ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Novela veterinárního zákona v praxi

Myslivost 2/2012, str. 8 Jiří Zbořil
Počet komentářů: 0
Od 1. ledna 2012 vešla v platnost novela veterinárního zákona č. 308/2011, kterou se mění zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči. Z pohledu myslivecké praxe obsahuje novela několik zásadních změn. Přináší uživatelům honiteb nejen nové možnosti z hlediska prodeje ulovené zvěře, ale také nové povinnosti týkající se vyšetřování ulovené zvěře, odpovědnosti za vyšetření, evidence o ulovené zvěři či archivace protokolů …. Více >
Novela veterinárního zákona v praxi

Nejednotní myslivci se stávají snadnou kořistí

Myslivost 2/2012, str. 10 Mgr. Martin HORÁLEK
Počet komentářů: 5
Česká společnost prošla v uplynulých dvou dekádách řadou zásadních změn a nejrůznějších turbulencí. Spolu s ekonomickým rozvrstvením se měnily i návyky a životní styl lidí. Sociologické změny se promítají nejen do ekonomiky, ale také třeba do urbanizace nebo kultury. A protože myslivost není žádným izolovaným ostrovem, musely se tyto změny odrazit také v ní. Zkrátka i tady platí, že všechno souvisí se vším. Je jenom na nás, zda si výzvy, které před námi stojí, dokážeme správně vyhodnotit a zareagovat na ně. Více >
Nejednotní myslivci se stávají snadnou kořistí

Daněk, muflon, divočák… Zvěř, hospodářské zvíře nebo domácí mazlíček?

Myslivost 2/2012, str. 12 MVDr. Karel CHALUPNÍK
Počet komentářů: 0
Současná doba přináší nové trendy v chovu zvířat všeobecně, ať už v druhovém spektru chovaných živočichů nebo v nově používaných technologiích. Jedním z nich je i chov zoologických druhů řazených tradičně podle zákona o myslivosti mezi zvěř, v jiném chovatelském režimu než v tradičních honitbách či oborách. Navenek se to projevuje zejména polokrotkými stádečky muflonů či daňků v sousedství rodinných domů na přilehlých zahradách, kde fungují jako biologická sekačka travního porostu, existencí farem zvěře či dravců nebo šelem chovaných ve voliérách. Více >
Daněk, muflon, divočák… Zvěř, hospodářské zvíře nebo domácí mazlíček?

H&R 1871 HANDI-RIFLE - TRADIČNÍ KULOVNICE ZA NETRADIČNĚ NÍZKOU CENU

Myslivost 2/2012, str. 16
Počet komentářů: 0
Různí výrobci zbraní nastavují své výrobní programy tak, aby byli v rámci svých schopností úspěšní a oslovili nedostatečně oslovenou nebo opomíjenou klientelu. Můžeme si tedy vybírat od super kvalitních produktů tradičních značkových firem, až po bezejmenné výrobky ve spotřební nebo dokonce podřadné kvalitě. Samozřejmě záleží na tom, k jakým účelům zbraň pořizujeme, co od ní očekáváme, jak je pro nás důležitá a podle toho všeho rozhodujeme, kolik chceme do zbraně investovat. Pokud se zrovna rozhodujete jakou kulovnici pořídit k občasným loveckým příležitostem, tak nyní možná přinášíme inspiraci, jaká zde již dlouho nebyla. Více >
H&R 1871 HANDI-RIFLE - TRADIČNÍ KULOVNICE ZA NETRADIČNĚ NÍZKOU CENU

Škody způsobené zvěří – stále více a více diskutované téma

Myslivost 2/2012, str. 20 Ing. Igor HÁJEK
Počet komentářů: 3
Chtěl bych v tomto článku seznámit čtenáře s problematikou škod způsobených zvěří na zemědělských kulturách z pohledu zemědělce, myslivce a soudního znalce. Zemědělské výrobě se věnuji od roku 1980, myslivost provozuji od roku 1975 a znalecké posudky týkající se škod způsobených zvěří na zemědělských kulturách zpracovávám od roku 2005. Záměrně používám množné číslo ve slově zvěří. Zpracovávané posudky se netýkají pouze škod způsobených černou zvěří, jak by většina čtenářů předpokládala, ale i škod způsobených ostatní zvěří. Zde bych uvedl na druhém místě zvěř jelení, ale vyskytují se v některých oblastech i škody od zvěře srnčí. Více >
Škody způsobené zvěří – stále více a více diskutované téma

Kde máme lovit? (II)

Myslivost 2/2012, str. 28 Radim PLHAL, Jiří KAMLER Kamil TUREK
Počet komentářů: 16
Doufáme, že pan kolega Plíšek dovolí, když si půjčíme název jeho příspěvku publikovaného v Myslivosti 12/2011. V něm pan kolega obohatil již téměř nekonečnou řadu příspěvků, jejichž ústředním tématem je černá zvěř, její vysoké stavy, z nich plynoucí problémy a možnosti řešení. Jeho příspěvek považujeme za velmi zdařilý s jasnou myšlenkou a názornými ukázkami a lehce revolučním nádechem. My bychom na nastíněné téma rádi navázali a na otázku „KDE MÁME LOVIT?“ se podívali z jiného úhlu. Více >
Kde máme lovit? (II)

Mezinárodní festival sokolnictví v Al-Ainu

Myslivost 2/20102, str. 30 Dr. Ing. Bohumil STRAKA,
Počet komentářů: 0
Největší akce v dějinách sokolnictví i myslivosti ohromila účastníky z 80 zemí Festival sokolnictví (Falconry Festival) byl největší, nejdražší, nejmultikulturnější, nejmezinárodnější, nejromantičtější, prostě událost mnoha přívlastků. Konal se ve dnech 10. až 18. prosince 2011 v historické oáze Al-Ain v Arabských Emirátech. I když předchozí dva mezinárodní festivaly v letech 2007 a 2009 ve Velké Británii byly také skvělé, tato akce oslavovala úspěšný zápis sokolnictví na seznam světového kulturního dědictví UNESCO a trumfnula všechno, co sokolníci dosud viděli a zažili. Četné nadšené ohlasy našich i zahraničních sokolníků napovídají, že se jednalo o jejich životní cestovatelský zážitek, který už asi nikdy nic nepřekoná. Více >
Mezinárodní festival sokolnictví v Al-Ainu

Nechte na hlavě! NAVŠTÍVILI JSME VÝROBCE KLOBOUKŮ - TONAK

Myslivost 2/2012, str. 37 PK
Počet komentářů: 0
Klobouk je odvěkým symbolem hajných, myslivců a lovců. Slouží k ochraně hlavy před zimou i deštěm, chrání oči před slunečními paprsky, smeknutím klobouku se zdravíme a vzdáváme čest, na klobouku nosíme úlomek po úspěšném lovu. Má mnoho funkcí a neodmyslitelně patří k našemu mysliveckému oděvu, v němž chodíme na lov, i k oblečení pro slavnostní myslivecké chvíle. Sluší myslivcům i myslivkyním. Když se podíváme na dnešní společnost, zjistíme, že klobouk již dávno není samozřejmá součást oděvu každého dospělého muže jako dříve. My myslivci jsme si kulturu klobouku udrželi dodnes. Proto jsem rád přijal možnost navštívit Tonak v Novém Jičíně, našeho největšího výrobce klobouků a pokrývek hlavy. Více >
Nechte na hlavě!  NAVŠTÍVILI JSME VÝROBCE KLOBOUKŮ - TONAK

Přesné stanovení věku ulovené dospělé černé zvěře (II.a)

Myslivost 2/2012, str. 40 Mgr. Vladimír BÁDR, Ph.D.,
Počet komentářů: 1
V lednovém čísle Myslivosti byla představena a na dvou příkladech demonstrována nejpřesnější metoda k určení věku kňourů a bachyní – s přesností na ± 1 měsíc. Bohužel (z pohledu praktického provozu myslivosti) jde „jen“ o metodu laboratorní. Nyní bychom se tedy měli pokusit provést konfrontaci objektivně zjištěného, skutečného, věku s různými metodami odhadu. Postupů, podle čeho věk černé zvěře odhadovat, bylo vytvořeno velké množství – bez nadsázky jde o desítky více či méně přesných pozorování, jež se autoři snažili zobecnit. Více >
Přesné stanovení věku ulovené dospělé černé zvěře (II.a)

LEGENDA POKRAČUJE. PUŠKOHLEDY Z6(i) II. GENERACE

Myslivost 2/2012, str. 46 ZH
Počet komentářů: 0
V roce 2007 představila firma SWAROVSKI OPTIK převratnou modelovou řadu puškohledů Z6(i) a stanovila tak nový standard v oblasti špičkové lovecké optiky. Od svého uvedení na trh získaly puškohledy Z6(i) mnoho ocenění, zvítězily v mnoha testech a spoléhá na ně více než 100 000 lovců na celém světě. V souladu s firemní filozofií „dobré neustále zlepšovat“ přichází nyní II. generace těchto špičkových puškohledů. Více >
LEGENDA POKRAČUJE. PUŠKOHLEDY Z6(i) II. GENERACE

Tradiční způsoby lovu v Rusku

Myslivost 2/2012, str. 48 Ing. Václav TLAPÁK, Ph.D.,
Počet komentářů: 0
S ohledem na vývoj lovectví se nejen v Rusku vytvářely tradice lovu. Avšak vzhledem ke specifikám krajiny, rozlohy a historie ruské země, lze za tradiční ruské způsoby lovu považovat lovy na vlky s pomocí vysokonohých psů, lov vlků ve zradidlech a lov medvěda v brlohu. Dosud jsou všechny uvedené způsoby praktikovány a místními lovci považovány za vrchol loveckých znalostí a umění zděděných po předcích, a to při zachování veškeré úcty a respektu k pověrám související s ulovenými druhy zvěře. Více >
Tradiční způsoby lovu v Rusku

Krmivá a zver: Dužinaté krmivá

Myslivost 2/2012, str. 52 Ing. Matúš RAJSKÝ, PhD ., MVDr. Miroslav VODŇANSKÝ, PhD., MVDr. Juraj BODO
Počet komentářů: 0
Takzvané dužinaté krmivá predstavujú skupinu zahŕňajúcu krmivá s vyšším obsahom vody a vo väčšine prípadov aj vyšším obsahom energie. Do tejto skupiny je možné zaradiť aj siláže, ale touto kategóriou konzervovaných krmív sa budeme zaoberať v budúcom príspevku. Více >
Krmivá a zver: Dužinaté krmivá

Ke stavům černé zvěře

Myslivost 2/2012, str. 55 Aleš HUTAŘ
Počet komentářů: 1
Chtěl bych se vyjádřit k neustále probírané a diskutované otázce stavů černé zvěře. Žiji na Jižní Moravě v okrese Znojmo. Od malička se pohybuji kolem myslivosti. Myslivost provozuji 37 roků. Výkon práva myslivosti jsem prováděl v režijní honitbě, v současné době v mysliveckém sdružení a pronajaté honitbě. Celkem 24 roků vykonávám funkci mysliveckého hospodáře. Cítím povinnost vyjádřit se k problematice stavů černé zvěře z pohledu spíše praktického, ne tak teoretického, tak jak to činí většina vystupujících na různých konferencích, nebo v odborných časopisech. Více >
Ke stavům černé zvěře

Další dramatické setkání s černým rytířem

Myslivost 2/2012, str. 66 Jan KOŽENÝ, Ing. Zdeněk POŽÁR
Počet komentářů: 3
V lednovém čísle časopisu Myslivost byl uveřejněn článek kamaráda a kolegy sportovního střelce Ing. Šlechty o dramatickém střetnutí se silným kňourem. O této události jsem byl informován již nedlouho poté, co se přihodila. Hodnotili jsme to s kolegy tehdy v listopadu kroucením hlavy a dohadovali se, co tuto výjimečnou událost asi vyprovokovalo. To jsem ale netušil, že již v prosinci budu svědkem téměř totožné situace v naší honitbě Měřín Strž… Více >
Další dramatické setkání s černým rytířem

Výjimečně zajímavé setkání

Myslivost 2/2012, str. 68 © Dr. Ing. Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Za dobu asi 130 let existence moderního jednotného náboje bylo vyvinuto a zkonstruováno možná několik tisíc různých typů a druhů kulových nábojů. Některé zůstaly jen v úrovni prototypů, jiné byly vyráběny malovýrobci k individuálnímu použití tzv. wildcat a některé se dočkaly velkovýroby ke komerčním účelům. Více >
Výjimečně zajímavé setkání

Za branami zbrojovky BERGARA

Myslivost 2/2012, str. 72 © Ing. Petr MIKULÁŠEK
Počet komentářů: 0
V polovině listopadu minulého roku proběhlo ve výrobním závodě za účasti dovozců z jednotlivých zemí představení novinky pro evropský trh - opakovací kulovnice se systémem výměnných hlavní. Tato „vlajková loď“ bude poprvé veřejnosti představena na veletrhu IWA v březnu 2012. Do této mimořádné kulovnice výrobce vkládá velké ambice a jejímu popisu budeme následně věnovat samostatný článek. Více >
Za branami zbrojovky BERGARA

Panu profesorovi s láskou

Myslivost 2/2012, str. 94 Text a kresba Zdeněk KOLÁŘ
Počet komentářů: 0
100 let od narození prof. MVDr. Václava Dyka, DrSc. 27. února 1912 ve Strakonicích Více >
Panu profesorovi s láskou

Pražská výstava nožů

Myslivost 2/2012, str. 56 Text a snímky Jan VÁVRA
Počet komentářů: 0
Čas již neúprosně ukrajuje z nového roku 2012, přesto bych se letmo rád ohlédl do roku minulého za poslední nožířskou akci roku. Pražská výstava nožů, pořádaná pražským výrobcem nožů Zdeňkem Jančou, patří už stabilně mezi tři největší akce roku na československé nožířské scéně. Proto jsem v neděli 11. prosince prostě nemohl chybět. Více >
Pražská výstava nožů
Zpracování dat...