ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Alespoň minimální novela zákona o myslivosti je nezbytná

Myslivost 7/2015, str 8 Miroslav Krejčí
Počet komentářů: 1
Rozumím obavám, že by případná novelizace zákona o myslivosti umožnila usilovat o změny, které by ve svých důsledcích poškodily přírodu, zvěř i myslivost. Prolomení hranice minimální výměry honiteb by znamenalo katastrofu. Pokud ovšem novelizace k tomu pootevírá dveře, pak rozsáhlejší změny několika zákonů podle „promyšlené dlouhodobé koncepce myslivosti“ by tyto dveře otevřely dokořán. To si mnoho lidí uvědomuje a budou tomu bránit. Na prosazení rozumné koncepce nelze v dohledné době spoléhat a novelizace zákona je asi jediné, čeho lze dnes dosáhnout. Současný zákon je sice funkční, ale zároveň petrifikuje řadu problémů, které nelze bez nezbytných legislativních změn efektivně řešit. Více >
Alespoň minimální novela zákona o myslivosti je nezbytná

Na co jsou dobrá políčka

Myslivost 7/2015, str. 11 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Jen v málokterém typu krajiny a zemědělského hospodaření existuje rovnováha mezi početními stavy volně žijících živočichů a lidskou činností na polích a v lesích. Buď dochází ke škodám, které působí vysoké stavy zvěře, nebo, a to je téměř pravidlem, kulturní porosty a intenzivní rostlinná výroba připravují zvěř o úkryt i potravní možnosti. Většina kulturních plodin je pro zvěř jako potravní zdroj a úkryt vhodná jen malou část vegetačního období. Největší plochy zaujímají řepka a obiloviny. Ty jsou pěstovány na většině polních ploch u nás, nahradily pícniny po snížení stavů skotu a jeho odsunu do vyšších poloh, ubylo okopanin i významných technických plodin. Relativně nejvýhodnější plodinou je pro zvěř kukuřice. Její šlechtění umožnilo pěstování na podstatně chladnějších stanovištích než dříve. Kukuřice na siláž se běžně pěstuje v podhorských polohách a zrnové hybridy jen o něco níže zůstávají na polích až do konce listopadu. Více >
Na co jsou dobrá políčka

Pyramidový brokový troják Akkar 312 Mammut a broková dvojka Akkar 512 Churchill

Myslivost 7/2015, str. 14 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Konec 19. století byla doba, kdy se měnil svět. Na mapě světa té doby již prakticky nebylo bílé místo. Dobíhala průmyslová revoluce, končila éra perkusních zbraní, vlády se ujímají definitivně pušky na jednotný náboj, ať kulový či brokový. Politické mapě světa té doby dominuje šarlatová červeň – tou barvou se tradičně označovaly državy pod vládou Jejího Veličenstva královny Anglie, Walesu, Skotska, Irska, etc. etc. Nebylo kontinentu (s výjimkou Antarktidy), na kterém by její koruna neměla svoje državy. Jeden z kontinentů dokonce držela celý – Austrálii. Více >
Pyramidový brokový troják Akkar 312 Mammut a broková dvojka Akkar 512 Churchill

NEBOJME SE VÁBENÍ

Myslivost 7/2015, str. 20 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
K napsání následujícího příspěvku jsem se chystal nezvykle dlouhou dobu. Hlavním důvodem váhání byla nejistota, zda jsem kompetentní vyjadřovat se veřejně k natolik specifické a náročné lovecké dovednosti, jakou je vábení zvěře. S ohledem na běžně publikované poznatky nejsem totiž příliš vybaven základními a důležitými předpoklady dobrého vábiče, kterými jsou hudební sluch, paměť a představivost. Právě tyto vlastnosti hrají při dokonalé interpretaci zvukových projevů zvěře zásadní roli. Na straně opačné vábit opakovaně zkouším. Netvrdím, že veleúspěšně. Nicméně mohu naštěstí konstatovat, že občas úspěšně. Podle mého názoru se jedná o nejzajímavější způsob lovu vůbec a každé přelstění opatrné zvěře, byť nezakončené výstřelem, je mnohem větším zážitkem, než pouhé „vysezení“ sebevzácnějšího úlovku. Více >
NEBOJME SE VÁBENÍ

Svátek myslivců v Lysé nad Labem

Myslivost 7/2015, str. 24 Petr Šeplavý
Počet komentářů: 0
Na myslivce, rybáře, včelaře a přátelé přírody, kteří po šesti letech zavítali na mezinárodní výstavu Natura Viva 2015, čekalo mnoho novinek. Tou nejhlavnější byla před rokem dokončená hala C, která pořadatelům umožnila nové uspořádání expozice trofejí a myslivosti. Právě hala C se stala centrem komerční nabídky v oblasti myslivosti, zbraní a střeliva, optiky, vybavení pro lov, výrobků ze dřeva a paroží, speciální obuvi i oblečení nejen pro myslivce, ale také přehledem současného vývoje pro všechny, kteří tráví svůj profesní nebo volný čas v přírodě. Tím se uvolnil prostor v původních halách a mohla být realizována pěkná a důstojná výstava myslivosti spojená s přehlídkou významných trofejí. Na více než 10 000 m2 plochy vystavovalo 170 firem, institucí a organizací. Bylo vystaveno téměř 1800 trofejí včetně rarit, což je téměř o 500 více než v roce 2005 nebo 2009 a branami výstaviště prošlo přes 44 000 návštěvníků, čímž byl stanoven nový rekord v počtu návštěvníků. Více >
Svátek myslivců v Lysé nad Labem

Natura Viva 2015

Myslivost 7/2015, str. 26 Jiří Kurka
Počet komentářů: 0
Rok se s rokem sešel a opět nastal čas předletních výstav. Jednou takovou z nich je i nemálo známá výstava všech myslivců, rybářů a včelařů – Natura Viva, tradičně pořádaná v Lysé nad Labem. Letošní mezinárodní ročník se uskutečnil ve dnech 19. – 24. května 2015 a znovu vzbudil velký ohlas široké veřejnosti. Největším trumfem výstavy pak dozajista byla historicky největší výstava trofejí lovné zvěře v ČR, ale i dovezené trofeje ze zahraničí… Více >
Natura Viva 2015

Škody způsobované srnčí zvěří na lesních porostech

Myslivost 7/2015, str. 28 Erwin Engesser
Počet komentářů: 0
Jednoduché praktické rady a návrhy řešení, jak zabránit škodám srnčí zvěří Systematické oplocování – mylná cesta lesnictví V době přibližně od 60. do počátku 90. let minulého století bylo samozřejmostí kultury sazenic oplocovat. Dokonce i smrkové kultury se dříve oplocovaly. Také bylo až asi do roku 1995 ve velkých státních a obecních lesnických úsecích běžnou praxí oplocovat téměř všechny sazenice a zmlazené plochy s výjimkou smrku. Na 1000 hektarů lesní plochy činila obvyklá délka oplocení 40 km – nesmysl nejen co se nákladů týče, ale také zmenšení životního prostoru pro srnčí zvěř! Více >
Škody způsobované srnčí zvěří na lesních porostech

Pro den i noc

Myslivost 7/2015, str. 30 Karel Hladiš
Počet komentářů: 0
Jelikož mne zajímají nové trendy v myslivosti a lovectví obecně, tak bych se rád se čtenáři Myslivosti podělil o své zkušenosti s novým digitálním puškohledem ATN X-Sight HD 3-12x, který se svými možnostmi zcela vymyká běžně užívaným digitálním puškohledům. Na trhu je již několik měsíců, k nám se dostal až na jaře tohoto roku. Já jsem se o něm dozvěděl díky veletrhu IWA 2015, kde puškohled prezentoval výrobce jako malou revoluci v oblasti digitálních přístrojů pro noční vidění. Neodolal jsem, přístroj jsem zakoupil a asi po dvouměsíčním používání jsem se rozhodl napsat tento článek z pohledu běžného uživatele - myslivce. Více >
Pro den i noc

Naše invazní šelmy – nezvaní hosté, kteří zůstali natrvalo

Myslivost 7/2015, str. 36
Počet komentářů: 0
Norek americký, mýval severní a psík mývalovitý jsou již desítky let trvalou součástí naší fauny. Setkat se dnes s nimi můžete prakticky kdekoliv, kromě nejvyšších partií Krkonoš u nás není území, které by nehostilo alespoň jeden z těchto druhů. Jejich přítomnost v naší přírodě však není bez rizika – mohou být významní predátoři obojživelníků, plazů a ptáků, přenašeči řady nemocí a v neposlední řadě i konkurenti našich původních druhů šelem. Je ale nějaká šance jejich výskyt u nás dlouhodobě omezit? Pojďme si je nejdříve blíže představit. Více >
Naše invazní šelmy – nezvaní hosté, kteří zůstali natrvalo

Cesty k zachovaniu zajačej zveri.

Myslivost 7/2015, str. 46 J.H.
Počet komentářů: 0
Pod týmto názvom zorganizovalo poľnohospodárske družstvo v Mojmírovciach okres Nitra, Slovenská poľovnícka komora, Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre a PS Bažant Mojmírovce a PS Breza Poľný Kesov, dňa 29. 5. 2015. V priestoroch kaštieľa v Mojmírovciach medzinárodnú konferenciu. Dôležitosť zajaca poľného ako súčasť biodiverzity krajiny je veľká. Zajac bol počas dlhej doby významným poľovným druhom, ktorý v súčasnej skladbe úlovku začína zreteľne chýbať. Z uvedeného dôvodu musíme začať bojovať o záchranu zajačích populácií. Treba to robiť rýchlo, aby sme stihli zachovať to, čo z tejto populácie ešte zostalo v prírode. Více >
Cesty k zachovaniu zajačej zveri.

Výživa srnčí zvěře a její význam pro mysliveckou praxi (IX).

Myslivost 7/2015, str. 40 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
Dieteticky nevhodná potrava Vážení přátelé myslivosti a milovníci srnčí zvěře, tímto příspěvkem bych chtěl ukázat na stinné stránky naší myslivecké činnosti, spojené s chovem nejvýznamnějšího a bezesporu nejkrásnějšího druhu spárkaté zvěře – zvěře srnčí. Přál bych si, aby zveřejněný obrazový materiál otevřel oči všem lidem a tuto problematiku posunul kousek dál k uspokojivému řešení. Více >
Výživa srnčí zvěře a její význam pro mysliveckou praxi (IX).

Po sedmnácté a zatím nejvýchodněji

Myslivost 7/2015, str. 50 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Měl jsem tu čest být jedním ze tří osob u stolu, kde se zrodila myšlenka na založení Mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Těžko někdo z nás v roce 1997 mohl prorokovat, kam a jak se tato myšlenka rozroste. Myslivečtí patroni byli asi přívětiví a přející, a tak od počátečního prvního ročníku v Dortmundu za účasti čtyř zemí (Německo, Polsko, Slovensko a Česko) a dvanácti soutěžících seriál mistrovství letos důstojně dokráčel k 27 soutěžícím z devíti zemí (bylo ale už i více zemí i soutěžících!). A dokráčel zatím také z hlediska zemí nejvýchodněji a přijeli jelenáři zatím nejdále ze západu. Letošní sedmnáctý ročník se totiž konal v Bělorusku a poprvé se zúčastnili jelenáři z Francie. Více >
Po sedmnácté a zatím nejvýchodněji

Význam zvěře jelena siky

Myslivost 7/2015, str. 54 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Jelen sika je introdukovaným druhem zvěře stejně jako muflon, daněk, kamzík, bažant, divoký králík a další. Jelen sika si našel svoje místo v evropské přírodě a už do ní neoddělitelně patří, přežívá zde již déle než 130 let. Výborné zkušenosti s jeho chovem mají především ve Velké Británii a Irsku, Francii a i jinde, kde byl také úspěšně introdukován a stal se významným zvěřním druhem, kterému je věnována příslušná pozornost, protože výrazně obohacuje místní lovecké příležitosti a značně zvyšuje výnosy z poplatkových lovů, z prodeje zvěřiny a v dalších efektech zabezpečuje příjmy v regionu z lovecké turistiky, prodeje potřeb pro lovce a myslivce atd.. Zvěř jelen sika je zde velmi oceňována a velmi seriózně přijímána jako důležitá součást zdejší přírody. Pokud tedy je sika přijímán v jiných evropských zemích jako vítané obohacení a rozšíření zvěřních druhů, potom není žádný důvod, aby tomu bylo u nás jinak. Více >
Význam zvěře jelena siky

70 let myslivosti na Lesnických školách v Trutnově

Myslivost 7/2015, str. 62 Ing. Tomáš HERČÍK, Česká lesnická akademie Trutnov
Počet komentářů: 0
V říjnu letošního roku oslaví Lesnické školy v Trutnově významné jubileum. Bude tomu již 70 let od dob, kdy byla přesunuta výuka z tehdejší Lesnické školy v Zákupech právě do tohoto krásného horského města. Za tu dobu se staly Lesnické školy v Trutnově významným centrem lesnického vzdělávání pro mnoho generací lesníků. Více >
70 let myslivosti na Lesnických školách v Trutnově
Zpracování dat...