ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody

Myslivost 6/2015, str. 7 Bedřich Bělík
Počet komentářů: 0
Již po dobu více let je měsíc červen prohlašován jako měsíc myslivosti a ochrany přírody. Proč právě červen? V tomto měsíci je v přírodě nejkrásněji. Stromy jsou oděny do krásného šatu svěže zeleného listí a jehličí, na lukách a v okolí vod rozkvétá spousta pestrobarevného kvítí. Kouzlo celé přírody dodávají časně ráno kapky rosy, které se třpytí na trávě jako diamanty. Více >
Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody

K novele zákona o myslivosti

Myslivost 6/2015, str. 10 Josef Orlovský, Roman Urbanec
Počet komentářů: 1
Vážení kolegové myslivci, v poslední době hojně přetřásaná novela zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti (dále jen ZoM), kterou naplánoval ministr zemědělství Marian Jurečka, vybízí k mnoha spekulacím. Proto se v následujících řádcích pokusím shrnout, co pro nás pan ministr chystá a jaký je názor vedení ČMMJ na tyto změny. Více >
K novele zákona o myslivosti

Přikrmování letninou

Myslivost 6/2015, str. 12 Martin Kejval, Jiří Kamler
Počet komentářů: 0
Přežitek, či opomíjená příležitost pro zkvalitnění výživy zvěře? O významu kvalitního zimního přikrmování zvěře, jež je základem veškeré naší péče, asi není třeba nikoho ze čtenářů přesvědčovat. Proto stejně jako naši předkové každoročně vynakládáme značné úsilí i finanční prostředky do zmírnění rozdílů v úživnosti honiteb mezi vegetačním obdobím a zimou a tím zabraňujeme ztrátám na zvěři. Více >
Přikrmování letninou

Kulovnice Rössler Titan

Myslivost 6/2015, str. 14 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Vzhledem k tomu, že se množí a neustále opakují dotazy na zbraně Rössler, přicházím s malým příspěvkem k oživení informací o zbraních Rössler, které si to podle mého názoru opravdu zaslouží. Více >
Kulovnice Rössler Titan

Hodnocení trofejí pro výstavu Natura Viva 2015 v Lysé nad Labem

Myslivost 6/2015, str. 18 Miloslav Vach
Počet komentářů: 0
Je už zaběhnutou tradicí pořádat v České republice periodické myslivecké výstavy s intervalem pěti let. Předposlední výstava mírně vybočila z tohoto pětiletého intervalu a byla pořádána po čtyřech letech (2009) v zájmu využít zasedání předsedů vlád a evropských komisařů v Praze, kdy Česká republika předsedala Evropskému parlamentu. Termín výstavy se tomuto významnému jednání přizpůsobil, ale návštěva této výstavy nebyla nakonec zařazena do jejich programu. Bylo to zklamání pro pořadatele i pro českou myslivost. Očekávaná podpora myslivosti, na této úrovni tolik potřebná, se nekonala. Výstava 2015 se připravovala po šestileté pauze. Proto byl předpoklad, že počet trofejí bude obdobou výstav 2000 a 2005. Skutečnost byla jen necelou polovinou počtu trofejí vystavovaných na výše zmíněných výstavách. Více >
Hodnocení trofejí pro výstavu Natura Viva 2015 v Lysé nad Labem

Členské shromáždění FACE 2015 v Brunnen – Švýcarsko

Myslivost 6/2015, str. 27 Josef Feuereisel
Počet komentářů: 0
Hostitelskou zemí zasedání členů FACE bylo v letošním roce Švýcarsko. Organizace zasedání připadla na švýcarskou mysliveckou organizaci „Jagdschweiz“, která je zastřešující organizací švýcarských kantonálních mysliveckých spolků. Hostitelská země zvolila za místo konání shromáždění hotel Waldstätterhof v malebném městečku Brunnen na břehu jezera Vierwaldstättersee v centrálním Švýcarsku poblíž Lucernu. Více >
Členské shromáždění FACE 2015 v Brunnen – Švýcarsko

Setkání nejlepších evropských střelců se blíží

Myslivost 6/2015, str. 28 Antonín Čech
Počet komentářů: 0
O mistrovství Evropy v kombinované lovecké střelbě jsem již toho napsal hodně, ale domnívám se, že tato tak důležitá a neopakovatelná akce, si zaslouží naši neustálou pozornost. V okamžiku, kdy milí čtenáři čtete tyto moje řádky, je těsně před generálkou na tento šampionát. Touto generálkou není nic jiného než naše vrcholná střelecká akce - Celostátní přebor ČMMJ v lovecké kombinované střelbě, který se Písku uskuteční v neděli 31. května 2015. V sobotu 30.5 proběhnou tréninky a v neděli vlastní závod. Přijeďte se podívat na to, jak jsou naši střelci připraveni na mistrovství Evropy, které proběhne na této krásné střelnici Lesů města Písek vlastně za měsíc po celostátním přeboru. Více >
Setkání nejlepších evropských střelců se blíží

Rys ostrovid v Pošumaví

Myslivost 6/2015, str. 30 Kateřina Poledníková
Počet komentářů: 0
S rysem ostrovidem se u nás můžete setkat zejména v oblasti Pošumaví - v lesnatých oblastech podél hranic s Rakouskem a Bavorskem, táhnoucích se od Novohradských hor přes Šumavu až po Český les. Občas tato šelma zabíhá i dále na východ na Českomoravskou Vrchovinu, na sever do Brd a na západ vzácně až do Slavkovského lesa. Více >
Rys ostrovid v Pošumaví

Odchov bažantů

Myslivost 6/2015, str. 34 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Zemědělství se v evropských historických podmínkách vyvíjelo jako nutný soulad mezi člověkem a přírodou. Druhově pestré malé plochy kulturních plodin, zcela jiná logika osevního postupu, nepatrná migrace lidí a existence místních odrůd rostlin i plemen hospodářských zvířat přizpůsobených místním podmínkám znamenala podstatně menší šanci chorob a škůdců než je tomu dnes. Lidská práce nezanechávala v půdě ani rostlinách škodlivé látky, nedocházelo k udusání půdy. Lidé pracovali v přírodě a měli čas vnímat, co se kolem nich děje. Uvědomovali si základní souvislosti přírodních dějů a dobře věděli, že jejich porušování vede k ohrožení jejich vlastního živobytí. To všechno znamenalo příznivé podmínky pro rostlinné i živočišné druhy, které do přírody i zemědělství a lesnictví patřily odedávna nebo byly v našich podmínkách úspěšně vysazeny. Více >

Národní genetická banka živočichů – výzva ke spolupráci

Myslivost 6/2015, str. 38 Barbora Zemanová
Počet komentářů: 0
Jedním z hlavních cílů myslivosti je péče o zdraví populací zvěře. Všechno to sčítání, určování kmenových a normovaných stavů, přikrmování, průběrný odstřel a další aktivity se děje ve snaze o uchování přirozeného stavu věcí v krajině ovlivněné člověkem. O realizaci této své úlohy však myslivecká komunita usiluje v neustále se měnícím prostředí. Původně existovaly v Evropě velké lesní komplexy, které se s postupným odlesňováním měnily spíše v mozaiku lesů a zejména v nížinách byly nahrazeny kulturní stepí, v postindustriální éře pak ve zvětšující se míře urbanizovanou krajinou s dopravními stavbami, technickým a skladovým zázemím a další infrastrukturou (někteří autoři tak pro velký dopad aktivit člověka nazývají současnou epochu jako antropocén). Více >
Národní genetická banka živočichů – výzva ke spolupráci

Průmyslově vyráběná minerální a doplňková krmiva pro spárkatou zvěř

Myslivost 6/2015, str. 40 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
Výživa, společně se zdravotním stavem a klidovým faktorem jsou hlavními faktory, ovlivňujícími kvalitu populací srnčí zvěře. Při správně koncipovaném přikrmování a primárně kvalitní výživě můžeme u srnčí zvěře výrazně zvýšit genetický a trofejový potenciál a dosáhnout zkvalitnění populace na horní hranici fenotypu. Jedině tak můžeme do budoucna očekávat produkci zdravých a silných jedinců. Výživa má pozitivní význam nejenom u mladé a dospělé zvěře, ale je důležitá zejména v období prenatálního vývoje, tedy v době, kdy se v těle matky začínají vyvíjet plody. Více >
Průmyslově vyráběná minerální a doplňková krmiva pro spárkatou zvěř

K chovu a lovu černé zvěře

Myslivost 6/2015, str. 48 Jan Šteigl
Počet komentářů: 1
Stanovisko k článku „Černá zvěř - jak dál“ Ing. Luďka Králíčka Že zemědělec, myslivec a ochranář hodnotí současnou situaci s černou zvěří svým subjektivním pohledem je pochopitelné. Zkušenosti ale nasvědčují, že dohoda, pokud se děje přiměřeným způsobem a ne z hlediska síly, je možná. Nutná je otevřená komunikace a respekt k odlišným názorům, vynaloženým nákladům i utrpěným škodám. Více >
K chovu a lovu černé zvěře

Bývala liška vždy….liškou?

Myslivost 6/2015, str. 52 Zdeněk Hlaváč
Počet komentářů: 0
Liška obecná, jejíž latinské jméno Vulpes vulpes je tolik oblíbené u našich nezletilých potomků, je patrně nejrozšířenější psovitou šelmou. Po celém světě má několik desítek příbuzných druhů, snad nejblíže jí stojí severoamerický poddruh liška plavá (Vulpes vulpes fulva). Ač patří mezi šelmy psovité, s ostatními příslušníky čeledě se nekříží. Sice bylo zaznamenáno několik pozorování o „mezalianci“ lišky a psa domácího, leč hmatatelné důkazy prozatím chybí… Více >
Bývala liška vždy….liškou?

REDOFLI EOS - modelová řada se rozšiřuje

Myslivost 6/2015, str. 53 Petr Mikulášek
Počet komentářů: 0
Dnešní době dominují v myslivosti převážně opakovací či samonabíjecí modely loveckých kulovnic. Zlamovací vícehlavňové brokové i kulové zbraně patří bezesporu mezi klasiku a jejich křivky i elegantní provedení jistě potěší každého střelce. Při jejich výrobě a kompletaci je stále potřebný značný podíl ruční práce, zručnosti a umění puškařského řemesla. V konstrukci současně vyráběných loveckých zbraní byly v posledních letech učiněny velké pokroky v dosažení vyšší bezpečnosti a uživatelského komfortu. Použitím výkonných CNC strojů při výrobě a dosažením přesných tolerancí se výroba zlevnila, zrychlila a kvalitní zbraně jsou cenově více dostupné. Více >
REDOFLI EOS - modelová řada se rozšiřuje

Chov srnčí zvěře v honitbě MS Kamenná

Myslivost 6/2015, str. 56 Jaroslav Jaroš
Počet komentářů: 0
V naší honitbě (o výměře 2500 ha a nadmořské výšce kolem 500 m) jsme se intenzivně začali zajímat o chov srnčí zvěře z důvodu změny zemědělského hospodaření. Pěstování obilí, kukuřice a brambor nahradilo vytváření luk, pastvin a chov dobytka. Tento fakt měl negativní vliv na úživnost honitby. Impulsem pro změnu přikrmování byl rozsáhlý a velice poutavý odborný seminář Pavla Scherera, Ondřeje Faltuse a Jiřího Hanáka, který jsme jako členové mysliveckého sdružení absolvovali v Hoslovicích na Strakonicku. Tématem semináře byly nové poznatky z oblasti biologie srnčí zvěře, průběrný odstřel, odhad věku a v neposlední řadě výživa. Na závěr semináře nám byla doporučena publikace „Metodika aplikace minerálních doplňkových krmiv v chovu spárkaté zvěře“, kterou v roce 2010 vydala společnost VVS Verměřovice. Více >
Chov srnčí zvěře v honitbě MS Kamenná

Udělen první kamzičí řád

Myslivost 6/2015, str. 70 Jiří Pecháček
Počet komentářů: 0
V souvislosti s jesenickými kamzíky se od roku 2010 setkávají čtenáři Myslivosti s občanským sdružením Jesenický kamzík. Toto sdružení, jehož zakladateli byli Ing. Milena Hamerská, Ing. Jaromír Latner, Ing. Jiří Mlčoušek, Bc. Zdeněk Pavlíček a Ing. Jiří Pecháček, mělo na počátku své činnosti za cíl připravit důstojné oslavy a mezinárodní konferenci ke stému výročí vysazení kamzíků v Jeseníkách a podpořit iniciativu tříčlenného petičního výboru, který vyhlásil petici za záchranu a zachování kamzíka horského v Hrubém Jeseníku. Více >
Udělen první kamzičí řád
Zpracování dat...