Časopis Myslivost

Dlouhodobý test puškohledů MEOPTA

Myslivost 12/2014, str. 49  Jiří Hanák
Meopta - výrobce sportovní a speciální optické techniky dnes bez jakékoliv nadsázky patří mezi renomované velké světové výrobce optických přístrojů, kdy tak pokračuje ve více než osmdesátileté tradici výroby v moravském Přerově.
O tom, že i tradiční velcí a nejprestižnější výrobci musí velmi váženě počítat s konkurencí výrobků Meopty dokonce v segmentech svých nejvyšších kategorií, hovoří jasně skutečnost, že pokud odborné časopisy, například německé Pirsch, Wild und Hund a další, provádějí porovnávací testy optických přístrojů pro lov, je mezi takovými značkami jako Zeiss, Swarovski nebo Leica dnes už i Meopta. O respektu, který si přerovské výrobky získávají, svědčí i skutečnost rozsáhlého exportu, a to nejen sportovní a lovecké techniky, ale i vojenských optických přístrojů, kde se Meopta prosadila dokonce jako subdodavatel amerických výrobců zbrojní techniky, o jejichž velmi vysoké náročnosti samozřejmě není pochyb. Technické a konstrukční prvky, včetně technologických postupů při výrobě kvalitativně náročné vojenské techniky multiplikačním efektem získávají i „civilní“ výrobky, tedy optické přístroje pro lov a sport.

Meopta obnovila výrobu lovecké optiky počátkem 90. let minulého století po více než třicetileté přestávce. Už první vyrobené puškohledy měly vynikající optické vlastnosti z hlediska přesnosti vykreslení obrazu, barevné věrnosti, brilance i ostrosti obrazu v celém zorném poli včetně okrajů.
V průběhu následujících let došlo k dalšímu zkvalitňování přístrojů, především ve zvyšování propustnosti světla aplikací novějších antireflexních vrstev a zejména k zásadnímu rozšíření sortimentu, kdy dnes je vyráběno téměř čtyřicet různých typů puškohledů a přičteme-li k nim i možnosti různého provedení zaměřovacích osnov, je ve výrobním programu Meopty více než sto variant puškohledů. Z hlediska sortimentu ve výrobním programu a výsledné kvality optických přístrojů se Meopta řadí vpravdě ke světovým výrobcům. 
Vzhledem k tomu, že jsem již dlouhodobě testoval puškohledy Zeiss, Nikon, Leupold, Docter, Delta, Kahles a další, zbývalo mi, možná jako třešničku na dortu, otestovat i puškohledy Meopta.
V současné době se úroveň kvalitního přístroje projevuje v dokonalosti vykreslení obrazu ve všech jeho aspektech, komfortnosti a pohodlnosti obsluhy, spolehlivosti i v náročných vnějších podmínkách a vzhledem k rozšiřování nočních lovů, je i nanejvýš významná zřetelnost obrazu při snížené viditelnosti, která je dána především stupněm propustnosti světla přes optickou soustavu, tzn. množstvím světla, které projde od objektivu do okuláru. Tak jako nic na světě není perpetum mobile, ani optická soustava nepracuje beze ztrát, v tomto případě to znamená, že každá plocha čočky, optické rozhraní a hmota skla pohlcují část světelných paprsků, čímž se obraz vystupující z okuláru „zatemňuje“ a stává se tak méně rozlišitelný. A aby to nebylo tak jednoduché, tak každá vlnová délka světelného spektra má jinou schopnost pronikat optickou soustavou. Jinými slovy nejvíce světla proniká ve vlnových délkách jasných a světlých barev a nejmenší schopnost mají temnější odstíny barev delších vlnových délek, což je právě nevýhoda, neboť za šera převažuje právě tato část světelného spektra.
Při propagaci optických přístrojů výrobci a prodejci často zvýrazňují koeficient propustnosti světla, protože je to dnes důležitý technický údaj pro budoucího uživatele, ale uváděné číslo je jen maximální hodnotou odpovídající dennímu světlu, zatímco nejdůležitější je hodnota propustnosti světla za šera, která už bývá u mnohých výrobků velmi problematická.
Kromě kvalitního skla nejvíce ovlivňuje stupeň propustnosti světla kvalita antireflexních vrstev, které se aplikují na optické členy soustavy. Meopta má vlastní know how ke složení antireflexních vrstev a způsob k jejich nanášení špičkovou technologií iontovou metodou.
U puškohledů Meostar R1 jsou použity antireflexní vrstvy s označením MeoBright 5501, které zaručují propustnost světla u jedné plochy více než 99 % a celého přístroje asi 94 %.
Puškohledy Meostar R2 mají inovované iontové vrstvy Meolux, které umožňují propustnost světla celé optické soustavy v nejvyšší hodnotě dokonce těsně nad 95 %, čímž prolamují doslova magickou hodnotu 95 %, která se dosud zdála všem výrobcům, včetně těch nejšpičkovějších, technicky nepřekročitelná.
Jak již bylo řečeno výše, nejpodstatnější je velikost propustnosti světla za šera. Ke zjištění stupňů propustnosti v celém světelném spektru se provádí měření na přístrojích, jehož výsledek je naprosto objektivní.
U puškohledů Meostar R1 s antireflexními vrstvami MeoBright vychází výsledek propustnosti světla za šera těsně pod 90 %, což je výsledek výborný a u puškohledů s vrstvami MeoLux je propustnost světla za šera kolem 90 %, což je přímo vynikající a konkurenci předstihující. Pro porovnání uvedených hodnot dociluje z konkurenčních výrobků pouze Zeiss.
A jaké je porovnání s jinými výrobci? U levných značek se snadno a často setkáme s propustností světla celé soustavy na úrovni i jen kolem 65 %. Opravdu až tak veliké a doslova propastné rozdíly jsou mezi výší propustnosti světla optických soustav různých výrobců.  Při výběru optického přístroje v prodejně, bez předběžné přípravy a získání informací, kvalitu optické soustavy nezjistíme, protože rozdíly za denního světla nebo ve výstavní hale nejsou na první pohled patrné a snadno rozpoznatelné.
 
Další technické prvky puškohledů Meopta
 
Točítka rektifikace MeoTrak II lze ovládat pouze prsty bez použití jakéhokoliv nástroje. Krokové nastavení točítek je po ¼ MOA  tzn. 0,7 cm / 100 m. Hmatatelné a slyšitelné záskoky zajišťují přesné nastavení i v improvizovaných a polních podmínkách.
Díky zkušenostem a technologiím používané z dodávek pro armádu, jsou některé prvky aplikovány i na civilní výrobky jako například odolná vnější vrstva na čočkách, která chrání čočky proti otěru a poškrábání i v extrémních polních podmínkách. Odolná vrstva je výrobcem označována jako MeoShield.
Zaostření obrazu se provádí  systémem rychloostření MeoQuick, které umožňuje rychlé zaostření a poskytuje dostatečně široký rozsah pro přizpůsobení obrazu lidskému oku.
Pro výjimečně vysokou odolnost proti zpětnému rázu při výstřelu je záměrná osnova na skleněné podložce a celá zobrazovací a převracecí soustava,  je vyvinuta pro maximální odolnost proti rázům i zbraní velkých ráží včetně tropických, s nekompromisním požadavkem na opakovatelnou přesnost zásahu a stálost polohy záměrného bodu.
Tubus je vyroben z jednoho dílu z lehkých hliníkových slitin používaných v leteckém průmyslu. Řešení výroby z jednoho dílu je sice dražší pro vysoký materiálový odpad, ale zase poskytuje nejvyšší odolnost, tuhost a pevnost celého puškohledu i v případě pádu zbraně apod.
Všechny puškohledy jsou 100% vodotěsné, to znamená odolné proti tlaku vodního sloupce při úplném ponoření přístroje. Jsou tak samozřejmě plně chráněny proti vlhkosti, dešti a sněhu. Vnitřní prostor puškohledů je hermeticky uzavřen a plněn inertním plynem, což zcela zabraňuje vnitřnímu rosení.
U puškohledů, které jsou vybaveny světelným bodem, je použita pokroková technologie osvětlení Meopta Advanced Illumination Technology. V kříži záměrné osnovy je umístěn červený bod o velikosti 2 MOA (při zvětšení 4x) s možností sedmi stupňů intenzity osvětlení. Výhodou osvětlovacího systému je vypnutí v mezipoloze, což znamená, že při vypnutí osvětlení a následném zamíření stačí otočit o jeden klik pro návrat na posledně nastavenou úroveň osvětlení bez složitého seřizování podle světelných podmínek a zvyku oka, které snižuje pohodlí a zejména pohotovost použití světelného bodu.
Nová řada puškohledů R 2 je vybavena dvěma možnostmi barvy zaměřovacího bodu - v klasické červené a navíc v šedozelené. K tomu je třeba malé vysvětlení. Je známou skutečností, že člověk má v oku dva rozdílné receptory. Jeden vnímá černobílý obraz a druhý barevný. V noci a za šera je drtivě převažující pozorovaný obraz zvěře a prostředí černobílý a červený bod potom působí pro oko značně rušivě a u zvláště citlivých jedinců až oslňujícím efektem i při nejnižší intenzitě. Jemně šedozelená barva zaměřovacího bodu, který je velmi dobře viditelný, ale méně kontrastuje s pozadím za šera, je méně iritující pro oko, které tak může lépe rozpoznávat detaily cíle. Červený bod potom zůstává pro použití za dne.
Měl jsem možnost otestovat první kus puškohledu vyrobený se zeleným bodem a výsledek byl více než vynikající, zejména ve výrazně dokonalejší schopnosti rozpoznávat pozadí a detaily cíle. Pro informaci dodávám, že dvojím zbarvením světelného bodu jsou vybaveny puškohledy Nikon a Zeiss stejné řešení připravuje.
 
Díky laskavosti výrobce jsem měl možnost dlouhodobě testovat puškohledy MeoStar R1r 3-12x56 RD, MeoStar R1 1-4x22 RD a MeoPro 4-12x50.  Jednalo se o dlouhodobý test v loveckých podmínkách v různých situacích, především v náročnějších klimatických podmínkách, při různých způsobech zacházení a při instalaci na zbraních o různě silných rážích.
V hodnocení byly sledovány následující vlastnosti:
Přesnost nastavení nástřelu po opakovaných výstřelech a po delší době používání.
Celková pohoda při používání puškohledu.
Stálost polohy středního zásahu při různém zvětšení s různým odstupem času a délky používání.
Výkon a pohodlí při použití za šera.
Pro skutečné ověření odolnosti puškohledů byly postupně montovány na zbraně o různých rážích: 308 W, 7 x 64, 8 x 57 JRS, 8 x 75 RS a 9,3 x 74 R.
Při přejezdu do různých honiteb byly zbraně transportovány většinou v textilních pouzdrech nebo jen upevněny v držáku na zbraně v automobilu, případně při letecké přepravě v tuhém plastovém pouzdře. Zacházení bylo běžné, nikoliv zvláště šetrné. Nikdy se nestalo, zejména po letecké přepravě, kde je při nakládání a vykládání zacházeno se zavazadly často velmi hrubě, že by byl puškohled otřesy poškozen nebo, že by dokonce ztratil přesnost nastřelení.
K montáži puškohledů byly záměrně vybrány i zbraně s vysokým zpětným rázem, aby se ověřila jejich odolnost a tuhost i při vysokém zrychlení při střelbě také velmi výkonných nábojů.
Rozmezí teplot používání v létě na jihu Evropy bylo vysoce nad 30 °C a v zimě ve Finsku i při – 25 °C.  Cykly použití v různých klimatických podmínkách se během několikaletého testu opakovaly několikrát. I během této delší doby nenastal ani jediný případ eventuálního zhoršení manipulace s puškohledem vlivem tepelných dilatací materiálu a samozřejmě ani ke zhoršení optických vlastností. Lze jen dodat, že některé momenty praktického používání puškohledů z hlediska prostřední a podmínek byly často velmi tvrdé - opakovaná přeprava zbraně bez pouzdra v automobilu, protože si to tak okamžitá situace vyžadovala, po nezpevněných cestách s charakterem terénu pro obrněný transportér, otřesy, déšť, sníh, kolísání teplot atd. atd. 
Za velmi významný prvek testu považuji i zkoušku odolnosti a tuhosti rektifikačních prvků v průběhu dlouhodobého používání. K manipulaci s rektifikačními točítky docházelo jednak při přeinstalaci puškohledu na jinou zbraň při jejím nastřelování, a jednak záměrně, kdy jsem v průběhu času několikrát měnil polohu zaměřovacího prvku a zase zpět do původní polohy s následným nástřelem přesnosti. Zkouška prokázala dobrou spolehlivost rektifikačních prvků bez známky únavy vnitřních pružin držících vnitřní tubus.
Důležitý byl test paralaxy a stálosti přesnosti umístění zaměřovacího bodu při různých velikostech zvětšení. Nástřel byl prováděn vždy při nejmenším, středním a největším zvětšení. Vyhodnocována byla poloha středního zásahu po 5 výstřelech. Při menším zvětšení byl zaznamenáván větší rozptyl, daný menší rozlišitelností cíle střelcem, ale poloha středních zásahů u všech zvětšeních se shodovala.
U puškohledů s průměrem objektivu 50 a 56 mm byla sledována schopnost vidění za šera a za zhoršených světelných podmínek. U nich byl subjektivně konstatován stejný výkon jako u kterékoliv jiné špičkové značky. Puškohled MeoStar R1 3 – 12 x 56 má rozlišovací schopnosti velmi dobré až do úplné tmy. Je zřejmé, že propustnost světla soustavy je korigována na maximální výkon i v částech světelného spektra o delších vlnových délkách, které jsou charakteristické pro spektrum světla za šera. Přiznám se, že vynikající výkon u Meostaru R1 jsem tento výsledek očekával, ale naprosto velkým a příjemným překvapením byl výkon puškohledu MeoPro 4 – 12 x 50, který za svým větším bratrem nijak nezaostával.
Puškohledy MeoPro, kde je ve zkratce naznačena cílová skupina uživatelů, tj. profesionálních lovců a lesníků, se vyznačují atraktivní cenovou dostupností při nekompromisní vysoké mechanické a optické kvalitě. K docílení nižší ceny není tento puškohled vybaven svítícím bodem. Optickým výkonem se řadí k prémiovým řadám puškohledů s palcovým tubusem.
Puškohled MeoPro 4 – 12 x 50 považuji za velmi univerzální řešení pro každodenní používání z důvodu optimálního poměru mezi optickým výkonem a nižší hmotností.
Dalším testovaným puškohledem byl MeoStar R1 1-4x22 RD. Konstrukce tohoto puškohledu je soustředěna na maximální zorný úhel umožnující pozorovat co největší prostor. Při zvětšení 1x puškohled dociluje zorného pole dokonce 36 / 100 m. Pro pohotovější zamíření je možné použit červený bod, který má ve svém nejvyšším stupni jasu velmi dobrou viditelnost za plného denního světla. Tento puškohled je ideální volbou pro lov zvěře v pohybu, naháňky, ale třeba i pro africké lovy, kde se neloví v noci, a tak není třeba puškohled s velkým a těžkým objektivem. Dokonce i u nás lze tento puškohled využít například pro lov srnčí zvěře, která většinou vychází už za soumraku a při ještě relativně dobré viditelnosti, kde pro střelbu na kratší a střední vzdálenosti zvětšení 4x zcela dostačuje.
 
ZÁVĚR
Během dlouhodobého testu jsem u uvedených puškohledů Meopta neměl žádnou závadu a nedošlo ani ke snížení nebo zhoršení některých funkcí a plnily svoji funkci na výtečnou a uspěly i v extrémních podmínkách.
Vzhledem ke konkurenci, mám na mysli jen špičkové výrobce, mají puškohledy Meopta velmi výraznou konkurenční výhodu v poměru cena a kvalita, kdy jsou dostupné puškohledy se stejnými optickými vlastnostmi, ale za výhodnější cenu.
© Dr. Ing.  Jiří HANÁK
Zpracování dat...