ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Občanský zákoník a myslivecká sdružení

Myslivost 4/2014, str. 10 JUDr. Jiří Kšica
Počet komentářů: 0
Myslivecká sdružení, ale i rybáři, včelaři, sportovci a další neziskové organizace, mají od 1. ledna letošního roku nový právní rámec. Tímto dnem nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, který zrušil dosavadní zákon upravující občanská sdružení a zakotvil do našeho právního řádu nová ustanovení. Více >
Občanský zákoník a myslivecká sdružení

Braňme naši myslivost a dostaňme ji pod ochranu UNESCO!

Myslivost 4/2014, str. 12 Bohumil Straka
Počet komentářů: 0
Myslivost má u nás unikátní tisíciletou tradici, kterou nám v jiných částech světa právem závidí. Zatímco mimo středoevropský region je myslivost vnímána pouze jako lov či sport, u nás lze mysliveckou filozofii vyjádřit tak, že samo střílení myslivce nedělá. Naše myslivost zahrnuje řadu aktivit a tradic s lovem a péčí o zvěř spojených, zejména: chovy zvěře, obornictví, bažantnictví, ochranu zvěře a jejích biotopů, osvětu, mysliveckou kynologii; myslivecké zvyky a tradice jako je myslivecké odívání, používání myslivecké mluvy, dodržování myslivecké etiky, konání výřadů a výloží, pasování, lovecké troubení, myslivecké svatby a křtiny aj. Více >
Braňme naši myslivost a dostaňme ji pod ochranu UNESCO!

Srážky vozidel se zvířaty jsou způsobeny člověkem, nikoliv zvěří.

Myslivost 4/2014, str. 15 Karel Hrouzek
Počet komentářů: 0
Poslední únorový týden se mi v emailové poště sešly dvě disertační práce a poštou přišla trojka Myslivosti. Jedna práce nese název Mortalita vybraných skupin obratlovců způsobená dopravními prostředky, druhá Technické a stavební systémy zabraňující střetu živočichů s motorovými vozidly. V Myslivosti jsou hned dva články na téma střety motoristů s volně žijící zvěří. Titulek tohoto příspěvku jsem převzal z disertační práce, jejíž autor autorství této věty připisuje mně. Nevím, kde ji našel, ale je to možné, dané tématice se intenzivně věnuji již asi deset let, za tu dobu jsem toho řekl a napsal mnoho. Více >
Srážky vozidel se zvířaty jsou způsobeny člověkem, nikoliv zvěří.

BERGARA - novinky z Norimberku

Myslivost 4/2014, str. 18 Petr Mikulášek
Počet komentářů: 0
Veletrh IWA outdoor classic 2014 jako každoročně proběhl nedaleko našich hranic ve spolkové zemi Bavorsko začátkem března. Pro každého výrobce je ideálním místem, kde může prezentovat svoje výrobky a představit novinky pro následující sezónu. Nejinak tomu bylo i tentokrát, kdy díky velkému zájmu vystavovatelů organizátoři téměř do posledního místa zaplnili devět pavilónů norimberského výstaviště. O tuto prestižní akci je mezi návštěvníky takový zájem, že pořadatelé umožní odborné veřejnosti vstup jen na základě předem rezervovaných vstupenek, pozvánek od vystavovatelů nebo majitelům novinářského průkazu. Pro návštěvníky je to ojedinělá příležitost vidět na jednom místě téměř vše podstatné, co je v aktuální nabídce pro lov i sportovní střelbu k dispozici. Více >
BERGARA - novinky z Norimberku

Jak dál s léčbou volně žijící zvěře proti parazitům?

Myslivost 4/2014, str. 20 Břetislav Koudela
Počet komentářů: 0
Problematika podávání antiparazitárních přípravků je častým tématem článků v časopise Myslivost. Naposledy se tomuto tématu věnoval Antonín David v letošním březnovém čísle Myslivosti v článku pod názvem „Jak dál s léčbou srnčí zvěře“. Autor uvádí, že „mnohaleté přeléčování srnčí zvěře antiparazitárními přípravky, spolu s průběrným odstřelem srnců a holé, má pro kvalitu srnčí populace v jejich honitbě zásadní význam“. Z dalších článků v Myslivosti z poslední doby je možné upozornit na příspěvek Ing. Martina Mohelského v říjnovém čísle Myslivosti z roku 2013. Autor tohoto příspěvku si v názvu článku klade otázku, zda „léčit či neléčit“ a v závěru příspěvku konstatuje, že „uvážlivé a metodicky správné provádění antiparazitárních zákroků je vhodným a potřebným opatřením“. Více >
Jak dál s léčbou volně žijící zvěře proti parazitům?

K novému systému hodnocení trofejí CIC

Myslivost 4/2014, str. 22 Josef Feuereisel
Počet komentářů: 0
Od zavedení systému hodnocení trofejí (TES) Mezinárodní rady pro lov a ochranu zvěře (CIC) se tento systém stal hlavní celosvětově uznávanou metodou hodnocení loveckých trofejí nejenom v Evropě, ale i daleko přes její hranice. Od časných dvacátých let minulého století zaznamenal tento systém jistý vývoj a změny. V průběhu času byl přizpůsobován stávající úrovni vývoje odborných znalostí v oboru myslivosti ve smyslu přechodu od subjektivního posuzování k měřitelným hodnotám. Od 13. září 2012 zavedla CIC pro hodnocení trofejí celou řadu nových pravidel a předpisů, které jsou částí nové struktury starého systému hodnocení trofejí. Více >
K novému systému hodnocení trofejí CIC

Sika před léty padesáti…

Myslivost 4/2014, str. 24 Zdeněk Hlaváč
Počet komentářů: 0
Psal se rok 1961 a v časopise Myslivost vyšel, pro dnešní dobu docela zajímavý, článek o jelenech sika na Manětínsku: „Průměrný jarní kmenový stav k 31. březnu v posledních letech se pohybuje okolo 135 kusů (tento početní stav je spíše minimální), poměr pohlaví 1 : 1,8, areál siky měří asi 3300 ha souvislých lesních porostů, to znamená, že čtyřicet kusů připadá na 1000 ha, což odpovídá I. bonitní třídě (zdejší honitba je VI. bonitní třída). Jeleni váží od 59 do 65 kg a laně od 34 do 40 kg. Jeleni mají silnější paroží v porovnání s jeleny z dřívějších chovů v oboře (podle starších zaměstnanců). Více >
Sika před léty padesáti…

Mládí v myslivosti? Tak nevím …

Myslivost 4/2014, str. 26 Karel Jakoubek
Počet komentářů: 2
V poslední době se v časopisu Myslivost objevují články s názvem „Tak nevím…“, ve kterých se autoři zamýšlí nad současným stavem krásné české myslivosti a věcí, které se jí týkají. Dovolím si taky jednu úvahu napsat a snad se v jejím obsahu někdo sám shlédne. Posuďte sami. Více >
Mládí v myslivosti? Tak nevím …

Populácia tetrova hoľniaka (Tetrao tetrix) na Slovensku na úsvite tretieho milénia...

Myslivost 4/2014, str. 27 Miroslav Saniga
Počet komentářů: 0
Rozšírenie v Európe Tetrov hoľniak (Tetrao tetrix) sa vyskytuje v celej palearktickej oblasti. Obýva areál lesnej a lesostepnej zóny Európy a Ázie. Najpočetnejšie populácie žijú v Škandinávii, Bielorusku, európskej časti Ruska, ako aj v pobaltských štátoch. V centrálnej Európe žijú populácie tetrova hoľniaka v oblasti Álp a Karpát. Vo väčšine krajín európskeho areálu výskytu vykazujú populácie tetrova hoľniaka v ostatných desaťročiach mierne až výrazne klesajúci trend. Pomerne stabilné z dlhodobého hľadiska sa javia populácie tohto operenca v severských krajinách (Nórsko, Švédsko, Finsko). Více >
Populácia tetrova hoľniaka (Tetrao tetrix) na Slovensku na úsvite tretieho milénia...

Zakázané doplňky loveckých zbraní

Myslivost 4/2014, str. 30 Luboš Kosina
Počet komentářů: 0
Jak mnozí z čtenářů již vědí, od 1. 7. 2014 nabude účinnosti novela zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu (dále jen zákona o zbraních). Četl jsem již více článků o tom, jak a co bude jiné, ale často jsou to kusé informace, podané pro odbornou veřejnost a ne pro obyčejné smrtelníky. Proto se nyní pokusím některé „novinky“ vysvětlit tak, aby bylo každému hned jasné, co a jak bude. Více >
Zakázané doplňky loveckých zbraní

SÍTĚ A VOLIÉRY – AKTUÁLNÍ JARNÍ TÉMA

Myslivost 4/2014, str. 34 Karel Malý
Počet komentářů: 0
Jaro letos začalo nějak dříve, proto jsme se jednoho slunečného dopoledne, opět po několika letech, vypravili na návštěvu do jedné síťařské firmy nedaleko Prahy. Jedním z důvodů naší návštěvy je fakt, že výměna sítí a stavba voliér je v tomto období téma více než aktuální a máme velmi dobré zkušenosti s firmou Petr Dobeš – Sítě. Majitel firmy pan Petr Dobeš nás srdečně přivítal ve své firmě v Jílovém u Prahy a odpověděl nám na několik otázek. Více >
SÍTĚ A VOLIÉRY – AKTUÁLNÍ JARNÍ TÉMA

Prezentace siky na pomezí tří krajů

Myslivost 4/2014, str. 36 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Třetí únorový víkend se v Kulturním domě v obci Městečko Trnávka na Moravskotřebovsku uskutečnila Chovatelská přehlídka trofejí siky japonského z oblasti chovu Bouzovsko za rok 2013. Akce se konala za finanční a organizační spoluúčasti Pardubického a Olomouckého kraje, Okresního mysliveckého spolku Svitavy, Odboru životního prostředí Městského úřadu Moravská Třebová a Mysliveckého sdružení Čihadlo s obcemi Městečko Trnávka a Bezděčí u Trnávky. Více >
Prezentace siky na pomezí tří krajů

Lovecká kombinovaná střelba – trumfové eso našeho střelectví

Myslivost 4/2014, str. 38 Antonín Čech
Počet komentářů: 0
Jak jsem se zmiňoval v předcházejících číslech, sebelepší kulovnice bez kvalitní optiky a spolehlivého, přesného střeliva nic neznamená. Slíbil jsem, že se v dalším čísle našeho časopisu více rozepíšu o střelivu ze Sellier & Bellot Vlašim. Svůj slib tedy tímto článkem plním. Více >
Lovecká kombinovaná střelba – trumfové eso našeho střelectví

Výskyt nádorových onemocnění u zvěře

Myslivost 4/2014, str. 42 Roman Kodet, Karel Bukovjan
Počet komentářů: 0
Obecná část V rámci provozu myslivosti a vykonávání práva myslivosti se setkáváme u zvěře s řadou různých onemocnění. Nejčastějšími jsou infekční choroby a články o nich jsou v časopise Myslivost pravidelně publikované s praktickým a vzdělávacím významem. V následující sérii článků jsme připravili jinou, také bezesporu zajímavou kapitolu z oblasti chorob zvěře, a to kapitolu o nádorových onemocněních. Význam těchto chorob spočívá ve snížení vitality nádorem postiženého jedince, popřípadě ve zvýšeném výskytu úhynů zvěře v populaci. Více >
Výskyt nádorových onemocnění u zvěře

Integrita systému mezinárodního hodnocení trofejí CIC silně ohrožena!

Myslivost 4/2014, str. 44 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
V souvislosti s expanzí parožní tkáně a dalšími skutečnostmi, které jsem zveřejnil v minulém článku, jsem nucen konstatovat, že hodnocení medailových trofejí, a to zejména srnčích, není vůbec objektivní a v mnoha případech dochází k výraznému bodovému nadhodnocení. Spousta srnčích trofejí byla totiž před stanovením bodové hodnoty zmanipulována sofistikovanými podvody a byla za vidinou vyššího bodového zisku máčena ve vodě či jiné tekutině! Erudovaný hodnotitelský komisař v nejlepším vědomí a svědomí stanoví objem a hmotnost podle aktuálního stavu trofeje a na základě naměřených hodnot těchto veličin přiděluje body CIC. Jak jsem již uvedl ve svém minulém článku, parožní tkáň má schopnost takové expanze, že v tekutině udělá objem ještě větší, než který měla začerstva, tedy v den ulovení trofejového jedince. Více >
Integrita systému mezinárodního hodnocení trofejí CIC silně ohrožena!

Problematika vlka na Slovensku

Myslivost 4/2014, str. 50 Ing. Matúš RAJSKÝ, PhD., Ing. Peter KAŠTIER, PhD.
Počet komentářů: 0
Prosperovanie vlka na Slovensku súvisí jednak s jeho ochranou (v súčasnosti sa neloví od 16. januára do 31. októbra), vyhovujúcej štruktúry krajiny (vysoká lesnatosť), no do veľkej miery aj s významným nárastom početnosti a dostupnosti zdrojov jeho potravy - a to najmä diviačej a jelenej zveri. Pri vysokej snehovej pokrývke loví vlk vo veľkej miere diviačiu zver, ktorá je v dôsledku kratších končatín v porovnaní s jeleňou zverou v snehu menej pohyblivá. Vlk sa dokáže pohybovať po zamrznutom povrchu snehu a diviačiu zver efektívne loviť. Okrem iného - ako hlavnú korisť vlka predurčuje diviačiu zver aj charakter jej obranného správania pri styku s vlkom, čiže na rozdiel od jelenej zveri, ktorá uniká, diviačia zver stojí v obrannom postoji a v mnohých prípadoch sa snaží čeliť útoku vlka. Více >
Problematika vlka na Slovensku

Lovy v Rusku a ruské zákony

Myslivost 4/2014, str. 53 Petr Ziegrosser
Počet komentářů: 0
Každoročně se zjara vydávají desítky, možná stovky lovců z Čech na lovy tetřevovitých v Rusku. Jen málo z nich je však, alespoň rámcově, obeznámeno s ruskými zákony týkajícími se lovu zvěře, případně držení a nošení zbraní. V orientaci jim snad pomůže několik následujících informací. Podle zákona je možno v Ruské federaci lovit v jarních měsících kohouta tetřeva a tetřívka, kačera kachny divoké, husu divokou (obě pohlaví), sluky a medvěda hnědého na újedi. Jeřábek, ač se často loví a vozí domů jako trofej, je zakázán vzhledem k jeho monogamnímu způsobu života (loví se na podzim). Zakázán je lov losa, porušení se trestá minimálně dvěma roky vězení a doživotním zákazem lovu. Více >
Lovy v Rusku a ruské zákony

Nálezy trichinel u divokých prasat

Myslivost 4/2014, str. 54 Ivan Pavlásek, Ondřej Máca
Počet komentářů: 0
Speciální akreditovaná trichinoskopická laboratoř, která je součástí oddělení patologie a parazitologie zahájila ve Státním veterinárním ústavu Praha svoji činnost 15. června 2008. V této laboratoři byly vůbec poprvé diagnostikovány larvy rodu Trichinella ve svalovině prasete divokého 4. ledna v okresu Semily a 15. listopadu roku 2013 v okresu Domažlice. Jejich druhové určení (Trichinella spiralis a T. britovi) bylo provedeno laboratoří EURLP v Římě. Více >
Nálezy trichinel u divokých prasat

Biebrzanský národní park

Myslivost 4/2014, str. 56 Jan Kusolits
Počet komentářů: 0
Polsko, severní soused, o němž toho většina Čechů bohužel mnoho neví. Přitom je to země s mnoha památkami, hlubokými lesy a bažinami, v nichž žijí živočichové, kteří v českých zemích vyhynuli již před staletími. Podle mě je pro fotografa přírody nejzajímavější severovýchodní část země – vojvodství Mazury - Warmia a Podlasie, oblasti s běloruským a litevským vlivem. Nachází se zde několik národních parků a chráněných krajinných oblastí. Oblast je dodnes útočištěm zubrů, losů, bobrů, vlků, rysů, čápů černých i bílých, orla mořského, tetřeva hlušce, tetřívka, vydry, psíka mývalovitého a mnoha dalších živočišných druhů. Více >
Biebrzanský národní park

Jak si vypreparovat a vybělit loveckou trofej za pár korun – jednoduchý recept ověřený praxí

Myslivost 4/2014, str. 58 Jan Galusek
Počet komentářů: 0
Hlavní lovecká sezona roku 2013 je za námi a než přijde ta další, tak bych se chtěl podělit se čtenáři Myslivosti o jednoduchý recept, jak si za pár korun vypreparovat vlastní loveckou trofej. K tomuto kroku mne přivedlo zjištění, že je nečekaně mnoho mladých myslivců, kteří o tyto znalosti mají zájem, ale nedaří se jim získat informace a návody na domácí preparaci trofejí, se kterými by byli spokojeni. Tento jednoduchý a praxí ověřený návod umožní provést dokonalé vyvaření a vybělení trofeje spárkaté, černé zvěře a zvěře škodící myslivosti. Když se sezona vydaří, tak každého běžného myslivce čeká v průměru preparace a bělení tří až pěti různých loveckých trofejí. Více >
Jak si vypreparovat a vybělit loveckou trofej za pár korun – jednoduchý recept ověřený praxí

Ďalšia novela vyhlášky o poľovníctve

Myslivost 4/2014, str. 62 j.h.
Počet komentářů: 0
K novému zákonu o poľovníctve na Slovensku č. 274/2009 Z. z. bola vydaná vykonávajúca vyhláška č. 344 zo dňa 10. augusta 2009. Od jej vydania prešlo niečo viac ako tri roky a za toto obdobie sa menila a dopĺňala už trikrát. Dňa 20. mája 2010 bola vydaná vyhláška č. 227. Ďalšia podstatnejšia zmena nastala 28. marca 2012, keď bola vydaná vyhláška č. 125. Posledná vyhláška č. 489 je zo dňa 16. decembra 2013. Ako sa zdá, nie všetky úpravy vedú k zlepšeniu riadenia poľovníctva. Niektoré sú pre členov aj zmätočné, ako je to v prípade § 22, kde sú uvedené termíny dokumentácie, ktoré je poľovný hospodár povinný predložiť okresnému úradu Více >

Za Kalimanskými velikány - Lov medvědů v Rumunsku

Myslivost 4/2014, str. 64 Petr Ziegrosser
Počet komentářů: 0
Pokud chcete v Rumunsku ulovit velkého, starého medvěda, musíte cestovat poměrně daleko, napříč celým Rumunskem. Do míst, kde se medvěd dožívá více než patnácti let. Je to jen tam, kde jsou rozsáhlé komplexy lesů bez civilizace, ale hlavně bez pasoucího se dobytka. Staří medvědi totiž mívají chuť na čerstvé hovězí či skopové a to se jim stává osudným. Pokud se ke kořisti vrátí, bývá to většinou jejich poslední večeře, kterou jim navíc pastevci ochutí strychninem. Více >
Za  Kalimanskými velikány - Lov medvědů v Rumunsku

„Zelené“ aktivity se spolu dobře propojují...

Myslivost 4/2014, str. 116 Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
Vedoucí pobočky Českého svazu ochránců přírody a Záchranné stanice živočichů v Rokycanech Pavel Moulis je nejen dlouholetým myslivcem, ale také stálým přispěvatelem do rubriky Ze života ČMMJ. Zajímalo mě, jak se mu podařilo navázat spolupráci myslivců a ochránců přírody, což nebývá vždy samozřejmé, tak jsem se do záchranné stanice v Rokycanech vydala podívat. Více >
„Zelené“ aktivity se spolu dobře propojují...
Zpracování dat...