ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Současné trendy v používání ráží nábojů

Myslivost 5/2014, str. 47  Jiří Hanák
Historie vzniku a původu různých ráží nábojů od vzniku jednotného náboje je velmi bohatá. Připomeňme, že současná konstrukce náboje, to je sjednocení střely, zápalky a hnací slože do jednoho celku, je stará zhruba 150 let. Za tu dobu vznikly stovky možná několik tisíc různých typů, velikostí a ráží nábojů.

 

První jednotné náboje pocházely z individuální výroby pro každou zbraň zvlášť, a tedy co náboj, to originál.  Po zavedení hromadné výroby a především po německé normalizaci nábojů se sjednotily rozměry jednotlivých ráží, jejichž počet se relativně zúžil. Nicméně vývoj nových nábojů neustal a pokračuje až do nynější doby.

Některé náboje vznikly a zůstaly jako tzv. wildcat (původně americký název pro náboj vyvinutý individuálním výrobcem, který nebyl továrně, tedy komerčně, vyráběn). Ovšem některé náboje původně wildcat se dostaly do zájmu továrních výrobců, kteří je začali vyrábět hromadně a staly i běžně používané. Kromě nábojů wildcat  pocházela většina nových nábojů z vývojových pracovišť velkých továren.

Při vývoji každého nového náboje byly sledovány určité cíle a vlastnosti nového náboje. Některé nové náboje zazářily na trhu, získaly i širší oblibu, ale po několika letech byly vytlačeny jinými náboji nebo prostě o ně zájem poklesl a přestaly se vyrábět.

Některé z nábojů od doby svého vzniku se udržují v silnější oblibě po celou dobu až do dnešních dnů, i když i u nich můžeme sledovat dobové konjunkturální výkyvy. Typickým představitelem nábojů této skupiny je náboj 8 x 57 JS (JRS), který je zřejmě nejstarším, stále používaným nábojem, jehož vznik sahá až do 19. století. Náboj 8 x 57 JS (JRS) měl také svoje období „krize“, kdy například v 80. letech jeho obliba poklesla tak, že komorování zbraní na tento náboj část výrobců zbraní nenabízela, včetně tuzemské Zbrojovky Brno a CZ z Uherského Brodu. Náboj byl dokonce považován za výběhový. Zlom nastal v polovině 90. let v souvislosti s nárůstem černé zvěře, k jejímuž lovu se náboj velmi osvědčuje.

Stálicemi jsou i starší náboje 30.06 Springfield od doby svého vzniku v roce 1906 nebo 7 x 64 z roku 1917, případně 308 W z roku 1948.

Před rokem 1989 byl výběr ráží na tuzemském trhu velmi omezený a ještě z té doby setrvává určitá konzervativnost našich myslivců používat i jiné ráže. Nicméně i přes určitou zdrženlivost k nám dorazila obliba zejména amerických ráží například 300 Winchester Magnum a 7 mm Remington Magnum, z nichž určitým favoritem je náboj 7 mm Rem Mag, který má výkon jen o něco málo nižší než 300 Win Mag, ale s výrazně nižším zpětným rázem a s vynikající balistikou s ONV blízko 200 m. Průměr střely 7 mm určitým způsobem lépe vyhovuje „psychologii“ optimální velikosti střely pro evropský lov. Vhodný je k lovu na velké vzdálenosti i velké zvěře.

V polovině 90. let a později dochází k dalšímu posunu obliby ráží. U zbraní s lůžkovým závěrem (zlamovacích) se vrací skvělý náboj 8 x 75 RS vyvinutý v Německu před druhou světovou válkou jako konkurenční odezva na anglické náboje řady 330 Nitro Express, používaného hojně pro africké lovy. Náboj 8 x 75 RS má výbornou balistiku s ONV kolem 180 m, s nízkým zpětným rázem a s účinností i na větší a vitální zvěř. V poslední době je vyráběn i firmou RWS s laborací střely CDP Blaser.

Zvýšený lov černé zvěře, obliba afrických lovů a rovněž zvýšení nákladů lovů vyvolávají požadavek používání nábojů s vyšším TKO, tj. vyšším stop efektem, neboli s vyšší spolehlivostí zlomení v ohni a tedy vyšším úspěchem lovu.

Z tohoto důvodu vyšly vstříc muniční firmy s vývojem nábojů o průměru 8,6 mm. Větší průměr střely vyvolává vyšší průřezové zatížení střely při dopadu na cíl, tím vyšší okamžité předání energie a důslednější účinek s efektem zlomení zvěře v ohni.

Typickým představitelem je starší náboj 338 Winchester Magnum (8,6 x 64), který byl vyvinutý v roce 1958 k lovu nejtěžší severoamerické zvěře včetně medvěda grizzly a dobře se uplatnil i při afrických lovech. Jeho výkon při osazení střelou 13,6 g je kolem 5200 J, což je výkon odpovídající lovu i těžší tropické zvěře. TKO tohoto náboje je podle laborace více než 100, což ukazuje na velmi vysoký stop-efekt zlomení zvěře v ohni i u velmi silné a vitální zvěře.

Muniční výrobci, sledující potřeby lovců, v posledním desetiletí uvedli další náboje se střelou 8,5 mm (338“), které se jim svojí účinností jeví jako velmi perspektivní.

Jedním z nich je 338 RCM (Ruger Compact Magnum), což je náboj vyvinutý firmou Hornady ve spolupráci s výrobcem zbraní Ruger. Cílem bylo vyvinout náboj, který by se výkonem blížil náboji 338 WM, ale s možností použití ve zbraních s krátkým závěrem, který je pevnější, tužší a operativnější. Zatímco náboj 338 WM je možné použít jen u zbraní s dlouhou hlavní, náboj 338 RCM je „laděný“ i pro střelbu se zbraní o délce hlavně 20“, tj. 508 mm.

Dalším nábojem o průměru střely 8,6 mm je 338 Federal. U tohoto náboje výrobce použil nábojnici z náboje 308 W s rozšířením krčku a osazením střely o větším průměru. Výkon náboje, podle laborace střely, která mívá hmotnost 11,7 – 14,6 g, se pohybuje kolem a nad 4000 J s TKO až 94. V porovnání 308 W - TKO asi 65. 

Náboj 338 Federal je vhodný k lovu i těžké a vitální zvěře. Původně je určen pro lov veškerých severoamerických jelenů a z útočící zvěře například pumy. V Evropě potom nejen k lovu zvěře jelení, ale i vyspělé černé, losa nebo medvěda. Krátká nábojnice původního náboje 308 W umožňuje použití ve zbraních s krátkým závěrovým systémem a rovněž je možné použít, bez výrazně znatelné ztráty výkonu, kratší hlaveň než 60 cm. Stavba takové zbraně je lehčí a ve všech směrech a druzích použití obratnější, ať v horách, v lese nebo na kazatelně.

Další výhoda je, že na tento náboj lze snadno přestavět kulovnici o původní ráži 308 W pouze výměnou hlavně bez jakýchkoliv dalších úprav. Tomu, kdo má u své zbraně hlaveň na hranici životnosti, bych osobně takovou záměnu vřele doporučil.

Z porovnání uvedeném v připojené tabulce vyplývá, že náboj 338 Federal oplývá nadprůměrným výkonem při relativně velmi nízkém zpětném rázu. Balistika náboje 338 Federal je také velmi výhodná, kdy s relativně těžkou střelou 210 grs (14 g) má ONV 182 m, tzn., že na vzdálenosti kolem 200 m lze spolehlivě lovit bez dramatické úpravy polohy záměru.

Pro úplnost a na doklad toho, že náboje se střelami o průměru 8,6 mm, jsou skutečně na jakémsi pomyslném nástupu, nemohu pominout náboje 338 Remington Ultra Magnum nebo, či 338 Arnold Magnum nebo nejnovější 338 Blaser Magnum, které se řadí k nejvýkonnějším nábojům této řady a přičleňují se tak ke starším nábojům 340 Weatherby nebo 338 Lapua Magnum. Novým nábojem je také německý náboj 8,5 x 63 Reb.

Je zajímavé, jakou pozornost věnují výrobci při vývoji nových nábojů právě nábojům se střelami o průměru 8,6 mm. Relativně by se zdálo, že trh je zcela nasycen, ale přesto jsou nové náboje dávány na trh do konkurenčního boje s již existujícími náboji. Odpovědí může být jen to, že náboje se střelami 8,6 mm jsou považovány za velmi perspektivní a odpovídající současným trendům v požadavcích lovců na vysokou spolehlivost lovu.

Významným prvkem většiny nábojů se střelami o průměru 8,6 mm je jejich vysoká univerzálnost, stručně řečeno od srnce po medvěda. U menší zvěře, kde těžká a objemná střela nenachází odpor ke svému úplnému rozvinutí, vytváří střelný kanál, který způsobí dostatečnou ranivost, ale žádné podlitiny nebo trhání zvěřiny a náboje jsou tak výjimečně šetrné ke zvěřině.

Osobně považuji některé náboje s průměrem střely 8,6 mm za velmi dobrou alternativu i pro naše lovecké podmínky zejména z důvodu univerzálnosti a spolehlivosti účinku i na vitální, velkou a vyspělou zvěř.

Dr. Ing. Jiří HANÁK

Přiložené dokumenty

tabulka tabulka (10,79 KB)
Zpracování dat...