ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Zkušební řády pro zkoušky loveckých psů z výkonu

Myslivost 5/20114, str. 14 Jaroslav Rataj
Počet komentářů: 0
Jak mnozí z vás již vědí, dne 14. března 2014 na mimořádném Sboru zástupců ČMMJ v Neveklově (dále jen „SZ“) došlo ke schválení zkušebních řádů pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti. Přiznám se, že trochu nechápu hysterii, která se krátce před jejich schvalováním rozpoutala a rozdělila kynologickou veřejnost, a to zejména tu „ohařářskou“, když všichni měli na to, aby se do přípravy nových zkušebních řádů zapojili, stejně času. Více >
Zkušební řády pro zkoušky loveckých psů z výkonu

O vstřícnosti a jiných souvislostech

Myslivost 5/2014, str. 18 Ivan Kasalický
Počet komentářů: 0
Článek Martina Horálka v úvodu březnového čísla Myslivosti (3/2014, str. 7) mě inspiroval k sepsání několika poznámek k situaci současné myslivosti v České republice a různým souvislostem, které k tomu patří. Je totiž zcela jasné, že myslivost, ochrana přírody, lesnictví, zemědělství a další činnosti, které mají svůj neoddiskutovatelný vliv na stav naší krajiny, se v současné době dostávají stále více do situace, která by se mohla nazývat mezní nebo kritická. Více >
O vstřícnosti a jiných souvislostech

Los - smutný příběh plachého velikána

Myslivost 5/2014, str. 22 Dalibor Dostál
Počet komentářů: 0
Když středočeská turistka Alena Raftlová vyfotografovala přede dvěma lety skupinku tří losů nedaleko šumavského Lipna, mohlo se zdát, že není nic jednoduššího, než potkat toto mohutné zvíře v české přírodě. I přes tuto unikátní událost však zůstává los evropský (Alces alces) jedním z nejskrytějších obyvatelů tuzemských lesů. Více >
Los - smutný příběh plachého velikána

Povaha tetrova hlucháňa

Myslivost 5/2014, str. 24 Miroslav Saniga
Počet komentářů: 0
Od prvého okamihu, ako som sa po prvýkrát stretol v hlbokom lese s hlucháňom, pocítil som k tejto ratolesti prírody neobyčajnú náklonnosť. Od tejto chvíle ma s týmto vtáčím druhom spája čosi nedefinovateľné. Ako skúmam tajuplný život hlucháňov, krôčik za krôčikom spoznávam ich zvláštnu povahu, ktorou som doslova okúzlený. Svojskou povahou, ktorú nikdy celkom nepochopím, si ma hlucháne získali. Více >
Povaha tetrova hlucháňa

ČESKÉ SDRUŽENÍ LOVECKÉ LUKOSTŘELBY

Myslivost 5/2014, str. 26 Alexandr Vrága
Počet komentářů: 0
Toto sdružení oficiálně vzniklo v roce 2012 schválením stanov Ministerstvem vnitra ČR. Nicméně lovecká lukostřelba na našem území má své místo jak z dob dávných, neboť jsou dochovány historické záznamy, ze kterých jasně vyplývá, že luk provází lovce od pradávna, tak i v současnosti. Současná lovecká lukostřelba je nejvíce zastoupena sportovní 3D lukostřelbou (terénní střelba na figury zvířat životní velikosti). Tato lovecko-sportovní střelecká disciplína má čím dál více příznivců, není výjimkou, když se nás sejde na závodech 130. Více >
ČESKÉ SDRUŽENÍ LOVECKÉ LUKOSTŘELBY

Musí nastat změny Stanov mysliveckých sdružení?

Myslivost 5/2014, str. 28 Jiří Vronský
Počet komentářů: 0
Ano podle nového Občanského zákoníku, § 216 a § 3042! Nový občanský zákoník přinese ve většině mysliveckých sdružení nutnost doplnění a změny stanov, tak jak uvádí článek JUDr. Jiřího Kšici v Myslivosti 4/2014. Pokusím se volně navázat, když současně přiznávám, že nejsem právník. Pokud najdete sílu můj příspěvek přečíst, tak na sebe prozradím, že jsem se narodil v minulém tisíciletí, v první polovině minulého století v roce napadení tehdejšího SSSR Německem. Více >
Musí nastat změny Stanov mysliveckých sdružení?

Problém zvaný králík

Myslivost 5/2014, str. 31 Zdeněk Hlaváč
Počet komentářů: 0
Málokterá naše zvěř má takový pestrý osud jako divoký králík. Ano, píši naše zvěř, ačkoliv se jedná o živočicha, jehož původní domov se nachází v jihozápadním Středomoří, ve Španělsku. Ostatně i starý název „Hispania“ je polatinštělým fénickým „i – saphan – im“, poloostrov králíků. Odtud byl postupně přenesen do Francie, do Německa a nad někdy ve 13. století k nám. Původní obyvatel tzv. „leporárií“, výběhů obklopených vysokou zdí, se během několika málo staletí rozšířil do volné přírody (u nás asi v 16. století) a stal se velmi cennou lovnou zvěří. Více >
Problém zvaný králík

O pobytových znacích srnčí zvěře

Myslivost 5/2014, str. 34 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Každý živý tvor zanechává řadu více či méně trvalých svědectví o svojí přítomnosti. Tyto pozůstatky označujeme souhrnně jako pobytové znaky. Přestože mezi nejznámější patří nejrůznější stopy, tedy otisky běhů v půdě, je jich ve skutečnosti o mnoho více. Může jít o zbytky srsti, pozůstatky po konzumaci potravy, vyhrabaná lože, trus, moč, nebo o specifické značky zanechané zvěří na okolní vegetaci. Umění číst tyto nenápadné symboly patří mezi nejstarší schopnosti člověka. Mnohdy nám totiž prozradí užitečné informace o chování, věku či vitalitě dané zvěře ještě dříve, než ji vůbec spatříme na vlastní oči. Při popisu pobytových znaků srnčí zvěře musíme pochopitelně začít srnčí stopou. Tvoří ji otisk dvojice úzce sevřených spárků, které zvěř zanechává v klidné chůzi na pevnějším podkladu. Otisky s mírně vybočenými špičkami jsou v tom případě uspořádány do dvojité řady. Více >
O pobytových znacích srnčí zvěře

Současné trendy v používání ráží nábojů

Myslivost 5/2014, str. 47 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Historie vzniku a původu různých ráží nábojů od vzniku jednotného náboje je velmi bohatá. Připomeňme, že současná konstrukce náboje, to je sjednocení střely, zápalky a hnací slože do jednoho celku, je stará zhruba 150 let. Za tu dobu vznikly stovky možná několik tisíc různých typů, velikostí a ráží nábojů. Více >
Současné trendy v používání ráží nábojů

Chování srnčí zvěře

Myslivost 5/2014, str. 48 Vladimír Hála
Počet komentářů: 0
Již delší dobu shromažďuji názory, poznatky a zkušenosti myslivců o problematice chování srnčí zvěře ve volné přírodě během roku. Je všeobecně známo, že srnec si vyznačuje svoje teritorium, které nepřekračuje 2 – 3 ha. Toto teritorium však nedodržuje v zimním období, kdy se s jinými srnci dobře snáší. Při změně zimního počasí na jarní a rozpadem srnčích tlup tato snášenlivost končí a srnci si vyhledávají svá teritoria, která si okamžitě značkují. Více >
Chování srnčí zvěře

Kde jsou hřivnáči?

Myslivost 5/2014, str. 50 Karel Zvářal
Počet komentářů: 0
Ještě loni, tak jako každé jaro začátkem nového tisíciletí, se na košaté lípě mezi bloky usadil zavalitý pták a chraptivě houkal. O větev níž seděla partnerka, a kdyby samec nepředváděl svou pětislabičnou produkci, ani bych si jí nevšiml. Po chvíli slétli oba na zem a krmili se na ptačinci, nízkém pažitu a klíčících semenech javoru. Jen pár metrů od chodníku, takže každý kolemjdoucí měl možnost prohlédnout si zblízka tohoto fialovošedého krasavce s bílými zrcátky v křídle a oválným límečkem. Více >
Kde jsou hřivnáči?

Zhoubný nádor vaječníků samice jezevce lesního

Myslivost 5/2014, str. 52 Karel Bukovjan, Roman Kodet
Počet komentářů: 0
V předchozím příspěvku publikovaném v časopisu Myslivost jsme se ve stručném přehledu věnovali obecné patologii nádorových onemocnění, popisu a základní klasifikaci nádorů. Nyní navazujeme konkrétními příspěvky u jednotlivých druhů zvěře z našich honiteb. Více >
Zhoubný nádor vaječníků samice jezevce lesního

EOS – REDOLFI Návštěva u výrobce

Myslivost 5/2014, str. 53 Petr Mikulášek
Počet komentářů: 0
Itálie je dlouhodobě považována za brokovnicovou velmoc a výrobky místních zbrojovek jsou ve světě stále více oblíbeny. Většina italského zbrojního průmyslu spojeného s výrobou těchto klasických zlamovacích zbraní je historicky soustředěna v poměrně malém regionu předhůří Alp nedaleko města Brescia. Označení Made in Italy je u brokovnic zárukou solidního provedení po všech stránkách. Více >
EOS – REDOLFI Návštěva u výrobce

Tetřev od Stolové hory

Myslivost 5/2014, str. 56 Josef Trnka
Počet komentářů: 0
Přicházelo jaro roku 1959, sníh pomalu scházel i v lesních porostech a na Kvildských pláních se objevily první zvěstovatelé květeny, krásně modré dřípatky horské. Těžební práce byly již také v plném proudu a nám nastaly nové úkoly spojené se zalesňováním a pěstebními pracemi. Při ranní poradě, jen tak mimochodem nám sdělil fořt, že dostal začátkem dubna povolenku na tetřeva. Zároveň mě požádal, zda bych se po nějakém starším tetřevu nepodíval. Pro mne to byla velká čest obeznat tetřevího kohouta, horší bylo, že jsem se sním nikdy v životě nesetkal. Více >
Tetřev od Stolové hory

Náboje z Utahu

Myslivost 5/2014, str. 58 Roman Polách
Počet komentářů: 0
Po výstavě v Las Vegas jsem se vypravil na pozvání Jessiky Brooks Stevens na návštěvu továrny Barnes. Chtěl bych jí poděkovat za vynikajicí přijetí a za to že mne provedla celou výrobou. A zároveň jsem si mohl chování střel Barnes vyzkoušet na želatině i na střelnici. Většina lidí ví, že z Utah je státem Mormonů, někteří další možná budou vědět, že v něm sídlí mnoho firem zbrojního a kosmického průmyslu, včetně těch největších, které participovaly na projektu raketoplánu a „hvězdných válek“. Takže by bylo s podivem, kdyby se tam nenašel i výrobce střeliva do ručních zbraní... Více >
Náboje z Utahu

Odolnost svítilen Fenix

Myslivost 5/2014, str. 64 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Kompaktní, odolné a extrémně výkonné svítilny, označované obvykle jako taktické, se v posledních letech dostaly do podvědomí i běžné výbavy našich myslivců. Mezi nabízenými produkty si svoje místo vydobyly výrobky značky Fenix, které na náš trh dodává pražská firma Ariga provozující internetový obchod Kronium.cz. Výrobcem svítilen je společnost Fenix Light Limited sídlící v čínském Shenzhenu. Tuto skutečnost si dovoluji zdůraznit vzhledem k případným nedorozuměním ohledně původu zboží. Firma Fenix Light Limited totiž na rozdíl od jiných výrobců z této části světa volí strategii produkce vysoce kvalitních LED svítilen pro domácí i venkovní použití. Více >
Odolnost svítilen Fenix

Nové poznatky poľovníckej praxe

Myslivost 5/2014, str. 67 j.h.
Počet komentářů: 0
V Leviciach sa začiatkom apríla uskutočnil 19. ročník Levických poľovníckych dní. Na tohoročných dňoch sa uskutočnila konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom Nové poznatky poľovníckej praxe. Více >
Nové poznatky poľovníckej praxe

Pohádkový princ a dechovkový král

Myslivost 5/2014, str. 71 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Součástí doprovodných programů květnové Mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství a včelařství Natura Viva na Výstavišti Lysá nad Labem jsou vždy i vystoupení předních českých a moravských dechovek. Vystřídaly se tam za ty roky desítky známých kapel a neméně špičkových interpretů mezi myslivci oblíbeného žánru, jen jedno jméno – a to snad největší – nám pořád chybělo. Po letošku to ale už platit nebude – přední uměleckou osobností programu v sobotu 24. května bude herec, zpěvák, konferenciér, nekorunovaný král současné české dechovky Josef Zíma. Více >
Pohádkový princ a dechovkový král

Výlety na Alfrédku

Myslivost 5/2014, str. 73 P.S.
Počet komentářů: 0
Motto: Na tetřeví jitra u Alfrédky se zapomenout nedá… S výlety na Alfrédku jsem začal už v roce 1980. Ještě než začnu popisovat úžasné zážitky s tetřevovitými, které se v mých vzpomínkách k této horské chatě pojí, přidám nejdřív pár slov z historie samotné chaty. Více >
Výlety na Alfrédku

Nejlepší vábiči se sešli v Salzburgu

Myslivost 5/2014, str. 82 Petr Šeplavý
Počet komentářů: 0
V sobotu 22. února se vydalo družstvo českých vábičů na 16. mistrovství Evropy do rakouského města Salzburg. To je známé nejen slavným domem, kde se narodil Wolfgang Amadeus Mozart a kde dnes můžete navštívit jeho muzeum, ale myslivecké veřejnosti je již léta známá výstava Die Hohe Jagd & Fischerei, jejíž 26. ročník se konal na salzburgském výstavišti. Více >
Nejlepší vábiči se sešli v Salzburgu

Trichinela divokých prasat a jezevců

Myslivost 5/2014, str. 83 Ivan Pavlásek, Ondřej Máca
Počet komentářů: 0
Přehled o počtech vyšetřených vzorcích svaloviny divokých prasat a jezevců v trichinoskopické laboratoři v SVÚ Praha Tento článek navazuje na první část, uveřejněnou v Myslivosti 4/2014 na str. 54 – 55. Více >
Trichinela divokých prasat a jezevců

Skrytý poklad z nenápadné chalupy

Myslivost 5/2014, str. 86 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Jsou malíři zvěře známí i méně známí, jsou ale i tací, kteří se celorepublikově moc neprezentují, jejich jména v encyklopediích a ročenkách nenajdete. Jedním z nich je více než osmdesátiletý Josef Schorm. Zazvoníte-li na zvonek u dveří nenápadné chalupy u silnice v Čisté u Horek, otevře vám dveře bodrý mohutný chlap se stiskem ruky, která jakoby nerespektovala věk. Ruky, která kromě mohutného přátelského stisku umí také vykouzlit jemné tóny a linky mysliveckých obrazů. Více >
Skrytý poklad z nenápadné chalupy

Netradičně o tradici

Myslivost 5/2014, str. 101 Martin Horálek
Počet komentářů: 0
Myslivecké tradice – téma, které je na stránkách Myslivosti často skloňované a probírané v nejrůznějších souvislostech. Autoři příspěvků se pozastavují nad (ne)mysliveckým odíváním a mluvou, kterou dnes používáme. Nezřídka poukazují i na to, jak rychle opouštíme zvyky a rituály, které patří do naší historie a a tvoří součást pokladnice kulturního dědictví. Více >
Netradičně o tradici
Zpracování dat...