Časopis Myslivost

Co nového v lovecké lukostřelbě

Myslivost 12/2014, str. 114  Alexandr Vrága
Rozhovor s Andersem Gejerem – prezidentem Evropské federace lovecké lukostřelby EBF (European Bowhunting Federation). Letošní rok byl pro evropskou loveckou lukostřelbu obzvláště významný. Po desetiletém procesu počínaje uskutečněním mnoha důležitých schůzek, přizpůsobováním stanov a po letošní valné hromadě konané na Slovensku (každý rok se valná hromada koná v jednom z členských států EBF) podáním oficiální žádosti o přijetí, byla EBF v září přijata do FACE! Federace mysliveckých organizací Evropské unie v červnu projednala kromě jiného nutnost začlenit do svých řad veškeré způsoby lovu a EBF byla oficiálně doporučena k přijetí. V září pak na shromáždění FACE v Bruselu byla EBF oficiálně přijata.
Je to další důkaz zvyšující se prestiže a zájmu o loveckou lukostřelbu nejen z řad samotných zájemců, ale i z tzv. odborných kruhů. Neustále sílící názor, že lovecká lukostřelba není jen zajímavým způsobem lovu, ale i možností kultivovaně se zapojit do řešení problémů ohledně škod způsobených přemnožením některých druhů zvěře, zejména v oblastech, kde lov palnou zbraní je přinejmenším sporný nebo vyloučený, dává za pravdu všem zemím, kde je lov lukem legální.
Shromáždění FACE v Bruselu se zúčastnili prezident EBF Anders Gejer ze Švédska a jeho zástupce Juha Kilma z Finska. Osobně vnímám naše přijetí do FACE za obrovský krok a myslím, že to je nejlepší příležitost představit čtenářům Myslivosti prezidenta EBF Anderse Gejera, kterého jsem požádal o malý rozhovor.
Věnuješ se lovu od dětství, jak je zvykem v severských zemích nebo jsi začal v dospělosti?
Lovu se věnuji od raného dětství. Ve třech letech jsem si vyrobil svůj první luk z ramínka na šaty a gumy z trenýrek. Později s vyšším věkem jsem si opatřoval kvalitnější luky a začal jsem střílet závodně. První pušku jsem si pořídil v osmnácti letech.
V současné době lovíš jen lukem nebo i puškou?
Jsem lovec a jako takový využívám s ohledem na sezónu všechny dostupné prostředky. Pušce se nevyhýbám, rád lovím s mou brokovnicí, lovím norky do pastí, ale největší zážitky mám spojeny s lovem lukem.
Jaký je názor švédských obyvatel, eventuálně lovců palnými zbraněmi, na lov lukem?
Mezi nelovci je lov lukem vnímán jako „férový“ vůči zvěři, takže velmi pozitivně. Mezi lovci existuje velmi malá skupina, která se domnívá, díky neinformovanosti, že lov lukem nemá zvláštní význam oproti lovu puškou. Avšak díky kvalitní osvětě a rostoucí popularitě lovu lukem převažuje skupina lovců, která luk jako loveckou zbraň bere velmi vážně.
Můžeš čtenářům Myslivosti říct, kdy byla EBF založena?
Velmi stručně řečeno, v roce 2001 byla založena Evropská Asociace Lovecké Lukostřelby, která byla následovně přetransformována v roce 2008 na současnou organizaci EBF.
Jak dlouho jsi na funkci prezidenta EBF?
V podstatě jsem byl jedním z iniciátorů vzniku funkční evropské organizace stejně jako Juha Kilma, který po neslavných zkušenostech s tehdy existující finskou organizací FeCA dospěl taktéž k závěru, že je nutno spojit síly a národy a založit silnou a jednotnou evropskou organizaci. Ke konci roku 1990 jsme se sešli, našli společnou řeč a rozhodli se na zorganizování ustavující schůze v Helsinkách při příležitosti 50. výročí vzniku CIC. Na tomto valném shromáždění bylo zastoupeno šest států a já jsem byl zvolen prezidentem. Od té doby vykonávám tuto funkci.
Jaké má EBF současné postavení v Evropě?
Obecně vzato EBF má za úkol vytvářet příznivé prostředí pro lov lukem v evropských zemích. Sdružuje jednotlivé národní asociace, organizuje vzdělávací programy pro instruktory, osvětou působí na veřejnost, oslovuje majitele honebních pozemků a podílí se na politické scéně při tvorbě souvisejících zákonů.
Kolik členských států EBF sdružuje a v kolika evropských zemích lze lukem legálně lovit?
V současné sdružuje EBF28 států a v Evropě je 16 států, kde je lov lukem legální. V dalších státech se čeká na otevření souvisejících zákonů. Součástí modernizace loveckých zákonů je právě zařazení lovu lukem k posílení výsledků moderního mysliveckého hospodaření.
Co si myslíš o vztahu či rozdílu mezi moderními loveckými lukostřelci a tradičními evropskými lovci a myslivci?
V žádném případě nevidím rozdíl mezi lovci. Návrat staronové lovecké zbraně, luku, jen rozšíří lovecké možnosti. Luk bude vlastně doplňkem k současně používaným palným zbraním.
Co pozitivního přináší lovecká lukostřelba ať už pro společnost, majitele honebních pozemků, myslivecké organizace nebo jednotlivé zájemce o tento způsob lovu?
Toto je velmi složitá a obsáhlá otázka. Obecně řečeno lukostřelba vnáší do lovu kus estetiky, vytváří další osobní znalosti a dovednosti lovce, vlastníkům honebním pozemků nabízí pomoc při řešení škod způsobených zvěří díky nízkým nákladům na tento způsob lovu a hlavně jeho bezpečnost v problematických oblastech. Nezanedbatelný je také minimální dopad na životní prostředí, nedochází k zamořování okolí těžkými kovy atd. Lov lukem je laickou veřejností vnímán velmi pozitivně.
V září byla EBF přijata do FACE, co od tohoto kroku můžeme očekávat?
Členské národy EBF se dostanou na úplně jinou úroveň možností získávání informací, zrovna tak, jako vytvoření nových dobrých kontaktů v rámci evropských loveckých společností.
Jaký druh zvěře upřednostňuješ při lovu lukem?
Velmi se těším na letošní listopadový lov na jelence běloocasého ve státě Indiana v USA.
Jaký druh luku používáš? Lovíš taky pomocí tradičních luků?
Používám kladkový luk. Můj osobní čas neumožňuje trénink s dalším typem luku.
Co bys vzkázal českým lovcům?
Při podpoře lovu lukem jako loveckým nástrojem v moderní společnosti získáte spoustu znalostí a přístup k lovecké zbrani, která funguje v každých podmínkách. Stanete se oživiteli tisícileté lovecké kultury, která v posledních desetiletích prošla velkými změnami zejména ve výbavě a jako taková splňuje veškeré požadavky na estetickou loveckou zbraň.
Děkuji za rozhovor.
Alexandr VRÁGA
České Sdružení Lovecké Lukostřelby 
 
Zpracování dat...