ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Jednatel ano, jednatel ne, další jednatel ano, …

Myslivost 9/2014, str. 10 Jiří Kasina
Počet komentářů: 2
Nejsem asi sám, koho zaskočila zpráva, že dne 12. srpna odmítnul nastoupit do funkce jednatele ČMMJ Mgr. Martin Horálek. Okamžitě se vyrojila celá řada dohadů a spekulací, začaly se šířit „zaručené“ a „ověřené“ zprávy, přičemž v podstatě nikdo z autorů takových zpráv neměl a ani nemohl mít zasvěcené informace. Požádal jsem proto o rozhovor a osvětlení situace jednoho ze čtyřech statutárních zástupců, JUDr. Jiřího Kšicu. Více >
Jednatel ano, jednatel ne, další jednatel ano, …

Rozhovor s novým jednatelem Českomoravské myslivecké jednoty

Myslivost 9/2014, str. 12 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
V trochu zamotaném příběhu o výběru nového jednatele se Českomoravská myslivecká jednota dostala snad na konec první úvodní kapitoly. Po odmítnutí prvého vybraného jednatele Mgr. Horálka oslovili statutární zástupci s nabídkou v pořadí těsně druhého, Ing. Josefa Orlovského. Po krátkém zvážení v úterý 19. 8. 2014 podepsal nový pan jednatel pracovní smlouvu a na schůzce se statutárními zástupci ČMMJ podepsal a převzal další dokumenty. Do funkce jednatele by měl nastoupit 1. 9. 2014. Více >
Rozhovor s novým jednatelem Českomoravské myslivecké jednoty

Vliv prostředí na kvalitu srnčí zvěře

Myslivost 9/2014, str. 16 Ivo Sýkora
Počet komentářů: 0
K hodnocení kvality srnčí zvěře je možno použít několik různých ukazatelů, jedním z nich je i bodová hodnota srnčích parůžků. Vyhodnotil jsem výskyt medailových srnců hodnocených oficiální metodou CIC na Pardubicku během chovatelských přehlídek za posledních 28 let. Navíc jsem toto hodnocení provedl samostatně pro různé typy honiteb, tj. lesní, smíšené a polní. Původním biotopem srnčí zvěře byly sice lesní komplexy smíšených lesů, ale srnčí zvěř se postupně adaptovala i na život v polních podmínkách, kde vytvořila samostatnou populaci polní srnčí zvěře (Myslivost 6/2007). Postupně na Pardubicku docházelo k výraznému zvyšování stavů srnčí zvěře, a tím i odlovů (graf č. 1). Během sledovaného období je patrné, že od roku 1975 do roku 2009 se zvýšil odlov srnčí zvěře z původní hodnoty okolo 800 kusů ročně na více než 2100 kusů, což přestavuje nárůst lovu o více než 160 %. Více >
Vliv prostředí na kvalitu srnčí zvěře

Kulobrok Brno Combo v praxi

Myslivost 9/2014, str. 18 Martin Šlechta
Počet komentářů: 1
Kulobrok neboli kombinovaná kozlice tvoří nedílnou součást výbavy významné části aktivních myslivců nejen v České republice. Každý myslivec se určitě nějakým způsobem seznámil s velice rozšířeným kulobrokem ZH. Mé vlastní vzpomínky na první lovecké akce jsou spjaty právě s kulobrokovou kozlicí ZH ráže 7x57R a brokovou hlavní r. 16. S ní jsem na úspěšné noční čekané za doprovodu táty a našeho souseda hajného Diviše dobře mířenou kulovou ránou ulovil svého prvního divočáka. Brokovou hlavní jsem zase přelstil lišáka na nátlačce. Více >
Kulobrok Brno Combo v praxi

Jak daleko máme do zimy?

Myslivost 9/2014, str. 20 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Zajištění příkrmu na zimní období před nás staví řadu otazníků. Část krmiv, zejména objemných je třeba nakupovat s předstihem. Většinou v době, kdy je těžké odhadnout srážky a teploty v posledních měsících vegetace. Ceny obilovin podléhají obtížně předvídatelnému vývoji. V porovnání s dobami dávno minulými je možno krmné směsi nakupovat na poslední chvíli. Ne, že by to bylo zcela ideální, ale máme tak možnost upravit poměr živin podle aktuální situace. Uvolnění finančních prostředků na nákup krmiv je většinou nesnadné, k rozumnému výběru krmiv rozporuplně přispívá kolektivní rozhodování a na kvalitu i množství krmiv je mnoho pohledů. Vyhněme se extrémům v úsporách i kvalitě, protože výživa zvířat vždy velmi úzce souvisí s jejich kondicí, zdravotním stavem – což je i odolnost proti parazitům a nemocem, předpoklad reprodukčního úspěchu a samozřejmě kvality trofeje. Více >
Jak daleko máme do zimy?

Zeiss Victory V8 2,8 – 20 x 56

Myslivost 9/2014, str. 24 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Když se řekne V8, moje první reakce je že hledám americký sportovní vůz s osmiválcovým motorem do V a obsahem tak kolem 4 a víc litrů. Pokud se ale řekne Zeiss V8, tak to znamená, že Zeiss ve své špičkové řadě Victory nabízí nový zaměřovací dalekohled s osminásobným rozsahem zoomu zvětšení. V nové, letos představené řadě jsou zatím dva zaměřovací dalekohledy: 1,8 – 14 x 50 a 2,8 – 20 x 56. Více >
Zeiss Victory V8 2,8 – 20 x 56

Zaměřovací dalekohled MeoStar R2 1,7-10x42 RD

Myslivost 9/2014, str. 28 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
V posledních letech jsme u zaměřovacích dalekohledů svědky několika trendů. Především je to snaha po dokonale věrném zobrazení. A tady se domnívám, že většina solidních výrobců již dosáhla stavu, kdy prostým okem není viditelná zásadní vada, ať již poduškové nebo soudkové zkreslení, nebo nějaká achromatická vada (duhový okraj na rozhraní výrazného kontrastu). Více >
Zaměřovací dalekohled MeoStar R2 1,7-10x42 RD

MEOPTA a ZEISS – porovnání neporovnatelného

Myslivost 9/2014, str. 32 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Na letošním veletrhu IWA v Norimberku představily firmy Zeiss a Meopta své nové řady zaměřovacích dalekohledů. A zástupci těchto řad se mi sešly k testu ve stejném čase. Jedním testovaným zaměřovačem byla univerzální Meopta R2 1,7-10 x 42 RD, tím druhým byl nový Zeiss V8 2,8 – 20 x 56 určený pro střelbu na velké vzdálenosti a za náročných světelných podmínek. Jsou to na první pohled neporovnatelné dalekohledy, přesto jsem na nich našel několik bodů, které oba zaměřovače spojují. A nedalo mi, abych neotestoval oba zaměřovače bok po boku, zároveň jsem se domluvil s redakcí Myslivosti, že oba testy vyjdou vedle sebe v jednom čísle a k nim přidám tento komentář. Více >
MEOPTA a ZEISS – porovnání neporovnatelného

Za kozorožcem dagestánským

Myslivost 9/2014, str. 34 Bohuslav Dolníček
Počet komentářů: 0
Současná doba umožňuje našim myslivcům cestovat, poznávat a lovit mnohé exotické druhy zvěře. Nemusí přitom jít pouze o klasické „africké safari“, se kterým bývá představa zahraničního pobytu nejčastěji spojena, ale může se jednat například o lov v některé odlehlé destinaci euroasijského kontinentu, kde žije zvěř příbuzná s druhy, které známe z podmínek střední Evropy. Do podobné skupiny patří i kozorožec dagestánský (Capra cylindricornis), který je v češtině znám také jako tur dagestánský. Více >
Za kozorožcem dagestánským

Moderní brokové dvojky

Myslivost 9/2014, str. 38 Jan Buksa
Počet komentářů: 0
Během mojí dlouholeté střelecké i myslivecké praxe mi prošlo rukama bezpočet typů kulovnic i brokovnic jak nových, tak i těch, které jsou používané již po desítky let. U nově vyráběných brokových zbraní dnes jednoznačně dominují kozlice. Není zase až tak dávno, kdy byly pro lov drobné zvěře používány převážně brokové dvojky. Při společných lovech můžeme i dnes vidět poměrně mnoho zachovalých a střelby schopných kusů stále v akci. Brokové dvojky, jako klasická lovecká zbraň, se stále těší velké oblibě mezi konzervativněji založenými myslivci všech generací, a to nejen v Evropě. V mnoha mysliveckých rodinách se určitě i dnes nachází alespoň jedna broková dvojka po otci či dědovi. Každý, kdo jednou propadl kouzlu trochu specifické střelby z tohoto typu brokovnice, ví o čem je řeč. Více >
Moderní brokové dvojky

Změny mléčné žlázy s rozvojem karcinomu u lišky obecné

Myslivost 9/2014, str. 40 Karel Bukovjan, Roman Kodet
Počet komentářů: 0
V předchozím příspěvku jsme upozornili na výskyt zhoubného nádoru mléčné žlázy (karcinomu smíšeného typu) u lišky obecné. V době vyšetření byl tento nádor již plně generalizovaný, tedy nejen s růstem v místě vzniku, ale s metastatickým rozsevem zejména do plic. Zároveň jsme v úvodu série článků o problematice nádorových onemocnění (Myslivost 4/2014) poukázali na skutečnost, že nádorová onemocnění mají svůj vznik v klonálním vývoji jedné původní buňky, která založí generace buněk schopných selekční výhody a schopnosti lokálního růstu. U maligních nádorů je pak typický průnik buněk do okolí vzniku nádoru (invaze) a do cév lymfatických i krevních se vzdáleným rozsevem. Více >
Změny mléčné žlázy s rozvojem karcinomu u lišky obecné

Blíží se naháňky a společné čekané

Myslivost 9/2014, str. 42 Miroslav Rudel
Počet komentářů: 0
Opět, jako každý rok, se nám blíží hlavní lovecká sezóna a s ní spojené společné lovy na černou zvěř. Po loňském úživném roce a velmi mírné zimě nás čeká abnormální nárůst stavu divočáků snad ve všech honitbách naší republiky. Již teď jsou vidět vzniklé škody na zemědělských plodinách a vlastníci těchto pozemků po nás požadují náhrady. Nelze se jim divit, vždyť nad statisícovými škodami by jen těžko někdo mávnul rukou. Nezbývá proto nic jiného než razantně snížit stavy černé zvěře, což rozhodně nebude jednoduché. Odlov na oblíbených krmelištích se nám obvykle daří jen krátkou dobu. Bachyně po pár výstřelech na svoji rodinu toto místo přestane buď navštěvovat úplně, nebo bude velmi opatrná a krmeliště si nejdříve pořádně ověří. Řešením je tedy přistoupení ke společným lovům černé zvěře. Zde se nabízí několik způsobů. Více >
Blíží se naháňky a společné čekané

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI ZVUKOVÝCH PREJAVOV ZVERI A VTÁCTVA

Myslivost 9/2014, str. 45 František Stoličný
Počet komentářů: 0
Každý zvukový prejav zveri má charakteristické vlastnosti, ktoré ho odlišujú od iných zvukových prejavov. Poznanie charakteristík zvukových prejavov zveri je nevyhnutným podkladom jednak na jej identifikáciu, a jednak na zistenie toho, o čom sa zvieratá „zhovárajú“ a čo oznamujú svojmu okoliu. K základným charakteristickým vlastnostiam zvukových prejavov zvierat patrí dĺžka trvania. Z tohto pohľadu môžu byť zvukové prejavy jednoslabičné alebo viacslabičné. Typickým jednoslabničným zvukovým prejavom je „brechanie“ (bäkanie) vyplašeného srnca. Více >
CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI ZVUKOVÝCH PREJAVOV ZVERI A VTÁCTVA

Norma, severská precize

Myslivost 9/2014, str. 48 Pavel Kumžák
Počet komentářů: 0
Počátkem srpna letošního roku jsem dostal pozvání od p. Polácha, majitele firmy Cairo, k velmi zajímavé prezentaci švédské firmy Norma, která se uskutečnila v Oderských vrchách. Firma Cairo CZ působí na českém trhu od roku 1996 a je jednou z předních tuzemských firem zabývajících se dovozem zbraní a střeliva. O její flexibilitě a stabilitě svědčí i fakt, že je výhradním zástupcem známých značek jako Remington, Marlin, Dakota, Para, Harrington a Richardson a dalších, ze střeliva pak jmenuji alespoň Barnual, Remington, Barnes. A v letošním roce se Cairo CZ stala i exkluzivním dovozcem prestižní švédské značky NORMA, kterou zná neprostá většina našich myslivců a lovců. Více >
Norma, severská precize

Mazurská jezera

Myslivost 9/2014, str. 48 Jan Kusolits
Počet komentářů: 0
Mazurská jezera jsou oblíbenou lokalitou s nádhernou krajinou, která zahrnuje více než tisíc jezer. Kromě provozování vodních sportů a romantických procházek zde můžeme navštívit velké množství zajímavých památek, jako jsou hrady Řádu německých rytířů, krásné kostely a také Hitlerův válečný stan z období druhé světové války – Vlčí doupě. Z této soustavy bunkrů, které jsou ukryté v lesích, Němci plánovali útok na Sovětský svaz. Oblast Mazur je pokryta hustými lesy, jezery, které jsou navzájem propojeny řekami a kanály. Mazurská jezerní oblast (1700 km2 – 486 km2 připadá na jezera) se nachází v severovýchodní části Polska, blízko hranic s Litvou a Ruskem. Mezi hlavní města tohoto regionu patří Elk, Ketrzyn, Gižycko, Mikolajki, Mragowo a Wegorzewo. Více >
Mazurská jezera

Jelení říje v oboře Dyrehaven

Myslivost 9/2014, str. 52 Rostislav Stach
Počet komentářů: 0
Obora Dyrehaven se nachází 16 km severně od centra dánské Kodaně. Na ploše více než 1000 hektarů přirozeného lesa a luk, žije asi 2000 jelenů evropských včetně bílých, asi 1600 daňků a asi 600 jelenů sika. Každoročně se zde první neděli v listopadu koná Hubertská jízda. Obora je častým výletním cílem mnoha obyvatel Kodaně a je přístupná po celý rok. Přestože zde v období jelení říje probíhá lov, většina zvěře ztratila svou přirozenou plachost a pro pěší návštěvníky nebo cyklisty není problém sledovat zvěř při jejích přirozených projevech. Zvěř se zde lidí nebojí a jejich přítomnost toleruje. Ať už se pohybujete po cestách pěšky, na kole, v kočáře nebo na koni, zvěř na vaší přítomnost vůbec nereaguje. Více >
Jelení říje v oboře Dyrehaven

Digitální noční vidění a použití v lovecké praxi

Myslivost 9/2014, str. 54 Jakub Rudel
Počet komentářů: 0
Tímto článkem o digitálním nočním vidění chci navázat na článek z minulého čísla Myslivosti o noktovizorech a jejich používání. Také u digitálního nočního vidění se velmi dlouze a bouřlivě diskutuje o smyslu použití a dodržování mysliveckých tradic. Zkusme na chvíli zaměřit pozornost jiným směrem a prohloubit si více znalosti produktů z řady digitálního nočního vidění. Více >
Digitální noční vidění a použití v lovecké praxi

Setkání Klubu autorů v Lužických horách

Myslivost 9/2014, str. 90 Hana Křenková
Počet komentářů: 0
Již tradičně se letos v měsíci červenci konalo setkání Klubu autorů při Českomoravské myslivecké jednotě. Organizátory této klubové akce byli Jiří Kutifel s manželkou Gabrielou. Jejich pozvání do krásného prostředí Lužických hor členové klubu s radostí přijali. Ne všichni se však setkání mohli zúčastnit, což nás moc mrzelo. Přesto se celá akce setkala s hodnocením na výbornou. Většina členů přijela již v pátek 11. 7. 2014 do malebného Polesí u Rynoltic, kde nám manželé Kutifelovi zajistili velmi příjemné a kvalitní ubytování v penzionu Sportturia. Zde bylo o nás po celou dobu pobytu bezvadně postaráno, za což patří poděkování především vedoucímu penzionu. Páteční večer jsme strávili upřímným přivítáním jednotlivých účastníků setkání, následovala společná večeře a vzájemná beseda. Všichni jsme se na sebe moc těšili, že se zase po delší době uvidíme. A tak naše společné debaty neměly konce. Před námi ale byl sobotní den, plný poznání dalších půvabných koutů naší vlasti – Lužických hor. Více >
Setkání Klubu autorů v Lužických horách
Zpracování dat...