ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

KAM SPĚJE NAŠE MYSLIVOST?

Myslivost 1/2014, str. 7 Štěpán Neuwirth
Počet komentářů: 1
Tato otázka mě napadla po pročtení jednoho příspěvku v rubrice jednoho diskuzního mysliveckého fóra. Ten příspěvek nesl název Tzv. noví nájemci honiteb LČR. Autorovi šlo v podstatě o problém vybíjení zvěře v jedné nově pronajaté honitbě, kde je pravděpodobně většinovým vlastníkem honebních pozemků státní organizace Lesy České republiky. Více >
KAM SPĚJE NAŠE MYSLIVOST?

Několik postřehů o černé zvěři

Myslivost 1/2014, str. 10 PL
Počet komentářů: 0
Černá zvěř je bezesporu fenoménem posledních desetiletí. A to jak v kladném, tak i v záporném slova smyslu. Obrovská populační dynamika, schopnost adaptace na měnící se podmínky krajiny, učenlivost a odolnost, z ní činí jeden z nejúspěšnějších živočišných druhů, který se v mnoha honitbách stal atraktivním základem mysliveckého hospodaření, možná lépe řečeno lovu. Tato skutečnost je vykoupena na straně opačné obrovskými škodami, vedoucími mnohde k ekonomické likvidaci uživatelů honiteb. Černá zvěř již proniká i do intravilánů velkoměst a obávám se, že není daleko doba, kdy si příroda, jako již mnohokráte předtím, sama pomůže vypuknutím moru nebo jiné, v současné praxi těžko řešitelné, nákazy. Více >
Několik postřehů o černé zvěři

Co nového přináší novela vyhlášky č. 244/2002 Sb.

Myslivost 1/2014, str. 14 Jaroslav Rataj
Počet komentářů: 0
Jak jistě většina loveckých kynologů a myslivců zaregistrovala, od 1. ledna 2014 nabyde účinnosti vyhlášky č. 362/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb. Ta zavádí některé nové věci, zejména do části, kterou jsou upravováni „lovečtí psi“. Než se však seznámíme s některými novinkami nové právní úpravy, ohlédněme se za vývojem této právní úpravy. Více >
Co nového přináší novela vyhlášky č. 244/2002 Sb.

Steyr Mannlicher SM12

Myslivost 1/2014, str. 18 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Na veletrhu IWA 2013 se v roce 2013 představily čtyři nové lovecké kulovnice. CZ 557, Mauser M12 a Sauer S101 jsme již stihli jak představit, tak i otestovat, ale poslední novinku, kulovnici Steyr Mannlicher SM12 jsme zmínili jenom v reportáži z veletrhu. Nyní ale konečně nadešel čas, abychom čtenářům představili podrobně i posledního nováčka. Kulovnice Steyr Mannlicher asi není třeba příliš představovat, v našich honitbách patří mezi ty relativně běžné a jejich renomé je dobré, velmi dobré. Firma Detex, první SM12 do ČR dovezla již na začátku léta, ale teprve nyní se mi podařilo z důvodů různých časových kolizí jednu náhodně vybranou kulovnici otestovat. Byla v provedení Standard v dnes znovu do obliby se vracející ráži 8 x 57 IS. Více >
Steyr Mannlicher SM12

Slovitelnost kun a tchoře

Myslivost 1/2014, str. 24 Ivo Sýkora
Počet komentářů: 0
Hodnota ročního úlovku u většiny druhů je ukazatelem jeho početního stavu v přírodě. Nejvíce je to patrné u té zvěře, která nepodléhá sčítání a plánování chovu a lovu, jako jsou šelmy. Konkrétně u kunovitých šelem, které loví převážně v noci, je výše jejich lovu jediným ukazatelem hustoty jejich populace v dané lokalitě. Vyhodnotil jsem na bývalém okrese Pardubice slovitelnost kuny skalní a lesní a tchoře tmavého od 70. let minulého století do současnosti. Více >
Slovitelnost kun a tchoře

19 měsíců s kulovnicí CZ 557. A co dál?

Myslivost 1/2014, str. 28 Antonín Čech
Počet komentářů: 0
V minulém roce jste se na stránkách časopisu Myslivost setkávali s mými články, které byly věnovány nejen testování, ale především loveckým zážitkům s novou kulovnicí z produkce České Zbrojovky Uherský Brod, a.s. Byla to jedna z prvních kulovnic vyrobených v ověřovací sérii. Převzal jsem ji 19. dubna 2012 v Uherském Brodě a vracel jsem ji po 19 měsících dne 19. listopadu 2013. Během té doby se mi s ní podařilo ulovit celkem 19 kusů zvěře. Z toho 6 srnců, 8 divočáků (dva individuálně a šest při společných lovech), 4 lišky a jednu muflonku. Těch devatenáctek je nějak moc. Nemyslíte? Více >
19 měsíců s kulovnicí CZ 557. A co dál?

Program péče o bobra v ČR zahrnuje i možnost jeho eliminace

Myslivost 1/2014, str. 32
Počet komentářů: 0
Program péče o bobra evropského v ČR, který přijalo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství Ministerstvo životního prostředí (MŽP), vychází z potřeby řešit ochrany bobra v kontextu využívání krajiny člověkem. Více >
Program péče o bobra v ČR zahrnuje i možnost jeho eliminace

Zbraně Mauser: Zde vznikají legendy

Myslivost 1/2014, str. 34
Počet komentářů: 0
Již více než 140 let je značka Mauser synonymem vysoce kvalitních a odolných zbraní určených pro lov a střelbu za běžných, ale i extrémních podmínek. Její legendární opakovací kulovnice, Mauser model 98, byla a je stále skutečným milníkem v historii střelných zbraní. Mauser patří do stejné majetkové skupiny, která je prezentována holdingovou společností Lüke & Ortmeier Group. Tím, že se stal součástí tohoto uskupení, stejně jako firmy Blaser a Sauer, vstoupil do nové éry. Shodně, jako jeho dvě sesterské firmy, má i Mauser sídlo v Isny, malebném německém městě poblíž Bodamského jezera. Více >
Zbraně Mauser: Zde vznikají legendy

Změny struktury zemědělské výroby na příkladu polní honitby Věchnov

Myslivost 1/2014, str. 36 Jaroslav Zeman
Počet komentářů: 0
Problematika změn v zemědělské výrobě je často diskutovaným tématem v souvislosti s klesajícími početní stavy drobné zvěře během posledních třiceti let. Za nejvýznamnější se přitom považuje využívání výkonné mechanizace, jež působí značné ztráty, pesticidů, které ovlivňují potravní nabídku a také nová struktura pěstovaných plodin. Obecné situaci v ČR odpovídá i vývoj v honitbě Věchnov, který se pokusím popsat. Jedná se o typickou polní honitbu, jejíž výměra činí 944 ha, z nichž je 697 ha (74 %) orná půda a pouze 176 ha tvoří lesní pozemky. Vodní plochy zaujímají 7 ha a zbytek je tvořen ostatními plochami. Více >
Změny struktury zemědělské výroby na příkladu polní honitby Věchnov

Doprava a zver

Myslivost 1/2014, str. 40 Jozef herz
Počet komentářů: 0
Na území Slovenska sieť pozemných komunikácií, aj keď tu nie je vybudovaných toľko diaľnic, ako v iných európskych štátoch, patrí medzi jednu z najhustejších sietí v Európe. Celková dĺžka ciest meria 18 044 km. Na 1 km2 pripadá v priemere 0,37 km. Najhustejšia sieť ciest je v Trnavskom kraji 0,47 km a najnižšia v Žilinskom kraji 0,30 km. Počet dopravných prostriedkov od roku 2008 do roku 2012 o takmer o 480 tisíc na 2 637 976. Z dostupných údajov sa dozvedáme, že intenzita dopravy za 24 hodín v roku 2010 bola viac ako 60 tisíc vozidiel. Ako sa zvyšuje intenzita dopravy, ktorá pre ľudí prináša veľa výhod, zvyšuje sa aj počet kolízií medzi dopravnými prostriedkami a zverou. Takmer každodenne počúvame v dopravných správach o zrazenej zveri na cestách. Táto skutočnosť dokazuje, že predovšetkým raticová zver sa nachádza v hojnom počte. Více >
Doprava a zver

Výživa a krmení loveckých psů

Myslivost 1/2014, str. 42 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Peletované krmné směsi I. část. Výživa psů a hlavně přístup k ní prodělala veliké změny. Žádný jiný druh hospodářských ani domácích zvířat tak mnoho nezměnil krmení – nejen v tom, že tradiční způsob sestavení krmné dávky vystřídalo zkrmování kompletních peletovaných směsí. Dřívější skrytě militantní režim chov psů a zejména výcvik výrazně podporoval (vzpomenete si na Svazarm?). Vzorem výživy psů byl způsob krmení v „ozbrojených složkách.“ Nicméně přístup ke krmnému masu tehdy vedl téměř výhradně přes černý trh. Ještě v polovině devadesátých let řada skutečně zodpovědných chovatelů nechtěla o využívání krmných směsí ani slyšet, dnes se zastánci tradiční výživy dají počítat na asi 20 procent. A důvody? Více >
Výživa a krmení loveckých psů

Na čiernu od lesa

Myslivost 1/2014, str. 48 Jozef Begala
Počet komentářů: 0
V Myslivosti č. 11/2013, na str. 33, Ing. J. Šnejdrla opisuje v článku Škody čiernou zverou – čo je príčina a čo dôsledok možné príčiny a dôsledky. Všeobecne sa má za to, že, ako píše autor: „Mierne zimy čiernej zveri prospievajú“. Ako sa to vezme. Isteže počasie s teplotami nad nulou umožňuje vyrývať hľuzy a hmyz spod povrchu zeme, ale ani v počasí s mínusovými teplotami čierna nehladuje. Ako prežíva, je to jej tajomstvo, ale že nehladuje, je to vidieť na jej kondícii. Ani diviačatá v januári, ak majú ich matky dostatok mlieka, nepomrznú. Zima z výživového hľadiska je jesenné menu, prikryté snehom. A spod neho si zver dokáže vyhrabať dostatok bylinnej, aj krovinnej biomasy. Za holomrazov nemusí ani vyhrabávať a za vysokej vrstvy snehu má zver navyše pokoj od poľovníkov a ich krátkonohých psov. Takže zveri viac prospieva tuhá zima s vysokým snehom, ako mierna bez snehu. Navyše pri plusových teplotách sa prebúdzajú parazity, čo zveri na welfare nepridáva. Více >
Na čiernu od lesa

První rok života samostatné Katedry myslivosti a lesnické zoologie na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze

Myslivost 1/2014, str. 49 Vlastimil Hart, Jaroslav Červený
Počet komentářů: 0
Vážené čtenářky a čtenáři časopisu Myslivost, Stráž myslivosti. Dovolte nám, abychom vám představili první rok života nově vzniklé Katedry myslivosti a lesnické zoologie. O vzniku nové katedry, která vznikla rozdělením původní Katedry ochrany lesa a myslivosti se začalo uvažovat na podzim roku 2012 a k 1. 1. 2013 byly dvě nové katedry na světě. Ta naše myslivecká a zoologická a Katedra ochrany lesa a entomologie. Do výběrového řízení na vedoucího katedry byl vedením pověřen prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc. V následném výběrovém řízení se vedoucím katedry stal Ing. Vlastimil Hart, Ph.D., který si za svého zástupce zvolil jediného žijícího profesora myslivosti v České republice prof. Ing. Jaroslava Červeného, CSc. Více >
První rok života samostatné Katedry myslivosti a lesnické zoologie na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze

Záchrana ohrožených druhů africké zvěře jejich lovem

Myslivost 1/2014, str. 56 Zdeněk Blacký
Počet komentářů: 0
Název článku nezní pro nezasvěceného asi příliš logicky, ale vývoj ochrany volně žijící zvěře prakticky na všech kontinentech se ubírá naznačeným směrem. Lidstvo má bez jakýchkoliv diskusí čím dále tím větší vliv na životní prostředí a lidská činnost má takový obrovský dopad na přirozené ekosystémy, že vědci již mluví dokonce o antropocénu – a je pouze na lidské zodpovědnosti, zda některé, zejména živočišné druhy patřící mezi lovnou zvěř, přežijí i pro další generace či nikoliv. Více >
Záchrana ohrožených druhů africké zvěře jejich lovem

Pozorovací dalekohled Fomei Diplomat 10x42

Myslivost 1/2014, str. 63 PV
Počet komentářů: 0
Pozorovací dalekohled patří k základní výstroji každého myslivce a lovce. Bez této jedinečné pomůcky si činnost při lovu zvěře umí málokdo představit. I když jsou v dnešní době vyráběny výkonné zaměřovací dalekohledy, tak v žádném případě nedokáží nahradit pozorovací dalekohledy. Tyto dalekohledy mají velkou výhodu, že je můžeme použít kdekoli oproti zaměřovacím dalekohledům. Jsou pohotovější a mají velké zorné pole. Případů, že nás nějaká zvěř překvapí a potřebujeme okamžitě použít zaměřovací dalekohled, tak těch je minimum. Převážně máme čas na pozorování a posouzení co kde v honitbě máme. K tomu je ale zapotřebí kvalitní dalekohled, který splňuje co nejvíce dobrých vlastností, které musí mít moderní optický přístroj. Co by měl umět dobrý pozorovací dalekohled? Více >
Pozorovací dalekohled Fomei Diplomat 10x42

GRULLA – klenoty z Eibaru

Myslivost 1/2014, str. 64 Petr Mikulášek
Počet komentářů: 0
Baskicko – v originále EUSKADI - se svými třemi kraji Araba, Bizkaia a Gipuzkoa se rozkládá na 7234 km čtverečních. Je to nádherná hornatá a stále zelená země, která se nachází na severu pyrenejského poloostrova u hranice s Francií, omývaná vodami Atlantiku podél Biskajského zálivu. Po staletí tady žije hrdý a pracovitý národ Basků, který zde vybudoval prosperující průmysl i infrastrukturu. Z politického pohledu se jedná o baskické autonomní společenství uvnitř většinového španělského národa. V Baskicku již v „době železné“, tedy dávno před naším letopočtem, začalo tavení a obrábění železa, ze stejných důvodů, jako v Německu okolo řeky Ruhr, St. Etiene ve Francii, Liege v Belgii nebo Brescia v Itálii. Tím důvodem byly velké zásoby železné rudy pod zemí. Lesy bohaté na tvrdé dřevo nutné k výrobě dřevěného uhlí pro tavení a řeky potřebné k přepravě výrobního zařízení i produktů. Více >
GRULLA – klenoty z Eibaru

Velký pomocník při lovu

Myslivost 1/2014, str. 72 Antonín Čech
Počet komentářů: 0
Burris Balilistik III. Laserskope 4-16x50 Ve svém článku o střeleckém závodu organizovaném pod hlavičkou internetového obchodu Lovecký svět.cz jsem se zmínil o doprovodném programu, kde asi největší zájem vzbudil stánek s loveckou optikou renomovaných značek. S ohledem na to, že moc dobře vím z terénní střelby a lovu v Africe o problému s odhadem vzdálenosti při střelbě na větší vzdálenosti, velice mě zaujala optika s vestavěným dálkoměrem a vlastním balistickým programem od firmy Burris Ballistic III LaserScope 4-16x50. Více >
Velký pomocník při lovu

V Rudolfinu se slavilo

Myslivost 1/2014, str. 82 Petr Šeplavý
Počet komentářů: 0
V neděli 8. prosince se ve Dvořákově síni pražského Rudolfina konal již 4. ročník koncertu České myslivecké Vánoce. Ačkoliv pár dní před koncertem zahrozila zima, tak v den koncertu bylo klidné počasí s teplotami kolem nuly a v Praze a okolí beze sněhu. Stejně jako před 90 lety, kdy sníh napadl až po Vánocích. Právě 90 let od založení jednotné myslivecké organizace a časopisu Stráž myslivosti bylo hlavním tématem vánočního koncertu mysliveckých trubačů. Oproti třem předchozím koncertům byl součástí programu i čtený text. Nejprve Václav Vydra vzpomenul na hajného z Běštínské hájovny před 90 lety a jeho adventní setkání s myslivci. Sen hajného se proměnil v Loveckou suitu od Petra Vacka s baletkami, které představovaly víly na pasece při srnčích námluvách. Posluchači byli tak nadšeni, že interprety i baletky odměnili potleskem po každé jednotlivé větě suity. Více >
V Rudolfinu se slavilo
Zpracování dat...