ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Jak dále v ČMMJ?

Myslivost 6/2014, str. 8
Počet komentářů: 0
Jako blesk se rozšířila v závěru prvního květnového týdne zpráva o abdikaci předsedy a místopředsedy a výpovědi jednatele Českomoravské myslivecké jednoty. Stejnou rychlostí se začaly šířit spekulace, fámy, vytvářet různé konstrukce, co se vlastně stalo, plést pojmy s dojmy. Proto jsem požádal jediného „zbylého fungujího“ (ve smyslu neodstupujícího) statutárního zástupce, místopředsedu Českomoravské myslivecké jednoty Ing. Jiřího Chmela o rozhovor. Rozhovor jsme vedli v pondělí 12. 5. a budiž tedy snad oficiálním konstatováním a vysvětlením současné situace. Více >
Jak dále v ČMMJ?

Červen – měsíc myslivost Pohled dvou generací

Myslivost 6/2014, str. 7 Vlastimil Hart, Jan Hart
Počet komentářů: 0
Vážené kolegyně a kolegové myslivci, přátelé přírody, červen jako měsíc myslivosti, je pro nás všechny jakýmsi symbolem. Ať již s tímto mysliveckým svátkem souhlasíme nebo ne, tak jsme se pasovali do rolí ochránců přírody, zvěře a někteří do obhajoby jenom samotného termínu „měsíc myslivosti“. Více >
Červen – měsíc myslivost  Pohled dvou generací

Změny ve zkušebních řádech - ohaři

Myslivost 6/2014, str. 14 Jaroslav Rataj
Počet komentářů: 0
V minulém článku jsem se pokusil upozornit na některé změny ve všeobecné části zkušebních řádů a nyní bych chtěl na článek navázat změnami v řádech pro jednotlivé skupiny psů a začnu, tak jako zkušební řády, skupinou ohařů a jejich zkušebními řády. Jak jsem uvedl v minulém článku, pro ohaře (stejně jako jezevčíky) byla zrušena povinnost absolvovat před prvními zkouškami povinný jarní svod. To považuji za správné, neboť tato povinnost nemá žádnou oporu v právním řádu a jednalo se o zbytečnou diskriminaci plemen ohařů a jezevčíků. Více >
Změny ve zkušebních řádech - ohaři

Příslušníci čeledi holubovitých v naší republice

Myslivost 6/2014, str. 20 Ivo Sýkora
Počet komentářů: 0
Obecně je možno konstatovat, že příslušníci čeledi holubovitých (Columbidae), se vyznačují některými vlastnostmi, které jsou velmi specifické a charakteristické pouze pro tuto čeleď. Více >
Příslušníci čeledi holubovitých v naší republice

O LOVECKÉ TURISTICE

Myslivost 6/2014, str. 23 Alexandr Vrága
Počet komentářů: 0
Dávno pryč jsou doby, kdy myslivec mohl být členem jednoho mysliveckého sdružení. Být členem dalšího sdružení bylo nepřípustné, takže lovecké možnosti byly omezeny povolenkou v honitbě, kde byl členem, pozvánkou na hon k sousedům, případně povolenkou zakoupenou do některé z režijních honiteb u státních či vojenských lesů. Více >
O LOVECKÉ TURISTICE

Webley&Scott rozšiřuje nabídku nových modelů

Myslivost 6/2014, str. 26 Petr Mikulášek
Počet komentářů: 0
Současná nepříznivá ekonomická situace a snižující se stavy drobné lovné zvěře se projevila v poklesu prodeje nových brokových zbraní ve většině zemí Evropy. Na druhé straně se sportovní střelba na hobby i výkonnostní úrovni těší stále velké oblibě. V této uspěchané době plné stresu je potěšitelný vzrůstající zájem mladé a střední generace o toto aktivní trávení volného času. Více než kdy předtím je totiž potřebné se důkladně odreagovat a neúměrně zatěžovaný organismus dobít. Kdo jednou propadne kouzlu brokové střelby a radosti z úspěšných zásahů, má většinou postaráno o celoživotní zálibu. Střelba na pohybující se cíl zlepšuje fungování všech smyslů. Zrychluje přirozené reflexy, napomáhá koordinaci správných pohybových návyků, které jsou pro úspěšnou a bezpečnou střelbu, ale také každodenní život velmi důležité. Více >
Webley&Scott rozšiřuje nabídku nových modelů

Chov a výživa nosnic pernaté zvěře – III. část - koroptve

Myslivost 6/2014, str. 30 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Koroptev je zvěř převážně polní, je stálá, věrná rodné hroudě. Je u nás nejrozšířenější, nejpočetnější a také nejužitečnější zvěří pernatou a je proto právem nazývána perlou naší užitkové zvěře. Je skutečným pokladem mysliveckého hospodářství a nedocenitelným darem naší vlasti. Předností koroptve je, že se dokonale přizpůsobuje vyspělému polnímu hospodářství, kde nachází nejvhodnější životní prostředí. Není zde překážkou, nýbrž skutečným dobrodiním a účinným, třeba nenápadným pomocníkem rolníka při hubení škodlivého hmyzu a plevelů. Ing. Jiří Sekera, Chov koroptví, SZN 1956, Praha. Více >
Chov a výživa nosnic pernaté zvěře – III. část - koroptve

Obdiv mužům, kterým žena vládne

Myslivost 6/2014, str. 34 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Neznám přesné statistiky, pokud vůbec existují, v kolika městech je starostkou žena. Mnoho takových měst sice nebude, ale zase tak málo také ne. Ale vsadil bych se, že to, aby v čele známého města byla starostka a k tomu byla aktivní myslivec, je už unikát. A kdeže takový unikát najdete? Ve městě, které se obklopuje malebnými kopci Beskyd, kde centrum osvěžuje bystrý tok řeky Bečvy a kde se ve vzduchu mísí vůně dřeva, ovčích sýrů, frgálů i slivovice. Ve městě, jehož jméno je neodmyslitelně spojeno se světoznámým skanzenem. Vítejte v Rožnově pod Radhoštěm, jemuž vládne starostka a myslivkyně Bc. Markéta Blinková Více >
Obdiv mužům, kterým žena vládne

Afrika mi učarovala

Myslivost 6/2014, str. 42 Václav Vondrák
Počet komentářů: 0
Už jako malému mi učarovala Afrika s úžasnou a rozmanitou přírodou, se západy slunce nad buší, se stády zvířat na rozlehlých pláních a pulzujícím životem okolo místních zdrojů vody. S nadšením jsem hltal řádky popisující faunu a flóru a do svého podvědomí jsem si ukládal znalosti a zajímavosti o všech afrických zvířatech. Poslední dobou trávím skoro všechny večery u televizních pořadů o zvířatech celého světa. Více >
Afrika mi učarovala

Osud tetřevů a tetřívků není myslivcům lhostejný

Myslivost 6/2014, str. 46 FRantišek Havránek
Počet komentářů: 0
Osud tetřevů a tetřívků není myslivcům lhostejný a nejen to. Přes všechny praktické, teoretické, ale i administrativní problémy chovu a především reintrodukcí tetřevovitých a přes skeptické názory některých zoologů na takovéto záchranné programy, je taková péče o lesní kury pravidelně v posledních letech realizována. Více >
Osud tetřevů a tetřívků není myslivcům lhostejný

Žebříkový posed

Myslivost 6/2014, str. 48 PL
Počet komentářů: 0
V poslední době se návody na výstavbu posedů a dalších mysliveckých zařízení objevují na stránkách Myslivosti čím dál méně, přestože mezi čtenáři nalezneme zcela nepochybně skupinu lidí, kteří by radu při budování těchto staveb uvítali. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl přiblížit čtenářům Myslivosti způsob výstavby jednoduchého posedu, který jsem si v poslední době oblíbil. Blíží se totiž kvapem doba srnců a já věřím, že mnozí myslivci využijí pro lov i obeznávání i takovýto jednoduchý a relativně nenáročný typ posedu. Více >
Žebříkový posed

Kde jsou hřivnáči?

Myslivost 6/2014, str. 51 Zdeněk Hlaváč
Počet komentářů: 1
Několika postřehy bych si dovolil navázat na článek Karla Zvářala z Myslivosti 5/2014. Synantropizace hřivnáče k nám zcela určitě musela „dospět“. Prvního „městského“ hřivnáče jsem spatřil v roce 1982 v německém městě Halle, kde jsme krátce odpočívali při zájezdu rockové skupiny (která ovšem byla nefalšovaným českým bigbítem). Více >
Kde jsou hřivnáči?

Myxoidní liposarkom jezevce lesního

Myslivost 6/20104, str. 59
Počet komentářů: 0
V předchozím čísle časopisu Myslivost - Stráž myslivosti jsme se věnovali záchytu a diagnostice oboustranného zhoubného nádoru vaječníků (karcinomu) u šestileté samice jezevce z oblasti Vysočiny. Více >
Myxoidní liposarkom jezevce lesního

Lov jeřábka lesního vábením? I to je ještě ve Střední Evropě možné!

Myslivost 6/2014, str. 52 Jan Galusek ml.
Počet komentářů: 0
Všichni myslivci, kteří vykonali zkoušky z myslivosti, se asi výuce okrajově dotkli i těch druhů pernaté zvěře, která se v našich lesích v současnosti vyskytuje jen sporadicky. Skomírající populace tetřevů a tetřívků se na území České republiky ještě ostrůvkovitě vyskytují a je jim věnována významná pozornost, ovšem třetí z našich lesních hrabavých jeřábek lesní je tak nějak pro svoji nenápadnost opomíjen. Já sám jsem jej viděl ve svém životě čtyřikrát, a to se v českých lesích pohybuji již od dětství. Více >
Lov jeřábka lesního vábením? I to je ještě ve Střední Evropě možné!

Životné prostredie zveri v súčastných podmienkach

Myslivost 6/2014, str. 60 František Libosvár, Jozef Herz
Počet komentářů: 0
V posledných dvoch desaťročiach ako v Českej republike, tak aj v Slovenskej republike sa znižuje výmera poľovnej plochy, predovšetkým znižovaním výmery poľnohospodárskej pôdy. Dôvodom je neustále rozširujúca sa výstavba priemyselných parkov, a rozširovanie intravilánu miest a obcí. Je oveľa ľahšie a menej ekonomicky náročné stavať na rovine, ako na kvalitatívne horšej lesnej pôde. Nielen budovy, cesty a iné stavby oberajú našu faunu o životné prostredie, ale aj iné plochy o ktorých sa chceme zmieniť. Více >
Životné prostredie zveri v súčastných podmienkach

Jak vidí žáci a studenti ze Střední Moravy lesníky a myslivce

Myslivost 6/2014, str. 87
Počet komentářů: 0
Středoškolská odborná činnost je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů. V loňském školním roce proběhl již 35. ročník a žáci Střední lesnické školy Hranice tradičně přispěli několika pracemi, z nichž čtyři práce postoupily z okresního do krajského kola. Čtenáře časopisu bude snad zajímat, že se jedna z prací zabývá průzkumem názorů žáků základních a středních škol na lesníky a myslivce. Více >
Jak vidí žáci a studenti ze Střední Moravy lesníky a myslivce

Navštívili jsme OMS Český Krumlov

Myslivost 6/2014, str. 90 Kamila Kaasová
Počet komentářů: 3
Českokrumlovsko je nejjižněji položený region České republiky. Na území dřívějšího okresu Český Krumlov zasahují Novohradské hory, Blanský les, ale také Národní park Šumava, proto se zdejší myslivci mohou setkat ve svých honitbách třeba s plachým losem nebo rysem ostrovidem. V Domoradicích, nedaleko překrásného okresního města - Českého Krumlova, které bylo pro zachovalost a architektonickou hodnotu svých mnohých památek již v roce 1992 zařazeno na seznam UNESCO, sídlí kancelář Okresního mysliveckého spolku Český Krumlov, jehož jednateli, Mgr. Josefu Amchovi, jsem položila několik otázek ohledně působení myslivců v tomto malebném koutě Jihočeského kraje. Více >
Zpracování dat...