MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Z dějin myslivosti.

Myslivost 5/2013, str. 12 Prof. ing. Ant. Dyk, Brno:
Počet komentářů: 0
Ze souhrnného pojmu dnešní myslivosti jest její podstatná složka lovectví jedním ze základních a prvních činitelů lidské kultury. Jest nesnadno usouditi, zda první člověk dříve lovil zvěř nebo ryby, jisto však je, že kromě potravy rostlinné okusil velmi záhy stravu živočišnou, kterou si opatřoval buď náhodným nálezem, nebo záměrným způsobem, lovem, z něhož se vyvinulo pravidelné zaměstnání. Toto zaměstnání bylo vnuceno potřebou, nebo se stalo oblibou, ba dokonce vášní, hovíc ničivé složce lidské duše. Historie myslivosti tedy započíná u kolébky lidstva a její jevy a proměny provázejí člověka a lidskou společnost od pravěku až po naše doby jako nerozlučný obraz dobové a kulturní vyspělosti a nazírání na přírodu i na právo využívati jejich darů. Dějiny myslivosti jsou však i ukazovatelem sociálních poměrů lidstva a svědectvím odvěkého zápolení mezi dobrem a zlem, mezi mocnými a porobenými. Více >
Z dějin myslivosti.

Pozdrav myslivecké výstavě.

Myslivost 5/2013, str. 15 Dr. Bedřich Schwarzenberg:
Počet komentářů: 0
Na sklonku života dostalo se mi cti, že jsem byl zvolen předsedou první české myslivecké celostátní výstavy a můj první pozdrav platí všem, kdo mne byli poctili svou důvěrou a druhou vzpomínku věnuji tak mnohým z dob dávno minulých až do let posledních, se kterými mi bylo popřáno těšiti se z myslivosti, prožíti chvíle krásou přírody posvěcené, radovati se z nich a býti vděčen Tvůrci za skvost našich lesů, luhů a rolí, jakož jich nejkrásnější ozdobu, volnou zvěř. Co krásných okamžiků nepozbývajících trvalého kouzla jsem průběhem svého života byl prožil, tolik i živých a vroucích upomínek. Více >
Pozdrav myslivecké výstavě.

Nenechme se převálcovat!

Myslivost 5/2013, str. 17 Ing. Jiří Mezenský
Počet komentářů: 0
V minulém čísle Myslivosti jsem v článku „Hříchy myslivosti“ reagoval na zveřejněný dopis jednatele Ing. J. Kostečky a jeho přílohy. Upřímně řečeno, nebyl jsem stoprocentně přesvědčen, že se opravdu jedná o další vážně míněný pokus, jak zničit českou myslivost a bohatství, které představuje. V skrytu duše jsem doufal ve variantu jen dalšího pokusně vypuštěného balónku, o další mediální kampaň úzké skupiny všeobecně známých lidí a jejich naprosto minoritních názorů. Věřil jsem, že navrhované změny a opatření se všemi jejich důsledky nemůže myslet nikdo vážně. Určitě jsem ve svých myšlenkách připustil možnost „salámové metody“, tedy nastavíme maximálně nesmyslné požadavky a slevením z nich docílíme kýženého postupu. I to je ve svých důsledcích hrozné, bohužel však ne tak hrozné, jako návrh změn, které jsem před několika dny dostal do své emailové pošty. Více >
Nenechme se převálcovat!

Praktické zkušenosti se zajícem polním v honitbě Křelov

Myslivost 5/2013, str. 18 Jan NASTOUPIL, myslivecký hospodář
Počet komentářů: 0
Tento příspěvek není žádným odborným pojednáním. Jedná se o souhrn faktů, praktických zkušeností a výsledků mysliveckého hospodaření se zajícem polním v naší honitbě. Více >
Praktické zkušenosti se zajícem polním v honitbě Křelov

NÁSTRAHY DNEŠNÍ KRAJINY (2)

Myslivost 5/2013, str. 20 Petr SUVOROV
Počet komentářů: 0
V předchozí části článku (12/2012) jsem rozebral fenomén ekologické pasti a jako jednu z hlavních příčin uvedl fragmentaci krajiny. Dnešní díl o krajinných nástrahách popisuje cesty, jakými si živočichové a rostliny vlastně vybírají své místo k bydlení a způsoby, jak mohou reagovat na krajinu pozměněnou fragmentací. Více >
NÁSTRAHY DNEŠNÍ KRAJINY (2)

Hrozba zvaná zákony

Myslivost 5/2013, str. 29 Vladimíra Tichá
Počet komentářů: 0
Populismus (z latinského výrazu populus – lid) je termín, používaný pro hodnocení agitace a argumentace, především v politologii a při hodnocení politického působení. Jedná se o způsob, jak získat stoupence bez věcného programu na základě reagování na aktuální společenskou poptávku, ale jen slovně, sliby zlepšení ve prospěch posluchačů nebo čtenářů - potenciálních stoupenců, např. voličů, bez ohledu na skutečné možnosti jejich splnění a bez ohledu na vedlejší a dlouhodobé následky, které jsou zamlčeny, často úmyslně. V praxi se jedná o (zpravidla tolerovaný) druh omylu anebo podvodu, často vydávaného právě za omyl. Zdroj: Wikipedie Více >
Hrozba zvaná zákony

Smutné velikonoční zamyšlení

Myslivost 5/2013, str. 40 Petr Koutenský
Počet komentářů: 1
Je poslední březnová neděle - velikonoční. Sedím ve své lovecké místnosti, v krbovkách tiše praská bukové dřevo, za okny se sype mokrý sníh, venku je všude bílo. Takové jaro snad nepamatuji. Zmocňuje se mě poněkud nostalgická nálada. Při pohledu na trofeje na stěnách se mi vybavují dávné vzpomínky na „zlaté časy“ myslivosti a dnes už pomalu zašlou slávu naší honitby. Myslivost dělám už od malička, jelikož jsem se narodil v rodině vášnivého nimroda, který mě bral už jako caparta všude s sebou. Letos mi bude padesát, takže už něco pamatuji. Více >
Smutné velikonoční zamyšlení

Na rumunských tokaništích

Myslivost 5/2013, str. 42 Martin Mikoláš
Počet komentářů: 0
Ještě před východem slunce mě vzbudil zpěv ptáků, ležel jsem pod krásným smrkem v pohoří Piatra Craiului. Bylo to moje první ráno v rumunských horách. Pomalu jsem se vydal dál po cestě směrem k hlavnímu hřebeni, vychutnávaje si kouzelný okamžik tajuplného přechodu noci v den. Co to slyším? Zdá se mi to, nebo ne? Lesem se nesl můj oblíbený zvuk, hlas tokajícího tetřeva. Když jsem se přiblížil, napočítal jsem, celý překvapený, tři kohouty. Tak intenzivní podzimní tok v říjnu jsem ještě nezažil. Zůstal jsem blízko místa několik dní a pozoroval chování tetřevů, jak tokají (Pozn. Jeden mladý kohout tokal i za silného deště se sněhem a za větru až do 9 hodin, měl jen stažený ocas.), kam přelétají, jak se pasou… Asi to byl zlomový okamžik, kdy jsem se rozhodl začít s výzkumem tetřeva hlušce (poddruh Tetrao urogallus rudolfi) v Rumunsku. Více >
Na rumunských tokaništích

Kozlice BETTINSOLI

Myslivost 5/2013, str. 46 Jan Tetřev
Počet komentářů: 0
Itálie je země brokových zbraní. Nejen že se tam velmi intenzivně používají, ale také se zde ve velkém vyrábějí. Nejznámější jsou určitě značky Beretta, Benelli, Franchi nebo Perazzi. Ovšem jsou také menší a nikoli nezajímavé italské firmy, které vyrábějí brokovnice. Jedna z nich nese jméno Bettinsoli. Zbraně pod touto značkou vyrábí firma Bettinsoli Tarsicio, s.r.l. se sídlem v Zanano di Sarezzo. Pokud teď někdo radostně vykřikne, že konečně máme italskou firmu, které nesídlí ani v Gardone Val Trompia, ani v Brescii, tak ho zklameme. Zanano di Sarezzo leží na spojnici mezi Brescií a Gardone. Ani do jednoho z těchto měst to odtud není daleko, ale blíž to tamní občané mají do Gardone. Vlastně je to jen kousek, ve stejném údolí zbraní. Více >
Kozlice BETTINSOLI

Střelec to má těžké, ale honec to má mnohem těžší!

Myslivost 5/2013, str. 48 Jan Galusek
Počet komentářů: 0
Několik postřehů jak se černá zvěř chová v leči a jak má postupovat honec, aby ji našel, vyhnal, a pokud to okolnosti dovolí, tak i ulovil. V minulém článku jsem všem zeleným kamarádům, kteří chtějí mít úspěch na společných lovech, poskytl několik základních doporučení, jak se chovat, aby byl lov úspěšný. Nyní bych rád poskytl informace a moje zkušenosti těm, kteří se občas nacházejí jako honci se zbraní v leči. Ti, kteří se loveckých akcí jako honci se zbraní účastní pravidelně, rady zcela jistě nepotřebují, ale dají mi určitě za pravdu. Více >
Střelec to má těžké, ale honec to má mnohem těžší!

Webley & Scott - řešení pro všechny generace

Myslivost 5/2013, str. 50 © Ing. Petr MIKULÁŠEK
Počet komentářů: 0
Velká Británie je jednou ze zemí, která v novodobé historii úspěšně nastartovala období tzv. moderní průmyslové revoluce. Za tuto dobu spatřilo světlo světa mnoho proslulých značek a výrobků, které ve své době určovaly standardy v mnoha odvětvích strojírenské výroby po celém světě. Mnoho z těchto legendárních značek dnes již fakticky neexistuje a setkáme se s nimi už jen v encyklopediích, muzejních sbírkách nebo v rukou nadšenců. Díky nim se tyto technické skvosty jako rodinný klenot po generace stále udržují, a tak i dnes můžeme lesk a slávu těchto výrobků obdivovat v provozuschopném stavu. Jednou ze značek, která má ve světě stále vynikající zvuk je Webley & Scott. Výrobky této tradiční zbrojní značky jsou pro uživatele již více než dvě století pojmem kvality a spolehlivosti za dostupnou cenu. Více >
Webley & Scott - řešení pro všechny generace

Revolúcia v ďialkomeroch

Myslivost 5/2013, str. 60 Mgr. Ivan KARÁSEK
Počet komentářů: 0
Príroda má mnoho neopakovateľných podôb, z ktorých si človek môže slobodne vybrať. Jej krása a neustály kolobeh zmien je nekonečný a dokonalý. Príroda však môže aj prekvapiť, neuznáva totiž pevne stanovené hranice nás ľudí, s tichosťou pozoruje naše výkony a priamo testuje našu šikovnosť, zručnosť, kondíciu a odolnosť, hoci si to často ani neuvedomujeme. Týmito zákonmi sa riadi aj spoločnosť Leica Camera AG sídliaca v Nemecku. Více >
Revolúcia v ďialkomeroch

Políčka pro zvěř v myslivecké praxi

Myslivost 5/2013, str. 62 Ing. et Ing. Jitka KŮTOVÁ & Ing. et Ing. Jiří JANOTA
Počet komentářů: 0
Při pohledu na dnešní krajinu vyvstává často otázka, zda hospodaření člověka, ať už lesnické, zemědělské či jiné, neovlivňuje naši krajinu natolik, že provedené úpravy přináší více negativních než pozitivních následků. Proto nás těší stále rostoucí zájem myslivců o zlepšování životních podmínek zvěře i dalších volně žijících živočichů. Velký přínos to má zejména u zvěře drobné, která má poměrně malý domovský okrsek a menší migrační schopnost, což má za následek zejména dietetické poruchy, snížený rozmnožovací potenciál a zvýšenou míru predace. I proto se dost často setkáváme s problémem, že z naší krajiny tyto druhy bohužel mizí. Mnohé zkušenosti však ukazují, že v honitbách, kde nejsou myslivci s liknavým přístupem, se daří úspěšně zakládat a provozovat políčka pro zvěř či okusové plochy. Více >

DAKOTA 76 TRAVELER: AMERICKÁ ELITA S MAUSEROVOU DUŠÍ

Myslivost 5/2013, str. 64
Počet komentářů: 0
V Evropě méně známé, ale mezi nejnáročnějšími lovci v severní Americe vysoce uznávané a vyhledávané. Opakovací kulovnice Dakota z USA jsou na americké poměry zcela neobvyklým produktem. V jejich případě není konstrukce a technologie poplatná obvyklé „konzumní" třídě a snaze o nízkou výrobní cenu. V Dakotě je vše kvalitně navrženo a poctivě uděláno tak, aby byly vlastnosti zbraně co nejlepší a aby vydržela tvrdé nasazení celý život. Více >
DAKOTA 76 TRAVELER: AMERICKÁ ELITA S MAUSEROVOU DUŠÍ

JARO

Myslivost 5/2013, str. 68 Ota Bouzek
Počet komentářů: 0
Jaro. Živé slovo, čtyři prostá písmenka vypovídající o nesmrtelnosti a až neuvěřitelně důmyslně propojené křehkosti s brutalitou. Jenom jaro dokáže přeměnit sněhové závěje v záhony květin a spolu se sluncem vyhnat Zimu až hlína od radosti zavoní, bezbolestně ale i v křečích porodí spoustu nových životů. Zelení či teplem potěší jaro zvěř i lidi, činící tak s tisíciletou pravidelností. Jeseníky, hory moje starodávné, co z vrcholků svých i z lesnatých úbočí trvale předkládáte nekonečnou krásu, brzy zjara vám vždycky skládám hlubokou poklonu. Více >
JARO

Zbraň na obranu – týká se to i nás?


Počet komentářů: 0
Střelecká komise ČMMJ, o.s. ve spolupráci s LEX, o.s. (sdružení na ochranu práv majitelů zbraní) a OMS Žďár nad Sázavou uspořádala v sobotu 6. dubna 2013 v konferenčním sále Hasičské vzájemné pojišťovny ve Žďáře nad Sázavou (sídlo OMS) seminář zabývající se výše uvedenou problematikou pod názvem „Nutná obrana a krajní nouze při výkonu práv myslivosti a ochraně přírody“. Více >

Za vzácnými lesními kury

Myslivost 5/2013, str. 72 Bohuslav Dolníček
Počet komentářů: 0
Současná doba nabízí našim myslivcům nejednu zajímavou loveckou příležitost. Nejedná se přitom jen o exotické druhy, jako jsou afričtí býložravci a šelmy, velcí kamčatští medvědi nebo kozorožci v horách Kyrgyzstánu. O svoje zážitky při jejich lovu jsem se již dříve se čtenáři Myslivosti podělil. Stejně napínavé okamžiky nám mohou přinést toulky za zvěří, jejíž lov patřil i na našem území ještě před několika desetiletími k téměř běžným mysliveckým činnostem. Mezi ohroženými druhy, jejichž lov je dnes v podmínkách české myslivosti již nenávratně pryč, pak nalezneme zejména oba naše tetřevovité ptáky – tetřeva hlušce a tetřívka obecného. Vycestování za krásnou trofejí do některé východoevropské země tak může být lehkým nostalgickým dotykem starých dobrých časů. Více >
Za vzácnými lesními kury

Vzduchovkový zaměřovací dalekohled Fomei 4x32

Myslivost 5/2013, str. 74
Počet komentářů: 0
Pohybuji se v oblasti lovecké sportovní střelby jak malorážkové, tak kulové asi sedmnáct let. Z hlediska výzbroje u těchto disciplín není problém si pořídit cokoliv od jakéhokoli výrobce. Střelec si může vybírat mezi velkým množstvím konkrétního zboží, kvalitou a samozřejmě cenou. Více >
Vzduchovkový zaměřovací dalekohled Fomei 4x32

Štruktúra populácií zveri a úloha mediálnej komunikácie v poľovníctve.

Myslivost 5/2013, str. 78
Počet komentářů: 0
V rámci Levických poľovníckych dní sa pod uvedeným názvom konala dňa 23. 3. 2013 medzinárodná konferencia . Ako už z názvu vyplýva, referujúci na konferencii riešili dva rozdielne problémy, ktoré sa bezprostredne týkajú súčasného poľovníctva. Po príhovore Ing. Jozefa Dóczyho, riaditeľa odboru štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ing. Tibora Lebockého, prezidenta Slovenskej poľovníckej komory začala séria prednášok o úlohe mediálnej komunikácie v poľovníctve. Více >
Štruktúra populácií zveri a úloha mediálnej komunikácie v poľovníctve.

Devadesátiny Školního lesního podniku Masarykův les MENDELU

Myslivost 5/2013, str. 92
Počet komentářů: 0
Současní i bývalí zaměstnanci Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, stejně jako bývalí i současní pedagogové brněnské Mendelovy univerzity, jehož je podnik organizační součástí, absolventi či studenti lesnické a dřevařské fakulty, lesníci, myslivci, ale i všichni milovníci kultury a vyznavači estetické funkce lesa si právě v těchto dnech připomínají devadesáté výročí založení této jedinečné instituce. Více >
Devadesátiny Školního lesního podniku Masarykův les MENDELU

Co lze udělat pro propagaci myslivosti

Myslivost 5/2013, str. 94
Počet komentářů: 0
aneb myslivecká osvěta na ŠLP Křtiny, Masarykův Les Školní lesní podnik Křtiny, Masarykův les slaví letos 90 let od svého vzniku. Jako učitel myslivosti na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity jsem měl po léta blízký kontakt s vedením a zaměstnanci Školního lesního podniku. Při výročích a narozeninách je zvykem si připomenout významné počiny, které byly v prošlých letech vykonány a mají i trvalý dopad na naši současnost. Při této příležitosti proto, i já přispívám svým svědectvím o přínosu ŠLP k propagaci myslivosti a lesnictví. Více >
Co lze udělat pro propagaci myslivosti
Zpracování dat...