ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Tak nevím ... aneb i vstřícnost musí mít své meze

Myslivost 3/2014, str. 7 Martin Horálek
Počet komentářů: 2
Hned v úvodu svého příspěvku se musím přiznat, že mě k němu (v dobrém slova smyslu) vyprovokoval článek v lednové Myslivosti od Zdeňka Hlaváče v rubrice Tak nevím... Nechci tu vést s autorem polemiku a už vůbec ne na něho jakkoliv útočit. Stejně jako on bych se chtěl ale zamyslet na budoucností výkonu práva myslivosti v ČR, a to i v kontextu veřejného mínění. Pokusím se nabídnout alternativní a snad i zajímavý pohled. Více >
Tak nevím ... aneb i vstřícnost musí mít své meze

Zazvěřování divokou kachnou se vyplatí, ale není to málo…

Myslivost 3/2014, str. 10 František HAVRÁNEK, Karel BUKOVJAN, Miloš JEŽEK
Počet komentářů: 0
Intenzívní chov bažanta leckde degeneroval na vypouštění nevyspělé, a tedy špatně opeřené, zvěře v den lovu, nebo v lepším případě myslivci na takovýto chov a lov rezignovali. Současně s tím však často rezignovali i na jakoukoliv péči o divokou populaci bažanta, která postupně mizí, zatím co veškerá pozornost myslivecké veřejnosti je směrována na chov a lov zvěře spárkaté. Situace v chovu kachny divoké je na první pohled jiná. Zakoupená, nejlépe již vakcinovaná kachňata ve věku několika týdnů vypuštěná přímo na rybník, poskytují vysokou slovitelnost. Stačí jednoduchá péče, spočívající v přikrmování levnými statkovými krmivy a základní ochrana před predátory. V době lovu pak uměle odchovaní ptáci, někdy málo létavé kachny, slouží kromě jiného jako „balabáni“, lákající divoké kachny z přírodní populace, a výrazně zjednodušují jejich lov. Více >
Zazvěřování divokou kachnou se vyplatí, ale není to málo…

Kahles Helia 5 2,4 – 12 x 56i

Myslivost 3/2014, str. 14 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Kahles je rakouská firma, která již od svého založení vyráběla hodně kvalitní optiku. Historicky kráčela bok po boku s jednou z nejlepších optických firem dneška - se Swarovski Optik. Obě firmy měly odedávna velmi těsné vztahy a dnes je Kahles součástí skupiny Swarovski, ale zachovává si vysokou míru nezávislosti. Zaměřovací dalekohledy Helia mají dlouhou tradici, v některých regionech Evropy jsou skoro legendární. Jedním z nejnovějších přírůstků do této rodiny je zaměřovací dalekohled řady Helia 5 2,4 – 12 x 56i s pětinásobným rozsahem zoomu a s přisvícením záměrného obrazce. Díky laskavosti dovozce, firmy Brnohunt, jsem měl možnost tento zaměřovač otestovat. Více >
Kahles Helia 5 2,4 – 12 x 56i

Problém intoxikace zvěřiny olovem

Myslivost 3/2014, str. 20 © Dr. Ing. Jiří HANÁK, MVDr. Luboš KUNEŠ
Počet komentářů: 0
Olovo patří zcela jasně mezi toxické prvky. Z historického hlediska je právě nadměrné používání olova jedním z faktorů, který přispěl k zániku Římské říše v období kolem změny letopočtu, kde snadno zpracovatelné a tvárné olovo používali k výstavbě jinak pokrokových vodovodů. Procházející voda se tak obohacovala jedovatým olovem, jejíž pití způsobilo degenerativní změny, až došlo k zániku celé civilizace. Toxicita olova je zvláště významná pro dětský organismus. Trvalá expozice dětského organismu i nízkými dávkami olova je příčinou zpomalení duševního vývoje a nepříznivých změn v chování. Více >
Problém intoxikace zvěřiny olovem

MEOPTA - přesná střelba na jakoukoliv požadovanou vzdálenost

Myslivost 3/2014, str. 22 Ing. Antonín ČECH
Počet komentářů: 0
Lovecká kombinovaná střelba – trumfové eso našeho střelectví Vážení čtenáři, pravidelně vídáte na stránkách časopisu Myslivost moje články. Pokud jste si mysleli, že se nechám odradit od psaní, mýlili jste se. Jak jsem se zmiňoval v předchozím čísle „sebelepší kulovnice bez kvalitní optiky a spolehlivého, přesného střeliva nic neznamená“. Slíbil jsem, že se v příštích číslech našeho časopisu více rozepíšu právě o těchto dvou dalších aspektech úspěchů našich reprezentantů v lovecké kombinaci – optice z Meopty Přerov a střelivu ze Sellier & Bellot. Svůj slib tedy plním. Více >
MEOPTA - přesná střelba na jakoukoliv požadovanou vzdálenost

Výživa nosnic bažantů, koroptví a křepelek - I. část

Myslivost 3/2014, str. 24 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Základem úspěchu každého chovu je kvalita rodičovských generací, výživa a prostředí chovu. Snad bychom si při této příležitosti mohli položit obligátní otázku: „Co bylo dřív, slepice nebo vejce?“ Na rozdíl od filozofa chovatel zná odpověď i praktický smysl tohoto úsloví. Snášku kvalitních, biologicky plnohodnotných vajec můžeme očekávat jen od správně odchované, tedy kvalitně a biologicky plnohodnotně krmené nosnice. Záměr produkovat vejce za účelem odchovu bažantů (koroptví či křepelek) musíme vždy připravit nejméně o jednu generaci napřed. Příkladem může být odchov slepic a produkce vajec, kde normy obsahu živin ve směsích vždy rozlišují výživu nosnic produkujících vejce konzumní či násadová. Jiný je také obsah živin ve směsích pro drůbež v různém stupni plemenitby podle pozice na vyšším či nižším stupni rozmnožovacího chovu. Více >
Výživa nosnic bažantů, koroptví a křepelek - I. část

Na vyčištění hlavy není nic lepšího než klid přírody

Myslivost 3/2014, str. 27 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
V útulném prostředí divadelního klubu jsem se sešel s předním hercem Vinohradského divadla, známým filmovým a televizním hercem Svatoplukem Skopalem. Ač není myslivec, je to člověk, který umí přírodu vnímat, ctí ji a v přírodě nachází nové síly. Setkání to bylo velmi milé, byť jeho naplánování nebylo úplně jednoduché. Více >
Na vyčištění hlavy není nic lepšího než klid přírody

Dalekohledy Zeiss Terra ED

Myslivost 3/2014, str. 28 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Že Zeiss umí vyrobit kvalitní optiku, to se ví už dávno. Že kvalitní optika něco stojí, to už jsme také asi pochopili. Že máme hluboko do kapsy, o tom se přesvědčuji dnes a denně. Zeiss v současnosti má ve své nabídce špičkové, absolutní dalekohledy řady Victory HT – High Transmission – vysoký přenos světla (drahé jak tři čerti) a velmi dobré dalekohledy řady Conquest HD – High Definiton – vysoké rozlišení (drahé jako dva čerti). Až donedávna ale neměl nic, co by mohl nabídnout těm, kdo mají kapse peníze jen na jednoho čerta. Ale v roce 2013 představil novu řadu dalekohledů označenou Terra ED - Extralow Dispersion – obzvlášť nízký rozklad barev. Více >
Dalekohledy Zeiss Terra ED

Kuna skalní – přizpůsobivý predátor

Myslivost 3/2014, str. 32 Karel Zvářal
Počet komentářů: 1
V Myslivosti 1/2014 mě zaujal příspěvek Dr. Sýkory o úlovcích obou druhů kun a tchoře na Pardubicku. Již samotný pohled na grafy nemůže nechat lhostejným žádného ekologa. Jak je možné, že při katastrofálním úbytku drobné zvěře, ilustrovaným nejlépe snad příkladem s tchořem, je kuna skalní tak úspěšná? Svůj názor, s nímž většina čtenářů možná nebude souhlasit, si dovolím nastínit v dalším textu. Dvě lasicovité šelmy přibližně stejné velikosti, s relativně podobnými nároky na biotop a s dosti podobným složením potravy – ale s naprosto rozdílným trendem početnosti! V této souvislosti si často kladu otázku: Umíme správně interpretovat dopad predace a mezidruhové kompetice, resp. mezidruhové predátorské konkurence? Více >
Kuna skalní – přizpůsobivý predátor

Jak dál s léčbou srnčí zvěře

Myslivost 3/2014, str. 34 Antonín David
Počet komentářů: 0
Mnohaleté přeléčování srnčí zvěře antiparazitárními přípravky, spolu průběrným odstřelem srnců a holé, má pro kvalitu srnčí populace v naší honitbě, a myslím, že i všeobecně, zásadní význam. Přikrmujeme už mnoho let oves od poloviny září, kamennou sůl, minerální liz a kvalitní, ručně sušené jetelotravní seno. V posledních dvaceti letech jsme ulovili 12 srnců nad 95 b. CIC. Nejsilnější dvě trofeje měly hodnotu 129 b. CIC a 127 b. CIC. Aniž bych byl přehnaným zastáncem „kultu kostí“, je samozřejmé, že síla paroží je hlavním měřitelným ukazatelem kvality dané populace. Za velmi důležité považuji, že se podařilo eliminovat nosohltanovou střečkovitost. Jestliže před pár lety bylo z ulovených srnců v I. věkové třídě až 30 % napadených, nyní se najde takový výjimečně. Výskyt vnitřních parazitů je též výjimečný. Více >
Jak dál s léčbou srnčí zvěře

Sčítání, aneb přesný součet nepřesných čísel

Myslivost 3/2014, str. 18 Lubomír Tůma
Počet komentářů: 0
Aby mi čtenář porozuměl, v krátkosti připomínám, že jsem ze Severních Čech, přesněji z Ústeckého kraje, kde v posledních měsících skutečně „řehtá úřední šiml“ a někam se ztrácí „selský rozum“. „Svůj myslivecký život“ si užívám od roku 1963, kdy mi bylo deset let. S termínem „sčítání“ jsem se poprvé setkal na Lesnickém učilišti v Hejnicích. Již tenkrát jsem měl s tímto pojmem trochu problém. Výklad Zdeňka Zeithamla (výborný učitel myslivosti) byl pro šestnáctiletého kluka, v případě sčítání zajíců těžko zpochybnitelný, ale u ostatních druhů nejasný. V dalším stupni mého mysliveckého poznávání jsem z úst Karla Lankaše staršího dovozoval, jak zjistit „sčítáním“ zvěře ve volné přírodě, počty a věkovou skladbu zvěře. Matematicky bylo vše jasné a jednoduché, když se nějaká čísla do řádku „sčítané stavy zvěře k 31. 3.“ napsala. Bez problémů se při písemce dal spočítat návrh plánu lovu. Více >
Sčítání, aneb přesný součet nepřesných čísel

Srážky se zvěří na českých silnicích poprvé v přehledné mapě

Myslivost 3/2014, str. 36 RNDr. Michal BÍL, Ph.D
Počet komentářů: 0
V prosinci loňského roku vydalo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i (CDV), v rámci řešení projektu „Metodika identifikace kritických úseků pozemních komunikací v ČR pomocí GIS analýz dopravních nehod“ financovaného programem Alfa Technologické agentury ČR, mapu, ve které jsou znázorněna místa s největším rizikem dopravní nehody v důsledku střetu se zvěří. Podkladem pro vymezení nebezpečných míst jsou data o dopravních nehodách, která pocházejí z databáze Policie ČR. Více >
Srážky se zvěří na českých silnicích poprvé v přehledné mapě

K dopravním nehodám se zvěří

Myslivost 3/2014, str. 37 Jiří Mezenský
Počet komentářů: 1
Dokážete si představit „výřad“, na kterém by bylo více než osm tisíc kusů spárkaté zvěře? Z tohoto počtu pak téměř pět tisíc kusů zvěře srnčí, více než dva tisíce kusů zvěře černé a skoro tři stovky zvěře vysoké. Přičemž (průměrně) tři účastníci „lovu“ se k „poslední leči“ nemohou dostavit z důvodu úmrtí a dalších více než padesát nepřítomných je v péči lékařů, z nichž skoro deset se musí potýkat se zraněním, které je klasifikováno jako těžké. Více >
K dopravním nehodám se zvěří

Sčítání čápů černých 2014 v České republice

Myslivost 3/2014, str. 39 František Pojer
Počet komentářů: 0
(a stručné výsledky sčítání v letech 1994 a 2004) Čáp černý patří mezi velmi zajímavé druhy jednak svým poněkud tajemným a skrytým způsobem života, a jednak svým obrovským areálem rozšíření, který sahá ze střední Evropy až na Dálný Východ a také rychlými změnami rozšíření právě ve střední Evropě včetně území České republiky a šířením dále na západ. K nám se začal vracet koncem 40. let minulého století na severovýchodní Moravě a koncem padesátých let již hnízdil na více místech také v Čechách a poměrně rychle znovuosídlil celé území státu. V šedesátých letech byl celkový počet odhadován na 50 párů, na konci 70. let již 150 a po roce 2000 na 300 - 400 hnízdících párů. Postupné šíření druhu máme docela dobře zdokumentováno, přestože žije velmi nenápadně. Více >
Sčítání čápů černých 2014 v České republice

Africký mor prasat

Myslivost 3/2014, str. 42 SVS
Počet komentářů: 0
Africký mor prasat (AMP) je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat. AMP je charakteristický vysokou, téměř 100% letalitou. Touto nákazou může onemocnět prase domácí i prase divoké všech věkových kategorií. Původním rezervoárem bylo prase bradavičnaté, od kterého se infikovala klíšťata. Virus se nachází v krvi, tkáňových tekutinách, vnitřních orgánech a sekretech a exkretech nemocných zvířat. Je vysoce rezistentní vůči nízkým teplotám i vysušení. Virus se může vylučovat sekrety a exkrety již 1 - 2 dny před klinickými příznaky, nejvíce však v době septikémie. Více >
Africký mor prasat

Predlžovanie doby lovu problém nerieši

Myslivost 3/2014, str. 47 Ing. Jozef HERZ, PhD.
Počet komentářů: 0
Pod názvom Doba lovu zvěře bo v Myslivosti 2/2014 uverejnený článok, v ktorom sú porovnávané doby lovu raticovej zveri, okrem srnčej, v Českej republike a okolitých štátoch. Neviem, z akých prameňov autor tohto príspevku bral údaje o dobe lovu na Slovensku, lebo nezodpovedajú skutočnosti. Napriek tomu ma tento príspevok zaujal, a preto chcem touto cestou naň reagovať. Pri porovnávaní doby lovu jednotlivých druhov raticovej zveri na Slovensku som nazrel až do obdobia po roku 1945. Za toto obdobie sa doba lovu upravovala jednotlivými vyhláškami minimálne 10krát. Okrem toho, že tieto vyhlášky stanovovali dobu lovu, táto vo veľmi veľa prípadov bola ešte menená v priebehu rokov. Napríklad u jelenej zveri v roku 2009 bola vydané vyhláška č. 344, ktorá stanovovala dobu lovu jeleníc do 30.11. a ešte v tom istom roku bola táto doba mimoriadne predĺžená do 31.12. Značné zmeny doby lovu vznikli u diviačej zveri pri výskyte klasického moru ošípaných. Více >
Predlžovanie doby lovu problém nerieši

Lov vlků v Rumunsku

Myslivost 3/2014, str. 48 Petr ZIEGROSSER
Počet komentářů: 0
Napsáno pro ty, kterým nejde jen o trofej Každý máme nějaký ten sen a cíl. Lovci na tom nejsou jinak. Pro někoho je snem lov v Africe, jiný dlouho šetří a těší se na lov kozorožce v Asii, někdo nešetří a sní o dobrém, životním srnci, kterého jistě jednou někde za humny potká. Řekl bych, že největší snílci – možná až blázni – jsou ti, co se rozhodnou ulovit vlka. Více >
Lov vlků v Rumunsku

Trichinella u lišky

Myslivost 3/2014, str. 57 Ing. Ivan PAVLÁSEK, DrSc., Ing. Ondřej MÁCA, Ing. Kristýna MIKOVÁ
Počet komentářů: 0
První nález Trichinella spp. u lišky vyšetřené ve Státním veterinárním ústavu v Praze v rámci „Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2014“ V trichinoskopické laboratoři, která je součástí oddělení patologie a parazitologie Státního veterinárního ústavu v Praze, bylo od 1. ledna 2014 zahájeno, na základě Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2014 Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy (MKZ pro rok 2014), souběžné vyšetřování lišek na vzteklinu (kód MKZ EpG 102) a přítomnost larev Trichinella spp. v jejich svalovině (kód MKZ EpG 300). Více >
Trichinella u lišky

Mýty kolem plánů chovu a lovu

Myslivost 3/2014, str. 58 František DUŠÁK
Počet komentářů: 0
V poslední době se dost často setkávám, ať už na mysliveckých internetových diskusích, tak přímo při osobním jednání, s hroznou zkostnatělostí vnímání tvorby, ale hlavně používání plánů chovu a lovu. Plán chovu a lovu je stále vnímán jako dogma, které musí posvětit státní správa myslivosti. Někdy mám pocit, že spousta myslivců ještě nezaznamenala, že zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů byl zrušen a nahrazen zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Hodně myslivců, a to i funkcionářů mysliveckých sdružení, netuší, že plán chovu a lovu je zásadním ujednáním mezi držitelem a uživatelem honitby. Je to vzájemné ujednání o tom, že v honitbě budou stavy v rozmezí minimálních a normovaných stavů, které udává rozhodnutí o honitbě, a to takové, aby to ekosystém unesl bez větších následků a škod. Více >
Mýty kolem plánů chovu a lovu

Řeší změna doby lovu černé současný problém?

Myslivost 3/2014, str. 59 Ing. Jiří VRONSKÝ
Počet komentářů: 0
Na úvod si odpovídám – moc ne. Rozhodně tím, že není z textu vyhlášky jednoznačně stanoveno, co je sele ve vztahu k „vodící“ bachyni, vzniká prostor pro nepříjemnosti. Vyhláškou 403/2014 Sb. byla změněna vyhláška 245/2002 Sb. doba lovu černé zvěře. Cituji: Doba lovu se stanoví pro dále uvedené druhy zvěře takto: §1 písmeno l) prase divoké – kňour a bachyně, kromě bachyně vodící selata, od 1. srpna do 31. ledna, s výjimkou v § 2 odst. 1 a 2; sele a lončák od 1. ledna do 31. prosince. Původní text vyhlášky zněl: prase divoké – kňour a bachyně od 1. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v §2. odst. 1 a 2, sele a lončák od 1. ledna do 31. prosince. Více >
Řeší změna doby lovu černé současný problém?

VÝSKYT AUJESZKYHO CHOROBY U PSA

Myslivost 3/2014, str. 60 MVDr. Jaroslav ŠONKA
Počet komentářů: 0
Dne 3. ledna 2014 v 9 hodin byl do naší ordinace předveden pes plemene slovenský kopov, samec, věk 1 rok. V anamnéze majitel uváděl, že pes se choval předchozí den normálně, ale ráno v 6 hodin zjistil otok tváře v okolí pravého koutku dutiny ústní, pes nežere a ztratil zájem o okolí. Více >
VÝSKYT AUJESZKYHO CHOROBY U PSA

Stavitelné lamino pažby z Norska

Myslivost 3/2014, str. 68 © Ing. Petr MIKULÁŠEK
Počet komentářů: 0
Skandinávie je region, kde lov je od pradávna součástí životního stylu. Do dnešní doby se výuka základů střelby objevuje v osnovách základních škol mnoha oblastí. Mezi nejpopulárnější sporty patří biatlon, sportovní a lovecká střelba je zde oblíbena a aktivně provozována napříč všemi generacemi. Pod dohledem zodpovědné osoby se mohou lovu za použití brokových zbraní zúčastnit osoby od 15 let věku. Více >
Stavitelné lamino pažby z Norska

Sokolníci z půl sta zemí se sjeli na konferenci IAF a sokolnický festival v Kataru

Myslivost 3/2014, str. 71 Dr. Ing. Bohumil STRAKA
Počet komentářů: 0
Od 26. 1. do 2. 2. 2014 se v Kataru v hlavním městě Doha konala 45. konference Mezinárodní asociace pro sokolnictví a ochranu dravců IAF za účasti asi 200 sokolníků z 55 zemí celého světa. Tato konference byla historicky druhá největší po konferenci IAF a festivalu v Arabských Emirátech v roce 2011, které se tehdy zúčastnili delegáti z 80 zemí. Doprovodnou akcí byla i veterinární konference speciálně zaměřená na nemoci dravců a 5. Katarský festival sokolnictví spojený se soutěžemi sokolů, které probíhaly již od začátku ledna. Jelikož Katarský sokolnický klub patří mezi nejbohatší na světě, a chtěl se mezinárodní sokolnické komunitě náležitě předvést, arabští hostitelé sponzorovali cestu i pobyt většině účastníků. Konference se věnovala zejména změně stanov IAF, které posunují hlasovací pravomoc od zemí ke členským organizacím podle počtu členů. Klub sokolníků ČMMJ tak získá čtyři hlasy místo jednoho. Více >
Sokolníci z půl sta zemí se sjeli na konferenci IAF a sokolnický festival v Kataru

Dvě století od narození zakladatele českého mysliveckého písemnictví Františka Špatného

Myslivost 3/2014, str. 90 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Básník, novinář a fejetonista Jan Neruda v prvním díle svých Podobizen napsal: „V době, kdy prý už zase po Čechách se potlouká moc špatných Čechů, není snad špatným vtipem připomenouti si dobrého Čecha, který se jmenuje Špatný.“ A následně pokračuje a uzavírá svůj článek o Františku Špatném, zakladateli českého mysliveckého písemnictví, literátovi, lexikografovi a národním buditeli: „Dnes shlíží na hezký kus práce života, jejž opatřil sám jediný a v němž jej nikdo dostihnouti nemůže. Co jinde dovedou jen síly hromadně, to zde dokázala obrovská píle jediného pracovníka. Takových - Špatných - dejž nám, Pane povždy!“ Více >
Dvě století od narození zakladatele českého mysliveckého písemnictví Františka Špatného
Zpracování dat...