Časopis Myslivost

České sokolnictví a myslivost v italské Vicenze

Myslivost 4/2015, str. 88  Bohumil Straka
Na pozvání Federazione Italiana della Caccia (celostátní Italská lovecká federace FIDC mající 300 000 členů) jsem se v polovině února zúčastnil významného italského mysliveckého veletrhu HIT (Hunting Individual protection Target sports), který se konal v provinčním městě Vicenza nedaleko Benátek od 14. do 16. 2. 2015.
Italští lovci si dobře uvědomují, jak je důležitá pozitivní prezentace na veřejnosti, proto investovali nejen do špičkové expozice lovu a sokolnictví, ale uspořádali i doprovodný seminář „La Falconeria come patrimonio culturale immateriale" (Sokolnictví jako nehmotné kulturní dědictví).
Účastníky semináře přivítala spoluorganizátorka, italská sokolnice Patrizia Cimberio, a poté jsem prezentoval praktické zkušenosti z procesu nominace našeho sokolnictví a myslivosti na kulturní dědictví, a popsal jsem současný stav těchto kulturních statků a další perspektivy.
Předané zkušenosti italští sokolníci následně využili velmi brzy - na pracovním setkání k rozšíření nominace UNESCO, které se konalo nedávno v Abu Dhabi, hlavním městě SAE. K jednomu rozšíření původní rekordní nominace sokolnictví 11 zemí už došlo, o Rakousko a Maďarsko, a to v prosinci 2012.
V těchto dnech je další rozšířená nominace podepisována zúčastněnými státy, a pokud budou posudky a rozhodnutí komise UNESCO pozitivní (jak věříme), tak dojde k připojení právě Itálie, Německa, Portugalska, Kazachstánu a Pákistánu na podzim 2016, a sokolnictví tak bude uznáno jako světové nemateriální kulturní dědictví již v rekordních 18 zemích, včetně ČR.
Na semináři jsem nezapomněl zdůraznit, že Česká republika je jedinou zemí na světě, která uznala nejen sokolnictví, ale i myslivost jako národní kulturní dědictví, a že jsme připraveni, po připojení dalších zemí, koordinovat úsilí k povýšení myslivosti na mezinárodní kulturní dědictví UNESCO, obdobně jako v případě sokolnictví.
Bohužel italské lovectví má jiné kořeny a tradice než naše myslivost, takže za partnery pro společnou nominaci myslivosti na kulturní dědictví UNESCO považujeme spíše kulturně příbuzné středoevropské země.
Na semináři promluvila také Elena Sinibaldi, antropoložka UNESCO a expertka italského ministerstva kultury, která je fenoménem sokolnictví a myslivosti nadšená již od návštěvy velkolepého sokolnického festivalu 80 zemí ve Spojených arabských emirátech v prosinci 2014.
O historii sokolnictví pak promluvil Massimo Khairallah, profesor Benátské university. Prof. Khairallah je známý tím, že přeložil do arabštiny první zoologickou vědeckou knihu „De arte venandi cum avibus" (O umění lovit s ptáky), kterou v latině sepsal římský císař Fridrich II ve 13. stol.
Seminář zakončil proslovem Dr. Gian Luca Dall’Olio, prezident Italské lovecké federace, který si ve svém nabitém programu našel čas celý tříhodinový seminář sledovat.
Z jiných významných hostů na veletrh zavítal i Filippo Segato, nový jednatel FACE (Federace organizací pro myslivost a ochranu přírody v EU), hájící zájmy 7 miliónů evropských myslivců v Bruselu. Jeho přítomnost však nebyla překvapením, je totiž rozený Ital.
Zajímavý venkovní program obstaral Josef Polášek, sokolník biologické ochrany brněnského letiště, který předvedl užaslým divákům velmi účinný praktický výcvik sokolů pomocí novodobého „vábítka". Tradiční vábítko je atrapa kořisti, na kterou se uvazuje maso, a když sokolník pomocí šňůry vábítkem vhodně točí, lovecký dravec na něj dělá opakované útoky a tím si zlepšuje fyzickou kondici. Josefu Poláškovi jako vábítko v moderním pojetí sloužil rádiem řízený model letadla táhnoucí rychle šňůru s kouskem potravy, který sokoli neúnavně „lovili" a pronásledovali i do velkých výšek, což přítomní oceňovali nefalšovaným potleskem a cvakáním spouští fotoaparátů a mobilů.
Přirozeně, veletrh zaměřený na lov nepřitáhnul milióny návštěvníků jako nedaleký zrovna probíhající světoznámý karneval v Benátkách, ale i tak byla místy koncentrace lidí v přeplněných uličkách veletrhu vysoká. Počtem návštěvníků byla akce porovnatelná s naší národní výstavou myslivosti Natura Viva v Lysé n. Labem.
Odlišnosti však byly vidět na první pohled už před branami veletrhu, kde příchozí lovce „přivítala" za asistence policie antilovecká demonstrace ochranářů s transparenty proti lovu zvířat. Ačkoliv média našim myslivcům nejsou příliš nakloněna, přece jen demonstrace proti myslivosti se u nás (zatím) nekonají.
Pozitivní odlišností byla výstava a soutěž plemen loveckých psů, a veletrh také hostil mnohem více stánků různých loveckých iniciativ, organizací a spolků. Mezi vystavovateli převažovali výrobci zbraní, a to nejen loveckých, ale i zbraní pro střelecký sport a krátkých zbraní pro osobní ochranu. Obdobně jako u nás byli hojně zastoupeni i prodejci loveckého oblečení, outdoorového vybavení, odborné literatury, a možné bylo ochutnat i lecjaké italské gastronomické speciality. Nechyběla ani výstava loveckých trofejí.
Šéf italských lovců zhodnotil veletrh slovy: „Prezentace lovectví spojující vědu, znalosti a odhodlání k vášni se šarmem antického umění, hraje stále důležitější roli v moderní společnosti."
Množství dalších informací a fotek z veletrhu lze najít zde: www.facebook.com/hunting.pescare.show, www.hit-show.com, www.federcaccia.org, www.straka.eu
Ing. Bohumil STRAKA, Ph.D. ,
předseda výboru Mezinárodní asociace pro sokolnictví IAF
 
Zpracování dat...