na tuto akci byl téměř 200 tisíc korun a na úhradě se podíleli soukromé osoby, členové Řádu svatého Huberta a Hospitální nadace hraběte Sporcka. Naší největší odměnou byla slova uznání od památkářů, představitelů města, ale i z kanceláře prezidenta republiky.

 

Na co se chcete v Řádu soustředit v následujících letech?

Možná teď některé překvapím, ale přál bych si, abychom se začali soustředit více sami na sebe a podle titulku jedné známé knihy více „zajeli na hlubinu“. Měli bychom se soustředit na to, abychom po vzoru našeho patrona, svatého Huberta, poznali skutečné hodnoty, naplnili jimi svůj život a stávali se tak příkladem hodným následování.

Chci v myšlení a v konání svém i ostatních členů Řádu potlačit kritiku druhých. Verba movent, exempla trahunt – říká známé latinské přísloví.  A přesně v jeho smyslu chci vést členy Řádu k tomu, abychom ostatní inspirovali především svým příkladem a aby za nás mluvili hlavně skutky.

Pro mysliveckou i nemysliveckou veřejnost se na první pohled mnoho na Řádu nezmění. Budeme dál pořádat tradiční akce, budeme opět aktivní ve svých regionech a v honitbách budeme dál vykonávat myslivost, která není právem daným nájemní smlouvou na honitbu či získáním loveckého lístku a zbrojního průkazu. Chceme propagovat myslivost vycházející z tradic našich předků, myslivost, která je vykonávaná s pokorou a úctou k přírodě a všemu stvoření, myslivost, kterou chceme odkázat našim dětem nikoli jako lidový folklór, ale jako poslání člověka dané stvořitelem.

Jsme otevřeni všem, kteří se cítí být osloveni takovou cestou. Nejen s nimi se těším na setkání - třeba již 6. října od 10 hodin v Chlumci nad Cidlinou!

Připravil JV

Zpracování dat...