MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Černá zvěř …fenomén 21. století

Myslivost 2/2013, str. 6 RNDr. Jiří Zbořil
Počet komentářů: 0
Přibližně před dvěma lety schválila Myslivecké rada ČMMJ myšlenku šéfredaktora tohoto časopisu, aby editorialem čili úvodním článkem každého čísla byly úvahy členů vedení Českomoravské myslivecké jednoty nad aktuálními tématy myslivosti. Zpočátku se náš kolektiv téměř předháněl, kdo a v kterém čísle bude mít to „své“ téma. Postupem času, což je přirozené a logické, myšlenek ubývá, mě nevyjímaje. Více >
Černá zvěř …fenomén 21. století

Vysoké stavy divokých prasat a proč si lžeme

Myslivost 2/2013, str. 12 JUDr. Milan HÜTTNER
Počet komentářů: 0
V posledním období se v českých i slovenských mysliveckých časopisech stále více objevují články, úvahy, vědecká pojednání nebo různá doporučení směřující ke snižování škod a způsobu lovu divokých prasat. Vědecká pojednání si neumíme zobecnit a použít v praxi a některé další publikované názory jsou příliš vzdálené realitě. Je to můj subjektivní názor, a proto nebudu články ani jejich autory jmenovat, z článků citovat ani s nimi polemizovat. Více >
Vysoké stavy divokých prasat a proč si lžeme

Úvaha o stanovení počtu srnčí zvěře v honitbě

Myslůivost 2/2013, str. 14 Mgr. Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Po několika kladných ohlasech, které redakce obdržela od čtenářů Myslivosti poté, co byl v loňském roce uveřejněný příspěvek „Úvaha o početním vývoji a změnách v chování srnčí zvěře“, jsem byl požádán, zdali bych se nechtěl v podobném duchu vyjádřit také k otázce stanovení stavů srnčí zvěře v honitbách. Více >
Úvaha o stanovení počtu srnčí zvěře v honitbě

KULOVNICE RÖSSLER TITAN

Myslivost 2/2013, str. 18 Dr. Ing. jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Po téměř dvou letech jsme opět navštívili výrobce kvalitních rakouských kulovnic Titan, rodinnou firmu Rössler v tyrolském městečku Kufstein položeného v kouzelném alpském údolí nedaleko střediska zimních sportů Kitzbül, kde se zbraně Rössler vyrábí, abychom zjistili případné změny ve výrobě a nabízené novinky v provedení zbraní. Více >
KULOVNICE RÖSSLER TITAN

Lov medvěda v Chorvatsku

Myslivost 2/2013, str. 24 Ing. Zdeněk Blacký
Počet komentářů: 0
Chorvatsko je jistě zapsáno v povědomí spíše jako přímořská rekreační destinace, ale asi právě proto, že všichni turisté směřují na mořské pobřeží, existuje pár desítek kilometrů od moře oblast Gorski Kotar – státní honitba o rozloze asi 50 000 ha, kde jsou velmi dobré přírodní podmínky pro život medvěda hnědého. A nejen pro medvěda, ale i pro jelena evropského, srnce, divoká prasata – vyskytuje se tam také rys ostrovid, divoká kočka i vlk. Kopcovitý terén o nadmořských výškách přes 1000 m je pokrytý především jedlovými a bukovými porosty, ale i smrkem a dalšími dřevinami. Více >
Lov medvěda v Chorvatsku

Přikrmovat, nikoliv překrmovat

Myslivost 2/2013, str. 26 Karel Zvářal
Počet komentářů: 2
Dlouhá desetiletí chodím kolem kompostárny, jak jsem pracovně pojmenoval „vnadění hnojem“. Ve svých důsledcích je to pečlivě udržovaná produkce mykotoxinů. Přiložené foto není retro z minulého století, nýbrž realita dnešních dnů. Stále bláhově čekám, který rok bude posledním v této „bohulibé“ činnosti. Více >
Přikrmovat, nikoliv překrmovat

Samonabíjecí brokovnice Beretta A400 Xcell

Myslivost 2/2013, str. 28 Ing. Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Není to tak dlouho, co jsem měl možnost testovat samonabíjecí brokovnici Beretta 391 Urika. A přiznám se, bylo to dobré. Před několika lety ale firma Beretta začala nabízet nástupe Uriky, řadu 400. Na nejvyšším místě této řady stojí sportovní model Xcel. Byl jsem tedy velice rád, když mi dovozce Beretty do ČR, firma Arms CZ, nabídla možnost si vyzkoušet právě tuto zbraň. Více >
Samonabíjecí brokovnice Beretta A400 Xcell

Rys ostrovid

Myslivost 2/2013, str. 32 Miroslav Saniga
Počet komentářů: 0
Vymyslené bájky, legendy a mnoho „virtuálnych“ strašidelných príbehov, to sú nosné literárne žánre, v ktorých hlavným negatívnym hrdinom je rys ostrovid. Zviera vzbudzujúce u väčšiny ľudí rešpekt, ba u mnohých vari až hrôzu a strach. Korene týchto neblahých predsudkov, ktoré mnohí z nás k rysovi prechovávajú, majú svoj pôvod už v ranom detstve, keď sme boli „odchovaní“ na klasických rozprávkach, v ktorých aj toto zviera zvyčajne vystupovalo v negatívnej role, a pritom najmä vo vzťahu k silnejšiemu predátorovi – človeku ide o plaché a pomerne mierumilovné zviera. Více >
Rys ostrovid

Bělověžský prales

Myslivost 2/2013, str. 34 Jan Kusolits
Počet komentářů: 0
NP Bělověžský prales (Bialowieski Park Narodowy) jsem navštívil v letech 2003 – 2010 asi patnáctkrát – ať už sám, s rodinou anebo s přáteli z Klubu fotografů přírody. Vždy se mi tam velmi líbilo – příroda, architektura i lidé. Bělověžský prales je zbytek původního pralesa, který pokrýval v minulosti klimaticky mírné pásmo evropské pevniny. Leží po obou stranách hranice Polska a Běloruska mezi řekami Narewka a Hwozna. Reliéf krajiny je rovinnatý s výškou 150 až 170 m n.m. Klima je mírně kontinentální. Rozloha chráněného území na polské straně je přibližně 100 km2. Lesy pokrývají 96 % plochy celé oblasti. Zbytek jsou pole, louky, cesty a vodní plochy. Více >
Bělověžský prales

X. ročník monitoringu medveďa hnedého v Malej Fatre

Myslivost 2/2013, str. 38 Michal Kalaš
Počet komentářů: 0
Veľké šelmy, napriek zvýšenému záujmu našej odbornej či poľovníckej verejnosti, poznáme len veľmi slabo. Nedostatočný monitoring populácie medveďa hnedého je jedným z dôvodov diametrálne odlišných názorov na veľkosť jeho populácie a s ňou súvisiaci manažment. V oblasti Národného parku Malá Fatra venujeme terénnym aktivitám a spracovaniu dát komplexnú pozornosť. V roku 2003 bol v území po prvý krát realizovaný stacionárny monitoring s priamym pozorovaním medveďov v ich prirodzenom prostredí za účasti 27 osôb, ktoré obsadili 19 pozorovacích stanovíšť. Tento príspevok informuje o priebehu a výsledkoch jubilejného, v poradí už 10. ročníka, konaného v dňoch 15. - 17. júna 2012. Prekvapil nie len vysokou účasťou, ale aj výsledkami. Více >
X. ročník monitoringu medveďa hnedého v Malej Fatre

Zaměřovací dalekohled FOMEI 7x50 FOREMAN

Myslivost 2/2013, str. 50 PV
Počet komentářů: 0
Dalším typem zaměřovacího dalekohledu, který prošel testem v našich honitbách, byl zaměřovací dalekohled FOMEI 7x50 Foreman. Jedná se o novou generaci zaměřovacích dalekohledů, kde jsou skleněné optické díly s HTC povrchem, který zvětšuje světelnou propustnost. Tento zaměřovací dalekohled je konstrukčně navržen tak, aby odolal velkým zpětným rázům např. 300 Win.Magnum. Více >
Zaměřovací dalekohled FOMEI 7x50 FOREMAN

Rok s liškami

Myslivost 2/2013, str. 58 figi
Počet komentářů: 17
Lišky. Zvěř, se kterou mám mnoho krásných loveckých zážitků, které jsem za roky jejich lovů a pozorování začal důvěrně poznávat, to jak žijí, jak se chovají, co vše musí překonat a jak se umí přizpůsobit, aby v současném světě přežily. Nezastírám svůj obdiv k nim. Více >
Rok s liškami

Nepodceňujeme působení hluku na zdraví zvěře?

Myslivost 2/2013, str. 63 O. + J. Kučerovi
Počet komentářů: 0
Připravované změkčení hlukových limitů ohrožuje i zdraví i lesní a polní zvěře! Mnohé lidské aktivity zamořují přírodní prostředí směsicí zvuků šířící se vzduchem rychlosti 340 m/s, vytvářejí hluk, jehož akustický tlak působící na sluchový aparát živočichů vyvolává u postižených jedinců nepříjemný až rušivý slechový vjem, kterému nemohou přivyknout. Málokterý živočišný druh vnímající zvuk, resp. hluk prostřednictvím sluchového aparátu (ušima), je vůči tomuto nadmíru škodlivému činiteli netečným. Více >
Nepodceňujeme působení hluku na zdraví zvěře?

Setkání u seníku

Myslivost 2/2013, str. 78 Svatopluk Šedivý
Počet komentářů: 0
Říká se, že opakovaný vtip není vtipem a třikrát viděný film je otravný. Ale opětovné setkávání se zvěří je zajímavé vždy, i když je to ve stejném ročním období a na stejném místě. Není v tom nic hraného, zinscenovaného, vymyšleného, je to volný příběh života v lese a za vstupenku slouží štěstí, náhoda a trpělivost. Více >
Setkání u seníku

Přesná střelba z kulovnice

Myslivost 2/2013, str. 52
Počet komentářů: 0
Ukázka z nově vydávané publikace Myslivecká střelba - Tipy a triky pro lepší trefu. Správné střelbě z kulovnice je v myslivecké praxi přikládán velký význam. Při lovu musí již první výstřel zasáhnout přesně a cíleně, jelikož právě první výstřel je zpravidla tím rozhodujícím, a mnohdy i jediným výstřelem. Dělení honiteb a optimalizace mysliveckých zařízení v nich umožňují zásadním způsobem zdokonalovat mysliveckou střelbu. Více >
Přesná střelba z kulovnice

Rychlebská setkávání

Myslivost 2/2013, str. 100 Petr Oskar Bílek
Počet komentářů: 0
V kraji pod Rychlebskými horami působí myslivecký spolek, o němž je hodně slyšet od hranic s Polskem až po Jeseníky. MS Bílý Potok u Javorníku ve Slezsku hospodaří na katastru stejnojmenné obce, která se poprvé v historických pramenech připomíná už roku 1310 pod jménem Wyzbach. Pro zajímavost: jejím posledním majitelem před rokem 1848 byl světoznámý “vodní doktor” Vincenz Priessnitz, zakladatel Lázní Jeseník na Gräffenbergu. Kostel sv. Vavřince, stojící na návsi u rybníčku, se tyčí v rovině pod Rychlebami už od založení obce ve 14. století a svědčí o tom, že v sobotu uprostřed listopadu 2012 jsem se pohyboval po území, které je letopisům historických zemí Českého království známo už přes 700 let. Více >
Rychlebská setkávání

Rok v honitbě s Hagopurem

Myslivost 2/2013, str. 103 Jiří Sedláček
Počet komentářů: 0
Naše myslivecké sdružení Petrovice nad Orlicí se na základě zvýšeného počtu poražené zvěře na silnici rozhodlo využít možnosti použití nově nabízeného programu pachových ohradníků. Silnice, o které se zmiňuji, je rovný úsek mezi Třebechovicemi pod Orebem a Týništěm nad Orlicí, v délce téměř šesti kilometrů. Část prochází lesem, větší část se dělí mezi pole a luka. Tato silnice se v roce 2008 rekonstruovala a její šíře se zvětšila, a tím došlo, paradoxně, ke zvýšení rychlosti na této komunikaci. Maximální povolená rychlost není na této silnici dodržována a možnosti zvěře bezpečně přejít tuto frekventovanou silnici je téměř nulová. Více >
Rok v honitbě s Hagopurem
Zpracování dat...