Časopis Myslivost

XI. Memoriál MVDr. Josefa Kuhna

Myslivost 10/2012, str. 72  Jiří Zbořil
O víkendu 7. – 9. září letošního roku uspořádal ČMMJ OMS Olomouc ve spolupráci s Klubem chovatelů českých fousků – vrcholnou soutěž (zkoušena podle zkušebního řádu pro Memoriál Karla Podhájského) s názvem XI. Memoriál Dr. Josefa Kuhna - mezinárodní všestranné zkoušky národního plemene – českého fouska.

 

Centrum celé soutěže bylo situováno do areálu myslivecké chaty pana Sedláčka v Horce nad Moravou. Lesní práce probíhaly rovněž v okolí Lovecké chaty, vodní práce pak na nedalekém Chomoutovském jezeře a polní práce v kvalitně zavěřených honitbách Těšetice a Křelov.

V pátečním odpoledni se na místo dostavili všichni přihlášení vůdci se svými svěřenci. Proběhla porada rozhodčích pod vedením zkušeného Břetislava Vaňhary, dále losování účastníků, představení psů z hlediska chovu a na závěr se všichni sešli na přátelském společenském večeru.

XI. Memoriál MVDr. Josefa Kuhna zahájil jeho ředitel – předseda kynologické komise OMS Olomouc Jan Nastoupil. Byli přítomni pozvaní funkcionáři – předseda ústřední kynologické komise ČMMJ Jiří Procházka, předseda OMS Prostějov Jan Toman a samozřejmě předseda OMS Olomouc MVDr. Vojtěch Grézl či místopředseda MVDr. Vojtěch Vychodil. Přítomné rovněž pozdravil předseda Klubu chovatelů českých fousků Ing. Tomáš Morbicer, který rovněž mínil význam MVDr. Josefa Kuhna pro chov českého fouska

Vrchní rozhodčí dále představil sbor rozhodčích, všechny vůdce a rozdělil organizační pokyny směrem k průběhu soutěže. Po slavnostním zahájení se všichni rozjeli do honiteb za zvuků lesnic trubačů z Doubravy při OMS Olomouc, kteří po celé tři dny svými skladbami doprovázeli přítomné.

Úvodní den se vůdcům a jejich svěřencům příliš nedařilo, neboť na zahájení druhého soutěžního dne se za svá startovací čísla postavilo o tři soutěžící méně, tedy 15. V neděli vypadl ještě čtvrtý, tudíž z 18 dokončilo všestranné zkoušky 14 psů. 

Vítězem letošního ročníku se stal mladý vůdce Martin Suchánek, s fenou českého fouska Gábi z Přerovska, se ziskem 492 bodů a rovněž získal titul CACT a ocenění za nejlepší práci v lese. Druhé místo obsadil Zdeněk Staněk se psem Brok z Vobíček, se ziskem 489 bodů a obdržel titul res. CACT. Na třetím místě stanul Josef Hlaváč s fenkou Vilka z Březové Stráně. Ocenění za nejlepší práci v poli přisoudili rozhodčí opět mladému vůdci a zástupci místního pořádajícího mysliveckého spolku Tomáši Němcovi s fenou Bára z Blatin. Nejlepší práci ve vodě předvedl pes Hardy z Koblova, vedený Josefem Sikorou.

Celou soutěž provázelo pěkné počasí a klidný, bezproblémový průběh. Zazvěření honiteb srstnatou zvěří bylo nadstandardní, pernatá zvěř musela být, jak je dnes již zvykem, pochopitelně vypuštěna.

Závěrem je na místě poděkovat zejména panu Sedláčkovi za propůjčení areálu Lovecké chaty, kde byli ubytovaní a stravovali se všichni vůdci a rozhodčí. Dále Mysliveckému sdružení Horka nad Moravou, Těšetice a Křelov za propůjčení honiteb, zařízení a zajištění hladkého průběhu zkoušek. Zvláštní díky patří řediteli soutěže Janu Nastoupilovi a správci Břetislavu Lužnému a jistě všem ostatním, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci XI. Memoriálu Dr. Kuhna. Zvláštní poděkování se dovoluji vyslovit jménem organizačního výboru sponzorům, kteří přispěli a zajistili opravdu hodnotné ceny do této soutěže.

 

Za organizační výbor

RNDr. Jiří ZBOŘIL

Zpracování dat...