MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Honitby, honitby a zase honitby

Myslivost 7/2013, str. 14 Ing. Josef Vlášek
Počet komentářů: 0
Červencové číslo časopisu Myslivost by si s vidinou nastupující hlavní sezóny lovu spárkaté zvěře nepochybně zasloužilo poněkud oddechovější myslivecké téma, než které skýtá záležitost uzavírání nových nájemních smluv. Ale téma pronájmů honiteb u Lesů České republiky, s. p. (dále jen LČR), která bylo předmětem řady dohadů, spekulací a prezentací „zaručených“ informací jak to určitě bude, zaměstnávalo mysliveckou veřejnost již dávno před prvním dubnem letošního roku. Dosavadní průběh výběrových řízení je následující. Více >
Honitby, honitby a zase honitby

Popatnácté, počtvrté i poprvé

Myslivost 7/2013, str. 24 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Popatnácté soutěžení na úrovni Evropy, počtvrté Jan Brtník, poprvé v Lysé - tak by mohl vypadat stručný zápis letošního už patnáctého ročníku Mistrovství Evropy ve vábení jelenů, které proběhlo poprvé v historii na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci výstavy Natura Viva 2013 a kde získal mladý český jelenář Jan Brtník už počtvrté titul evropského mistra vábičů. Ale postupně. Česká republika, resp. pánové Petr Šeplavý a Jiří Kasina, jsou společně s Alexandrem Krahem zakladateli tradice evropského vábičského mistrovství. V České republice se konal pátý a desátý ročník na Ohradě. Logicky se tedy nabízelo, že na loňském ročníku v litevském Kaunasu jsme se po vítězství Jana Brtníka přihlásili k pořádání dalšího půlkulatého klání. Více >
Popatnácté, počtvrté i poprvé

Výživa v období březosti a kojení, příkrm mláďat.

Myslivost 7/2013, str.18 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Není pochyb o skutečnosti, že spolu s kvalitní trofejí je příchovek ukazatelem úspěšnosti chovatele, ať už se jedná o majitele volné honitby, obory či faremního chovu. Z pohledu perspektivy chovu je třeba uvažovat nejen o početních stavech, ale také o tom, kolik prostředků je třeba investovat do lizů, příkrmů, medikace proti parazitům – tedy do kondice a zdraví. To je přístup dobrého hospodáře, doplněný na druhé straně výnosy z poplatků za odstřel, prodej dobře rostlých či geneticky hodnotných kusů… O uspokojení z hodnotného úlovku nemusíme nic dodávat. Více >
Výživa v období březosti a kojení, příkrm mláďat.

EOS – REDOLFI brokovnice nové generace

Myslivost 7/2013, str. 30 Petr Mikulášek
Počet komentářů: 0
Současný převis nabídky brokových zbraní je způsoben zejména nárůstem počtu výrobců a vznikem mnoha, často exoticky znějících značek, jejichž kvalita, životnost a následný servis, je mnohdy neuspokojivá. Kromě tradice a puškařských dovedností je pro výrobu moderních brokovnic, které musí splňovat kritéria pro užití výkonného střeliva, nutno používat vysoce kvalitní materiály a nejmodernější technologie. Itálie je dlouhodobě považována za brokovnicovou velmoc a výrobky místních zbrojovek jsou ve světě stále více oblíbeny mezi lovci i sportovními střelci. Většina italského zbrojního průmyslu spojeného s výrobou těchto klasických zlamovacích zbraní je historicky soustředěna v poměrně malém regionu předhůří Alp nedaleko města Brescia. Není to jen tradice, kvalita a elegantní provedení, které dělají zbraně z tohoto regionu dodnes velmi žádanými. Více >
EOS – REDOLFI brokovnice nové generace

Kytice pro malíře Václava Nasvětila

Myslivost 7/2013, str. 34 Petr Šeplavý
Počet komentářů: 0
V červenci se významného kulatého jubilea dožívá malíř zvěře a přírody Václav Nasvětil. K jeho narozeninám mu pomyslně posílám kytici. Není to žádná pompézní kytice ze skleníku, ale obyčejná polní. Právě květinová zátiší a hlavně polní kytice, kterým malíř říká „kytice ze škarpy“, jsou totiž jeho velkou láskou. Okolo cest a silnic roste plno polního kvítí a plevele, které většinou mineme bez povšimnutí. Z obyčejného plevele jako je ohnice v kombinaci se zvonky, vlčími máky a kopretinami dokáže na plátně vytvořit nádhernou kytici, plnou nefalšované krásy přírody. Nejen v prostých květinách nachází Václav opravdovou krásu, dokáže ji najít i v prostých „obyčejných“ lidech, kterým také většinu své tvorby věnuje. Více >
Kytice pro malíře Václava Nasvětila

Spolupráca poľovníkov a poľnohospodárov- nová šanca pre malú zver

Myslivost 7/2013, str. 50 Jozef Herz
Počet komentářů: 0
O tom , že mnohým poľovníkom obhospodarujúcim poľovné revíri s malou zverou , nie je jej osud ľahostajný sme sa mohli presvedčiť dňa 320.5.2013 v prostredí zrenovovaného kaštieľa v Mojmírovciach v okrese Nitra. Členovia PS Bažant Mojmírovce a Breza Poľný Kesov za spolupráce PD Mojmírovce sa rozhodli usporiadať seminár na tému spolupráca poľovníkov a poľnohospodárov – nová šanca pre malú zver. Odbornými garantmi seminára boli Doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSC., z Centra výskumu živočíšnej výroby v Nitre a PaedDr. Imrich Šuba, riaditeľ Slovenskej poľovníckej komory. Více >
Spolupráca poľovníkov a poľnohospodárov- nová šanca pre malú zver

Zubní anomálie u srnčí zvěře

Myslivost 7/2013, str. 56 Jan Dvořák
Počet komentářů: 0
V minulých číslech časopisu Myslivost se mohli čtenáři seznámit s příspěvky, v kterých se autoři věnovali výskytu chudozubosti (2/2013), resp. aktinomykóze srnčí zvěře (3/2013). Přečtení těchto příspěvků mi připomenulo, že můj archiv disponuje řadou zajímavostí, kterými by bylo možné tyto články doplnit, eventuelně rozšířit. Více >
Zubní anomálie u srnčí zvěře

Nový zákon o zbraních

Myslivost 7/2013, str. 58 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
S účinností od 1.7 2014 platí novela zákona o zbraních č. 119/2002 Sb. v pozdějším znění. Nový zákon o zbraních vychází především z požadavků zpřísnění kontroly nad pohybem zbraní. Většina změn se týká obchodu se zbraněmi a jejich přepravy. Nově je zaveden neveřejný centrální systém evidence zbraní. Předpokládá se napojení i na evropský systém nejen v EU, ale v dalších zemích. Například Švýcarská konfederace přispívá České republice částkou asi 6,5 mil. Kč na vybudování centrálního systému jako příspěvek nečlenské země EU s možností jeho využívání. Více >
Nový zákon o zbraních

Živnostenský list na chov psů ANO nebo NE?

Myslivost 7/2013, str. 59 Vladimíra Tichá
Počet komentářů: 0
V poslední době se opakují dotazy chovatelů na vztah chovu psů a podnikání a na otázku živnostenských listů. Nejčastěji kladený dotaz pak zní: „Musím jako chovatel psů s průkazem původu mít živnostenský list nebo nemusím?“ Odpověď na tuto otázku není vůbec jednoduchá a lze se na ní podívat ze dvou pohledů, a to jak z hlediska kynologických předpisů, tak i z hlediska platných zákonů. Více >
Živnostenský list na chov psů ANO nebo NE?

Klub autorů opět v Beskydech

Myslivost 7/2013, str. Zdeněk Hlaváč
Počet komentářů: 0
Klub autorů je jedním ze sedmi zájmových klubů založených při ČMMJ. Momentálně sdružuje 47 členů a dva čekatele na přijetí, mezi členy jsou i tři přátelé ze Slovenska. Jelikož se stalo samozřejmostí, že se akcí zúčastňují i partneři a partnerky členů, neformálně v rámci Klubu funguje i „Klub sympatizantů“. Jednou z tradičních akcí Klubu autorů je klubové setkání, které se letos konalo ve dnech 14. – 16. června v srdci Beskyd – na Valašsku. Klubový víkend vždy připravuje některý ze členů a snaží se vždy pozvat do některého z atraktivních míst naší vlasti. Oblast Rožnovska a Beskyd tentokrát představili a pečlivě program připravili manželé Hana a František Křenkovi. Hana je úřadující předsedkyní Klubu autorů. Více >
Klub autorů opět v Beskydech

Kdy stát stráž u zhaslé zvěře?

Oldřich Tripes
Počet komentářů: 0
Došlo k mému sluchu, že kdesi na jižní Moravě, a možné je že i jinde, vznikl rozpor týkající se jedné otázky letošní Velké čtenářské soutěže, kdy vzdát poctu ulovené zvěři. Některá starší myslivecká literatura prý uvádí, že až po vyvržení a já ve své nejnovější knize o tradicích (Tradice a zvyky české myslivosti) píši, že to máme učinit dříve, než si začneme úlovek prohlížet, ihned jak jsme k ulovené zvěři přistoupili. Kdo má pravdu? Je tedy na mě, abych zdůvodnil svoji verzi. Nelíbí se mi hned po dosledování vrhnout se na zvěř, obracet ji, prohlížet trofej, perlení, růže, výsady. Chápu, že lovec se chce ujistit, že lovil správně, že je to průběrný, nikoliv chovný kus, a nebo že má v tu chvíli potěšení z právě ulovené kapitální tro¬feje. Ale tu chvíli se může ještě ovládnout. Stejně již nic nezmění. Více >
Kdy stát stráž u zhaslé zvěře?

Pasování a přijímání

Oldřich Tripes
Počet komentářů: 0
Ze snímků, které se mi v poslední době dostaly do ruky, a byly některé také otištěny na stránkách Myslivosti, je patrné, že veškeré pasování je na vzestupu. Myšleno jak ceremoniál přijímání mezi myslivce, tak i pasování na lovce. Bohužel téměř ze všech záběrů, a to nejen zaslaných do redakce, jsou patrná velká množství pochy¬bení proti mysliveckým tradicím. Více >

18. Národní soutěž mysliveckých trubačů ve Křtinách

Myslivost 7/2013, str. 72 Eduard Levý
Počet komentářů: 0
V letošním roce si připomínáme 90 let od založení naší jednotné myslivecké organizace, s ohledem na tuto skutečnost bylo pořádání 18. NSMT svěřeno Školnímu lesnímu podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně (ŠLP). S ČMMJ jej spojuje nejen stejná doba existence, ale i osobnost prof. Antonína Dyka, který se aktivně podílel na formování dnešního ŠLP. Organizátoři se rozhodli využít nejhezčích míst, který městys Křtiny má, a to Chrámu Jména Panny Marie, zámku Křtiny a architektonicky zajímavé budovy základní školy. V podvečer 7. června se ve Křtinách začali setkávat první trubači. Jelikož jsou trubači přátelští lidé a rádi předvedou své umění, bylo uspořádáno drobné vystoupení v chrámových ambitech. Po koncertě se na zámku ve Křtinách uskutečnila porada poroty a organizátorů. Více >
18. Národní soutěž mysliveckých trubačů ve Křtinách

S úctou a pokorou našim mysliveckým učitelům

Myslivost 7/2013, str. 76 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
V pokoře a důstojnosti byla v pátek sedmnáctého května slavnostní vernisáží zahájena ve výstavním sále svätoantonského Muzea lovectví a myslivosti slovensko-česká výstava k devadesátinám Československé myslivecké jednoty. Její motto „Kdo je dobrým myslivcem, je i dobrým člověkem“ spisovatele Jana Vrby, bezesporu symbolizuje její obsahové zaměření. Přiblížit jedinečné výročí a také kus společné cesty našich myslivců historií. Ostatně dobrá spolupráce mezi českými a slovenskými myslivci byla navázána nejen v čase rakousko-uherské monarchie, posilována v období realizace projektu společné stavovské myslivecké organizace, pokračovala v dobách společného státu, ale nachází styčné plochy i dnes. Více >
S úctou a pokorou našim mysliveckým učitelům

KDYŽ SE CHCE …

Myslivost 7/2013, str. 78 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Snad všechna naše média se předhánějí v uveřejňování negativních zpráv ze všech oblastí lidské činnosti. Masové zločiny, přírodní katastrofy, rodinné tragédie populárních osobností, korupční skandály prodejných politiků – jen houšť a větší kapky! Vytvářejí tak virtuální svět, v němž by člověk opravdu, ale opravdu nechtěl žít. Více >
KDYŽ SE CHCE …
Zpracování dat...